Fakulty a katedryFilozofická fakulta
Katedra germanistiky
Katedra historie
Katedra politologie a filozofie

Pedagogická fakulta
Centrum pedagogické praxe
Katedra anglistiky
Katedra bohemistiky
Katedra hudební výchovy
Katedra pedagogiky
Katedra primárního vzdělávání
Katedra psychologie
Katedra tělesné výchovy
Katedra výchov uměním
Katedra výtvarné výchovy

Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie
Katedra fyziky
Katedra geografie
Katedra chemie
Katedra informatiky
Katedra matematiky

Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
Katedra sociální práce

Fakulta umění a designu
Ateliér aplikovaná a reklamní fotografie
Ateliér design interiéru
Ateliér design keramiky
Ateliér fotografie
Ateliér grafický design I
Ateliér grafický design II
Ateliér interaktivní média
Ateliér oděvní a textilní design
Ateliér performance
Ateliér produktový design
Ateliér přírodní materiály
Ateliér sklo
Ateliér vizuální design
Katedra dějin a teorie umění
Katedra designu
Katedra užitého umění
Katedra vizuálních komunikací
Kurátorská studia
Studio of photography

Fakulta strojního inženýrství
Katedra energetiky a elektrotechniky
Katedra strojů a mechaniky
Katedra technologií a materiálového inženýrství

Fakulta životního prostředí
Katedra informatiky a geoinformatiky
Katedra přírodních věd
Katedra společenských věd
Katedra technických věd

Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie a ergoterapie
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

?
Katedra ekonomie a managementu
Katedra ergoterapie
Katedra fyzioterapie
??