Počet záznamů: 1  

Akceptace vybraných postupů podpory sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit

 1. P-DP 16705
  Rendl, Zdeněk, 1970-
  Akceptace vybraných postupů podpory sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit [rukopis] / Zdeněk Rendl. -- 2010. -- 80 l. : [5] l. příl. : il. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda. -- Abstrakt: Teoretická východiska bakalářské práce jsou orientována na problematiku sociálního vyloučení, existence takzvaných sociálně vyloučených lokalit a jejich specifik (se zaměřením na sociálně vyloučené lokality ve městě Bílina v Ústeckém kraji) a rovněž na charakteristiku nástrojů sociální integrace sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených občanů. Výzkumné šetření je zaměřeno na analýzu míry akceptace jednotlivých opatření směřujících k podpoře sociálního začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit do společnosti. Výzkumný vzorek byl tvořen čtyřmi základními kategoriemi respondentů ? učiteli základních škol, strážníky městské policie, úředníky státní správy a samosprávy ve městě a občany města (bez další specifikace). Součástí závěru jsou doporučení pro eventuelní zvýšení míry akceptace nástrojů sociální integrace užívaných představiteli měst.. -- Abstrakt: The theoretical resources of this thesis are concerned with questions of social exclusion, socially excluded localities and their specifics (focused on socially excluded areas in Bilina town, located in Ustí region) as well as the characteristics of tools of the integration of socially excluded citizens. The research part is focused on the analysis of acceptance rate of various precautions supporting social inclusion concerning inhabitants of the socially excluded localities. The research sample is formed by respondents belonging to four categories and those are basic school teachers, policemen, state officers and unspecified citizens of the town Bilina. The conclusions contain recommendation which might lead to increasing of the acceptance rate of the tools concerning social integration used by town representatives.
  Svoboda, Zdeněk, 1976-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra pedagogiky
  sociální vyloučení. sociální integrace. Sociální vyloučení. sociální začleňování. sociálně vyloučená lokalita. sociální služby. vzdělávání. Social exclusion. social inclusion. socially excluded locality. social services. education. bakalářské práce
  364.624.4. 364-786. (043)378.22

Počet záznamů: 1