Počet záznamů: 1  

Haida

 1. P-DP 14750
  Blumentritová, Jana, 1982-
  Haida : indiáni severozápadního pobřeží Kanady, využití tohoto tématu ve školní praxi [rukopis] / Jana Blumentritová. -- 2008. -- 97 l. : il., plány + 1CD. -- Abstrakt: Práce se zabývá původními obyvateli severozápadního pobřeží Kanady, kmenem Haida. Přináší zajímavé informace o historii, ale i současném životě Haidů. V teoretické části popisuje tradiční společnost, mytologii, monumentální umění, představy o vesmíru Haidů a další aspekty této kultury. V praktické části využívá těchto poznatků k tvorbě netradičních zadání pro výuku výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy.. -- Abstrakt: A thesis is concerned with the first nations of northwest coast of Canada, with a Haida tribe. It takes abroad interesting informations about history and contemporary life of the Haidas. Author describes traditional society, mytology, monumental art, cosmology of the Haida and other aspects of this culture in theoretical part. Author utilizes this knowledge for creating unconventional project in practical part. This project can be used in the artwork on the elementary school.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výchov uměním
  Indiáni - Kanada. indiánská mytologie - Kanada. přírodní národy. výtvarná kultura. výtvarná výchova. Haida. Ostrovy královny Charlotty. přírodní národy. klan Orla a Havrana. totemové sloupy. dlouhý dům. kánoe. cedr. dřevořezba. nadpřirozené bytosti. mytologie. potlach. Haida. Queen Charlotte Islands. first nations. Eagle and Raven moiety. totem poles. longhouse. canoe. cedar tree. wood carving. supernatural beings. mytology. potlatch. diplomové práce
  72/76:37.016. (71). 258/259.2. 316.728:72/76. (043)378.2