Počet záznamů: 1  

Symbolika sakrální architektury Střední Ameriky a oblasti Himaláje ve výtvarné výchově

 1. P-DP 16291
  Nováková, Lucie, 1984-
  Symbolika sakrální architektury Střední Ameriky a oblasti Himaláje ve výtvarné výchově [rukopis] = The sacred architecture symbology in Central America and Himalayan range in art education / Lucie Nováková. -- 2010. -- 93 l. : [10] l. příl. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kateřina Dytrtová. -- Abstrakt: V mojí práci se věnuji podrobněji tématu symboliky sakrálních staveb mezoamerických (zejm. mayské stavby) a východních kultur (zejm. Nepál, Tibet a částečně oblast Číny). Tato oblast je v současných dějinách umění často opomíjena a je jí věnován jen velmi malý prostor. Přitom se jedná o téma velmi zajímavé pro svou vizuálně symbolickou stránku. Propojení barev a tvarů s náboženstvím, přírodou a vším co tuto planetu obývá do jednoho dokonalého celku. Snažím se zde o podrobnější shrnutí poznatků čerpaných z různých knih a jejich propojení do současné formy výtvarné výchovy, v podobě návrhů možných vý-tvarných zadání pro žáky různého věku. Pomocí těchto zadání se jim snažím usnadnit po-chopení této složité látky a zároveň rozvíjet jejich vlastní chápání a vidění okolního světa.. -- Abstrakt: In my dissertation work, there are mentioned themes which are always being leaved out of many art textbooks. Reader can find there explained the symbology of sacred buildings of ancient civilization like Maya culture and Himalayan range. This field of knowledge is very interesting for its visual and symbolic aspect and for its interconnection of colours and shapes with religion and nature to one entity. This learning is here shown throught many practise school works which helps children to understand to this subject matter. There are exercises for small children and for older students too. I hope that this work will help children with general understanding of this complicated theme and how to think in global way about a different culture.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné kultury
  sakrální architektura. symbolika. Střední Amerika. Himálaj (pohoří : oblast). symbolika. sakrální architektura. Mayové. Oblast Himaláje. Buddhismus. Čína. Taoismus. výtvarná výchova. pedagogika. symbology. sacred architecture. Mayan. Himalayan range. Buddhism. China. Taoism. art education. pedagogy. diplomové práce
  726. (5-191.2). (72). (043)378.2

Počet záznamů: 1