Počet záznamů: 1  

Možnosti výchovy dítěte zrakově postiženým párem

 1. S-BP 4511
  Beranová, Radka, 1980-
  Možnosti výchovy dítěte zrakově postiženým párem [rukopis] = The possibility of blind disabled couple to educate a child / Radka Beranová. -- 2009. -- 52 l., 8 l. obr. příl. : il., portréty. -- Lic. smlouva. -- Abstrakt: Bakalářská práce Možnosti výchovy dítěte zrakově postiženým párem je zaměřená na období těhotenství a péči o dítě zrakově postiženou ženou. Zabývá se problematikou samostatnosti a soběstačnosti nevidomých žen. Není přesným návodem, jak by tyto ženy měly být edukovány na novou roli, ale reflektováním této problematiky. Stejně jako má intaktní společnost právo plodit děti, mají i lidé se zrakovým postižením nárok na mateřství. Cílem bylo analyzovat zkušenosti v období těhotenství a péče o dítě dvou zrakově postižených žen. Došla jsem k závěru, že zrakově postižené ženy jsou plně srovnatelné s intaktní společností, vždy záleží na aktivním přístupu k životu a adaptaci na handicap. V moderní společnosti je na zrakově postižené pohlíženo jako na ne-atraktivní, což může vést k sociálnímu vyloučení těchto lidí.. -- Abstrakt: Bachelor Thesis Options for the Visually Impaired the child's education is focused on the couple during pregnancy and the childcare visually impaired women and the child is cared for by visually impaired women. It deals with issues of autonomy and the self-sufficiency of blind women. There are no precise instructions on how these women should be taught their new role. They have to refer this issue. or they need help and advice along the way. Everyone has the right to have children. All women have the right to motherhood, even people with disabilities like blindness. The aim was to analyze the experience of pregnancy and the childcare of two visually impaired women. I have come to the conclusion that the visually impaired women are fully comparable to normal and able-bodied women. If you have a disability and take an active approach to life, then you can adapt and live a normal life despite that disability. The visually impaired is seen as unattractive as it may lead to social exclusion of this people.
  Šik, Vladimír, 1954-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra sociální práce
  péče o dítě. osoby se zrakovým postižením. mateřství. sociální vyloučení. integrace. soběstačnost. těhotenství. zrakový handicap. childcare. integration. matherhood. pregnancy. self-sufficiency. social exclusion. visual handicap. bakalářské práce
  364.624.4. 173.5-055.52. 316.812.1-055.52. 316.344.6-056.262. 613.952/.954. 347.63. 316.812.1. (043)378.22

Počet záznamů: 1