Časopisy  

 

ABC mladých techniků a přírodovědců : Zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. -- Praha : Ringier ČR. -- ^^^sv. ; 29 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+12 s., 210/290. -- Od r. 2000 podnázev: časopis generace XXI. století. -- Podnázev od r. 2002: časopis generace XXI. století - zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. -- ISSN : 0322-9580.

Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum. -- Roč. 62, čís. 1-2 (2017)-. -- Praha : Národní muzeum, 2017-. -- 30 cm. -- 2x ročně vychází dvojčíslo. -- ISSN : 2570-6861.

Acta Musei nationalis Pragae. Historia. -- Roč. 71, čís. 1-2 (2017)-. -- Praha : Národní muzeum, 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2570-6845.

Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. -- Praha : Vysoká škola ekonomická, 1993-. -- Do č. 5/2001 vydávání na monografické úrovni. -- ISSN : 0572-3043.

Acta onomastica. -- Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [1995]-. -- 21 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Popsáno podle: roč. 37 (1996). -- ISSN : 1211-4413.

Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica. -- Praha : Karolinum, 1994-. -- Do r. 1993 název řady: Gymnica, v r. 1994 souběžně názvy řady Gymnica a Kinanthropologica, od r. 1995 název řady Kinanthropologica. -- Zpoždění ve vydávání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 104+4 s., 175/250. -- Chybné ISSN se vztahuje k předcházejícímu názvu: Acta Universitatis Carolinae. Gymnica. -- ISSN : 1212-1428 ISSN (chybné) 0323-0511.

Acta VŠFS : ekonomické studie a analýzy = economic studies and analyses. -- Praha : Vysoká škola finanční, 2007-. -- ISSN : 1802-792X.

Adiktologie : odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. -- Tišnov : Scan, 2001-. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- ISSN : 1213-3841.

American journal of physics : a publication of the American Association of Physics Teachers. -- Woodbury, N.Y., etc. : American Institute of Physics, 1940-. -- ISSN : 0002-9505.

Archeologické rozhledy : Informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v ČR. -- Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1949-. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 196+4 s., 175/250. -- www.arup.cas.cz. -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- ISSN : 0323-1267.

Architect + : revue pro prezentaci české a slovenské architektury = revue for the presentation of Czech and Slovak architecture. -- Číslo 1 (říjen 2016)-. -- Praha : Architect plus s.r.o., 2016-. -- 34 cm. -- Některá čísla mají ISBN. -- ISSN : 2533-512X.

Archivní časopis. -- Praha : Odbor archivní správy Ministerstvo vnitra České republiky. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Vydává: Odbor archivní správy MV ČR v tiskárně Ministerstva vnitra, p.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s. (1x ročně 4 s.rejstříku), 175/250. -- Na obálce titulu chybné ISSN: 0004-0393. -- ISSN : 0004-0398 ISSN (chybné) 0004-0393.

Art & antiques : váš průvodce světem umění. -- Č. 0 (2002)-. -- Praha : Artmedia. -- ^^^sv. ; 28-30 cm. -- Od č. 1(2007): Umění žít s uměním. -- ISSN : 1213-8398.

Aspen review : Central Europe. -- Vol. 1, no. 1 (fall 2012)-. -- Praha : Aspen Institute Prague, 2012-. -- 24 cm. -- Anglické vydání, vydáváno též v češtině a polštině. -- ISSN : 1805-6806.

Astropis : Časopis pro astronomy amatéry. -- Praha : Společnost Astropis, 1994-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 28+4 s., 210/297. -- ISSN : 1211-0485.

Automa : odborný časopis pro automatizační techniku. -- Roč. 0, č. 0 (srpen 1994)-. -- Praha : FCC public, 1994-. -- 1994-1995 Ústí nad Labem : FCC Folprecht s.r.o. -- 1995-2013 Praha : FCC Public s.r.o. -- 2014- Děčín : Automa - časopis pro automatizační techniku s.r.o.,. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2004: časopis pro automatizační techniku. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4+4 s., 210/297. -- ISSN : 1210-9592.

Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. -- Praha : KLP-Koniasch Latin Press, [1995]-. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Popsáno podle: 34 (1992) 1-3, 35(1993) 1-4. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- ISSN : 1211-3379.

A2. -- Praha : A2, o. s. 2010. -- ISSN : 1803-6635.

A/Věda a výzkum. -- Roč. 1, č. 1 (2017)-. -- Praha : Středisko společných činností AV ČR v.v.i., 2017-. -- ISSN : 2533-784X.

Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia,. -- Praha : Economia, 1993- Praha Economia. -- ISSN : 1212-4273.

Bezpečnost jaderné energie. -- Praha : Ústav jaderných informací, 1993-. -- Rok 1993-1998 Jaderná bezpečnost. -- ISSN : 1210-7085.

Bibliotheksnachrichten : impulse, information, rezensionen. -- Salzburg : Österreichisches Bibliothekswerk 1948-.

Biologie, chemie, zeměpis : Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. -- 1992- Praha SPN - pedagogické nakladatelství. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Podnázev: časopis pro výuku na základních a středních školách. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkováno průběžně, 147/210. -- ISSN : 1210-3349.

Buchkultur. -- Wien : Buchkultur Verlagsgesmbh., 1989-. -- ISSN : 1026-082X.

Business Spotlight : angličtina pro mezinárodní komunikaci : the Czech edition of Business Spotlight. -- Praha : Economia, 2004-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Informace o časopise pochází z www.business-spotlight.cz. -- ISSN : 1214-8377.

Cantus : časopis pro sborové umění. -- Praha : Unie českých pěveckých sborů, 1990-. -- 21 cm. -- Webovská stránka Unie českých pěveckých sborů: www.ucps.cz. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+8 s., 145/210. -- V letechj 1990-1994 vycházelo: 3-5x ročně. -- Podnázev: čtvrtletník pro sborové umění. -- ISSN : 1210-7956.

Celluloid : Filmmagazin. -- 2000 -. -- Mödling : Verein, 2000-.

CIO Business World : IT strategie pro manažery. -- Praha : IDG Czech, 2009-. -- ^^^sv. ; 27 cm. -- ISSN : 1803-7321 ISSN (chybné) 1213-1709.

CIWM. -- Northampton : IWM Business Services on behalf of the Chartered Institution of Wastes Management, 2006-. -- ISSN : 1751-5602.

Cizí jazyky : Časopis pro teorii a praxi : Časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. -- Brno Tribun EU. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Podnázev dříve: Časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům. -- Podnázev dříve: Časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům - zejména angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a latině ; Časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům - zejména angličtině, němčině,francouzštině, španělštině, ruštině a latině. -- Obnovení vydávání k 30.11.1992. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkování půběžné, 210/297. -- Přestávky ve vyd.: 1. 9. 1992-30. 11. 1992. -- Podnázev od r. 2006: časopis pro teorii a praxi. -- Podnázev v tiráži od r. 2006: časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. -- Text též cze, sla. -- ISSN : 1210-0811 ISSN (chybné) 1210-1811 ISSN (chybné) 1210-0011.

Computer : Počítačový čtrnáctideník. -- Brno: Computer Press Media. -- ^^^sv. ; 32 cm. -- Pův. podnázev: Průvodce uživatele a kupujícího. -- Další podnázev: srozumitelný počítačový čtrnáctideník. -- Podnázev od r. 2004: dlouhodobě nejprodávanější časopis o počítačích!. -- Podnázev od r. 2005: o počítačích víme vše. -- Podnázev od r. 2006: vše o počítačích. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 14+6+4 s., 240/320. -- ISSN : 1210-8790 ISSN (chybné) 1214-8790.

Crafts. -- London : Crafts Council, 1973-. -- ISSN : 0306-610X.

Časopis Matice moravské. -- Brno : Matice moravská, 1968-. -- ^^^sv. ; 22 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2x183 s., 148/220. -- www.phil.muni.cz/hist/matice/matice.html. -- www.matice-moravska.cz. -- ISSN : 0323-052X.

Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická. -- Praha : Národní muzeum, 1977- Národní muzeum (Praha, Česko). -- 15 sv. ; 25 cm. -- Pův. název: Časopis Společnosti wlastenského Museum w Čechách (roč. 1-4, r. 1827-30); Později název Časopis českého museum (roč. 5-96, r. 1831-1922). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x60+4+4 s., 175/250. -- ISSN : 0139-9543. -- 1214-0627.

Časopis pro moderní filologii : Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. -- Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR. -- 24 cm. -- V tiráži uvedeno chybné ISSN: 0862-8459. -- Roč. 73 (1991) - obnovuje se samostatný "Časopis pro moderní filologii". -- Vydáváno ve spolupráci s tiskárnou Bartůněk. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2x64+4 s., 170/240. -- ISSN : 0008-7386 ISSN (chybné) 0862-8459.

Časopis Slezského zemského muzea. B, Vědy historické. -- Opava : Slezské zemské muzeum, 1991-. -- ^^^ sv. ; 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: Průběžné stránkování, 170/240. -- Chybné ISSN se vztahuje k: Časopis Slezského muzea. Série B, Vědy historické. -- ISSN : 1211-3131 ISSN (chybné) 0323-0678.

Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995-. -- 24 cm. -- www.clsjep.cz. -- Podnázev v r. 2001: časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkováno průběžně, 160/240. -- ISSN : 1212-0383.

Česká literatura : časopis pro literární vědu. -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1953-. -- ^^^sv. ; 20 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro literární vědu. -- Vydává: Ústav pro českou literaturu AV ČR v Nakladatelství Lidové noviny (do r. 199?). -- Bez podnázvu od r. [2001]. -- ISSN : 0009-0468.

Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. -- Praha : Academia, 1957- Psychologický ústav (Akademie věd ČR). -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Vydává od r. 2002?: Psychologický ústav AV ČR v Academii. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 96+4 s., 175/250. -- http://cspsych.psu.cas.cz. -- ISSN : 0009-062X.

Československý časopis pro fyziku = Czechoslovak Journal of Physics. -- Praha : Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 66+4 s., 210/297. -- ISSN : 0009-0700.

Česko-slovenská pediatrie : časopis Pediatrické společnosti. -- Praha : Česká společnost J.E. Purkyně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x64+4 s., 215/305. -- Podnázev: časopis České a Slovenské pediatrické společnosti. -- ISSN : 0069-2328.

Český časopis historický = The Czech Historical Review : Založen 1895. -- Praha : Historický ústav AV ČR. -- ^^^sv. ; 23 cm. -- Pův. název (v l. 1895-1949): Český časopis historický. -- Časopis byl založen v r. 1895. -- Vydává: Historický ústav AV ČR v Academii. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 288+4 s., 155/230. -- ISSN : 0862-6111.

Český jazyk a literatura. -- Praha : SPN. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 5x48+4 s., 147/207. -- Vydává: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost. -- ISSN : 0009-0786.

Český lid : sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě. -- Praha : Academia. -- ^^^sv. ; 31 cm. -- Vydává: Ústav pro etnografii a folkloristiku. -- V letech 1933-1945 přerušeno vydávání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 88+4 s., 215/305. -- Od r. 1998 podnázev: časopis pro etnologická studia. -- Od r. 1998 souběžný podnázev: Journal of ethnological studies. -- Podnázev: etnologický časopis - ethonological journal. -- ISSN : 0009-0794.

Čtenář : Měsíčník pro práci s knihou. -- Kladno : Středočeská vědecká knihovna Kladno. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Od roč. 50, č. 4 (1998) podnázev: měsíčník pro knihovny. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 175/250. -- Od r. 1991 vychází jako samostatný titul. -- Příl. časopisu : Knihovnictví a bibliografie (vydávání ukončeno v r. 1990). -- Vydává: Středočeská vědecká knihovna v Kladně v nakladatelství AV ČR Academia. -- ISSN : 0011-2321.

D Test : časopis pro spotřebitele. -- Praha : Občanské sdružení spotřebitelů Test. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- ISSN : 1210-731X.

De sign um : Revue designu. -- Bratislava : Slovenské design centrum, 1993-. -- R.2003 nevyšel. -- ISSN : 1335-034X.

Dějiny a současnost : Kulturně historická revue. -- Praha : Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost. -- 24 cm. -- Od r. 2000 vydává: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v produkci NLN. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 170/240. -- Přestávky ve vyd.: 1970-1989. -- Roč. 11/1969, č. 8 - časopis zastaven. -- Roč. 12/1990, č. 1 - časopis obnoven. -- ISSN : 0418-5129.

Dějiny věd a techniky = History of sciences and technology. -- Praha : Společnost pro dějiny věd a techniky, 1968-. -- 23 cm. -- Články jsou evidovány a anotovány v referativních žurnálech: Historical Abstracts a America: History and Life. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 163/231. -- http://dvt.hyperlink.cz. -- ISSN : 0300-4414 ISSN (chybné) 03004414.

Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. -- Praha : Český statistický úřad. -- ^^^sv. ; 34 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 76+4 s., 240/340. -- ISSN : 0011-8265.

Der literarische Zaunkönig : Zeitschrift der Erika Mitterer Gesellschaft. -- Wien : Erika Mitterer Gesellschaft, 2002-.

Deutsch als Fremdsprache. -- Leipzig : Verlag Enzyklopädie, 1964-. -- ^^^sv. -- ISSN : 0011-9741.

Deutsch perfekt : das aktuelle Magazin für Deutsch-Lerner. -- Planegg : Spotlight Verlag, 2005-. -- ISSN : 1861-1605.

Dnešní svět. -- Praha : TERRA-KLUB, 2005-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Vychází 6x ve školním roce. -- Popsáno podle:Č. 2 (2005/2006). -- Podnázev v tiráži: časopis pro moderní výuku. -- ISSN : 1801-4119.

Domus. -- Milano : Editoriale Domus, 1928-. -- ISSN : 0012-5377.

The Economist. -- London : The Economist Newspaper Limited, 1843-. -- ISSN : 0013-0613.

Ekológia : medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry / vyd. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava. -- Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1993-. -- ISSN : 1335-342X.

Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. -- Praha : Economia, 1991-. -- ^^^sv. ; 30 cm + příloha. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 62+4 s., 219/297. -- Komerční vevázaná příloha. -- Podnázev: Týdeník. -- Podnázev od r. 2003: týdeník ekonom. -- Vychází každý čtvrtek. -- Podnázev od r. 2005: týdeník vydavatelství Economia. -- ISSN : 1210-0714.

Elektro : odborný časopis pro elektrotechniku. -- Praha : FCC public, 1991-. -- 30 cm. -- www.eel.cz. -- www.fccgroup.cz. -- Průběžné stránkování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x40 + 1x8 (rejstřík) s., 210/297. -- ISSN : 1210-0889.

Energetika : odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie. -- Praha : Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 1951-. -- ISSN : 0375-8842.

Epocha : svět na Vaší dlani. -- Praha : RF Hobby, 2005-. -- 30 cm. -- ISSN : 1214-9519.

Estetika : The Central European journal of aesthetics. -- Praha : Ústav dějin umění AV. -- 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x64+8+4 s., 175/250. -- Od r. 2002 bez podnázvu. -- ISSN : 0014-1291 ISSN (chybné) 0014-1297.

Euro : ekonomický týdeník. -- Praha : Euronews, 1998-. -- ^^^sv. ; 28 cm. -- Ve spolupráci s časopisem BusinessWeek. -- ISSN : 1212-3129.

Europäische Rundschau : Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte. -- Wien : Europa, 1972-. -- ISSN : 0304-2782.

European journal of environmental sciences. -- Prague : Charles University in Prague, 2011-. -- ISSN : 1805-0174.

Filosofický časopis. -- Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1953-. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- ISSN : 0015-1831.

Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. -- 1946- Bratislava Slovenská akadémia vied. -- ISSN : 0046-385X.

Finanční a ekonomické informace : dokumentační bulletin MF : přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů. -- Praha : Ministerstvo financí, Odbor Personální, Oddělení Finanční a ekonomické informace, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-7262.

First class. -- Praha : First Class Publishing, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-076X.

Flash Art : Czech & Slovak Edition. -- Praha : Flash Art CZ, 2006-. -- Podnázev: The World's Leading Art Magazine, 2006-. -- ISSN : 1336-9644.

Flash art. -- Milano : Giancarlo Politi Editore, 1980-. -- ISSN : 0394-1493.

Florence : časopis moderního ošetřovatelství. -- Praha : Ambit Media. -- 30 cm. -- Časopis je vydáván pod patronací České asociace sester. -- ISSN : 1801-464X.

Fond Shop : nezávislý časopis o investování a finančním plánování. -- Roč. 1, č. 1 (1997)-. -- Brno : Moneco, 1997-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Změna podnázvu: nezávislý časopis pro úspěšné investování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 28 s., 210/297. -- Podnázev od r. 2006: nezávislý časopis o investování a majetkovém plánování. -- Podnázev od r. 2006: investice - renty - pojistky - anuity. -- ISSN : 1211-7277.

Font : Reklamní grafika a DTP : První grafický časopis. -- Praha : KAFKA-design, 1992-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- www.kafka.cz. -- Od r. 2002 podnázev: první grafický časopis. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60 s., 210/297.

Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007-. -- 30 cm. -- ISSN : 1802-5854.

Fotograf : časopis pro fotografii a vizuální kulturu. -- Praha : Mediagate, 2002-. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1213-9602.

Fremdsprache Deutsch : Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. -- München : Klett,Ed.Dt., 1989-. -- ISSN : 0937-3160.

Frieze : contemporary art and culture. -- London : Frieze, 1991-. -- ISSN : 0962-0672.

Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. -- Praha : Kartografie, 1991-. -- ISSN : 1210-3004.

Harmonie : klasická hudba, jazz a tanec. -- Praha : Muzikus, 1993-. -- ^^^sv. ; 29 cm. -- www.muzikus.cz. -- Podnázev dříve: Časopis pro vážnou hudbu a jazz. -- Podnázev od r. 1999 : Klasická hudba, jazz a world music. -- Vydáváno za finanční podpory MK ČR a Nadace Bohuslava Martinů. -- V roce 2003 vydáváno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Bohuslava Martinů a Nadace Leoše Janáčka. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 205/285. -- ISSN : 1210-8081.

Historická sociologie : časopis pro historické sociální vědy = Historical sociology : a journal of historical social sciences. -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Karolinum. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Na vydávání se podílí Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1804-0616.

Historický časopis. -- Bratislava : SAV, 1953-. -- ^^^sv. -- ISSN : 0018-2575.

Historie a vojenství : Časopis Historického ústavu Armády ČR. -- Praha : Vojenský historický ústav Praha. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 200+4 s., 145/210. -- Původní podnázev: Sborník Vojenského historického ústavu. -- Podnázev do 31.12.1992: Časopis Historického ústavu Československé armády. -- Podnázev od r. 2004: časopis Vojenského historického ústavu Praha. -- Vydává Vojenský historický ústav Praha ve vydavatelství Aeromedia. -- Informace o vydavatelství Aeromedia pocházejí z: www.aeromedia.cz/kontakty. -- ISSN : 0018-2583.

Historie - Otázky - Problémy. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009-. -- ISSN : 1804-1132.

HN. Hospodářské noviny : [Hlavní vydání] : deník pro ekonomiku a politiku. -- Praha : Economia, 1990-. -- ^^^sv. ; 43 cm. -- Titul je vydáván ve dvou vydání: HN. Hospodářské noviny - [Hlavní vydání]: bez označení; HN. Hospodářské noviny - [Vedlejší vydání]: [modrý plný kosočtverec]. -- Deník je pokračováním týdeníku Hospodářské noviny, který byl ukončen 18.5.1990, č. 20. Vychází v pondělí až pátek střídavě v české a slovenské verzi (do 31.12.1992) ; vychází v pondělí až v pátek v ČR (od 1.1.1993). -- Název na tit. s. od 11.10.2004: Hospodářské noviny. -- Podnázev od 11.10.2004: Společnost, ekonomika a politika v souvislostech. V exkluzívní spolupráci s listy Handelsblatt a The Wall Street Journal Europe. -- Podnázev: deník pre ekonomiku a politiku (do 31.12.1992), dále je uváděn v tiráži. -- Periodicita do 18.5.1990, č. 20: 52x ročně (1x týdně). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44 s. včetně příloh, 298/430. -- Denně: HN podniky a trhy;PO:HN Kariéra, HN Praha a střední Čechy;ÚT:Věda a technika(do 2002),Technické noviny,Hejtmanské noviny(do 2002);ST:Peníze a investice,Kariéra expres,Finanční služby pro zaměstnance a zaměstnavatele(do 2002);ČT:Auto a moto(do 2002),Kariéra;PÁ:HN na víkend,HN TV program,Hejtmanské noviny(do 2002),Kariéra business; dříve:Světové trhy,Tip na týden. -- Příl. od r.2002:PO-PÁ:Podniky a trhy;PO:Kariéra - Business (od 2.1.2003);ÚT:Digital, Auto a moto(od 2.1.2003);ČT:Kariéra start,Zdraví(od 2.1.2003),Věda a lidé(od 2.1.2003). -- Od r. 2006: PO:Kariéra;ÚT+ČT:In journal (od 2.2.2006 do 15.3.2007);ÚT:Journal HN (od 20.3.2007 do 7.8.2007). -- Měsíční přílohy v r. 2007: Kariéra speciál, Nemovitosti, Regiony, Zdraví, ICT revue. -- Četné nepravidelné přílohy (Služby státu exportérům, Automobily, Finanční služby aj.). -- ISSN : 0862-9587.

Hornické listy : měsíčník. -- Chomutov : Severočeské doly, [1993]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Roč. 10, č. 1 (2002).

Host : literární měsíčník. -- [Brno?] : Host. -- ^^^sv. ; 22 cm. -- Podnázev v tiráži od r. 2004: měsíčník pro literaturu a čtenáře. -- Vydává také Host - vydavatelství s laskavou finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města Brna a nadací Český literární fond a Open Society Fund. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 152/215. -- Pův. podnázev: časopis literárně-kulturní. -- Od roku 1999 podnázev: měsíčník pro literaturu a čtenáře. -- ISSN : 1211-9938.

Hudební rozhledy : časopis pro hudební kulturu. -- Praha : Společnost Hudební rozhledy. -- ^^^sv. ; 27 cm. -- Podnázev dříve: Nezávislý měsíčník pro hudební kulturu. -- Podnázev v tiráži: měsíčník pro hudební kulturu. -- Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen Asociace hudebních umělců a vědců. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 210/265. -- Vydavatele finančně podporují: MK ČR, ČHF, Nadace B. Martinů a Nadace OSA. -- ISSN : 0018-6996.

Hudební věda = Musicology = Musikwissenschaft. -- Praha : Etnologický ústav Akademie Věd České republiky, Oddělení hudební historie. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 144+8+4 s., 175/250. -- Vydává: Ústav pro hudební vědu AV ČR,Nadace Český hudební fond (sponzor),Nadace ochranného svazu autorského v Praze (sponzor),Nadace Bohuslava Martinů (sponzor),Fond Leoše Janáčka v Brně (sponzor). -- V roce 2002 vydává: Ústav pro hudební vědu AV ČR v Academii, nakladatelství AV ČR. -- ISSN : 0018-7003.

Hudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. -- Praha : Pedagogická fakulta UK, 1992-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+4+4 s., 205/295. -- ISSN : 1210-3683.

CHEMagazín : časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi. -- Pardubice : Rotrekl, Miloslav, 1991-. -- ISSN : 1210-7409.

Chemické listy. -- 1951-. -- ISSN : 0009-2770.

Chip : Počítačový magazín. -- Praha : Vogel Burda Communications. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Od r. 2000 podnázev: magazín informačních technologií. -- Další podnázev:počítače-internet-komunikace. -- Podnázev v tiráži: magazín informačních technologiích. -- Vychází měsíčně v licenci VV Würzburg ve vydavatelství CHIP, spol. s r.o.. -- Od r. [199-] vychází v licenci Vogel International, Würzburg ve vydavatelství Vogel Publishing s.r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 170 s., 210/297. -- ISSN : 1210-0684.

Infolisty : časopis Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. -- Č. 1 (2007)-. -- Ústí nad Labem : Krajská zdravotní. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: časopis Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Ústeckého kraje Děčín - Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov. -- ISSN : 1802-4297.

Informatorium 3-8 : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- Praha : Portál, 1993-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Pův. podnázev: Časopis pro mateřské a obecné školy. -- Podnázev dříve: Časopis pro výchovu v mateřské a obecné škole. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Podnázev od r.2001: Časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3-8 let v MŠ a ŠD. -- ISSN : 1210-7506.

International journal of entrepreneurial knowledge. -- Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2013-. -- ISSN : 2336-2952.

IT Systems : dvouměsíčník o informačních systémech a správě dat : dvojmesačník o informačných systémoch a správe dat. -- Roč. 1, č. 1 (leden/únor 1999)-. -- Brno : CCB, 1999-. -- 30 cm. -- Od r. 2000 podnázev: časopis pro manažery, kteří vědí, že informační technologie jsou konkurenční výhodou. -- Změna podnázvu: s přehledem na vlně podnikových informačních systémů. -- Podnázev od r. 2005 do r. 2015: s přehledem ve světě podnikové informatiky. -- Podnázev v tiráži: specializovaný měsíčník o podnikových aplikacích (podnikové informatice). -- Nepravidelně vycházejí speciály. -- ISSN : 1802-002X ISSN (chybné) 1212-4567.

Jazykovědné aktuality : Informativní zpravodaj českých jazykovědců. -- Praha : Jazykovědné sdružení České republiky, 1965-. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Podnázev do 31.12.1992: Informativní zpravodaj československých jazykovědců. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+4 s., 165/240. -- ISSN : 1212-5326.

Jemná mechanika a optika = Fine mechanics and optics : Technický oborový časopis. -- Praha : Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, 1956-. -- 30 cm. -- Vydává: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 210/297. -- Podnázvy dříve: Technický časopis Federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky; Technický časopis ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR. -- ISSN : 0447-6441.

Jihočeský sborník historický / Jihočeské muzeum. -- V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum, [19--]. -- ^^^sv. ; 23 cm. -- Název z obálky. -- V roč. 66(1997) vyšel kumulativní rejstřík k příspěvkům uveřejněným v roč. 48(1979)-59(1990). -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Popsáno podle: roč. 64(1995). -- ISSN : 0323-004X.

Journal für Mathematik-Didaktik. -- Padernborn : Schoningh,F., 1980- Stuttgart Teubner Verlag. -- ISSN : 0173-5322.

Journal of arachnology. -- Lubbock, Tex. : American Arachnological Society., 1973. -- ISSN : 0161-8202.

Knihovna. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2005-. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- ISSN : 1801-3252.

Knižní novinky : časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře. -- Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 2002-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- ISSN : 1213-7073.

Koktejl : Czech geographic magazine. -- Ústí nad Labem : Czech Press Group. -- 30 cm. -- Podnázev: s nasazením života (č. 1-8/93); časopis pro každého (do č. 6/93); od roč. 7, č. 10 (říjen 1998): geographic magazine. -- Podnázev do r. 2009: geografický magazín. -- ISSN : 1210-4353.

Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkováno průběžně, 175/250. -- Od r. 1999 podnázev: odborný časopis pro učitele základní školy. -- ISSN : 0323-0449.

Kovárenství. -- Brno : Svaz kováren České republiky, [1991]-. -- 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- Podnázev v tir.: časopis Svazu kováren České republiky. -- ISSN : 1213-9289.

Krušnohorské noviny. -- 2015-. -- Český Jiřetín : Českojiřetínský spolek - sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín, 2015-. -- 2016- Český Jiřetín : Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří. -- ^^^svazků : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 30 cm. -- Název z obálky. -- Podnázev: obnovené periodikum pro Krušnohoří a České středohoří. -- Číslo 2 (2017) obsahuje DVD s dokumentárním filmem "Krušnohorská železniční dráha Most-Moldava = Moldauer-Freiberger Eisenbahn, Erzgebirgseisenbahn Most-Moldava". -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od roku 2016 přiděleno pouze ISSN. -- ISSN : 2533-350X.

Křesťanská revue. -- Praha : Oikumené - Akademická YMCA, 1927-. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Podnázev v tiráži: měsíčník pro odpovědný dialog. -- Podnázev od r. 2006: dvouměsíčník pro odpovědný dialog. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 28+4 s., 145/210. -- ISSN : 0023-4613.

Kuděj : časopis pro kulturní dějiny. -- Plzeň : Adéla. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Vydavatel od r. 2007: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická. -- ISSN : 1211-8109.

Kultúrne dejiny. -- Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2010-. -- ISSN : 1338-2209.

Kwartalnik Historyczny. -- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1887-. -- ISSN : 0023-5903.

Language teaching research. -- Los Angeles: Sage, 1997-. -- ISSN : 1362-1688.

Level : průvodce herním trhem. -- Praha : Popular Computer Publishing, 1995-. -- [1997]-[2003] Praha : Vogel Publishing. -- [2004?]-2008 Praha : Vogel Burda Communications. -- 2008-2013 Praha : Burda Praha. -- 2013- Praha : Naked Dog. -- 30 cm. -- Podnázev v r. 1998: Magazín všech počítačových hráčů - Amiga - Atari - 3DO - Sega - Nintendo - Sony; od roč. 4, č. 11 (1998) podnázev: nejprodávanější magazín her v ČR; od roč. 5, č. 2 (1999) podnázev: prestižní magazín počítačových her. -- Podnázev v r. 2002: novinky - preview - recenze - návody - hardware - demoverze a plné verze hry pro PC. -- Bez podnázvu. -- Chybné ISSN 1211-6777 patří časopisu: "Level CD". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 52 s., 210/297. -- ISSN : 1211-068X ISSN (chybné) 1211-6777.

Lidé a země : zeměpisný a cestopisný měsíčník. -- Praha : Mladá fronta, 1952-. -- Podnázev dříve: Populárně vědecký zeměpisný a cestopisný měsíčník. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64 s., 155/230. -- www.mf.cz. -- ISSN : 0024-2896.

Lidové noviny : [Vydání Čechy] : Založeny 1893 - obnoveny 1988. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1988-2000. -- ^^^sv. ; 43 cm. -- Ekonomika: denní příloha. -- Media a komunikace: pondělní příloha. -- Zdraví: úterní příloha. -- Koruna: středeční příloha. -- Kulturní servis: čtvrteční příloha. -- Umění a kritika: čtvrteční příloha. -- Akademie: páteční příloha. -- Anglický list: páteční příloha. -- Německý list: páteční příloha. -- Nedělní LN: sobotní příloha. -- Orientace: sobotní příloha. -- Věda: sobotní příloha. -- Podnázev do 31.12.1992: Nezávislý československý deník; (So) příl. dříve: TV+R ; (Po): Finále - do 13.5.1994; (St+Pá): Finanční noviny - do 13.5.1994; Echo; (Po-So): Koruna; (Pá): Magazín lidových novin - do listopadu 1997. -- Jednotlivá vydání byla označena hvězdičkou: [Vydání Čechy]: *. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24(po-čtv), 32(so) s., 297/430. -- ISSN : 0862-5921.

Lichtungen : Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik. -- Graz : Steirischer Schriftstellerbund, 1979-. -- Popsáno podle: Jahrg. 28, Nr. 109 (2007). -- ISSN : 1012-4705.

Linguistica Pragensia. -- Roč. 34, č. 1 (1991)-. -- Praha : Academia, 1991-. -- [199-]-2012 Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR. -- 2013- Prague : Charles University in Prague, Faculty of Arts. -- 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 56+4 s., 170/240. -- ISSN : 0862-8432.

Listy filologické = Folia Philologica : Časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia, založený r. 1874. -- Praha : Ústav pro klasická studia AV ČR. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Vydává Ústav pro klasická studia AV ČR v nakladatelství ARISTA. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 100-150 s., 145/205. -- ISSN : 0024-4457.

Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. -- Olomouc : Burian a Tichák. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Časopis založil v roce 1971 Jiří Pelikán v Římě. Do č. 1 (1990) vydáván v zahraničí. -- Od r. 2003 vydává obecně prospěšná společnost Občanský dialog v nakladatelství Burian a Tichák. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 96+4 s., 165/235. -- Podnázev v tiráži: Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. -- pův. podnázev: Nezávislý dvouměsíčník. -- ISSN : 1210-1222.

Literární noviny. -- Brno : Centrum pro média a demokracii. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 315/470. -- Od r. 2000 podnázev: kulturně politický týdeník. -- Od 1.1.1992 samostatné periodikum. Roč. 1. a 2. byl součástí Lidových novin. -- Vydává: Společnost pro Literární noviny s podporou Nadace Michaela Kocába. -- Vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Českého literárního fondu a Open Society Fund Praha. -- ISSN : 1210-0021.

Literatur und Kritik. -- Salzburg : Otto MÜller, 1966-. -- ISSN : 0024-466X.

Litteraria Pragensia : Studies in Literature and Culture. -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Academia : Československá akademie věd - Ústav pro českou a světovou literaturu, 1991-. -- 1994-2006 Praha : Centrum komparistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. -- 1997-2007 Praha : Ústav anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. -- 2008- Praha : Ústav anglofonních literatur a kultur FFUK. -- 21-25 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 0862-8424.

Loutkář : měsíčník pro loutkářství. -- Praha : Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář : Sdružení profesionálních loutkářů. -- Podnázvy dříve: měsíčník pro loutkářství a dramatickou výchovu; časopis o loutkovém divadle nejen pro loutkáře; časopis pro loutkářství; v tiráži podnázvy: měsíčník pro loutkářství; nejstarší loutkářský časopis na světě. -- Podnázev v tiráži: časopis o loutkářství nejen pro loutkáře. -- V č. 11/96 příl.: Mezinárodní festival loutkových divadel. -- ISSN : 1211-4065.

Manufacturing Technology : Journal for Science, Research and Production. -- Volume 1 (2001)-. -- Ústí nad Labem : Institute of Technology and Production Management University of J.E. Purkyně, 2001-. -- 2006-2017 Ústí nad Labem : J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Production Technology and Management. -- 2018- Ústí nad Labem : J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Mechanical Engineering. -- ^^^svazků ; 30 cm. -- Některé svazky mají ISBN (od roku 2013 uváděno pouze ISSN). -- ISSN : 1213-2489.

Manuskripte (Graz). -- Graz: Manuskripte, 1960-. -- ISSN : 0025-2638.

Marketing & komunikace. -- Roč. 6, č. 1 (1995)-. -- Praha : Česká marketingová společnost ; 1995- Česká marketingová společnost. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Od r. [1996?] bez podnázvu. -- ISSN : 1211-5622.

Mezinárodní vztahy. -- Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1966-. -- Podnázev : Československá revue pro mezinárodní politikua ekonomiku (1967-1988)Československá revue pro zahraniční politiku (od r. 1968). -- Od r. 2002 bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 128+4 s., 170/250. -- Časopis je vydáván též na mikrofilmech. -- Česká verze. -- Periodicita kolísá 4x - 10x ročně. -- ISSN : 0323-1844.

Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. -- Wien : Institut für Österreichische Geschichtsforschung, 1880-. -- ^^^sv. -- ISSN : 0073-8484.

Mladá fronta Dnes - Severočeské vydání. -- Praha : MaFra, 1990-. -- ^^^sv. ; 42 cm. -- Podnázev dříve: Zpravodajský list. -- Příl. od r. 2006: PO-SO:Severní Čechy;ÚT:Peníze,Zaměstnání;ST:Auto moto,Dům a byt;ČT:Zaměstnání;PÁ:Test,Zdraví;SO:Víkend,Kulturní scéna (vč.Kavárny). -- Příl. od r.2002:PO-PÁ:Ekonomika,Sport,Severní Čechy,Společnost;ÚT:Zaměstnání,Peníze;ST:Test(do 24.4.2003),Auto Moto,Servis,Reality,Dům a byt (od 23.4.2003);ČT:Zaměstnání;PÁ:Dům a byt(do 22.4.2003),Zdraví (od 2.5.2003), Test (od 25.4.2003),Kam na víkend (od 25.4.2003);SO:Kultura,Sport,Severní Čechy,Víkend,Na cestách, Finanční rádce (1x měsíčně). -- Příl. od 18.6.2001:PO-PÁ:Společnost,Severní Čechy;ÚT-SO:Ekonomika;PO:Sport;ÚT:Zaměstnání,Peníze;ST:Test,Auto moto;ČT:Zaměstnání,Na cestách;PÁ:Dům a byt,Věda;SO:Civilizace,Severní Čechy,Zaměstnání,Víkend. -- Příl. dříve:Denně:Severní Čechy Dnes; PO:Sport; ÚT:Na cestách, Zaměstnání; ST:Hokej, Test dnes, Auto moto; ČT:TV servis, Kamera, Zaměstnání, Peníze; PÁ:Dům a byt; SO:Magazín Dnes, Věda a počítače, Víkend. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s. (po), 16 s. (út,stř,pá), 32+68 s. Magazín (čtv), 24 s. (so), 297/420. -- ISSN : 1210-1168.

Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. -- Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 1995-. -- sv. ; 21 cm. -- Angl. resumé. -- ISSN : 1335-1109.

Moderní gynekologie a porodnictví. -- Praha : Levret, 1991-. -- Podnázev: časopis pro celoživotní vzdělávání lékařů. -- Tematické podnázvy se mění. -- Od r. 2009 je u jednotlivých čísel uváděno ISBN. -- ISSN : 1211-1058.

Montana : Horolezectví - paragliding - divoká voda - mountain bike. -- Brno : Tomáš Roubal. -- ^^^ sv. ; 30 cm. -- V r. 2001 vychází speciální číslo "Montana plus" - nabídka výstroje. -- Podnázev v tiráži: Časopis pro horolezce, skialpinisty, skalkaře, vodáky a paraalpinisty. -- Podnázev v tiráži od r. 2002: časopis pro horolezce, skialpinisty a skalkaře. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 56+4 s., 210/297. -- ISSN : 1212-7957.

Můj vláček : České dráhy dětem. -- Praha : We Make Media, 2008-. -- 26 cm. -- ISSN : 1802-937X.

Muzeum : muzejní a vlastivědná práce. -- Praha : Národní muzeum, 2008-. -- ISSN : 1803-0386.

Národohospodářský obzor : Review of economic perspectives. -- Č. 0 (2001)-. -- Opava : Obchodně podnikatelská fakulta SU. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- ISSN : 1213-2446.

Naše řeč : listy pro vzdělání a tříbení jazyka českého. -- Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR. -- ^^^sv. ; 22 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 153/215. -- ISSN : 0027-8203.

Naše společnost : aktuální informace o české společnosti :bulletin Centra pro výzkum veřejného mínění. -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Naše společnost je bulletin Centra pro výzkum veřejnémo mínění. Bulletin je součástí projektu České veřejné mínění v evropských souvislostech - informační a dokumentační středisko v rámci Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR. -- Informace o časopise pocházejí z: www.cvvm.cz. -- ISSN : 1214-438X.

National geographic : Česká republika. -- Praha : Sanoma Magazines Praha. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- ISSN : 1213-9394.

Newsletter IVK. -- Č. 1 (duben 2013)-. -- Praha : Institut Václava Klause, 2013-. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Newsletter IVK" (ev. č. 11024).

Novum: world of graphic design. -- München : Stiebner Verlag GmbH, 1999-. -- ISSN : 1438-1753.

Numismatické listy. -- Praha Národní muzeum. -- 58 sv. ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkováno průběžně, 175/250. -- ISSN : 0029-6074.

Odpadové fórum : odborný měsíčník o všem, co souvisí s odpady. -- [Praha] : České ekologické manažerské centrum, 1999-. -- Zahrnuje : Zákon č. 477/2001 o obalech a o změně některých zákonů - zákon o obalech. -- ISSN : 1212-7779.

Odpady : odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii. -- Praha : ECONOMIA, 2003-. -- ISSN : 1210-4922.

Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody :journal of the state nature conservancy. -- Praha : Státní nakladatelství, 1946-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Vydává: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. -- ISSN : 1210-258X.

Opera Slavica : Slavistické Rozhledy. -- Brno : Sdružení na podporu brněnské slavistiky. -- ^^^sv. ; 20 cm. -- Nakladatel od r. 1999: Sdružení na podporu brněnské slavistiky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 74+2+4 s., 145/200. -- ISSN : 1211-7676.

Opus musicum : hudební revue. -- Brno : Opus musicum. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+32+4 s., 170/240. -- 0231-7362 - zaniklé ISSN. -- Pův. podnázev: Časopis pro hudební publicistiku. -- Vydává: Opus musicum, Nadace Český hudební fond (grantová spoluúčast vyd.), Nadace Leoše Janáčka (grantová spoluúčast vyd.), Ministerstvo kultury ČR (grantová spoluúčast vyd.). -- Od r. 2002 vydává: Opus musicum obecně prospěšná společnost za grantové účasti: Nadace Český hudební fond, Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Magistrátu města Brna a příspěvků soukromých osob. -- ISSN : 0862-8505 ISSN (zrušené) 0231-7362 ISSN (chybné) 00862-8505.

Osteuropa : Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens. -- Stuttgart : Deutsche Verlagsanstalt. -- ISSN : 0030-6428.

Pádler : vodácký magazín. -- 1/2016-. -- Záboří nad Labem : Petr Snížek, 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-7012.

Památky středních Čech : Zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze. -- Praha : Práh, [mezi 1991-1993]. -- Vydavatel: Památkový ústav středních Čech. -- Vychází nepravidelně několikrát ročně. -- Od roku 2002 podnázev: časopis Státního památkového ústavu středních Čech. -- Od roku 2002 vydává:Jalna. -- ISSN : 0862-1586.

Paměť a dějiny : revue pro studium totalitních režimů. -- Praha : Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra České republiky, 2007-. -- ^^^sv. ; 27 cm. -- ISSN : 1802-8241.

Pedagogická orientace : Odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS. -- [Brno?] : Česká pedagogická společnost. -- Vydává: Česká pedagogická společnost v nakladatelství KONVOJ. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 145/205. -- www.cpds.cz. -- Přestávky ve vyd.: r. 1970-91. -- ISSN : 1211-4669.

Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- Praha : Pedagogická fakulta UK, 1951-. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Podnázev dříve: Časopis pro pedagogické vědy. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 102+4 s., 145/208. -- Podnázev od r. 1951: Časopis pro pedagogickou theorii a praxi. -- Podnázev od r. 2005: rámcové vzdělávací programy. -- ISSN : 0031-3815 ISSN (chybné) 3330-3815.

Počítač pro každého : základní kurz - návody - rady. -- Praha : Vogel Publishing, 1998-. -- 2004-2008 Praha : Vogel Burda Communications. -- 2008- Praha : Burda Praha. -- 30 cm. -- Podnázev v r. 2002: časopis všech uživatelů PC. -- Podnázev v r. 2003: nejčtenější počítačový časopis v ČR. -- Bez podnázvu. -- ISSN : 1212-0723.

Pohyb je život : časopis pro cvičitele a činovníky sportu pro všechny. -- Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 1997-. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Podnázev od roku 1998: časopis pro cvičitele a organizátory sportu pro všechny. -- Podnázev od r. 2005: časopis České asociace Sport pro všechny. -- ISSN : 1212-0669.

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. -- Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 88+4 s., 175/250. -- ISSN : 0032-2423.

Politická ekonomie. -- Praha : Oeconomica. -- ^^^sv. ; 23 cm. -- Podnázev od r. 1991: Teorie - Modelování - Aplikace. -- Podnázev: interview - stati - konzultace - vědecký život - recenze - anotace. -- Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze (od r. 2004 v nakladatelství Oeconomica). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 144+4 s., 146/230. -- ISSN : 0032-3233.

Politologická revue : diskuse - zprávy - recenze. -- Praha : Česká společnost pro politické vědy. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Vydává: Česká společnost pro politické vědy při AV ČR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 214+4 s., 148/210. -- Vychází v červnu a prosinci. -- ISSN : 1211-0353.

Politologický časopis. -- Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 126+4 s., 160/235. -- ISSN : 1211-3247.

Potravinářská revue : odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod. -- Praha : Agral, 2004-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- ISSN : 1801-9102.

Potravinářský zpravodaj : list Potravinářské komory České republiky. -- Praha : Agral, 2000-. -- ^^^sv. ; 42 cm. -- www.agral.cz. -- Další podnázev: Potravinářská komora České republiky. -- ISSN : 1801-9110.

Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Vysoká škola ekonomická, 1992-. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Podnázev: articles, scientific life, book reviews. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 96+4 s., 148/210. -- ISSN : 1210-0455.

Právník = The Lawyer = Le Juriste = Der Jurist = Jurist : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. -- Praha : Ústav státu a práva AV ČR. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Spoluvydavatel: Právnická fakulta ZČU v Plzni. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 104+4 s., 175/250. -- ISSN dříve: 0324-7007. -- ISSN : 0231-6625.

Právo - Severní Čechy : nezávislé noviny. -- Praha : Borgis, 1996-. -- Regionální mutace pro Čechy vychází: PO-PÁ; od 1.6.2001 do 2.9.2002 Region. Karlovarský kraj.Ústecký kraj;od 3.9.2002 Severní Čechy. Ústecký kraj.Liberecký kraj; od 5.5.2003 Ústecký kraj. -- Od 5. 3. 2007 se spojily mutace Liberecký kraj a Ústecký kraj do mutace Severní Čechy. -- Podnázev od 16.10.2006: zprávy z vašeho regionu Ústecký kraj. -- Podnázev od 5.3.2007: Severní Čechy. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu. -- Od r. [2001] bez podnázvu; Příl. dříve: PO:Styl(do 2002); ÚT:Fit servis(do r.2002); ST:Počítače a programy (od č. 40 ze 17.2.1999-2000); Salon(do 2002); Počítače(do 2002); ČT:Test servis(do 2000); PÁ:Test servis(2001);Autosalon(do 2002);. -- Denně: Severní Čechy.Ústecký kraj.Liberecký kraj (do 4.5.2003); PO: Sport extra; ÚT:Fotbal extra; Styl (od 7.1.2003 do 12.9.2003),Zdravé rady (od 30.9.2003), Test servis (2x měsíčně od 1.10.2003); ST: Profese; ČT: Věda a technika (od 2.1.2003); Salon (od 2.1.2003); PÁ: Test servis (do 30.9.2003), Styl na cestách (od 12.7.2003); SO:Rodinné finance, Styl na víkend (od 12.7.2003), Pohled (1x za 14 dní). -- 1x měsíčně od 29.5.2003 příloha Firma; od 5.9.2005 1x týdně. -- Příl. od r. 2007: PO:Firma;ČT:Café,Salon;PÁ:Na cestách (auta,věda a technika,zajímavosti),Ústecký kraj (1x měsíčně). -- V letních měsících je Právo - Liberecký kraj a Právo - Severní Čechy (Ústecký kraj) vydáváno v jednom výtisku. -- ISSN : 1211-2119.

Pražská technika : časopis Českého vysokého učení technického v Praze. -- Praha : České vysoké učení technické, [1999]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 4 (2001). -- ISSN : 1213-5348.

Predškolská výchova : celoštátny časopis pre rodičov, jasle a materské školy. -- Bratislava : Predškolská výchova, 1995-^^^^. -- ^^^sv. ; 22 cm. -- ISSN : 0032-7220.

Premium SKI. -- 10/2017-. -- Praha : Conventia Events s.r.o., 2017-. -- 28 cm. -- Evidenční číslo 7274 patří časopisům: "Ski magazín. ISSN 1212-3072" a "Premium Ski. ISSN 2570-7132". -- ISSN : 2570-7132.

Profil : das unabhängige Nachrichtenmagazin Österreichs. -- Wien : Wirtschaftstrend-Zeitschr.-Verl, 1970-. -- Popsáno podle: Nr. 1 (1995). -- ISSN : 1022-2111.

Profil. -- Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, 1991-. -- ISSN : 1335-9770.

Prostor : nezávislý časopis. -- Praha : Sdružení pro vydávání revue Prostor. -- ^^^sv. ; 20 cm. -- V r.1995 vyšlo jako ročenka. -- Podnázev: společnost - politika - kulutura - umění. -- Podnázev dříve: Kulturně politická revue ; Podnázev na obálce: Nezávislá revue. -- Podnázev v tiráži od r. 2002: společensko-kulturní revue. -- Vydává: Prostor nakladatelství a vydavatelství, s.r.o. Aleš Lederer. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 192+4 s., 128/200. -- Popsáno podle: Č.43-44 (1999). -- ISSN : 0862-7045.

Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monumets'. -- Praha : Památkový ústav středních Čech. -- ^^^ sv. ; 30 cm. -- Vydává: Památkový ústav středních Čech, Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (spolupracovník vydavatele). -- Od roku 2001 vydává: Státní památkový ústav středních Čech ve spolupráci se Sdružením profesionálních pracovníků památkové péče v nakladatelství Lepton studio. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 148+4 s., 210/297. -- Časopis vychází za finanční podpory MK ČR. -- Od roku 2001 v anglická varianta názvu: Historical monumentsþ research & documentation. -- ISSN : 1212-1487.

Příspěvky k ústecké vlastivědě. -- Č. 1 (2000)-. -- Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem. -- První 3 čísla vyšla v l. 2000-2001, v r. 2012 obnoveno vydávání. -- ISSN : 1213-1873.

Psychológia a patopsychológia dieťaťa. -- časopis. -- Bratislava : Sap - Slovak Academic Press, 1966-. -- sv. -- Další vydavatel: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava. -- ISSN : 0555-5574.

Psychologie dnes. -- Praha : Portál, 1998-. -- 30 cm. -- Podnázev: psychologie, psychoterapie, životní styl. -- ISSN : 1212-9607.

Psychologie pro praxi. -- Praha : Karolinum, 2009-. -- ^^^sv. ; 23 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- Vychází 2x ročně dvojčíslo. -- Chybné ev. č. 4955 uváděné v tiráži patří časopisu "Psychologie v ekonomické praxi". -- ISSN : 1803-8670.

Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. -- Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2007-. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- ISSN : 1802-3983.

R + R : An English Magazine for You. -- Praha : Iva Trdá. -- ^^^sv. ; 29 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10x16 s., 207/290. -- Podnázev v tiráži: Rainbow - časopis na pomoc výuce angličtiny Raindrops.

Regenerace : Časopis pro zdravý životní styl. -- Praha : Regenerace, 1993-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2006 (květen): přirozená cesta ke zdraví a poznání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 210/297. -- ISSN : 1210-6631.

Rehabilitace a fyzikální lékařství = Rehabilitation and Physical Medicine : (volné pokračování Fysiatrického a revmatologického věstníku založeného v roce 1923). -- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně - nakladatelství a tiskové středisko, 1994-. -- ISSN : 1211-2658.

Remeslo Umenie Dizajn : revue o hodnotách remesla a dizajnu. -- Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2000-. -- ISSN : 1335-5457.

Respekt. -- Praha : R-Presse, 1990-. -- ^^^sv. ; 42 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 297/420. -- Prestižní americký časopis WORLD PRESS REVIEW, který ze světového tisku vybírá a otiskuje nejzajímavější články, udělil čs. týdeníku Respekt mezinárodní cenu Časopis roku 1991 za "šíření svobody tisku, prohlubování světového porozumění, za obranu lidských práv a novinářskou profesionalitu".(LN 18.1.1992). -- Respekt k druhému, respekt k odlišnému, respekt k jinému názoru.... -- Podnázev: týdeník. -- ISSN : 0862-6545.

Rodina a škola. -- Praha : EL. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- http://roas.scio.cz. -- Podnázev: časopis pro všechny rodiče a učitele. -- Dříve podnázev: Časopis pro rodiče. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Podnázev: časopis pro školní a mimoškolní výchovu dětí a mládeže. -- ISSN : 0035-7766.

Romano voďi = Romská duše. -- Praha : Romea. -- 30 cm. -- www.romea.cz. -- Vychází za podpory Ministerstva kultury ČR. -- ISSN : 1214-8660.

Rot-weiss-rot das Magazin für Auslandsösterreicher. -- Wien : Verlagspotamt, 1987-.

Rozhledy matematicko-fyzikální : Časopis pro studující středních škol a zájemce o matematiku, fyziku a informatiku. -- Praha : Jednota českých matematiků a fyziků ; 1922-. -- ^^^sv. ; 22 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 153/215. -- Podnázev dříve: Časopis pro studující středních škol a zájemce o matematicko-fyzikální obory. -- Název původně: Rozhledy matematicko přírodovědecké (roč. 8-roč. 31, r. 1928/29-1953). -- Podnázev od r. 200?: časopis pro zájemce o matematiku, fyziku a informatiku. -- ISSN : 0035-9343.

Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol. -- Praha : ASPI, [2004]-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- Popsáno podle: Roč. 3, č. 3 (2006). -- ISSN : 1214-8679.

Sbírka mezinárodních smluv Česká republika. -- Praha : Ministerstvo vnitra, 2000-. -- ^^^sv. ; 31 cm. -- Popsáno podle: Částka 3 (26. ledna 2000). -- ISSN : 1801-0393.

Sbírka zákonů. -- Praha : Ministerstvo vnitra - tiskárna, 1993-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 210/300. -- Vychází nepravidelně dle potřeby. -- ISSN : 1211-1244.

Science. -- New York : American Association for the Advancement of Science, 1880-. -- ^^^sv. -- ISSN : 0036-8075.

Scientia Agriculturae Bohemica. -- [Roč. 1, č. 1 (1969)]-. -- Praha : Česká zemědělská univerzita, [1969]-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: Scientific journal of the Czech University of Agriculture Prague. -- Změna podnázvu v tiráži: scientific journal of the Czech University of Life Sciences Prague. -- Popsáno podle: Roč. 33, č. 1 (2002). -- Chybné ISSN se vztahuje k časopisu Scientia agriculturae bohemoslovaca. -- ISSN : 1211-3174 ISSN (chybné) 0582-2343.

Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. -- [Roč. 1, č. 1 (2005)]-. -- Praha : Newton College, [2005]-. -- ^^^sv. ; 23 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR a databáze ISSN. -- Popsáno podle: Roč. 2, č. 1 (2006). -- Webovská stránka vydavatele: Newton College: www.newtoncollege.cz. -- ISSN : 1801-7118.

Scientific American. -- Praha : Espero Publishing 2002. -- ISSN : 1213-7723.

Sculpture. -- Washington, DC : International Sculpture Center, 1987. -- ISSN : 0889-728X.

Security World : magazín o bezpečnosti v kybernetickém světě. -- Praha : IDG Czech, 2007-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Podnázev: čtvrtletník o informační bezpečnosti. -- ISSN : 1802-4505 ISSN (chybné) 1214-794X.

Sedmá generace : společensko-ekologický měsíčník. -- Brno : Hnutí DUHA, 1998-. -- ISSN : 1212-0499.

Senát. -- Praha : Kancelář Senátu, 1997-. -- sv. ; 30 cm. -- Popsáno podle: Roč. 2, č. 1 (1998). -- Podnázev: Parlament České republiky.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny = Notebook for art, theory and related zones. -- Praha : Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, 2007-. -- sv. ; 21 cm. -- ISSN : 1802-8918.

Silverius. -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2016-.

Sky and telescope. -- Cambridge : Sky Publishing Corporation, 1941-. -- ISSN : 0037-6604.

Slavia : časopis pro slovanskou filologii. -- Praha : Slovanský ústav AV ČR. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x112+4 s., 175/250. -- ISSN : 0037-6736.

Slévárenství : časopis pro slévárenský průmysl. -- Brno : Svaz sléváren České republiky, 1953-. -- ISSN : 0037-6825.

Slezský sborník = Acta Silesiaca : Čtvrtletník pro vědy o společnosti. -- Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: Průběž. str., 167/240. -- ISSN : 0037-6833.

Slovanský přehled = Review for Central, Eastern and Southeastern European History. -- Praha : Historický ústav AV ČR. -- ^^^sv. ; 23 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkováno průběžně, 158/232. -- ISSN : 0037-6922.

Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. -- Bratislava : SAV, 1954-. -- ^^^sv. -- ISSN : 0037-6973.

Slovenská reč : časopis pre otázky jazykovej kultúry. -- Turčianský Sv. Martin : Matica slovenská, 1932-. -- ^^^sv. -- Popsáno podle: Roč. 14, č. 1-2 (1948-1949). -- Od r. 1951 změna vydavatele na: SAV Bratislava. -- Novější podnázev: časopis pre výskum slovenského jazyka. -- ISSN : 0037-6981.

Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka. -- Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR. -- ^^^sv. ; 23 cm. -- Časopis založený v roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem. -- Rozsah a rozměry pro registraci: stránkováno průběžně, 167/234. -- ISSN : 0037-7031.

Slovo a smysl = Word & sense : časopis pro mezioborová bohemistická studia. -- Praha : Katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2004-. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Informace o časopise pocházejí z: http://cl.ff.cuni.cz/. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1214-7915.

Sociální studia. -- Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2004- Masarykova univerzita (Brno, Česko). -- ^^^sv. ; 23 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- Popsáno podle:Č. 2 (2004). -- ISSN : 1214-813X.

Sociológia : časopis pre otázky sociológie. -- Bratislava : SAV, 1969-. -- ^^^sv. -- ISSN : 0049-1225.

Sociologický časopis = Czech sociological review. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1965-. -- ^^^sv. ; 25 cm. -- Od r. 2002 vycházejí po sloučení s Czech Sociological Review ročně 4 čísla česky a 2 anglicky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 128+4 s., 175/250. -- ISSN : 0038-0288.

Solidarität : Die ÖGB-Zeitschrift für die Arbeitswelt. -- Wien : Verl. des Österreichischen Gewerkschaftsbunds, 1945-.

Soudobé dějiny. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993-. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Velké zpoždění ve vydávání!. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 160+4 s., 170/240. -- Text též cze, sla. -- Periodikum vychází za podpory Grantové agentury ČR a Nadace Konráda Adenauera. -- ISSN : 1210-7050.

Souvislosti : revue pro křesťanství a kulturu. -- Praha : Sdružení pro Souvislosti. -- ^^^sv. ; 20 cm. -- Podnázev dříve: revue pro křesťanskou kulturu. -- Podnázev od r. 2002: revue pro literaturu a kulturu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 264+4 s., 142/203. -- ISSN : 0862-6928.

Spark : Rockový magazín. -- Praha : One & One Company, 1992-. -- 2012- Praha : Spark Rock. -- 30 cm. -- Změna podnázvu v roce 2012: rock magazine. -- ISSN : 1211-5223.

Speciální pedagogika : Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. -- Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1990-. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- ISSN 0862-1632 přiděleno časopisu Speciální pedagogika (Olomouc). -- Podnázev dříve: Časopis pro pracovníky speciálnich škol a zařízení pro postiženou mládež. -- Časopis bude od roč. 6 vycházet celý vždy během jednoho kalendářního roku. Z toho důvodu vydávání roč. 5 je prodlouženo do konce r. 1995. Č. 4 a 5 vyjdou na podzim 1995. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 62+4+4 s., 157/235. -- ISSN : 1211-2720 ISSN (chybné) 0862-1632.

Sportunterricht. -- Schorndorf : Hofmann, 1973-. -- ISSN : 0342-2402.

Sprachreport : Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache. -- Mannheim : Institut für Deutsche Sprache, 1985-. -- ISSN : 0178-644X.

Statistika & my. -- Praha : Český statistický úřad, 2011-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2013: měsíčník Českého statistického úřadu. -- ISSN : 1804-7149.

Střed : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století = Centre : journal for interdisciplinary studies of Central Europe in the 19th and 20th centuries. -- V Praze : Masarykův ústav : Archiv Akademie věd ČR, 2009-. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- ISSN : 1803-9243.

Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politiku. -- Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku (I.S.E.), 1985-. -- ^^^sv. ; 23 cm. -- Vychází s podporou Nadace Open Society Fund Praha a International Visegrad Fund. -- Změny podnázvu: Revue pro kulturu, historii a politiku (do 30.9.1993); Revue pro středoevropskou kulturu a politiku (do 1996). -- Roč. 1-5 - samizdat. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+8+4 s., 158/229. -- Vychází s podporou Ministerstva kultury ČR. -- ISSN : 0862-691X ISSN (chybné) 0862-091X.

Studia sportiva. -- Brno : Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2007-. -- ^^^sv. ; 26 cm. -- ISSN : 1802-7679.

Studies in American Fiction. -- ISSN : 0091-8083.

Svět literatury : Časopis pro novověké zahraniční literatury. -- Praha : Kruh moderních filologů při AV ČR. -- ^^^sv. ; 20 cm. -- Podnázev: časopis pro novodobé literatury. -- Podnázev: Časopis pro novověké zahraniční literatury (tak v tiráži). -- Vydává: Kruh moderních filologů při AV ČR, Filozofická fakulta UK - Centrum komparatistiky. -- Vydává: Literární akademie. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 124+4 s., 143/205. -- Pův. formát: 250/340 mm; Č. 7 a 8/94 vychází za podpory nadace OpenSociety Fund a Grantové agentury AV ČR. -- ISSN : 0862-8440.

Šumava. -- Vimperk : Správa Národního parku Šumava, 1973-. -- ISSN : 0862-5166.

TecniCall : čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze. -- Praha : ČVUT, [2007]-. -- ^^^sv. -- Popsáno podle: č. 1 (2011). -- ISSN : 1805-1030.

Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. -- Praha : FTVS UK. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44+4 s., 145/205. -- Dříve podnázev: odborný časopis pro učitele tělesné výchovy, trenéry mládeže a cvičitele. -- Pův. název: Tělesná výchova mládeže s "Hlídkou" pro členy Sekce prooo tělesnou výchovu při ÚSČs profesorů (Roč. 1-7, r. 1930-36) [?]. -- ISSN : 1210-7689.

Telesná výchova a šport. -- Bratislava : Spoločnosť pre telovýchovu a šport, 1991-. -- ^^^sv. -- ISSN : 1335-2245.

TESOL Quarterly : Journal For Teachers Of English To Speakers Of Other Languages. -- Washington : TESOL, 1967-. -- Má příl. TESOL Newsletter. -- ISSN : 0039-8322.

Topenářství+instalace : Časopis pro vytápění, instalace, vzduchotechniku a ekologii. -- Praha : Technické vydavatelství Praha [TVP], 1995-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 78 s., 210/297. -- ISSN : 1211-0906 ISSN (zrušené) 1210-5937.

TUGboat. -- Providence, R.I.: The Group, 1980-. -- ISSN : 0896-3207.

Tvar : literární obtýdeník. -- Praha : Klub přátel Tvaru. -- ^^^sv. ; 43 cm. -- Pův. podnázev: literární týdeník. -- Vyd. dříve: Československý spisovatel (č. 1-26/1990), Scéna (č.27/1990-č.14/1992), Michael Třeštík (č.15/1992-č.14/1993). -- Vychází s podporou Ministerstva kultury a Fortuny, sázkové kanceláře, později Českého literárního fondu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24 s., 297/430. -- ISSN : 0862-657X.

Tvořivá dramatika. -- Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku 1990-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 38+8 s., 205/295. -- Přílohy: Průvodce dramatickou výchovou (do r. 2003); Dětská scéna (od r. 2000). -- ISSN : 1211-8001.

Týden : události - peníze - styl - lidé + TV sešit : moderní zpravodajský týdeník. -- Praha : Mediacop. -- ^^^sv. ; 28 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro moderní rodinu. -- Podnázev do 31.12.1996: události - peníze - scéna - lidé + TV sešit. -- Podnázev v tiráži od r. 2000: zpravodajský časopis. -- Podnázev v registraci MK ČR: obrazový společenský týdeník. -- Vydavatel Sebastian Pawlovski v Mediacop. -- ISSN : 1210-9940.

Týdeník školství. -- Praha : Dictum. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Podnázev dříve: Vydává ČMOS pracovníků školství a VOS. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297. -- ISSN : 1210-8316.

Učitel matematiky. -- Brno : Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. -- ^^^sv. ; 21 cm. -- Vydáváno ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně. -- ISSN : 1210-9037.

Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [Praha] : GNOSIS, 1883-. -- ISSN : 0139-5718.

Události na VUT v Brně. -- Brno : VUTIUM, 1991-. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 210/297. -- Podnázev v tir.: měsíčník VUT v Brně. -- ISSN : 1211-4421.

Umění = The Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. -- Praha : Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 1953-. -- ^^^sv. ; 35 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 250/350. -- ISSN : 0049-5123.

Urbanismus a územní rozvoj. -- Brno : Ústav územního rozvoje,. -- Rok 1995-1997 Územní rozvoj. -- ISSN : 1212-0855.

Ústecký deník. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press. -- ^^^sv. ; 47 cm. -- Vyd. uvádí (do r. 2003) ISSN přidělené titulu Severočeské noviny. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16-20 s., 315/470 (od č. 54/93). -- PO:Sport;ÚT:Peníze a my;ST:Týdenní info-tip;SO:SD magazín. -- Přílohy od r.2002: PO-SO:Ústecko,Sport; PO:Peníze a my (do 7.2.2005); ÚT:Do toho (do 24.8.2004); ST:Info-tip; PÁ:Ústecký kraj (1x měsíčně,od r.2004),Personální rádce(od 2.1.2003 do 31.12.2004),Trh práce (od 2.1.2005); SO:SD magazín (Víkendový magazín od 23.9.2006). -- Přílohy od dubna 2007: PO:Peníze;ST:Infotip,Bydlení;ČT:Tipy;PÁ:Ústecký kraj (1x měsíčně),Práce;SO:Hobby. -- ISSN : 1214-858X ISSN (chybné) 1210-6291.

Velo. -- Praha : V-Press, 1998-. -- Podnázev v tiráži do r. 2009: revue o životě s kolem. -- Podnázev v r. 2012: testy - trasy - trénink - lidé - technika - sport. -- ISSN : 1213-113X ISSN (chybné) 1213-113009.

Vesmír : přírodovědecký časopis. -- Praha : Vesmír 1923-. -- ISSN : 0042-4544.

Vlastivědný věstník moravský. -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1946-. -- ^^^sv. ; 24 cm. -- Webovská stránka Muzejní vlastivědné společnosti: http://mvs-brno.cz. -- Vydává: Muzejní a vlastivědná společnost s podporou Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje a města Brna. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 108+4 s., 155/240. -- ISSN : 0323-2581.

Vlna. -- Bratislava : Občanské sdružení Vlna, 1999-. -- Průběžné číslování. -- Původně v bázi místo vydání Banská Bystrica.. -- V současnosti vychází časopis bez podnázvu; předcházející podnázev: urbánny splietací mag. -- Na obálce časopisu uvedené číslo ISSN 1335-969X, které patří časopisu Mňam ; v tiráži uvedené správné číslo ISSN 1335-5341. -- ISSN : 1335-5341.

Vodní hospodářství : specializovaný vědeckotechnický časopis pro projektování, realizaci a plánování ve vodním hospodářství. -- Praha : Vodní hospodářství, 1995-. -- ISSN : 1211-0760.

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. -- Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigua Masaryka, 1959-. -- Od roku 1999 vychází jako samostatná příloha časopisu Vodní hospodářství. -- číslech 6-12(1966) název: Informační zpravodaj. -- ISSN : 0322-8916.

Vogue CS. -- Číslo 1, 9(září)2018-. -- Praha : V24 Media, 2018-. -- 29 cm. -- ISSN : 2571-0451.

Vojenské rozhledy = Czech Military Review : teoretický časopis Armády České republiky. -- Praha : MO ČR-GŠ. -- ^^^sv. ; 20 cm. -- Podnázev v tiráži: čtvrtletník. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 148+4 s..., 145/204. -- ISSN : 1210-3292.

Vychovávateľ. -- Bratislava : Educatio, 1956-. -- sv. -- Popsáno podle: Roč. 5, č. 1 (1961). -- ISSN : 0139-6919.

Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. -- Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1992-. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Č. 1 37. ročníku vychází v lednu 1997 v souladu s kalendářním rokem. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4+4 s., 207/296. -- Od ročníku 1992-93 vychází časopis samostatně pod názvem Výtvarná výchova. -- Roč. 1991-92 vycházel pod názvem Estetická výchova - řada pro výtvarnou výchovu. -- ISSN : 1210-3691.

Weltnachrichten : Informationen der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit im Aussenministerium. -- Wien : Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, 1997-.

Wespennest : zeitschrift für brauchbare texte und bilder. -- Wien : Wespennest, 1969-. -- ISSN : 1012-7313.

Zahrádkář : rádce ovocnářů, zelinářů, květinářů, vinařů a ostatních pěstitelů. -- Praha : Český zahrádkářský svaz. -- ^^^sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44 s., 210/300. -- Podnázev v tiráži: časopis Českého zahrádkářského svazu. -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- ISSN : 0139-7761.

Zdravotnictví a medicína : čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví a farmacii. -- Praha : MF Medical & Digital Media, 2014-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-2987 ISSN (chybné) 1805-2355.

Zpravodaj Hnědé uhlí. -- Most : Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, [2009]. -- ISSN : 1213-1660.

Zprávy České botanické společnosti = Bulletin of the Czech Botanical Society. -- Praha : Česká botanická společnost, [1994]-. -- Popsáno podle: Roč. 32, č. 1 (1997). -- Informace o periodicitě pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1211-5258 ISSN (chybné) 0009-0662.

Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče. -- Praha : Národní památkový ústav. -- ^^^sv. ; 26 cm. -- Památkové listy (1) - Zpravodaj o výzkumech památek a jejich ochraně, č. 1, vyšlo v Praze roku 1995 jako mimořádná příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 55, 1995, č. 6. -- Nepravidelná příloha: Památkové listy. -- Do č. 6 r. 2002 vydává: Státní ústav památkové péče v nakladatelství Jalna. -- Č. 8-10 r. 2002 vydává: Státní ústav památkové péče v nakladatelství Spritner. -- Č. 1 r. 2003 - č. 1 r. 2004 vydává: Národní památkový ústav v nakladatelství Sprinter. -- Od č. 2 r. 2004 vydává: Národní památkový ústav. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 198/260. -- Název: Památková péče (r. 1963-75) [nebo 1962-75?]. -- ISSN : 1210-5538.

Zwischenwelt : Literatur, Widerstand, Exil. -- Wien : Theodor Kramer Gesellschaft, 1984-. -- ISSN : 1606-4321.

Živá univerzita : zpravodaj České zemědělské univerzity v Praze. -- Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012-. -- 30 cm.

Živa : časopis pro biologickou práci. -- Praha : Academia 1853-. -- ISSN : 0044-4812.

Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. -- Bratislava : Veda. -- ISSN : 0044-4863.

100+1 zahraniční zajímavost. -- Brno : Extra Publishing. -- 30 cm. -- Vydávání pozastaveno v červnu 2010, obnoveno v listopadu 2011. -- Název od r. 2007: 100+1. -- Podnázev v l. 2007-2009: zajímavosti z celého světa. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60+4 s., 210/297. -- ISSN : 0322-9629.

21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí. -- Praha : RF Hobby, 2003-. -- Podnázev v tiráži: měsíčník. -- ISSN : 1214-1097.Aktuální stav k 08.11.2019