Počet záznamů: 1  

Aplikace platových předpisů ve školství

  1. S-P 1204
    Valenta, Jiří, 1962-
    Aplikace platových předpisů ve školství : s komentářem a příklady z praxe k 1. 5. 2007 / Jiří Valenta. -- 3., aktualiz. vyd. -- Olomouc : ANAG, 2007. -- 306 s. : il., tabulky ; 21 cm. -- (Práce, mzdy, pojištění). -- ISBN : 978-80-7263-401-9.
    školství - Česko. odměňování - Česko. education - Czech Republic. compensation - Czech Republic. právní předpisy. příručky. legal regulations. commentaries. handbooks, manuals, etc
    371. 331.2. (437.3). (094.5). (0.072). (035)

Počet záznamů: 1