Počet záznamů: 1  

Aktivizační prvky v hudební výchově

 1. P-DP 16292
  Roglová, Veronika, 1985-
  Aktivizační prvky v hudební výchově [rukopis] / Veronika Roglová. -- 2010. -- 86 l. : [12] l. příl. : il., noty + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Anna Kobrlová. -- Abstrakt: Předložená diplomová práce nese název Aktivizační prvky v hudební výchově. Skládá se ze dvou částí: teoretické a praktické. Zabývá se konkrétními metodickými postupy a tvořivými činnostmi, které vedou k rozvoji dětské hudebnosti a tvořivosti. Metodické postupy jsou navrhnuty na základě pozorování výuky hudební výchovy na 1.stupni několika základních škol. Čtenář se z této práce doví do jaké míry uplatňuje učitel aktivizační a kreativní prvky v hodinách hudební výchovy.. -- Abstrakt: The aim of diploma thesis is Aktive elements on appreciation. The work consists of two parts: theoretical and practical. Our graduation thesis deals with the coucrete methodical steps and the creative activities that lead to the development of child´s musicality and creativity. The metodical steps are based on the music teaching observatious at several primary schools. The reader of this thesis is informed of what extent the teacher apllies the active and creative elements in the music lesson.
  Kobrlová, Anna, 1945-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výchov uměním
  aktivizační metody ve výuce. hudební výchova. Hudební výchova. Aktivizace. Hudební tvořivost. Aktivizační a tvořivé prvky. Hudební činnosti. Metodické postupy. Music education. Activation. Musical creativity. Aktive and creative elements. Musical activities. Methodical steps. diplomové práce
  371.314.6. 78:37.016. (043)378.2

Počet záznamů: 1