Počet záznamů: 1  

Bariéry integrace Romů v Litvínově

 1. S-BP 4501
  Žigová, Michaela, 1984-
  Bariéry integrace Romů v Litvínově [rukopis] = Barriers of Romany integration in Litvinov / Michaela Žigová. -- 2008. -- 47 l. : il. -- Lic. smlouva. -- Abstrakt: Bakalářská práce se snaží postihnout bariéry integrace, které jsou pro Romy překážkou k úspěšné integraci do majoritní společnosti v České republice. Soustředí se i na psychologickou problematiku adaptace jedince, jeho kulturní odlišnosti a na postoje veřejnosti k Rómům obecně. Nedílnou součásti této práce je stanovení hypotéz, analýza aktivit v Litvínově v rámci integrace, kvantitativních rozhovorů s romskými obyvateli Litvínova. Prostudovaných materiálů sociálně právní poradny Společného soužití o. s. v Litvínově a příslušné literatury.. -- Abstrakt: Task is trying to qualify integration barrier which are hedge to succesful Gypsies intergration to majority society of Czech Republic. It is focused on psychological distress social adaptation, culture diversity and Gypsies position to society. Integral parts of task are determination hypothesis, activity analysis in Litvinov within integration and disguised interview with Gypsies who live in Litvinov. Materials from social law center named Společného soužití o.s. and related books.
  Balek, Petr, 1954-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra sociální práce
  Romové. sociální integrace. Bariéry. Barrier. Integration. Romany. bakalářské práce
  364-786. (=214.58). (043)378.22

Počet záznamů: 1