Počet záznamů: 1  

Bytí a technika

 1. P-DP 15393
  Lopušník, Pavel, 1982-
  Bytí a technika [rukopis] / Pavel Lopušník. -- 2008. -- 71 l. -- Ved. práce Martin Nitsche. -- Abstrakt: Tato práce se snaží symbolicky zachytit novou podobu humanismu v prostoru, vymezeném slovy bytí a technika. Toto zachycení se však neomezuje pouze na jediný přístup, ale snaží se do tématu zapojit, co nejvíce možných pohledů z různých oblastí lidské kultury. Neopomíjí ani taková témata jako jsou komiks a nová média, ekologická krize a její globální dopady či nové způsoby interpretace literárního textu. V poslední kapitole se pak zamýšlíme nad tím, jak může společnost v době nadvlády techniky nalézt své lidství.. -- Abstrakt: This work is symbolically trying to capture a new form of humanism in space, delimited by words: being and technology. This catching doesnˇt only limit for a single access, but itˇs trying to involve in topic at the most possible views from different areas of human culture. It doesnˇt even neglect such topics like comic books and media, ecological crisis and its global impacts or new ways of interpretation literary text. In last chapture we are having in mind. How can society in the days of hegemony technology find its own humanity.
  Nitsche, Martin, 1975-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra politologie a filozofie
  dějiny techniky. bytí. kultura a společnost. bytí. technika. kultura. teorie kultury. globální krize. esej. Being. Technology. Culture. Theory of culture. Global crisis. Essay. bakalářské práce
  316.72/.75. 111.1/.3. 62(091). (043)378.22

Počet záznamů: 1