Počet záznamů: 1  

Auguste Hauschners Novelle "Tod des Löwen" im Kontext der Prager phantastischen Kunst und Literatur

 1. P-DP 15454
  Jágrová, Lenka, 1979-
  Auguste Hauschners Novelle "Tod des Löwen" im Kontext der Prager phantastischen Kunst und Literatur [rukopis] / Lenka Jágrová. -- 2009. -- 69 l., xiii l. příl. : il., portréty. -- Ved. práce Jan Kvapil. -- Autor neodevzdal lic. smlouvu. -- Abstrakt: Auguste Hauschner patří k méně známým židovským autorům, jejichž dílo je pevně svázáno s Prahou. Zvláštní zřetel je věnován novele "Tod des Löwen", která autorku řadí do fantastického proudu v německé literatuře. Dílo bude srovnáváno s dílem Maxe Broda "Tycho Brahes Weg zu Gott". Bude sledován vztah k výtvarné složce - grafiky od Hugo Steiner-Prag - a k expresionostickému filmu "Golem, wie er in die Welt kam" od Paula Wegenera.. -- Abstrakt: Auguste Hauschner is one of the lesser-known Jewish authors, whose work is strongly linked to Prague. This thesis aims to add this author to the literaty context. Particular attention is devoted to the nouvelle, which classifies the author to the fantastic trend in German literature. Thesis has an interdisciplinary character, because the above mentioned piece is observed not only for its artwork (graphics from Hugo Steiner-Prag) and expressionistic film (Golem by Paul Wegener).
  Kvapil, Jan, 1974-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra germanistiky
  Hauschner, Auguste, 1850-1924. pražské německé spisovatelky. fantasy literatura. expresionismus. novela. fantasy. litografie. Pražská německá literatura. expresionistic. novel. Prague literature. fantastic. diplomové práce
  82-312.9. 821.112.2(437.3)-055.2. (043)378.2

Počet záznamů: 1