Počet záznamů: 1  

Bilingvismus jako prostředek multikulturní výchovy

 1. P-DP 16663
  Dočekalová, Iva, 1963-
  Bilingvismus jako prostředek multikulturní výchovy [rukopis] / Iva Dočekalová. -- 2010. -- 58 l. : [8] l. příl. : il. -- Ved. práce Radim F. Holeček. -- Abstrakt: Práce se zabývá bilingvismem a vilvem rodiny na dítě vychovávaném v multikulturním zařízení. -- Abstrakt: My work talks about bilingvism and famamily influence on child, that is upbringing in mutlticultur institution.
  Holeček, Radim F., 1976-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra pedagogiky
  multikulturní pedagogika. multikulturalismus. jazyková výuka. bilingvismus. vývoj řeči. dvojjazyčnost. multikulturismus. vývoj řeči. dětské denní zařízení. jazyková výchova. přepínání kódů. specifické znaky. vývoj dítěte. bilingvní rodina. překládání. Bilingualism. multikulturism. speech development. children's daily device. language education. switching codes. specific features. child development. bilingual family. translation. bakalářské práce
  37.043.2. 316.72/.75. 81'24. 81'246.2. 159.946.3. 612.789. (043)378.22

Počet záznamů: 1