Počet záznamů: 1  

Odpady ze zdravotnictví a nakládání s nimi

 1. Z-DP 1264
  Bartáková, Petra, 1980-
  Odpady ze zdravotnictví a nakládání s nimi [rukopis] / Petra Bartáková. -- 2008. -- 51 l. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. -- CD-ROM v kapsičce. -- Abstrakt: Abstrakt Ve své bakalářská práci jsem se věnovala nakládání s odpady ve Fakultní nemocnici Brno. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsem se zabývala legislativou odpadového hospodářství, rozdělením odpadů do jednotlivých skupin a možností jejich shromažďování a zneškodňování. V praktické části jsem podrobně popsala nakládání s jednotlivými skupinami odpadů ve FN Brno. Zaměřila jsem se na způsoby sběru a shromažďování odpadů před jejich odvozem ke zneškodnění. Součástí jsou tabulky a grafy produkce jednotlivých skupin odpadů. Dále jsem se zaměřila na nedostatky, které vnikají při nakládání s odpady ve FN Brno a také na jednotlivé zlepšovací návrhy ve způsobu nakládání s nimi. Cílem bylo zjistit, zda se ve FN Brno s odpady nakládá v souladu s legislativou odpadového hospodářství.. -- Abstrakt: Abstract/Resume In my diploma thesis, I dealt with the topic of the Faculty Hospital Brno waste treatment. My thesis consists of two parts - a theoretical and practical one. The theoretical section focuses on the legislature of the waste management, the division of waste into several categories, and the possibility of its gathering and disposal. In the practical part, I dealt thoroughly with the management of individual categories of waste in the Faculty Hospital Brno. I concentrated on the ways of collecting and gathering of waste before its disposal. The essential part of my paper is formed by tables and diagrams of the individual waste categories production. Further on, I stressed the insufficiencies of waste management in the Faculty Hospital Brno as well as the particular proposals of ways how to improve the waste management situation. Eventually, I meant to find out whether the Faculty Hospital Brno's waste treatment is according to the legislature of waste management.
  Kreníková, Věra, 1939-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technických věd
  Fakultní nemocnice (Brno, Česko). zdravotnický odpad. odpadové hospodářství. Katalog odpadů. Infekční odpad. Separace. Bezpečné obaly. Dekontaminace. Odpadní vody. The Faculty Hospital Brno. waste management. waste cataloque. health service waste. contagious waste. separation. safety coating. waste disposal. decontamination. waste management schedule/plan. records. entitled person. sewage water. sewage clarification plant/sewage treatment plant. bakalářské práce
  351.777.61. 628.3/.5. 628.4.046