Počet záznamů: 1  

Atraktivity Teplicka

 1. P-DP 14901
  Klobásová, Michaela, 1986-
  Atraktivity Teplicka [rukopis] / Michaela Klobásová. -- 2008. -- 88 l. : il., mapy. -- Abstrakt: Práce se zabývá atraktivními místy okresu Teplice, která jsou vhodná pro cestovní ruch. Součástí práce je charakteristika přírodních a socioekonomických podmínek okresu Teplice a vysvětlení pojmu atraktivita. Atraktivity jsou rozděleny do čtyř kategorií a poté do podkategorií. První kategorií jsou přírodní atraktivity, které zahrnují geomorfologické zajímavosti a významné ekosystémy. Druhá kategorie se zabývá historickými zajímavostmi, mezi něž patří hrady, zámky, kostely atd. Do třetí kategorie jsou zahrnuty technické atraktivity, mezi které patří objekty zajímavé svou stavbou. Čtvrtá kategorie obsahuje atraktivity pro volný čas, např. sportovní areály, kulturní zařízení atd. Katalog doprovází mapy a fotografie. Ke každé atraktivitě jsou připojeny informace o poloze a stručná charakteristika.. -- Abstrakt: This work describes the attractive places in the region Teplice which are suitable for the tourist trade. One part is about the characterization of the natural conditions and socioeconomic situation in the region Teplice and there is also the explanation of the word attractive. The attractivities are splitted into four categories. The first category are natural attractive places, which contains interests in geomorphology and important ecosystems. The second category is about historical interests, e.g. ruins, castles, churches etc. The third category inludes the technical interests (object with interesting construction). The fourth category includes places which are suitabled for the sport and free time, e. g. sports facilities, cultural amenities. The catalogue contains maps and photos. Every attractive place is described, there is its location and brief characterization.
  Peštová, Jana, 1950-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra geografie
  přírodní zajímavosti - Teplice-oblast (Česko). kulturní památky - Teplice-oblast (Česko). technické památky - Teplice-oblast (Česko). sportovní aktivity - Teplice-oblast (Česko). cestovní ruch - Teplice-oblast (Česko). Teplice (Česko : oblast). atraktivita. katalog. kategorizace. cestovní ruch. charakteristika. attractive place. catalogue. categorization. tourist trade. characterization. bakalářské práce
  502.2:338.483.11. 904:62. 796.034.2. 338.48. 904. (437.315). (043)378.22

Počet záznamů: 1