Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

kniha

Analýza zvukové stránky nepřipravených mluvených projevů žáků základní školy na zadané téma (se zřetelem k ortoepii)

Denemarková, Soňa
kniha