Časopisy  

 

ABC mladých techniků a přírodovědců : Zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. -- Praha Czech News Center. -- ^^^sv. ; 29 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+12 s., 210/290. -- Od r. 2000 podnázev: časopis generace XXI. století. -- Podnázev od r. 2002: časopis generace XXI. století - zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. -- ISSN : 0322-9580.

Acta onomastica. -- Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [1995]-. -- 21 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Popsáno podle: roč. 37 (1996). -- ISSN : 1211-4413.

Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica. -- Praha : Karolinum, 1994-. -- Do r. 1993 název řady: Gymnica, v r. 1994 souběžně názvy řady Gymnica a Kinanthropologica, od r. 1995 název řady Kinanthropologica. -- Zpoždění ve vydávání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 104+4 s., 175/250. -- Chybné ISSN se vztahuje k předcházejícímu názvu: Acta Universitatis Carolinae. Gymnica. -- ISSN : 1212-1428 ISSN (chybné) 0323-0511.

American journal of physics : a publication of the American Association of Physics Teachers. -- Woodbury, N.Y., etc. : American Institute of Physics, 1940-. -- ISSN : 0002-9505.

Aperture. -- New York : Aperture foundation, 1952-. -- Předplatné ukončeno k 31.12. 2023. -- ISSN : 0003-6420.

Archeologické rozhledy : Informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v ČR. -- Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1949-. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 196+4 s., 175/250. -- www.arup.cas.cz. -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- ISSN : 0323-1267.

Architect + : revue pro prezentaci české a slovenské architektury = revue for the presentation of Czech and Slovak architecture. -- Číslo 1 (říjen 2016)-. -- Praha : Architect plus s.r.o., 2016-. -- 34 cm. -- Některá čísla mají ISBN. -- Předplatné ukončeno k 31.12.2023. -- ISSN : 2533-512X.

Archivní časopis. -- Praha : Odbor archivní správy Ministerstvo vnitra České republiky. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Vydává: Odbor archivní správy MV ČR v tiskárně Ministerstva vnitra, p.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s. (1x ročně 4 s.rejstříku), 175/250. -- Na obálce titulu chybné ISSN: 0004-0393. -- ISSN : 0004-0398 ISSN (chybné) 0004-0393.

Archivum mathematicum. -- Brno : Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 1965-. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Podnázev dříve: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianeae Brunensis. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 170/240. -- ISSN : 0044-8753.

Art aurea. -- Ulm : R. Ludwig, 2010-. -- Předplatné ukončeno k 31.12.2023. -- ISSN : 2191-4702.

Art & antiques : váš průvodce světem umění. -- Č. 0 (2002)-. -- Praha : Artmedia. -- ^^^sv. ; 28-30 cm. -- Od č. 1(2007): Umění žít s uměním. -- ISSN : 1213-8398.

Astropis : Časopis pro astronomy amatéry. -- Praha : Společnost Astropis, 1994-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 28+4 s., 210/297. -- ISSN : 1211-0485.

Aura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku = international journal of choir writing, music pedagogy and music theory. -- Č. 1 (2012)-. -- Ústí nad Labem : PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-. -- 25 cm. -- Notové přílohy. -- ISSN : 1805-4056.

Automa : odborný časopis pro automatizační techniku. -- Roč. 0, č. 0 (srpen 1994)-. -- Praha : FCC public, 1994-. -- 1994-1995 Ústí nad Labem : FCC Folprecht s.r.o. -- 1995-2013 Praha : FCC Public s.r.o. -- 2014- Děčín : Automa - časopis pro automatizační techniku s.r.o.,. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2004: časopis pro automatizační techniku. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4+4 s., 210/297. -- ISSN : 1210-9592.

A2. -- Praha : A2, o. s. 2010. -- ISSN : 1803-6635.

A/Magazín. -- Ročník 7, číslo 2/2023-. -- Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2023-. -- 28 cm. -- ISSN : 2788-2918.

Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia,. -- Praha : Economia, 1993- Praha Economia. -- ISSN : 1212-4273.

Bibliotheksnachrichten : impulse, information, rezensionen. -- Salzburg : Österreichisches Bibliothekswerk 1948-.

Biograf on-line.

Biologie, chemie, zeměpis : Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. -- 1992- Praha SPN - pedagogické nakladatelství. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Podnázev: časopis pro výuku na základních a středních školách. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkováno průběžně, 147/210. -- ISSN : 1210-3349.

Buchkultur. -- Wien : Buchkultur Verlagsgesmbh., 1989-. -- ISSN : 1026-082X.

Camera Austria. -- Gratz : Camera Austria, 1982-2023. -- Předplatné ukončeno k 31.12.2023. -- ISSN : 1015-1915.

Cantus : časopis pro sborové umění. -- Praha : Unie českých pěveckých sborů, 1990-. -- 21 cm. -- Webovská stránka Unie českých pěveckých sborů: www.ucps.cz. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+8 s., 145/210. -- V letechj 1990-1994 vycházelo: 3-5x ročně. -- Podnázev: čtvrtletník pro sborové umění. -- ISSN : 1210-7956.

CIO Business World : IT strategie pro manažery. -- Praha : IDG Czech, 2009-. -- ^^^sv. ; 27 cm. -- ISSN : 1803-7321 ISSN (chybné) 1213-1709.

Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi : Časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. -- Brno Tribun EU. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Podnázev dříve: Časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům. -- Podnázev dříve: Časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům - zejména angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a latině ; Časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům - zejména angličtině, němčině,francouzštině, španělštině, ruštině a latině. -- Obnovení vydávání k 30.11.1992. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkování půběžné, 210/297. -- Přestávky ve vyd.: 1. 9. 1992-30. 11. 1992. -- Podnázev od r. 2006: časopis pro teorii a praxi. -- Podnázev v tiráži od r. 2006: časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. -- Text též cze, sla. -- ISSN : 1210-0811 ISSN (chybné) 1210-1811 ISSN (chybné) 1210-0011.

Computer : Počítačový čtrnáctideník. -- Brno: Computer Press Media. -- ^^^sv. ; 32 cm. -- Pův. podnázev: Průvodce uživatele a kupujícího. -- Další podnázev: srozumitelný počítačový čtrnáctideník. -- Podnázev od r. 2004: dlouhodobě nejprodávanější časopis o počítačích!. -- Podnázev od r. 2005: o počítačích víme vše. -- Podnázev od r. 2006: vše o počítačích. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 14+6+4 s., 240/320. -- ISSN : 1210-8790 ISSN (chybné) 1214-8790.

Crafts. -- London : Crafts Council, 1973-. -- Předplatné ukončeno k 31.12.2023. -- ISSN : 0306-610X.

Časopis Slezského zemského muzea. B, Vědy historické. -- Opava : Slezské zemské muzeum, 1991-. -- ^^^ sv. ; 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: Průběžné stránkování, 170/240. -- Chybné ISSN se vztahuje k: Časopis Slezského muzea. Série B, Vědy historické. -- ISSN : 1211-3131 ISSN (chybné) 0323-0678.

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie : časopis českých a slovenských neurologů a neorochirurgů. -- Roč. 56, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993-. -- 2007-2010 Brno : Medica Healthworld. -- 2010- Brno : Ambit Media. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2007: časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti SLS a České společnosti dětské neurologie ČLS JEP. -- Vydává Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- Původní název: Neurologie a psychiatrie československá (roč. 1-18, r. 1938-55); pokračovalo jako: Československá neurologie (roč. 19-35, r. 1956-72). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 54 s., 210/297. -- ISSN : 1210-7859.

Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995-. -- 24 cm. -- www.clsjep.cz. -- Podnázev v r. 2001: časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkováno průběžně, 160/240. -- ISSN : 1212-0383.

Česká literatura : časopis pro literární vědu. -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1953-. -- ^^^sv. ; 20 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro literární vědu. -- Vydává: Ústav pro českou literaturu AV ČR v Nakladatelství Lidové noviny (do r. 199?). -- Bez podnázvu od r. [2001]. -- ISSN : 0009-0468.

Československý časopis pro fyziku = Czechoslovak Journal of Physics. -- Praha : Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 66+4 s., 210/297. -- ISSN : 0009-0700.

Česko-slovenská pediatrie : časopis Pediatrické společnosti. -- Praha : Česká společnost J.E. Purkyně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x64+4 s., 215/305. -- Podnázev: časopis České a Slovenské pediatrické společnosti. -- ISSN : 0069-2328.

Český časopis historický = The Czech Historical Review : Založen 1895. -- Praha : Historický ústav AV ČR. -- ^^^sv. ; 23 cm. -- Pův. název (v l. 1895-1949): Český časopis historický. -- Časopis byl založen v r. 1895. -- Vydává: Historický ústav AV ČR v Academii. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 288+4 s., 155/230. -- ISSN : 0862-6111.

Český lid : sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě. -- Praha : Academia. -- ^^^sv. ; 31 cm. -- Vydává: Ústav pro etnografii a folkloristiku. -- V letech 1933-1945 přerušeno vydávání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 88+4 s., 215/305. -- Od r. 1998 podnázev: časopis pro etnologická studia. -- Od r. 1998 souběžný podnázev: Journal of ethnological studies. -- Podnázev: etnologický časopis - ethonological journal. -- ISSN : 0009-0794.

Čtenář : Měsíčník pro práci s knihou. -- Kladno : Středočeská vědecká knihovna Kladno. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Od roč. 50, č. 4 (1998) podnázev: měsíčník pro knihovny. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 175/250. -- Od r. 1991 vychází jako samostatný titul. -- Příl. časopisu : Knihovnictví a bibliografie (vydávání ukončeno v r. 1990). -- Vydává: Středočeská vědecká knihovna v Kladně v nakladatelství AV ČR Academia. -- ISSN : 0011-2321.

D Test : časopis pro spotřebitele. -- Praha : Občanské sdružení spotřebitelů Test. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- ISSN : 1210-731X.

De sign um : Revue designu. -- Bratislava : Slovenské design centrum, 1993-. -- R.2003 nevyšel. -- ISSN : 1335-034X.

Dějiny a současnost : Kulturně historická revue. -- Praha : Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost. -- 24 cm. -- Od r. 2000 vydává: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v produkci NLN. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 170/240. -- Přestávky ve vyd.: 1970-1989. -- Roč. 11/1969, č. 8 - časopis zastaven. -- Roč. 12/1990, č. 1 - časopis obnoven. -- ISSN : 0418-5129.

Der literarische Zaunkönig : Zeitschrift der Erika Mitterer Gesellschaft. -- Wien : Erika Mitterer Gesellschaft, 2002-.

Deutsch als Fremdsprache. -- Leipzig : Verlag Enzyklopädie, 1964-. -- ^^^sv. -- ISSN : 0011-9741.

Deutsch perfekt : das aktuelle Magazin für Deutsch-Lerner. -- Planegg : Spotlight Verlag, 2005-. -- ISSN : 1861-1605.

Digitální foto magazín : průvodce světem digitální fotografie. -- [Č. 1 (2003)]-. -- Praha : Omega Publishing Group, [2003]-. -- 30 cm. -- Změny podnázvů: průvodce světem současné fotografie (r.2007-08); nejčtenější fotografický časopis na našem trhu (od r.2015); rady profesionálů/recenze/důkladné srovnávací testy (r.2017-18). -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1214-1550.

Dnešní svět. -- Praha : TERRA-KLUB, 2005-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Vychází 6x ve školním roce. -- Popsáno podle:Č. 2 (2005/2006). -- Podnázev v tiráži: časopis pro moderní výuku. -- ISSN : 1801-4119.

Dolcevita : luxusní průvodce pro váš sladký život. -- Č. květen/červen (2002)-. -- Praha : Stratosféra, 2002-. -- 2012-2018 Praha : Bauer Media Praha. -- 2018-2019 Praha : Mafra Print, a.s. -- 2019- Praha : Mafra, a.s. -- 27 cm. -- Podnázev od č. 4/2009: design - architektura - umění - móda - cestování. -- Předplatné ukončeno 31.12.2023. -- ISSN : 1213-7502 ISSN (chybné) 1211-5371.

Domus. -- Milano : Editoriale Domus, 1928-. -- ISSN : 0012-5377.

The Economist. -- London : The Economist Newspaper Limited, 1843-. -- ISSN : 0013-0613.

Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. -- Praha : Economia, 1991-. -- ^^^sv. ; 30 cm + příloha. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 62+4 s., 219/297. -- Komerční vevázaná příloha. -- Podnázev: Týdeník. -- Podnázev od r. 2003: týdeník ekonom. -- Vychází každý čtvrtek. -- Podnázev od r. 2005: týdeník vydavatelství Economia. -- ISSN : 1210-0714.

Energetika : odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie. -- Praha : Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 1951-. -- ISSN : 0375-8842.

Epocha : svět na Vaší dlani. -- Praha : RF Hobby, 2005-. -- 30 cm. -- ISSN : 1214-9519.

Étapes. -- N° 1 (2004,printemps)-n° 29 (2012,automne). -- Paris : Pyramyd, 2004-. -- Předplatné ukončeno k 31.12.2023. -- ISSN : 1767-4751.

Euro : ekonomický týdeník. -- Praha : Euronews, 1998-. -- ^^^sv. ; 28 cm. -- Ve spolupráci s časopisem BusinessWeek. -- ISSN : 1212-3129.

Filosofický časopis. -- Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1953-. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- ISSN : 0015-1831.

Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. -- 1946- Bratislava Slovenská akadémia vied. -- ISSN : 0046-385X.

Finanční a ekonomické informace : dokumentační bulletin MF : přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů. -- Praha : Ministerstvo financí, Odbor Personální, Oddělení Finanční a ekonomické informace, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-7262.

Flash Art : Czech & Slovak Edition. -- Praha : Flash Art CZ, 2006-. -- Podnázev: The World's Leading Art Magazine, 2006-. -- ISSN : 1336-9644.

Flash art. -- Milano : Giancarlo Politi Editore, 1980-. -- ISSN : 0394-1493.

Florence : časopis moderního ošetřovatelství. -- Praha : Ambit Media. -- 30 cm. -- Časopis je vydáván pod patronací České asociace sester. -- ISSN : 1801-464X.

Foam magazine. -- Amsterdam : Foam, 2002-. -- Předplatné ukončeno 31.12.2023. -- ISSN : 1570-4874.

Font : Reklamní grafika a DTP : První grafický časopis. -- Praha : KAFKA-design, 1992-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- www.kafka.cz. -- Od r. 2002 podnázev: první grafický časopis. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60 s., 210/297. -- ISSN : 1211-4049.

Fotograf : časopis pro fotografii a vizuální kulturu. -- Praha : Mediagate, 2002-. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1213-9602.

Frieze : contemporary art and culture. -- London : Frieze, 1991-. -- Předplatné ukončeno k 31.12.2023. -- ISSN : 0962-0672.

Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. -- Praha : Kartografie, 1991-. -- ISSN : 1210-3004.

Geografie : sborník České geografické společnosti = Geography : Journal of Czech Geographic Society. -- Praha : Česká geografická společnost. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Dříve souběžný název též: Izvestija češskovo geografičeskovo obščestva. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 80+12+4 s., 175/250. -- ISSN 1210-115X převzato z předch. titulu. -- ISSN : 1212-0014 ISSN (chybné) 1210-115X.

Harmonie : klasická hudba, jazz a tanec. -- Praha : Muzikus, 1993-. -- ^^^sv. ; 29 cm. -- www.muzikus.cz. -- Podnázev dříve: Časopis pro vážnou hudbu a jazz. -- Podnázev od r. 1999 : Klasická hudba, jazz a world music. -- Vydáváno za finanční podpory MK ČR a Nadace Bohuslava Martinů. -- V roce 2003 vydáváno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Bohuslava Martinů a Nadace Leoše Janáčka. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 205/285. -- ISSN : 1210-8081.

Historický časopis. -- Bratislava : SAV, 1953-. -- ^^^sv. -- ISSN : 0018-2575.

Historie a vojenství : Časopis Historického ústavu Armády ČR. -- Praha : Vojenský historický ústav Praha. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 200+4 s., 145/210. -- Původní podnázev: Sborník Vojenského historického ústavu. -- Podnázev do 31.12.1992: Časopis Historického ústavu Československé armády. -- Podnázev od r. 2004: časopis Vojenského historického ústavu Praha. -- Vydává Vojenský historický ústav Praha ve vydavatelství Aeromedia. -- Informace o vydavatelství Aeromedia pocházejí z: www.aeromedia.cz/kontakty. -- ISSN : 0018-2583.

HN. Hospodářské noviny : [Hlavní vydání] : deník pro ekonomiku a politiku. -- Praha : Economia, 1990-. -- ^^^sv. ; 43 cm. -- Titul je vydáván ve dvou vydání: HN. Hospodářské noviny - [Hlavní vydání]: bez označení; HN. Hospodářské noviny - [Vedlejší vydání]: [modrý plný kosočtverec]. -- Deník je pokračováním týdeníku Hospodářské noviny, který byl ukončen 18.5.1990, č. 20. Vychází v pondělí až pátek střídavě v české a slovenské verzi (do 31.12.1992) ; vychází v pondělí až v pátek v ČR (od 1.1.1993). -- Název na tit. s. od 11.10.2004: Hospodářské noviny. -- Podnázev od 11.10.2004: Společnost, ekonomika a politika v souvislostech. V exkluzívní spolupráci s listy Handelsblatt a The Wall Street Journal Europe. -- Podnázev: deník pre ekonomiku a politiku (do 31.12.1992), dále je uváděn v tiráži. -- Periodicita do 18.5.1990, č. 20: 52x ročně (1x týdně). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44 s. včetně příloh, 298/430. -- Denně: HN podniky a trhy;PO:HN Kariéra, HN Praha a střední Čechy;ÚT:Věda a technika(do 2002),Technické noviny,Hejtmanské noviny(do 2002);ST:Peníze a investice,Kariéra expres,Finanční služby pro zaměstnance a zaměstnavatele(do 2002);ČT:Auto a moto(do 2002),Kariéra;PÁ:HN na víkend,HN TV program,Hejtmanské noviny(do 2002),Kariéra business; dříve:Světové trhy,Tip na týden. -- Příl. od r.2002:PO-PÁ:Podniky a trhy;PO:Kariéra - Business (od 2.1.2003);ÚT:Digital, Auto a moto(od 2.1.2003);ČT:Kariéra start,Zdraví(od 2.1.2003),Věda a lidé(od 2.1.2003). -- Od r. 2006: PO:Kariéra;ÚT+ČT:In journal (od 2.2.2006 do 15.3.2007);ÚT:Journal HN (od 20.3.2007 do 7.8.2007). -- Měsíční přílohy v r. 2007: Kariéra speciál, Nemovitosti, Regiony, Zdraví, ICT revue. -- Četné nepravidelné přílohy (Služby státu exportérům, Automobily, Finanční služby aj.). -- ISSN : 0862-9587.

Host : literární měsíčník. -- [Brno?] : Host. -- ^^^sv. ; 22 cm. -- Podnázev v tiráži od r. 2004: měsíčník pro literaturu a čtenáře. -- Vydává také Host - vydavatelství s laskavou finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města Brna a nadací Český literární fond a Open Society Fund. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 152/215. -- Pův. podnázev: časopis literárně-kulturní. -- Od roku 1999 podnázev: měsíčník pro literaturu a čtenáře. -- ISSN : 1211-9938.

Hudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. -- Praha : Pedagogická fakulta UK, 1992-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+4+4 s., 205/295. -- ISSN : 1210-3683.

CHEMagazín : časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi. -- Pardubice : Rotrekl, Miloslav, 1991-. -- ISSN : 1210-7409.

Chemické listy. -- Praha : Česká společnost chemická, 1951-. -- ISSN : 0009-2770.

Chip : Počítačový magazín. -- Praha : Vogel Burda Communications. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Od r. 2000 podnázev: magazín informačních technologií. -- Další podnázev:počítače-internet-komunikace. -- Podnázev v tiráži: magazín informačních technologiích. -- Vychází měsíčně v licenci VV Würzburg ve vydavatelství CHIP, spol. s r.o.. -- Od r. [199-] vychází v licenci Vogel International, Würzburg ve vydavatelství Vogel Publishing s.r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 170 s., 210/297. -- ISSN : 1210-0684.

Informace České geografické společnosti :. -- Praha : Česká geografická společnost, 2009-. -- ISSN : 1213-1075.

Informatorium 3-8 : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- Praha : Portál, 1993-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Pův. podnázev: Časopis pro mateřské a obecné školy. -- Podnázev dříve: Časopis pro výchovu v mateřské a obecné škole. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Podnázev od r.2001: Časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3-8 let v MŠ a ŠD. -- ISSN : 1210-7506.

Intro. -- Číslo 1 (2016)-. -- Hradec Králové : Vega společnost s ručením omezeným, 2016-. -- 2021- Hradec Králové : Naos, s.r.o. -- 30 cm. -- Tématické podnázvy jednotlivých čísel. -- ISSN : 2570-7744.

IT Systems : dvouměsíčník o informačních systémech a správě dat : dvojmesačník o informačných systémoch a správe dat. -- Roč. 1, č. 1 (leden/únor 1999)-. -- Brno : CCB, 1999-. -- 30 cm. -- Od r. 2000 podnázev: časopis pro manažery, kteří vědí, že informační technologie jsou konkurenční výhodou. -- Změna podnázvu: s přehledem na vlně podnikových informačních systémů. -- Podnázev od r. 2005 do r. 2015: s přehledem ve světě podnikové informatiky. -- Podnázev v tiráži: specializovaný měsíčník o podnikových aplikacích (podnikové informatice). -- Nepravidelně vycházejí speciály. -- ISSN : 1802-002X ISSN (chybné) 1212-4567.

Jemná mechanika a optika = Fine mechanics and optics : Technický oborový časopis. -- Praha : Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, 1956-. -- 30 cm. -- Vydává: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 210/297. -- Podnázvy dříve: Technický časopis Federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky; Technický časopis ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR. -- ISSN : 0447-6441.

Journal für Mathematik-Didaktik. -- Padernborn : Schoningh,F., 1980- Stuttgart Teubner Verlag. -- ISSN : 0173-5322.

Knihkupec. -- Červen 2021-. -- Mratín : Rosier, s.r.o., 2021-. -- 30 cm.

Knihovna. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2005-. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- ISSN : 1801-3252.

Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkováno průběžně, 175/250. -- Od r. 1999 podnázev: odborný časopis pro učitele základní školy. -- ISSN : 0323-0449.

Kontexty : časopis o kultuře a společnosti. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009-. -- 2024- Brno : Books & Pipes, z.ú. -- 25 cm. -- ISSN : 1803-6988.

Korpus - gramatika - axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka = journal for corpus research and evaluation of language. -- Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2010-. -- ISSN : 1804-137X.

Kovárenství. -- Brno : Svaz kováren České republiky, [1991]-. -- 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- Podnázev v tir.: časopis Svazu kováren České republiky. -- ISSN : 1213-9289.

Kuděj : časopis pro kulturní dějiny. -- Plzeň : Adéla. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Vydavatel od r. 2007: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická. -- ISSN : 1211-8109.

Kwartalnik Historyczny. -- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1887-. -- ISSN : 0023-5903.

Level : průvodce herním trhem. -- Praha : Popular Computer Publishing, 1995-. -- [1997]-[2003] Praha : Vogel Publishing. -- [2004?]-2008 Praha : Vogel Burda Communications. -- 2008-2013 Praha : Burda Praha. -- 2013- Praha : Naked Dog. -- 30 cm. -- Podnázev v r. 1998: Magazín všech počítačových hráčů - Amiga - Atari - 3DO - Sega - Nintendo - Sony; od roč. 4, č. 11 (1998) podnázev: nejprodávanější magazín her v ČR; od roč. 5, č. 2 (1999) podnázev: prestižní magazín počítačových her. -- Podnázev v r. 2002: novinky - preview - recenze - návody - hardware - demoverze a plné verze hry pro PC. -- Bez podnázvu. -- Chybné ISSN 1211-6777 patří časopisu: "Level CD". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 52 s., 210/297. -- ISSN : 1211-068X ISSN (chybné) 1211-6777.

Lidé a země : zeměpisný a cestopisný měsíčník. -- Praha : Mladá fronta, 1952-. -- Podnázev dříve: Populárně vědecký zeměpisný a cestopisný měsíčník. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64 s., 155/230. -- www.mf.cz. -- ISSN : 0024-2896.

Lidové noviny : Moravské vydání. -- Praha : Lidové noviny, 1988-. -- 2010- Praha : Mafra. -- 46 cm. -- Založeny Adolfem Stránským v Brně 1893. -- Podnázev v roč. 3, č. 1 (1990): Nezávislé noviny. - Podnázev od roč. 3, č. 2 (1990): Nezávislý československý deník. - Od roč. 6, č. 1 (1993) bez podnázvu. - Podnázev: nezávislý deník založený 1893. -- Moravské listy. Příloha Lidových novin pro Moravu a Slezsko. 1993-1994 (součást zákl. novin). -- Od r. 2008 se dělí na mění se na vydání pro Brno a Moravu a Slezsko. -- ISSN : 0862-5921.

Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. -- Olomouc : Burian a Tichák. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Časopis založil v roce 1971 Jiří Pelikán v Římě. Do č. 1 (1990) vydáván v zahraničí. -- Od r. 2003 vydává obecně prospěšná společnost Občanský dialog v nakladatelství Burian a Tichák. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 96+4 s., 165/235. -- Podnázev v tiráži: Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. -- pův. podnázev: Nezávislý dvouměsíčník. -- ISSN : 1210-1222.

Literatur und Kritik. -- Salzburg : Otto MÜller, 1966-. -- ISSN : 0024-466X.

Litteraria Pragensia : Studies in Literature and Culture. -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Academia : Československá akademie věd - Ústav pro českou a světovou literaturu, 1991-. -- 1994-2006 Praha : Centrum komparistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. -- 1997-2007 Praha : Ústav anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. -- 2008- Praha : Ústav anglofonních literatur a kultur FFUK. -- 21-25 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 0862-8424.

Manufacturing Technology : Journal for Science, Research and Production. -- Volume 1 (2001)-. -- Ústí nad Labem : Institute of Technology and Production Management University of J.E. Purkyně, 2001-. -- 2006-2017 Ústí nad Labem : J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Production Technology and Management. -- 2018- Ústí nad Labem : J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Mechanical Engineering. -- ^^^svazků ; 30 cm. -- Některé svazky mají ISBN (od roku 2013 uváděno pouze ISSN). -- ISSN : 1213-2489.

Marketing & komunikace. -- Roč. 6, č. 1 (1995)-. -- Praha : Česká marketingová společnost ; 1995- Česká marketingová společnost. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Od r. [1996?] bez podnázvu. -- ISSN : 1211-5622.

Marketing & Media : týdeník pro média, marketing a kreativitu. -- Praha : Economia, 2000-. -- Podnázev: týdeník pro marketing, reklamu a média. -- Od r. 2007 obálkový podnázev: týdeník pro marketingovou komunikaci a média. -- ISSN : 1212-9496 ISSN (chybné) 1211-9496.

Mathematics teacher. -- Reston : National council of teachers of mathematics, 1908-. -- ISSN : 0025-5769.

Metodické aktuality Svazu účetních. -- [Č. 1] (1994)-. -- Praha : Svaz účetních $c 2000-2016. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- ISSN : 1211-4138.

Mezinárodní vztahy. -- Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1966-. -- Podnázev : Československá revue pro mezinárodní politikua ekonomiku (1967-1988)Československá revue pro zahraniční politiku (od r. 1968). -- Od r. 2002 bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 128+4 s., 170/250. -- Časopis je vydáván též na mikrofilmech. -- Česká verze. -- Periodicita kolísá 4x - 10x ročně. -- ISSN : 0323-1844.

Mladá fronta Dnes - Severočeské vydání. -- Praha : MaFra, 1990-. -- ^^^sv. ; 42 cm. -- Podnázev dříve: Zpravodajský list. -- Příl. od r. 2006: PO-SO:Severní Čechy;ÚT:Peníze,Zaměstnání;ST:Auto moto,Dům a byt;ČT:Zaměstnání;PÁ:Test,Zdraví;SO:Víkend,Kulturní scéna (vč.Kavárny). -- Příl. od r.2002:PO-PÁ:Ekonomika,Sport,Severní Čechy,Společnost;ÚT:Zaměstnání,Peníze;ST:Test(do 24.4.2003),Auto Moto,Servis,Reality,Dům a byt (od 23.4.2003);ČT:Zaměstnání;PÁ:Dům a byt(do 22.4.2003),Zdraví (od 2.5.2003), Test (od 25.4.2003),Kam na víkend (od 25.4.2003);SO:Kultura,Sport,Severní Čechy,Víkend,Na cestách, Finanční rádce (1x měsíčně). -- Příl. od 18.6.2001:PO-PÁ:Společnost,Severní Čechy;ÚT-SO:Ekonomika;PO:Sport;ÚT:Zaměstnání,Peníze;ST:Test,Auto moto;ČT:Zaměstnání,Na cestách;PÁ:Dům a byt,Věda;SO:Civilizace,Severní Čechy,Zaměstnání,Víkend. -- Příl. dříve:Denně:Severní Čechy Dnes; PO:Sport; ÚT:Na cestách, Zaměstnání; ST:Hokej, Test dnes, Auto moto; ČT:TV servis, Kamera, Zaměstnání, Peníze; PÁ:Dům a byt; SO:Magazín Dnes, Věda a počítače, Víkend. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s. (po), 16 s. (út,stř,pá), 32+68 s. Magazín (čtv), 24 s. (so), 297/420. -- ISSN : 1210-1168.

Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. -- Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 1995-. -- sv. ; 21 cm. -- Angl. resumé. -- ISSN : 1335-1109.

Moderní gynekologie a porodnictví. -- Praha : Levret, 1991-. -- Podnázev: časopis pro celoživotní vzdělávání lékařů. -- Tematické podnázvy se mění. -- Od r. 2009 je u jednotlivých čísel uváděno ISBN. -- ISSN : 1211-1058.

Moderní obec : měsíčník vydavatelství Economia. -- Roč. 1, č. 1 (leden 1995)-. -- Praha : Economia, 1995-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: měsíčník Hospodářských novin pro komunální politiku a regionální rozvoj. -- Podnázev od r. 2000: odborný časopis pro komunální politiku a regionální rozvoj. -- Podnázev od r. 2004: odborný časopis pro veřejnou správu. -- Podnázev v tiráži od r. 2004 do r. 2006: měsíčník Hospodářských novin pro veřejnou správu. -- Vychází poslední týden v měsíci. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 54+8 s., 210/297. -- ISSN : 1211-0507.

Monumentorum custos ... : časopis pro památky severozápadních Čech. -- [R.] 2008-. -- Ústí nad Labem : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Filozofická fakulta, 2009-. -- Součástí názvu je označení kalendářního roku. -- ISSN : 1803-781X.

Mozaika : bulletin evropských vzdělávacích programů. -- Č. 1 (duben 2008)-. -- Praha : Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, 2008-. -- 2011-2013 Praha : Eurodesk. -- 2014- Praha : Dům zahraniční spolupráce. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2011: bulletin evropských příležitostí. -- Podnázev od léta 2018: čtvrtletník DZS o mezinárodním vzdělávání.

Naše řeč : listy pro vzdělání a tříbení jazyka českého. -- Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR. -- ^^^sv. ; 22 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 153/215. -- ISSN : 0027-8203.

National geographic : Česká republika. -- Praha : Sanoma Magazines Praha. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- ISSN : 1213-9394.

Newsletter IVK. -- Č. 1 (duben 2013)-. -- Praha : Institut Václava Klause, 2013-. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Newsletter IVK" (ev. č. 11024).

Numismatické listy. -- Praha Národní muzeum. -- 58 sv. ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkováno průběžně, 175/250. -- ISSN : 0029-6074.

Odpadové fórum : odborný měsíčník o všem, co souvisí s odpady. -- [Praha] : České ekologické manažerské centrum, 1999-. -- Zahrnuje : Zákon č. 477/2001 o obalech a o změně některých zákonů - zákon o obalech. -- ISSN : 1212-7779.

Odpady : odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii. -- Praha : ECONOMIA, 2003-. -- ISSN : 1210-4922.

Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody :journal of the state nature conservancy. -- Praha : Státní nakladatelství, 1946-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Vydává: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. -- ISSN : 1210-258X.

Opus musicum : hudební revue. -- Brno : Opus musicum. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+32+4 s., 170/240. -- 0231-7362 - zaniklé ISSN. -- Pův. podnázev: Časopis pro hudební publicistiku. -- Vydává: Opus musicum, Nadace Český hudební fond (grantová spoluúčast vyd.), Nadace Leoše Janáčka (grantová spoluúčast vyd.), Ministerstvo kultury ČR (grantová spoluúčast vyd.). -- Od r. 2002 vydává: Opus musicum obecně prospěšná společnost za grantové účasti: Nadace Český hudební fond, Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Magistrátu města Brna a příspěvků soukromých osob. -- ISSN : 0862-8505 ISSN (zrušené) 0231-7362 ISSN (chybné) 00862-8505.

Osteuropa : Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens. -- Stuttgart : Deutsche Verlagsanstalt, 1951-. -- ISSN : 0030-6428.

Pádler : vodácký magazín. -- 1/2016-. -- Záboří nad Labem : Petr Snížek, 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-7012.

Paměť a dějiny : revue pro studium totalitních režimů. -- Praha : Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra České republiky, 2007-. -- ^^^sv. ; 27 cm. -- ISSN : 1802-8241.

Pin-Up magazine. -- New York : Pin-Up, 2006-23. -- Ukončen odběr k 31.12.2023. -- ISSN : 1933-9755.

Plav : měsíčník pro světovou literaturu. -- Praha : Splav!, 2005-. -- 2017- Praha : Spolek Splav!. -- 30 cm. -- ISSN : 1802-4734.

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. -- Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 88+4 s., 175/250. -- ISSN : 0032-2423.

Potravinářská revue : odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod. -- Praha : Agral, 2004-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- ISSN : 1801-9102.

Potravinářský zpravodaj : list Potravinářské komory České republiky. -- Praha : Agral, 2000-. -- ^^^sv. ; 42 cm. -- www.agral.cz. -- Další podnázev: Potravinářská komora České republiky. -- ISSN : 1801-9110.

Praktická elektronika - Amatérské radio. -- Praha : Amaro, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-7173 ISSN (chybné) 1211-328X.

Praktik : 36 stran nápadů pro dům, byt a zahradu. -- Roč. 1, č. 1 (březen 1996)-. -- Praha : Bydlení, 1996-. -- 1998-[2002?] Praha : Europress. -- [2003?]- Praha : Pražská vydavatelská společnost. -- 30 cm. -- Podnázev: dům - byt - zahrada - dílna - hobby. -- ISSN : 1211-5533.

Právník = The Lawyer = Le Juriste = Der Jurist = Jurist : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. -- Praha : Ústav státu a práva AV ČR. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Spoluvydavatel: Právnická fakulta ZČU v Plzni. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 104+4 s., 175/250. -- ISSN dříve: 0324-7007. -- ISSN : 0231-6625.

Právo a rodina : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví : rodinné právo. -- Č. 1 (2000)-. -- Praha : Wolters Kluwer, 2000-. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- www.linde-nakladatelstvi.cz. -- ISSN : 1212-866X.

Právo - Severní Čechy : nezávislé noviny. -- Praha : Borgis, 1996-. -- Regionální mutace pro Čechy vychází: PO-PÁ; od 1.6.2001 do 2.9.2002 Region. Karlovarský kraj.Ústecký kraj;od 3.9.2002 Severní Čechy. Ústecký kraj.Liberecký kraj; od 5.5.2003 Ústecký kraj. -- Od 5. 3. 2007 se spojily mutace Liberecký kraj a Ústecký kraj do mutace Severní Čechy. -- Podnázev od 16.10.2006: zprávy z vašeho regionu Ústecký kraj. -- Podnázev od 5.3.2007: Severní Čechy. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu. -- Od r. [2001] bez podnázvu; Příl. dříve: PO:Styl(do 2002); ÚT:Fit servis(do r.2002); ST:Počítače a programy (od č. 40 ze 17.2.1999-2000); Salon(do 2002); Počítače(do 2002); ČT:Test servis(do 2000); PÁ:Test servis(2001);Autosalon(do 2002);. -- Denně: Severní Čechy.Ústecký kraj.Liberecký kraj (do 4.5.2003); PO: Sport extra; ÚT:Fotbal extra; Styl (od 7.1.2003 do 12.9.2003),Zdravé rady (od 30.9.2003), Test servis (2x měsíčně od 1.10.2003); ST: Profese; ČT: Věda a technika (od 2.1.2003); Salon (od 2.1.2003); PÁ: Test servis (do 30.9.2003), Styl na cestách (od 12.7.2003); SO:Rodinné finance, Styl na víkend (od 12.7.2003), Pohled (1x za 14 dní). -- 1x měsíčně od 29.5.2003 příloha Firma; od 5.9.2005 1x týdně. -- Příl. od r. 2007: PO:Firma;ČT:Café,Salon;PÁ:Na cestách (auta,věda a technika,zajímavosti),Ústecký kraj (1x měsíčně). -- V letních měsících je Právo - Liberecký kraj a Právo - Severní Čechy (Ústecký kraj) vydáváno v jednom výtisku. -- ISSN : 1211-2119.

Pražská technika : časopis Českého vysokého učení technického v Praze. -- Praha : České vysoké učení technické, [1999]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 4 (2001). -- ISSN : 1213-5348.

Predškolská výchova : celoštátny časopis pre rodičov, jasle a materské školy. -- Bratislava : Predškolská výchova, 1995-^^^^. -- ^^^sv. ; 22 cm. -- ISSN : 0032-7220.

Premium ski. -- 10/2017-11/2023. -- Praha : Conventia Events s.r.o., 2017-2023. -- 2022 Praha : Premium Media Products, s.r.o. -- 2023 Praha : Premium Media Group, a.s. -- 7 svazků ; 28 cm. -- ISSN : 2570-7132.

Premium sports. -- 1/2024-. -- Praha : Premium Media Group, a.s., 2024-. -- 28 cm. -- ISSN : 3029-5181 ISSN (chybné) 2570-7132.

Profil : das unabhängige Nachrichtenmagazin Österreichs. -- Wien : Wirtschaftstrend-Zeitschr.-Verl, 1970-. -- Popsáno podle: Nr. 1 (1995). -- ISSN : 1022-2111.

Profil. -- Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, 1991-. -- ISSN : 1335-9770.

Prostor : nezávislý časopis. -- Praha : Sdružení pro vydávání revue Prostor. -- ^^^sv. ; 20 cm. -- V r.1995 vyšlo jako ročenka. -- Podnázev: společnost - politika - kulutura - umění. -- Podnázev dříve: Kulturně politická revue ; Podnázev na obálce: Nezávislá revue. -- Podnázev v tiráži od r. 2002: společensko-kulturní revue. -- Vydává: Prostor nakladatelství a vydavatelství, s.r.o. Aleš Lederer. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 192+4 s., 128/200. -- Popsáno podle: Č.43-44 (1999). -- ISSN : 0862-7045.

Psychologie dnes. -- Praha : Portál, 1998-. -- 30 cm. -- Podnázev: psychologie, psychoterapie, životní styl. -- ISSN : 1212-9607.

Ready : magazine for English-language students A1-A2. -- Volume 31, issue 01 (September 2020)-. -- Praha : Bridge Publishing House, 2020-. -- 30 cm. -- ISSN : 2695-0227.

Regenerace : Časopis pro zdravý životní styl. -- Praha : Regenerace, 1993-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2006 (květen): přirozená cesta ke zdraví a poznání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 210/297. -- ISSN : 1210-6631.

Rehabilitace a fyzikální lékařství = Rehabilitation and Physical Medicine : (volné pokračování Fysiatrického a revmatologického věstníku založeného v roce 1923). -- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně - nakladatelství a tiskové středisko, 1994-. -- ISSN : 1211-2658.

Respekt. -- Praha : R-Presse, 1990-. -- ^^^sv. ; 42 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 297/420. -- Prestižní americký časopis WORLD PRESS REVIEW, který ze světového tisku vybírá a otiskuje nejzajímavější články, udělil čs. týdeníku Respekt mezinárodní cenu Časopis roku 1991 za "šíření svobody tisku, prohlubování světového porozumění, za obranu lidských práv a novinářskou profesionalitu".(LN 18.1.1992). -- Respekt k druhému, respekt k odlišnému, respekt k jinému názoru.... -- Podnázev: týdeník. -- ISSN : 0862-6545.

Rot-weiss-rot das Magazin für Auslandsösterreicher. -- Wien : Verlagspotamt, 1987-.

Run. -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Sanoma Magazines Praha, 2006-. -- 2009- Praha : Boremi invest. -- Podnázev na obálce: The world magazine : první a jediný časopis o běhání, 2006-. -- ISSN : 1802-0615.

Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol. -- Praha : ASPI, [2004]-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- Popsáno podle: Roč. 3, č. 3 (2006). -- ISSN : 1214-8679.

Science. -- New York : American Association for the Advancement of Science, 1880-. -- ^^^sv. -- ISSN : 0036-8075.

Scientific American. -- Praha : Espero Publishing 2002. -- ISSN : 1213-7723.

Security World : magazín o bezpečnosti v kybernetickém světě. -- Praha : IDG Czech, 2007-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Podnázev: čtvrtletník o informační bezpečnosti. -- ISSN : 1802-4505 ISSN (chybné) 1214-794X.

Sedmá generace : společensko-ekologický měsíčník. -- Brno : Hnutí DUHA, 1998-. -- ISSN : 1212-0499.

Senát. -- Praha : Kancelář Senátu, 1997-. -- sv. ; 30 cm. -- Popsáno podle: Roč. 2, č. 1 (1998). -- Podnázev: Parlament České republiky.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny = Notebook for art, theory and related zones. -- Praha : Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, 2007-. -- sv. ; 21 cm. -- ISSN : 1802-8918.

Silverius. -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2016-.

Sky and telescope. -- Cambridge : Sky Publishing Corporation, 1941-. -- ISSN : 0037-6604.

Slavia : časopis pro slovanskou filologii. -- Praha : Slovanský ústav AV ČR. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x112+4 s., 175/250. -- ISSN : 0037-6736.

Slévárenství : časopis pro slévárenský průmysl. -- Brno : Svaz sléváren České republiky, 1953-. -- ISSN : 0037-6825.

Slovanský přehled = Review for Central, Eastern and Southeastern European History. -- Praha : Historický ústav AV ČR. -- ^^^sv. ; 23 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkováno průběžně, 158/232. -- ISSN : 0037-6922.

Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. -- Bratislava : SAV, 1954-. -- ^^^sv. -- ISSN : 0037-6973.

Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka. -- Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR. -- ^^^sv. ; 23 cm. -- Časopis založený v roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkováno průběžně, 167/234. -- ISSN : 0037-7031.

Sociální práce = Sociálna práca : odborná revue pro sociální práci. -- [S.l.] : Asociace vzdělavatelů v sociální práci. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Podnázev v tiráži: odborná revue pro sociální práci. -- Podnázev: časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci, časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci. -- Přestávka ve vydávání: 2001-02. -- ISSN : 1213-6204 ISSN (chybné) 1213-624.

Sociológia : časopis pre otázky sociológie. -- Bratislava : SAV, 1969-. -- ^^^sv. -- ISSN : 0049-1225.

Sociologický časopis = Czech sociological review. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1965-. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Od r. 2002 vycházejí po sloučení s Czech Sociological Review ročně 4 čísla česky a 2 anglicky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 128+4 s., 175/250. -- ISSN : 0038-0288.

Solidarität : Die ÖGB-Zeitschrift für die Arbeitswelt. -- Wien : Verl. des Österreichischen Gewerkschaftsbunds, 1945-.

Soudobé dějiny. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993-. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Velké zpoždění ve vydávání!. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 160+4 s., 170/240. -- Text též cze, sla. -- Periodikum vychází za podpory Grantové agentury ČR a Nadace Konráda Adenauera. -- ISSN : 1210-7050.

Souvislosti : revue pro křesťanství a kulturu. -- Praha : Sdružení pro Souvislosti. -- ^^^sv. ; 20 cm. -- Podnázev dříve: revue pro křesťanskou kulturu. -- Podnázev od r. 2002: revue pro literaturu a kulturu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 264+4 s., 142/203. -- ISSN : 0862-6928.

Spark : Rockový magazín. -- Praha : One & One Company, 1992-. -- 2012- Praha : Spark Rock. -- 30 cm. -- Změna podnázvu v roce 2012: rock magazine. -- ISSN : 1211-5223.

Speciální pedagogika : Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. -- Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1990-. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- ISSN 0862-1632 přiděleno časopisu Speciální pedagogika (Olomouc). -- Podnázev dříve: Časopis pro pracovníky speciálnich škol a zařízení pro postiženou mládež. -- Časopis bude od roč. 6 vycházet celý vždy během jednoho kalendářního roku. Z toho důvodu vydávání roč. 5 je prodlouženo do konce r. 1995. Č. 4 a 5 vyjdou na podzim 1995. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 62+4+4 s., 157/235. -- ISSN : 1211-2720 ISSN (chybné) 0862-1632.

Sportunterricht. -- Schorndorf : Hofmann, 1973-. -- ISSN : 0342-2402.

Sprachreport : Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache. -- Mannheim : Institut für Deutsche Sprache, 1985-. -- ISSN : 0178-644X.

Statistika & my. -- Praha : Český statistický úřad, 2011-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2013: měsíčník Českého statistického úřadu. -- ISSN : 1804-7149.

Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- 23 cm. -- Ročníkování navazuje na časopis "Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická. ISSN 1211-6971". -- Vychází 2x ročně (jedno číslo vždy monotematicky zaměřeno). -- Některé sv. popsány monograficky. -- Údaje o časopise pocházejí z Evidence periodického tisku MK ČR a z internetu. -- ISSN : 1803-7437.

Svět běhu. -- 1/2018-. -- Praha : Guntao s.r.o., 2018-. -- 23 cm. -- ISSN : 2570-8732.

Svět outdooru novinky : testy, recenze a zprávy o vybavení na cesty po svých, na kole, po vodě a na sněhu. -- [Č. 1 (2002?)]-. -- Praha : Outdoor Media, [2002?]-. -- 2015-2017 Praha : Guntao, s.r.o. -- 2017-2021 Praha : Spolek Ionu. -- 2021- Praha : Hike, bike, paddle, travel run, rum : Svět outdooru, s.r.o. -- 23-40 cm. -- Podnázev v r. 2009: testy, přehledy, recenze a informace o outdoorovém vybavení. -- Podnázev 2013-2017: vybavení, cesty, expedice, osobnosti. -- Příloha do r. 2012: Speciál (v l. 2010-12 všitá). -- ISSN : 1801-2000.

Šumava. -- Vimperk : Správa Národního parku Šumava, 1973-. -- ISSN : 0862-5166.

Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. -- Praha : FTVS UK. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44+4 s., 145/205. -- Dříve podnázev: odborný časopis pro učitele tělesné výchovy, trenéry mládeže a cvičitele. -- Pův. název: Tělesná výchova mládeže s "Hlídkou" pro členy Sekce prooo tělesnou výchovu při ÚSČs profesorů (Roč. 1-7, r. 1930-36) [?]. -- ISSN : 1210-7689.

TESOL Quarterly : Journal For Teachers Of English To Speakers Of Other Languages. -- Washington : TESOL, 1967-. -- Má příl. TESOL Newsletter. -- ISSN : 0039-8322.

Topenářství+instalace : Časopis pro vytápění, instalace, vzduchotechniku a ekologii. -- Praha : Technické vydavatelství Praha [TVP], 1995-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 78 s., 210/297. -- ISSN : 1211-0906 ISSN (zrušené) 1210-5937.

Třídní učitel a vedení třídy. -- 1/2017-. -- Praha : Život bez závislostí, z.s., 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2570-8279.

TUGboat. -- Providence, R.I.: The Group, 1980-. -- ISSN : 0896-3207.

Turista. -- Praha : Klub českých turistů. -- 25 cm. -- Roč. 1 je zároveň 14. ročníkem časopisu Turistika-horolezectví (Sign. 54 G 41053). -- Roč. 1 [r. 1949] vycházel jako rubrika časopisu Do přírody (Sign. 54 G 37715); Podnázev do 31.12.1989: Časopis Čsl. svazu tělesné výchovy. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník Klubu českých turistů; od r. 2000: cesty za poznáním a zdravím. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x32+4 s., 175/250. -- ISSN : 0139-5467.

Tvar : literární obtýdeník. -- Praha : Klub přátel Tvaru. -- ^^^sv. ; 43 cm. -- Pův. podnázev: literární týdeník. -- Vyd. dříve: Československý spisovatel (č. 1-26/1990), Scéna (č.27/1990-č.14/1992), Michael Třeštík (č.15/1992-č.14/1993). -- Vychází s podporou Ministerstva kultury a Fortuny, sázkové kanceláře, později Českého literárního fondu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24 s., 297/430. -- ISSN : 0862-657X.

Tvořivá dramatika. -- Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku 1990-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 38+8 s., 205/295. -- Přílohy: Průvodce dramatickou výchovou (do r. 2003); Dětská scéna (od r. 2000). -- ISSN : 1211-8001.

Týden : události - peníze - styl - lidé + TV sešit : moderní zpravodajský týdeník. -- Praha : Mediacop. -- ^^^sv. ; 28 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro moderní rodinu. -- Podnázev do 31.12.1996: události - peníze - scéna - lidé + TV sešit. -- Podnázev v tiráži od r. 2000: zpravodajský časopis. -- Podnázev v registraci MK ČR: obrazový společenský týdeník. -- Vydavatel Sebastian Pawlovski v Mediacop. -- ISSN : 1210-9940.

Týdeník školství. -- Praha : Dictum. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Podnázev dříve: Vydává ČMOS pracovníků školství a VOS. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297. -- ISSN : 1210-8316.

Učitel matematiky. -- Brno : Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Vydáváno ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně. -- ISSN : 1210-9037.

Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [Praha] : GNOSIS, 1883-. -- ISSN : 0139-5718.

Učitelský měsíčník. -- Praha: Wolters Kluwer, 2020-. -- ISSN : 2694-9946.

Události na VUT v Brně. -- Brno : VUTIUM, 1991-. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 210/297. -- Podnázev v tir.: měsíčník VUT v Brně. -- ISSN : 1211-4421.

Umění = The Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. -- Praha : Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 1953-. -- ^^^sv. ; 35 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 250/350. -- ISSN : 0049-5123.

UNI : kulturní magazín. -- Roč. 1, č. 1 (1991)-2023. -- Praha : Unijazz, 1991-. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: Hudební časopis a Hudební fanzin. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 103/296. -- ISSN : 1214-4169.

Urbanismus a územní rozvoj. -- Brno : Ústav územního rozvoje,. -- ISSN : 1212-0855.

Ústecký deník. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press. -- ^^^sv. ; 47 cm. -- Vyd. uvádí (do r. 2003) ISSN přidělené titulu Severočeské noviny. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16-20 s., 315/470 (od č. 54/93). -- PO:Sport;ÚT:Peníze a my;ST:Týdenní info-tip;SO:SD magazín. -- Přílohy od r.2002: PO-SO:Ústecko,Sport; PO:Peníze a my (do 7.2.2005); ÚT:Do toho (do 24.8.2004); ST:Info-tip; PÁ:Ústecký kraj (1x měsíčně,od r.2004),Personální rádce(od 2.1.2003 do 31.12.2004),Trh práce (od 2.1.2005); SO:SD magazín (Víkendový magazín od 23.9.2006). -- Přílohy od dubna 2007: PO:Peníze;ST:Infotip,Bydlení;ČT:Tipy;PÁ:Ústecký kraj (1x měsíčně),Práce;SO:Hobby. -- ISSN : 1214-858X ISSN (chybné) 1210-6291.

Ústřední věstník České republiky. -- Č. 1 (1990)-. -- Praha : Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1990-. -- 32 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20-24 s., 235/320. -- ISSN : 1211-0884.

Velo. -- Praha : V-Press, 1998-. -- Podnázev v tiráži do r. 2009: revue o životě s kolem. -- Podnázev v r. 2012: testy - trasy - trénink - lidé - technika - sport. -- ISSN : 1213-113X ISSN (chybné) 1213-113009.

Veřejná správa. -- [Praha] : Ministerstvo vnitra ČR 1998-. -- ISSN : 1213-6581.

Vesmír : přírodovědecký časopis. -- Praha : Vesmír 1923-. -- ISSN : 0042-4544.

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Dřívější název: Věstník ministerstva školství a kultury. -- 1988-. -- ISSN : 1211-0876.

Vodní hospodářství : specializovaný vědeckotechnický časopis pro projektování, realizaci a plánování ve vodním hospodářství. -- Praha : Vodní hospodářství, 1995-. -- ISSN : 1211-0760.

Vogue CS. -- Praha : V24 Media, 2018-. -- 29 cm. -- ISSN : 2571-0451.

Vojenské rozhledy = Czech Military Review : teoretický časopis Armády České republiky. -- Praha : MO ČR-GŠ. -- ^^^sv. ; 20 cm. -- Podnázev v tiráži: čtvrtletník. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 148+4 s..., 145/204. -- ISSN : 1210-3292.

Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. -- Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1992-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Č. 1 37. ročníku vychází v lednu 1997 v souladu s kalendářním rokem. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4+4 s., 207/296. -- Od ročníku 1992-93 vychází časopis samostatně pod názvem Výtvarná výchova. -- Roč. 1991-92 vycházel pod názvem Estetická výchova - řada pro výtvarnou výchovu. -- ISSN : 1210-3691.

Wiener Sprachblätter. -- Wien : Lang-Einzersdorf, 1951-. -- ISSN : 1018-1570.

Zahrádkář : rádce ovocnářů, zelinářů, květinářů, vinařů a ostatních pěstitelů. -- Praha : Český zahrádkářský svaz. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44 s., 210/300. -- Podnázev v tiráži: časopis Českého zahrádkářského svazu. -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- ISSN : 0139-7761.

Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví a farmacii. -- Praha : MF Medical & Digital Media, 2014-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-2987 ISSN (chybné) 1805-2355.

Zpravodaj Hnědé uhlí. -- Most : Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, [2009]. -- ISSN : 1213-1660.

Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče. -- Praha : Národní památkový ústav. -- ^^^sv. ; 26 cm. -- Památkové listy (1) - Zpravodaj o výzkumech památek a jejich ochraně, č. 1, vyšlo v Praze roku 1995 jako mimořádná příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 55, 1995, č. 6. -- Nepravidelná příloha: Památkové listy. -- Do č. 6 r. 2002 vydává: Státní ústav památkové péče v nakladatelství Jalna. -- Č. 8-10 r. 2002 vydává: Státní ústav památkové péče v nakladatelství Spritner. -- Č. 1 r. 2003 - č. 1 r. 2004 vydává: Národní památkový ústav v nakladatelství Sprinter. -- Od č. 2 r. 2004 vydává: Národní památkový ústav. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 198/260. -- Název: Památková péče (r. 1963-75) [nebo 1962-75?]. -- ISSN : 1210-5538.

Živa : časopis pro biologickou práci. -- Praha : Academia 1853-. -- ISSN : 0044-4812.

100+1 zahraniční zajímavost. -- Brno : Extra Publishing. -- 30 cm. -- Vydávání pozastaveno v červnu 2010, obnoveno v listopadu 2011. -- Název od r. 2007: 100+1. -- Podnázev v l. 2007-2009: zajímavosti z celého světa. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60+4 s., 210/297. -- ISSN : 0322-9629.

21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí. -- Praha : RF Hobby, 2003-. -- Podnázev v tiráži: měsíčník. -- ISSN : 1214-1097.

53x11 : časopis silniční cyklistiky. -- Praha : V-Press, 2008-. -- 30 cm. -- ISSN : 1803-8018 ISSN (chybné) 1213-113009.Aktuální stav k 19.04.2024