Počet záznamů: 1  

Činy biskupů hamburského kostela

 1. P-S 19670
  Adam von Bremen, činný 11. století
  Činy biskupů hamburského kostela : velká kronika evropského Severu / Adam Brémský ; [přeložila, úvodní studii, poznámky a vysvětlivky napsala Libuše Hrabová ; veršovaný epilog přeložila Jana Engelbrechtová]. -- Vyd. 1. -- Praha : Argo, 2009. -- 281 s. : il., mapy, geneal. tabulky ; 21 cm. -- (Memoria medii aevi ; sv. 6). -- Přeloženo z latiny. -- ISBN : 978-80-257-0167-6 (váz.).
  Hrabová, Libuše, 1928-. Engelbrechtová, Jana, 1967-
  Adam von Bremen, činný 11. století. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum. 8.-11. stol. christianizace - Evropa severní - 8.-11. stol.. misie - Evropa severní - 8.-11. stol.. církevní dějiny - Evropa severní - 8.-11. stol.. stát a církev - Evropa severní - 8.-11. stol.. křesťanské legendy - Evropa severní - 8.-11. stol.. kroniky - Německo - 11. stol. Christianization - Europe, Northern - 8th-11th centuries. Christian missions - Europe, Northern - 8th-11th centuries. church history - Europe, Northern - 8th-11th centuries. church and state - Europe, Northern - 8th-11th centuries. Christian legends - Europe, Northern - 8th-11th centuries. chronicles - Europe, Northern - 11th century. Evropa severní - dějiny - 8.-11. stol.. Evropa severní - náboženské a kulturní poměry - 8.-11. stol. Europe, Northern - history - 8th-11th centuries. Europe, Northern - religious and cultural conditions - 8th-11th centuries. kroniky. komentáře. studie. chronicles. commentaries. studies
  27-76. 27-9. 2-67. 322. 27-264-29. 82-94. 2-6+316.72/.75. 94(4-17). (093.3). (0.072). (048.8)