Počet záznamů: 1  

Islámská kultura ve výtvarné výchově

 1. P-DP 15999
  Dlouhá, Kamila, 1983-
  Islámská kultura ve výtvarné výchově [rukopis] = Islamic culture in art education / Kamila Dlouhá. -- 2009. -- 76 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kateřina Dytrtová. -- Abstrakt: Ve své diplomové práci poukazuji na doposud nevyčerpaná témata islámské kultury, jako na inspirační zdroj pro hodiny výtvarné výchovy a tvůrčí činnosti s využitím pro školní praxi. Tato průřezová témata reprezentují vzdělávací oblast RVP Umění a kultura a dotý-kají se současných problémů našeho světa (sociální, politické, genderové). Zkoumám, jak jsou zpracovávána v současné době, všímám si reakcí některých současných, ale i minu-lých umělců a uměleckých skupin z islámského i neislámského světa. Tento multikulturní dialog vede k rozvoji myšlení v souvislostech, k celostnímu vnímání, k prohloubení kul-turně humanitních znalostí, k proměně vnímání a změně hodnotového systému žáků.. -- Abstrakt: There are unexpended themes of Islamic Culture pointed out in my dissertation work which could serve as a reference and inspiration for the Art Education and Creation. Cross sectional topics throught the Islamic Culture are part of the RVP (general educational program) and they represent actual global world problems (social, political, gender). This multicultural dialog is very important to be shown children, how to think in global way and learn something new about a different culture throught the school practise when the Art Education is connected with other human branches.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné výchovy
  multikulturní pedagogika. islámská kultura. islám. výtvarná výchova. Průřezová témata islámskou kulturou. RVP. multikulturní výchova ve výtvarné výchově. interpretační přesahy. aktuálnost. součásná témata. Cross sectional topics throught the Islamic Culture. general educational program (RVP). Multicultural Education in Art Education. actual global topics. diplomové práce
  37.043.2. 28. 316.723:28. 72/76:37.016. (043)378.2

Počet záznamů: 1