Počet záznamů: 1  

Efektivita doléčování u klientů závislých na drogách

 1. P-DP 15650
  Hošek, Marek, 1977-
  Efektivita doléčování u klientů závislých na drogách [rukopis] / Marek Hošek. -- 2009. -- 64 l. : [14] l. příl. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Slavík. -- Abstrakt: V současné době je v České republice realizováno více jak deset programů doléčování pro osoby závislé na drogách. Doléčování je následným systémem komplexní terapie závislosti, který má obecně dané způsoby péče, jež se měří především z pohledu zaměstnanců jednotlivých zařízení. Efektivitu určitého programu je důležité měřit i přes klienty využívající daný program, a to systematickým způsobem. Tato práce se zaměřuje primárně na oblast spokojenosti ze strany klientů a celkový pohled doplňuje kritika personálu. Výsledkem práce je, že Děčínské doléčovací centrum svůj program nerealizuje v rozporu s platnou legislativou či standardy kvality. Je však nutné program v určitých strukturách adaptovat na nové podmínky. V rámci doporučení bylo především navrženo nadále pokračovat v realizaci evaluace a sledovat i další roviny programu. Vhodné je využít dalších statistických metod ke zjištění například vztahů mezi jednotlivými výsledky evaluace.. -- Abstrakt: Today there are more than ten rehabilitation programs for drug addicts in the Czech Republic. The post-addiction treatment that follows komplex addication therapy has commonly accepted types of care which are mainly evaluated from the point-of-view of the individual centers' employees. It is also important to put in place systematic evaluation techniques to measure the effectiveness of these programs from the clients perspective. This work focuses primarly on client satisfaction and yet still allows start to annotate the clients evaluation within a broader context. The result of the work is that the after-treatment centre in Děčín does not run its programme contrary to the valid legislature or quality standards. However, in some structures it is necessary to adapt the programme to the new conditions. Above all it has been recommended to continue in the evaluation process and follow other levels of the programme. It would be suitable to use other statistic methods to find relationships among individual results of the evaluation, for example.
  Slavík, Michal, 1976-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra pedagogiky
  protidrogová terapie. adiktologie. drogově závislí. adiktologie. evaluace. doléčování. závislost. adiktology. evaluation. post-treatment. addiction. bakalářské práce
  159.97. 364.692. 616.89-008.48. 615.851:613.81/.84. 364.692:615.015.6-051. (043)378.22

Počet záznamů: 1