Počet záznamů: 1  

Faktory ovlivňující dobrovolnickou činnost u dobrovolníků v Sociální agentuře v Ústí nad Labem

 1. S-BP 4920
  Nedvědová, Marie, 1985-
  Faktory ovlivňující dobrovolnickou činnost u dobrovolníků v Sociální agentuře v Ústí nad Labem [rukopis] / Marie Nedvědová. -- 2010. -- 49 l. : il. -- Lic. smlouva. -- Abstrakt: Cílem práce bylo identifikovat faktory ovlivňující dobrovolnickou činnost z hlediska dobrovolníků Sociální agentury v Ústí nad Labem. Potřebná data jsem získala za pomoci rozhovoru podle návodu. Rozhovory byly uskutečněny se šesti respondenty (dobrovolníky Sociální agentury) a byly zaměřeny nejen na zjištění ovlivňujících faktorů, ale také na zjištění délky působení v organizaci, kde a jakým způsobem se dobrovolníci o organizaci dozvěděli, a důvody jež vedly ke spolupráci. Tyto údaje posloužily ke stanovení doporučení pro organizaci ve vztahu k dobrovolníkům a identifikaci ovlivňujících faktorů. Šetření ukázalo na faktory, které zásadním způsobem ovlivňují dobrovolníka, jedná se především o proplácení nákladů spojených s dobrovolnictvím, atmosféra v organizaci, možnost získat nové dovednosti a zkušenosti, reagování zaměstnanců organizace na podněty a připomínky dobrovolníků.. -- Abstrakt: The aim of this work was to identify factors that affect the voluntary activities from the perspective of the volunteers in Socail agency in Usti nad Labem. The necessary data were got through the interview as instructed. Interviews were carried out with six respondents (volunteers working in the agency) and were focused not only on finding the influencing factors, but also to determine the length of work for the organization, where and how volunteers had learned about the organization and the reasons that had led to the cooperation. These data were used to determine the recommendation for the organization in relation to volunteers and to identify influencing factors. The investigation revealed the factors that significantly affect the volunteer, it is primarily reimbursement of costs associated with volunteering, the atmosphere in the organization, the chance to gain new skills and experience, the way the agency staff responds to the suggestions and comments of the volunteers.
  Štyvarová, Dita, 1973-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra sociální práce
  dobrovolníci. dobrovolnictví. odměňování. školicí organizace. Ústí nad Labem (Česko). dobrovolná práce. Sociální agentura. faktory. pravidla. dohoda. výdaje. vztahy. atmosféra. Volunteering. voluntary work. volunteer. Social agency. Usti nad Labem. factors. training. remuneration. rules. agreement. spending. relationships. atmosphere. bakalářské práce
  364-43-027.556. 331.2. 377.35. 364-78-027.556. (437.315). (043)378.22

Počet záznamů: 1