Počet záznamů: 1  

Obraz vztahu biblických postav v současné literatuře

 1. P-DP 14700
  Dostálová, Eva, 1984-
  Obraz vztahu biblických postav v současné literatuře [rukopis] / Eva Dostálová. -- 2008. -- 78 l. + 1 CD. -- Abstrakt: V této diplomové práci hovořím o vztahu biblických postav, konkrétně o Ježíši Kristovi a Marii Magdaleně, ve dvou literárních dílech. Těmi jsou Šifra mistra Leonarda od Dana Browna a Případ Máří Magdaleny od Geralda Messadié.. -- Abstrakt: I was spoken in this dissertation about relation of sacred figures, Jesus Chris and Marie Magdalena, in two books. These books are Šifra mistra Leonarda from Dan Brown and Případ Marie Magdaleny from Gerald Messadié.
  Kreislová, Antonie. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra bohemistiky
  Marie Magdalena, svatá, činná 1. století. Ježíš Kristus. biblické postavy. literární postavy. literatura - 20.-21. stol. literární postava. Ježíš Kristus. Marie Magdalena. Nový zákon. evangelia. svatý grál. ukřížování. literature figure. Jesus Christ. Marie Magdalena. New testament. gospels. sant gral. crucifixion. diplomové práce
  27-236.5. 82. 82.09-052. (043)378.2

Počet záznamů: 1