Počet záznamů: 1  

Analýza dopadu rovné daně na rozložení daňového břemene mezi české domácnosti

 1. S-DIP 895
  Haková, Hana, 1985-, bakal. FSE 2008
  Analýza dopadu rovné daně na rozložení daňového břemene mezi české domácnosti [rukopis] = The Analysis of Impact of Flat Tax on Distribution of Tax Burden between Czech Households / Hana Haková. -- 2010. -- 79 l., 12 l. příl.: il. -- Abstrakt: Cílem práce je vypočítat velikost daňového břemene české domácnosti, zároveň zhodnotit rozložení daňového břemene mezi české domácnosti a následně vyhodnotit dopad zavedení rovné daně. Vedle tohoto základního cíle práce je dále věnována pozornost srovnání úrovně daňové zátěže mezi jednotlivými státy Evropské unie a dalšími vybranými státy OECD a dále analýze vývoje daňového zatížení v České republice.. -- Abstrakt: The aim of this work is to calculate the size of the tax burden for Czech households, assess the distribution of the tax burden among Czech households and assess the impact of the introduction of flat tax. Besides this basic objective next aim of this work is comparison of tax burden across the EU countries and other selected OECD countries and analysis of the tax burden in the Czech Republic.
  Vodičková, Jana, 1960-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomie
  daňové systémy - Česko. rovná daň. daň. daňové břemeno. daňová kvóta. den daňové svobody. tax. tax system. tax burden. flat tax. tax quota. tax freedom day. diplomové práce
  336.226.1. (437.3). 336.221.4. (043)378.2

Počet záznamů: 1