Počet záznamů: 1  

Hodnocení příjmu vitamínů u skupiny výkonnostních fotbalistů

 1. P-DP 14809
  Ptáčková, Tereza, 1984-
  Hodnocení příjmu vitamínů u skupiny výkonnostních fotbalistů [rukopis] / Tereza Ptáčková. -- 2008. -- 45 l. -- Autor neodevzdal lic. smlouvu. -- Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá hodnocením stavu příjmu vitamínů u vybrané skupiny fotbalistů. Na začátku práce se zabývám výživou a vitamíny všeobecně, což by mělo sloužit jako stručný přehled této problematiky. Práce obsahuje stručnou charakteristiku výživy, dále se zabývám specifiky výživy ve fotbale, charakteristikou zatížení ve fotbale a pitným režimem. Vitamínům jsem věnovala samostatnou kapitolu. Dále se zabývám šetřením vybrané skupiny fotbalistů. Cílem mé práce bylo zjistit stav příjmu vitamínů u výkonnostních fotbalistů. Metodou dotazníkového šetření jsem zkoumala skupinu hráčů hrajících 1. A třídu v Karlovarském kraji. Sledovaná skupina vyplnila dotazníky a na základě toho jsem dotazníky vyhodnotila. V diskuzi se zastavuji nad výsledky dotazníkového šetření a v závěru si ověřuji stanovené cíle.. -- Abstrakt: The thesis is engaged in evaluation of vitamine uptake within selected group of footballers. The beginning of my thesis is dedicated to nutrition and vitamines in general, which are engaged as a brief overview of the problems. The thesis implies a sententious characteristics of nourishment followed by nutritional specifics in football, load characteristics when playing footbal and drinking regime.A solo chapter is devoted to vitamines.An inquiry into selected group of footballers follows on. The object of my thesis is to find out a position of vitamine uptake of footballers. By the questionnaire method, I have inquired into the group of players who play 1.A league within the region of Karlovy Vary. The monitored group filled in the questionnaires. On the basis of these filled-out forms, I have carried out the evaluation. In the discussion I pause at the survey results and verify the defined objectes at the close.
  Pyšný, Ladislav, 1959-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra tělesné výchovy
  fotbalisté - filozofické aspekty - Karlovy Vary-oblast (Česko). vitaminy - fyziologické aspekty. výživa člověka - fyziologické aspekty. vitaminy. fotbal. vzyiva. vitamins. football. nutrition. bakalářské práce
  (437.318). 796.332.071.2. 612.392.015.6. (043)378.22