Počet záznamů: 1  

Čas v různých druzích umění

 1. P-DP 16288
  Milsimerová, Klára, 1984-
  Čas v různých druzích umění [rukopis] : rozdíly v chápání času a jejich odraz v edukativním prostředí / Klára Milsimerová. -- 2010. -- 131 l. : [21] l. příl. : il. + 1 DVD. -- Ved. práce Kateřina Dytrtová. -- Abstrakt: Tato diplomová práce sleduje různé vnímání a chápání času ve vybraných kulturách a jeho odraz v oblasti výtvarného umění. Vychází z předpokladu, že jsou vizuality těchto kultur na základě jejich odlišného myšlenkového pozadí hůře interpretovatelné pro žáky v hodinách výtvarné výchovy, a snaží se proto nacházet projevy tohoto myšlení i v dalších uměleckých oblastech, které propojením s uměním vizuálním umožní lépe pochopit výtvarné a využít těchto poznatků při vlastní tvorbě. Práce nejenže představuje umění kultur upřednostňující různé časové roviny, ale též poukazuje na skutečnost, že se různé druhy umění ovlivňují, prolínají a vzájemně obohacují a že nalézání souvislostí mezi nimi může přinést nové možnosti jejich interpretace a nazírání, které mohou být využity i v praktické části hodin výtvarné výchovy.. -- Abstrakt: This thesis focuses on different types of time perception and its understanding in the selected cultures, and its reflection in the field of creative art. It results from the hypothesis that visualization of these cultures are more difficult to interpret to students during art lessons because of their different intellectual background, and it tries to find displays of this thought in other art areas that help to understand the art by connection to art visual, and to use this knowledge for proper production. The work not only represents the art of cultures that prefer different time levels, but also the reality of different art influence, inosculation and enrichment. Finding connections between them can bring new possibilities of their interpretation and regarding which can be used in the practical part of the art lesson.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné kultury
  umělecké náměty. interpretace uměleckého díla. čas. čas. umění. umělecké oblasti. výtvarná výchova. interpretace. tvorba. časoprostorové roviny. návrat. opakování. posvátné. procesy. Time. art. area of art. art lessons. interpretation. creation. spation temporal level. throwback. repetition. sacred. processes. diplomové práce
  7.073. 7.04. 115. (043)378.2

Počet záznamů: 1