Počet záznamů: 1  

Možnosti prostoru

 1. P-DP 15539
  Červinková, Ivana, 1984-
  Možnosti prostoru [rukopis] / Ivana Červinková. -- 2009. -- 62 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kateřina Dytrtová. -- Lic. smlouva s omezením do 31. 12. 2014. -- Abstrakt: Tato práce zkoumá rozdíl mezi přirozeným a objektivním prostorem. Pomocnou opěrou je jí fenomenologie. Přichází s interdisciplinárním propojením chápání prostoru v lingvistice a vytvarném umění. A touto interdisciplinaritou si pomáhá v interpretaci výtvarných děl. Zaměřuje se především na umění pracující s environmentem a na umění konceptuální. Přirozený prostor je prostor, jehož středem je člověk. Je středem situace, jež mám svůj horizont, za nějž se člověk snaží dohlédnout. V prostorovém určení mu k tomu pomáhají různé způsoby, jež jsou odpovědí na lingvisticky strukturované otázky: kde, kam, odkud, kudy.. -- Abstrakt: This master thesis deals with the native and the objective spaces. It is based mostly on phenomenology. It comes with interdisciplinarity connection between linguistic and fine arts. Throughout this connection are interpreted the art works. It focuses on conceptual and environmental art work. The native space is space, where the human being is in its centre. Man is the center of the situation, trying to look beyond the horizon which is around him. In spatial evaluation the help comes from the answers of linquistic structured questions: where, whereto, wherefrom, whereby.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné výchovy
  prostor (umění). prostor (lingvistika). deixe (lingvistika). přirozený a objektivní prostor. místo. určení místa. environment. deixe. native and objective space. place. spatial evaluation. environment. deixis. diplomové práce
  7.01. 81'2/'44. 81'22. (043)378.2

Počet záznamů: 1