Vysokoškolské kvalifikační práce UJEP
obhájené v roce 2014  

Filozofická fakulta

 
  

Katedra germanistiky

 

Analyse der böhmischen Motive in autobiographischen Romanen von A. Th. Sonnleitner [rukopis] / Anita Lechnerová. -- 2014. -- 55, X l. : il. -- Ved. práce Jan Kvapil.
DA 4192

Analyse des Romans von Iva Procházková [rukopis] : die Nackten / Petra Borovcová. -- 2014. -- 38, V l. -- Ved. práce Renata Cornejo. -- Název a text práce v německém jazyce.
DA 3879

Das deutsche Theater in Saaz/Žatec nach dem Münchner Abkommen [rukopis] / Andrea Rosová. -- 2014. -- 41, IV l. : il., grafy. -- Ved. práce Jarmila Jehličková.
DA 2910

Deutsch geschriebene Werke von Egon Bondy [rukopis] / Anna-Marie Šťastná. -- 2014. -- 45, XII l. : tabulky. -- Ved. práce Jan Kvapil. -- Název a text práce v německém jazyce.
DA 3872

Deutschsprachige Reiseführer durch den Kurort St. Joachimsthal [rukopis] / Marta Neoveská. -- 2014. -- 65 l., [25] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Kvapil.
DA 4193

Deutsch-tschechische Sprachtandems: Erfahrungen, Erfolge und Möglichkeiten zur Optimierung [rukopis] / Veronika Pišlová. -- 2014. -- 52 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Georg Schuppener.
DA 2909

Die Gründung der Tschechoslowakei im Spiegel der Deutschen Leipaer Zeitung [rukopis] / Jitka Kopřivová. -- 2014. -- 39, X l. : il. -- Ved. práce Tereza Pavlíčková. -- Název a text práce v německém jazyce.
DA 3881

"Die kontrastive Bildung der Onomatopoetika im Deutschen, Tschechischen und Slowakischen" [rukopis] / Andrea Kolegarová. -- 2014. -- 35 l. -- Ved. práce Georg Schuppener.
DA 3888

Die Rezeption des Todes Karel Čapeks im deutschsprachigen Kulturbereich [rukopis] / Aleš Misař. -- 2014. -- 54 l. -- Ved. práce Miroslav Němec.
DA 2881

"Die undakbare Fremde" Interkulturalität und Identitätssuche im Roman von Irena Brežná [rukopis] / Lucie Pařezová. -- 2014. -- 39 l. -- Ved. práce Renata Cornejo. -- Název a text práce v německém jazyce.
DA 3873

"Ein ganz normales Leben" in Maxim Billers Erzählband Bernsteintage [rukopis] / Šárka Kořínková. -- 2014. -- 33 l. -- Ved. práce Renata Cornejo. -- Název a text práce v německém jazyce.
DA 3880

Georgs Sorgen um die Vergangenheit... - ein Entwicklungs- und Familienroman aus Prag [rukopis] / Veronika Böhmová. -- 2014. -- 60 l., [3] l. příl. -- Ved. práce Renata Cornejo.
DA 2926

Josefine Kubin - Leben und Werk [rukopis] / Natália Tyszová. -- 2014. -- 60 l. -- Ved. práce Jan Kvapil.
DA 2912

Karel Hynek Mácha und Carl von Voß als Reisende. Ein Beitrag zur Reiseliteratur in der Restaurationszeit [rukopis] / Lenka Zahradníková. -- 2014. -- 45, VIII l. : il. -- Ved. práce Miroslav Němec.
DA 4194

Katja Hildebrands Roman Zwischen uns die Mauer (2006) und Peter Timms Film Liebe Mauer (2009) [rukopis] / Lucie Kašparová. -- 2014. -- 73, I l. -- Ved. práce Jana Hrdličková.
DA 2883

Kaufsucht als ein neues Thema der Jugendliteratur [rukopis] / Nicole Koňaříková. -- 2014. -- 35 l. -- Ved. práce Jarmila Jehličková.
DA 2882

Möglichkeiten und Tendenzen der Bildung von Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen, oder Bildung von schwierigen Komplexsätzen in deutschsprachigen Periodika [rukopis] / Simona Dostálová. -- 2014. -- 41 l. -- Ved. práce Martin Lachout.
DA 2885

Moralische Erzählungen von Sophie von La Roche und ihre erziehende Funktion [rukopis] / Zbyšek Polanský. -- 2014. -- 39 l. -- Ved. práce Jana Hrdličková. -- Název a text práce v německém jazyce.
DA 3874

Motivation der tschechischen Schüler im Deutschunterricht [rukopis] / Kateřina Schmidt. -- 2014. -- 96, VI l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Lachout.
DA 2911

Pferd als Thema in der modernen Kinder- und Jugendliteratur am Beispiel der Geschichten von Margot Berger und Sara Greun [rukopis] / Nela Müllerová. -- 2014. -- 39, III l. -- Ved. práce Jarmila Jehličková. -- Název a text práce v německém jazyce.
DA 3878

Untersuchungen zum Gebrauch von deutschen Phraseologismen in Texten aus der Rubrik "Kummerkasten" [rukopis] / Šárka Novotná. -- 2014. -- 76, XXVII l. : tabulky. -- Ved. práce Hana Bergerová.
DA 2880

Untersuchungen zur deutsch-tschechischen Phraseographie anhand des Deutsch-tschechischen Wörterbuchs der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen. Fallstudie zu Phraseologismen mit der Komponente "schwarz" [rukopis] / Kristýna Letochová. -- 2014. -- 100 l. : tabulky. -- Ved. práce Hana Bergerová.
DA 3887

Výzkum zkušeností dítěte staršího školního věku s osvojováním NJ na případové úrovni = [rukopis] : Erfahrungen der Kinder älteren Schulalters mit der Aneignung von Deutsch als Fremdsprache. Eine Fallstudie / Lucie Čechová. -- 2014. -- 95 l., [7 l. vol. příl.] + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Lachout.
DA 2886

Werbung im Dresdner und Aussiger Anzeiger von 1857/1858 bis 1937. Eine synchrone und diachrone Analyse [rukopis] / Michaela Hovadová. -- 2014. -- 45, XVIII l. : il. -- Ved. práce Tereza Pavlíčková.
DA 2884

Zu ausgewählten Problemen der literarischen Übersetzung am Beispiel der deutschen Übersetzung des humoristischen Romans "Saturnin" von Zdeněk Jirotka [rukopis] / Jan Černý. -- 2014. -- 45, ii l. : il. -- Ved. práce Marek Schmidt. -- Název a text práce v německém jazyce.
DA 3883

Zu spezifischen Aspekten der Wortschatzvermittlung im DaF-Unterricht am Beispiel des Kommunikationsdiskurses "Gastronomie" [rukopis] / Karel Mika. -- 2014. -- 69 l. : il. tabulky. -- Ved. práce Marek Schmidt. -- Název a text práce v německém jazyce.
DA 3882
  

Katedra historie

 

Aldringenové v pobělohorských Čechách [rukopis] / Helena Milerová. -- 2014. -- 91 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Michaela Hrubá.
DA 3066

Antonín Janda - regionální historik na Litoměřicku [rukopis] / Kamila Heřmanovská. -- 2014. -- 97 l. : il. (některé barev.). -- Ved. práce Václav Houfek.
DA 3999

Augustiniáni-eremité v Českých zemích do husitské revoluce [rukopis] / Anna Škultétyová. -- 2014. -- 61 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Velímský.
DA 3997

České gymnázium v Mostě 1919-1938 [rukopis] / Eva Němcová. -- 2014. -- 53 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Jana Englová.
DA 3861

Děčínský skaut v letech 1945 - 1948 [rukopis] / Vojtěch Civáň. -- 2014. -- 76 l., [9] l. příl. : il. -- Ved. práce Martin Veselý.
DA 4326

Dějepisná exkurze na ZŠ a SŠ jako součást výuky. Spolupráce regionálního muzea a školy [rukopis] / Michaela Korbelová. -- 2014. -- 98 l. : il. -- Ved. práce Anna Šerberová.
DA 3045

Dějiny vybraných veslařských klubů v Ústeckém kraji v letech 1880 - 1945 [rukopis] / Tomáš Szabo. -- 2014. -- 131 l., [24] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Kristina Kaiserová.
DA 3031

Dějiny vzniku a rozvoje turismu v Českém Švýcarsku do roku 1914 [rukopis] / Tereza Pilíková. -- 2014. -- 93 l., [36] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Kristina Kaiserová.
DA 4322

Dělnické hnutí na Cvikovsku od poloviny 19. století do roku 1921 [rukopis] / Zuzana Šmidtová. -- 2014. -- 49 l. -- Ved. práce Jiří Pernes.
DA 3862

Didaktické testy a jejich využití v hodinách dějepisu na základní škole a víceletém gymnáziu [rukopis] / Alena Urbanová. -- 2014. -- 104 l. : barev. il. -- Ved. práce Anna Šerberová.
DA 3043

Dílo architekta Rudolfa Kříženeckého (1861 - 1939) na Pardubicku [rukopis] / Matěj Pešta. -- 2014. -- 92, L l. příl. : il. -- Ved. práce Petr Urlich.
DA 3033

Dítě ve staročeském lékařském písemnictví 16. století [rukopis] / Denisa Dologhová. -- 2014. -- 117 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce David Tomíček.
DA 3068

Dívčí gymnasium Minerva [rukopis] : příspěvek k její historii / Klára Johnová. -- 2014. -- 65 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Jana Englová.
DA 3063

Dochované veřejné budovy starého Mostu a jejich současné využití [rukopis] / Sandra Tůmová. -- 2014. -- 56 l. : barev. il., portréty + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Myšička.
DA 4324

Dokumentace areálu Janského vršku v Chabařovicích na pozadí historických událostí [rukopis] / Věra Konopásková. -- 2014. -- 103 l., [40] l. příl. : barev. il. -- Ved. práce Kamil Podroužek.
DA 3869

Drobné historické vodohospodářství v údolích Zábrdky a Malé Mohelky [rukopis] = Small historical waterworks for water pumping in valleys of Zábrdka and Malá Mohelka / Jiří Chmelenský. -- 2014. -- 180 s. : barev. il., mapy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jiří Woitsch.
DA 3034

Evangelická obecná škola v Podmoklech [rukopis] / Martina Křížová. -- 2014. -- 55 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Stanislava Klečáková.
DA 3061

Experiment Lebensborn a jeho výskyt na území Protektorátu Čechy a Morava [rukopis] / Kamila Minaříková. -- 2014. -- 76 l. : il. -- Ved. práce Martin Veselý.
DA 3055

Fall Gelb v protektorátním tisku [rukopis] / Martin Klaban. -- 2014. -- 170 : mapy. -- Ved. práce Jaroslav Rokoský.
DA 3049

Historie a vývoj obrazového fondu na SZ Duchcov [rukopis] / Michala Hnyková. -- 2014. -- 195 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Jakub Pátek.
DA 3059

Historie Československého červeného kříže (1918 - 1938) [rukopis] / Viktor Nečas. -- 2014. -- 80, 14 l. : il., grafy. -- Ved. práce Zdeněk Radvanovský.
DA 3026

Historie divadelního ochotnického spolku v Lužci nad Vltavou [rukopis] / Adéla Ševčíková. -- 2014. -- 49 l., [26] l. příl. : il. (některé barev.). -- Ved. práce Jiří Pernes.
DA 3019

Historie maloměstského domu č.p. 33 v kontextu urbanistického vývoje města Třebenice [rukopis] / Milena Brázdilová. -- 2014. -- 71 l., [25] l. příl., [11] l. vol. příl. : il., mapy, plány. -- Ved. práce Kamil Podroužek. -- Plánová dokumentace současného stavu: 1. Půdorys sklepního prostoru 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podstřeší 4. Řez jižní částí domu pod vrcholem krovu 5. Řez východní částí domu pod vrcholem krovu 6. Řez krovem v pohledu od severu 7. Řez krovem v pohledu od východu 8. Současná podoba hlavního průčelí (domu do náměstí) 9. Současná podoba vstupního průčelí domu (do Loucké ulice) 10. Barevné rozlišení stavebních etap přízemí včetně zanesení fotodokumentace 11. Půdorys sklepního prostoru včetně zanesení fotodokumentace 12. Půdorys podstřeší včetně zanesení fotodokumentace.
DA 4325

Historie undergroundové skupiny Umělá hmota [rukopis] / Dana Růžičková. -- 2014. -- 74, XVII l. : il. -- Ved. práce Markéta Brožová.
DA 3053

Hospodaření se zádušním majetkem rakovnického kostela sv. Bartoloměje v raném novověku [rukopis] / Veronika Doušová. -- 2014. -- 157 l.
DB 30

Hospodářská politika Viléma II. z Pernštejna (1436-1521) v zrcadle dobových pramenů (urbářů, účetních register, osobní korespondence) [rukopis] / Martin Hruška. -- 2014. -- 81 l., [10] l. příl. : il. -- Ved. práce Václav Ledvinka.
DA 3070

Idea prvotní církve v dílech předhusitských a husitských reformátorů [rukopis] / Martin Černý. -- 2014. -- 101 l., [8] l. příl. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Velímský.
DA 3054

Josef Hořejší v odbojové skupině MAPAŽ [rukopis] / Jiří Jakoubek. -- 2014. -- 88 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Rokoský.
DA 3027

Kolektivizace v obci Horní Ves na Pelhřimovsku [rukopis] / Jakub Havel. -- 2014. -- 95 l., [7] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Rokoský.
DA 3028

Konvent augustiniánů-eremitů v Mnichově-Pivoni v době předhusitské a jeho pozemková držba. K dějinám středověkého osídlení v oblasti Českého lesa [rukopis] / Monika Beranová. -- 2014. -- 81 l. : il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Velímský.
DA 3996

Královská města severozápadních Čech v době husitské [rukopis] / Jiří Šulc. -- 2014. -- 107 l. -- Ved. práce Michaela Hrubá.
DA 3886

Kronika Martina Herrklotze v kontextu dobové sociální a politikcké situace [rukopis] / Barbora Plichtová. -- 2014. -- 131 l. : il. -- Ved. práce Ludmila Sulitková. -- Obsah kroniky v němčině na str. 27-109.
DA 3792

Kronikář František Sochor a jeho dílo v kontextu vývoje Železného Brodu ve 20. století [rukopis] / Veronika Mánková. -- 2014. -- 112 l. : il. -- Ved. práce Ludmila Sulitková.
DA 3051

Kulturní a společenský život německé menšiny v 50.a 60. letech na území Ústeckého kraje [rukopis] / Kristina Nováková. -- 2014. -- 110 l. : il. -- Ved. práce Kristina Kaiserová.
DA 3030

Láska a sexualita v česky psané literatuře období humanismu (15. - 16. století) [rukopis] / Tomáš Pražák. -- 2014. -- 85 l. -- Ved. práce David Tomíček.
DA 4323

Litoměřičtí biskupové Maxmilián Rudolf Schleinitz (1605-1675) a Jaroslav František Ignác Šternberk (1643- 1709), jako stavebníci a objednavatele umění [rukopis] / Petra Krulíková. -- 2014. -- 82 l. : il. -- Ved. práce Jakub Pátek.
DA 3870

Městská kniha Hradčan zápisná dluhů na gruntech pojištěných i jiných prostých všelijakých smluv (1565-1591) [rukopis] / Simona Waicová. -- 2014. -- 62 l. : il., grafy. -- Ved. práce Vilém Zábranský.
DA 3791

Metody dramatické výchovy pro výuku témat judaismu a českých židovských dějin [rukopis] / Markéta Sára Pokorná. -- 2014. -- 89 l. : il. -- Ved. práce Josef Märc.
DA 3036

Mudrování při žejdlíčkách - morové traktáty lékařů, prelátů a humanistů v předbělohorské době [rukopis] / Filip Hrbek. -- 2014. -- 133 l.
DB 29

Náhrobky starého hřbitova v Kamenickém Šenově [rukopis] / Monika Slipková. -- 2014. -- 133 l. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Vít Honys.
DA 3048

Neznámý raně novověký rukopis z pozůstalosti Adolfa Bělíka [rukopis] / Jana Jeníková. -- 2014. -- 68 l., [10] l. příl. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Michaela Hrubá.
DA 3067

Nymburští měšťané ve světle testamentů z let 1549-1708 [rukopis] / Jiří Šiška. -- 2014. -- 147 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Michaela Hrubá.
DA 3794

Obecná dívčí škola v Benešově nad Ploučnicí [rukopis] / Jana Strnadová. -- 2014. -- 68 l., [28] l. příl. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Stanislava Klečáková.
DA 3058

Obecná dívčí škola v Libušíně [rukopis] / Mirka Salavová. -- 2014. -- 58 l., [3] l. příl. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Stanislava Klečáková.
DA 3060

Obraz ženy v zrcadle římských dějin a v podání Tita Livia [rukopis] / Nikola Kroupová. -- 2014. -- 63 l. -- Ved. práce Miloslav Krieger.
DA 3065

Obsahová analýza a proměny interpretace tematického celku "České stavovské povstání" ve vybraných dějepisných učebnicích [rukopis] / Tomáš Pešek. -- 2014. -- 87 l. -- Ved. práce Anna Šerberová.
DA 4000

Odborná škola pro ženská povolání v Děčíně [rukopis] / Jana Šťastná. -- 2014. -- 85 l., [11] l. příl. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Stanislava Klečáková.
DA 3057

Ofenzíva Tet: Její obraz v amerických médiích a dopad na americkou společnost [rukopis] / Jakub Soběslav. -- 2014. -- 60 l. -- Ved. práce Anna Šerberová.
DA 3038

Osud rodiny Fajrajzlových v čase kolektivizace [rukopis] / Tomáš Dvořák. -- 2014. -- 53 l. -- Ved. práce Jaroslav Rokoský.
DA 3023

Osud sedlácké rodiny Jungrových ze Semic v 50. letech 20. století [rukopis] / Iveta Jungrová. -- 2014. -- 166 l. : il., portréty, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Rokoský.
DA 3024

Osudy sedláků na Roudnicku v 50. letech 20. století [rukopis] / Jakub Březina. -- 2014. -- 223 l., [59] l. příl. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Rokoský.
DA 3025

Pevnost Terezín, stavební vývoj opevnění od roku 1790 do konce 19. století [rukopis] / Ivan Fuksa. -- 2014. -- 184 l. : il. (převážně barev.), mapy, tabulky. -- Ved. práce Jan Peer.
DA 3047

"Pijte bohušovické pivo, podporujte menšinový podnik" [rukopis] : jazyková hranice pod pivovarským komínem / Jan Grisa. -- 2014. -- 125 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Martin Veselý.
DA 3050

Pivovarnictví a chmelařství v Rakovníku a jeho okolí mezi léty 1860 - 1920 [rukopis] / Jiří Tůma. -- 2014. -- 161 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Veselý.
DA 3056

Plakát v dějepisném vyučování. Využití plakátu jako učebního materiálu ve výuce vybraných kapitol 20. století [rukopis] / Eva Vekrbauerová. -- 2014. -- 124 l. : barev. il. -- Ved. práce Anna Šerberová.
DA 3042

Poddanské město Děčín ve světle dochovaných městských knih 16. století [rukopis] / Pavla Brožová. -- 2014. -- 86 l., [11] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Michaela Hrubá.
DA 3884

Porovnání tematického celku " Století zámořských objevů" ve vybraných učebnicích dějepisu pro základní školy [rukopis] / Michaela Lukešová. -- 2014. -- 69 l. : barev. il. -- Ved. práce Anna Šerberová.
DA 3040

Pozůstalostní agenda a praxe v Chomutově v době předbělohorské [rukopis] / Michaela Dvořáková. -- 2014. -- 91 l., [7] l. příl. : il. -- Ved. práce Michaela Hrubá.
DA 3069

Případ Antonína Köhlera u Krajského soudu v Ústí nad Labem v roce 1957 [rukopis] / Klára Smetanová. -- 2014. -- 52 l. : il. -- Ved. práce Jaroslav Rokoský.
DA 3020

Případ Josefa Kocha a spol. [rukopis] / Aleš Dvořák. -- 2014. -- 78 l., [10] l. příl. : il. -- Ved. práce Jaroslav Rokoský.
DA 4327

Regionální dějiny Litoměřicka v dějepisném vyučování na SŠ [rukopis] / Tomáš Proch. -- 2014. -- 76 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Anna Šerberová.
DA 4001

Regionální dějiny Mnichovohradišťska ve výuce dějepisu na střední škole [rukopis] / Jaroslava Černá. -- 2014. -- 72 l., [10] l. příl : barev. il. -- Ved. práce Anna Šerberová.
DA 3039

Registra šosovní litoměřická 1505 - 1516 [rukopis] / Vladimíra Prochová. -- 2014. -- 100, IX l. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vilém Zábranský.
DA 3885

Republika a císařství prismatem díla Cassia Dia [rukopis] / Veronika Frajerová. -- 2014. -- 56 l. -- Ved. práce Miloslav Krieger.
DA 3064

Římské imperium mezi republikou a císařstvím. Jeho přeměna ve světle tehdejších myšlenkových proudů [rukopis] / Kateřina Modráčková. -- 2014. -- 77 l. -- Ved. práce Miloslav Krieger.
DA 3029

Seberův mlýn v Nišovicích [rukopis] / Kateřina Šmídová. -- 2014. -- 55, XXIV l. : il., mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kamil Podroužek.
DA 3018

Spolupráce muzea a školy při výuce dějepisu na ZŠ [rukopis] / Vladimír Sypěna. -- 2014. -- 116, 10 l. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Anna Šerberová.
DA 3044

Statuta potravinářských řemesel v královském městě Chebu v 15. a 16. století [rukopis] / Markéta Grosová. -- 2013. -- 49 l. -- Ved. práce Eva Němečková.
DA 1531

Stavební vývoj kostela sv. Havla v Úhošťanech [rukopis] / Helena Kratochvílová. -- 2014. -- 63 l., [4] l. příl. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Táňa Nejezchlebová.
DA 3868

Svobodní zednáři v Žatci v letech 1918 - 1939 [rukopis] / Rudolf Kardoš. -- 2014. -- 68 l., [16] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Rokoský.
DA 3022

Škola jednoty bratrské v Mladé Boleslavi v raném novověku [rukopis] / Daniela Tvrdíková. -- 2014. -- 57, XII l. : mapy. -- Ved. práce Vilém Zábranský.
DA 3790

Účetní registra děkanského kostela Všech svatých v Litoměřicích, 1638 - 1655 [rukopis] / Ludmila Hrycenková. -- 2014. -- 79 l., [8] l. příl. : il., grafy. -- Ved. práce Vilém Zábranský.
DA 3052

Uherská cesta a její význam v raném novověku [rukopis] / Barbora Buchtelová. -- 2014. -- 71 l. : barev. il., mapy. -- Ved. práce Ludmila Sulitková.
DA 3793

Vápenka v Háji u Loučné pod Klínovcem [rukopis] / Monika Vrbová. -- 2014. -- 73 l. : il. (převážně barev.). -- Ved. práce Jan Peer.
DA 3046

Velká mostecká stávka a její interpretace v československé historiografii [rukopis] / Lukáš Zeman. -- 2014. -- 53 l., [3] l. příl. : il. -- Ved. práce Martin Myšička.
DA 4321

Velkostatek Manětín v první polovině 20. století [rukopis] / Adéla Mudříková. -- 2014. -- 43 l., [11] l. příl. : il. (některé barev.). -- Ved. práce Jakub Pátek.
DA 3871

Vláda Deutschböhmen v Karlových Varech [rukopis] / Jan Král. -- 2014. -- 62 l. : il. -- Ved. práce Kristina Kaiserová.
DA 3877

Vybrané kapitoly regionálních dějin Teplicka v dějepisném vyučování na středních školách [rukopis] / Veronika Mikotová. -- 2014. -- 63 l. : barev. il. -- Ved. práce Anna Šerberová.
DA 3041

Výuka regionálních dějin Karlovarska v hodinách dějepisu na středních školách [rukopis] / Klára Pecháčková. -- 2014. -- 109 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Anna Šerberová.
DA 3037

Vývoj výuky tématu Renesance a humanismus v učebních textech pro dějepis od roku 1945 po současnost [rukopis] / Markéta Kvíčalová. -- 2014. -- 145 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Märc.
DA 4320

Výzvy současných německých učebnic pro české učebnice dějepisu (zaměřené na 60. léta 20. století) [rukopis] / Barbora Černá. -- 2014. -- 135 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Josef Märc.
DA 3035

Z dějin velkomeziříčských židů od jejich úplného zrovnoprávnění do vzniku První republiky [rukopis] / Eva Čumplová. -- 2014. -- 104 l. : il. -- Ved. práce Kristina Kaiserová.
DA 3062

Zařazení regionálních dějin Libochovic do výuky dějepisu na ZŠ Jana Evangelisty Purkyně v Libochovicích [rukopis] / Monika Sedlecká. -- 2014. -- 74 l. : barev. il. -- Ved. práce Anna Šerberová.
DA 4002

Zrada západu? Pád města Konstantinopole A.D. 1204 [rukopis] / Miloš Lanč. -- 2014. -- 79, XVI l. : barev. il., mapy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Drška. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 1.7.2019.
DA 3998

Život, odboj a kolaborace Václava Kindla [rukopis] / Michal Voděra. -- 2014. -- 51 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Rokoský.
DA 3017

60. let krupské lanovky [rukopis] / Martina Bartošová. -- 2014. -- 53 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Pernes.
DA 3021
  

Katedra politologie a filozofie

 

Alkohol, drogy a jejich dopad na společnost [rukopis] / Veronika Veselá. -- 2014. -- 88 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 2977

Analýza krajských voleb v Libereckém kraji 2012 [rukopis] / Michaela Dvořáková. -- 2014. -- 83 l. : barev. il., mapy, tabulky. -- Ved. práce Pavel Maškarinec.
DA 2905

Analýza krajských voleb v Ústeckém kraji 2012 s přihlédnutím k problematice kampaní [rukopis] / Veronika Nekvindová. -- 2014. -- 65 l. : barev. il. -- Ved. práce Lukáš Novotný.
DA 2993

Analýza předvolební kampaně ČSSD pro komunální volby ve Vysokém Mýtě v roce 2010 [rukopis] / Marek Janouch. -- 2014. -- 78 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 2904

Analýza volebních výsledků v Teplicích od roku 1990 do roku 2013 [rukopis] / Lukáš Perlík. -- 2014. -- 57 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavel Hynčica.
DA 4550

Česká pirátská strana [rukopis] / Jan Novák. -- 2014. -- 83 l. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 2955

Česká republika se zaměřením na Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU [rukopis] / Tomáš Přibyl. -- 2014. -- 48 l. : tabulky. -- Ved. práce Lukáš Novotný.
DA 2901

Československo a válka v Perském zálivu [rukopis] / Karolína Kopřivová. -- 2014. -- 56 l. -- Ved. práce Lukáš Novotný.
DA 2959

Descartovo a Spinozovo pojetí substance [rukopis] / Zdeněk Laštovička. -- 2014. -- 42 l. -- Ved. práce Hynek Tippelt.
DA 4313

Dialog o lidských právech: Západ a islámský svět [rukopis] / Michaela Cvachová. -- 2014. -- 92 l. -- Ved. práce Jiří Chotaš.
DA 4314

Dílo Houstona Stewarta Chamberlaina se zaměřením na Základy 19. století, 1. a 2. část [rukopis] / Viktor Bambásek. -- 2014. -- 46 l. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 3002

Dramatické umění v německé filosofii 1. poloviny 19. století [rukopis] / Martin Hlubocký. -- 2014. -- 55 l. -- Ved. práce Martin Nitsche.
DA 3988

Etika ako inštitúcia a problém záväzku v morálnej filozofii Ernsta Tugendhata [rukopis] / Andrej Virdzek. -- 2014. -- 72 l. -- Ved. práce Josef Moural.
DA 4312

Feminismus v pojetí Simone de Beauvoirové [rukopis] / Klára Růžičková. -- 2014. -- 94 l. -- Ved. práce Lukáš Novotný.
DA 4306

Fenomén NPD v současné německé politice [rukopis] / Martina Havlíčková. -- 2014. -- 101 l. : il. -- Ved. práce Pavel Hynčica.
DA 2654

Gestalt terapie a estetika [rukopis] / Adéla Kopecká. -- 2014. -- 50 l. -- Ved. práce Martin Nitsche.
DA 3990

Hegelova teze o konci umění ve světle současných interpretací [rukopis] / Zuzana Gatialová. -- 2014. -- 43 l. -- Ved. práce Martin Nitsche.
DA 3989

Hnutí skinheads a jeho vztah k neonacismu [rukopis] / Kristýna Bulová. -- 2014. -- 47 l. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 4318

Ideje a proměny anarchismu v současné české společnosti [rukopis] / Radek Sys. -- 2014. -- 71 l. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 2976

Intencionalita u Brentana, Husserla a v pozdější fenomenologii [rukopis] / Jakub Masojídek. -- 2014. -- 67 l. -- Ved. práce Josef Moural.
DA 3994

Interkulturní senzitivita na příkladu romské menšiny v Kladně [rukopis] / Anna Géringová. -- 2014. -- 64 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Andrej Sulitka.
DA 2933

Italský volební systém a jeho účinky na stranický systém od roku 2005 [rukopis] / Roman Košnár. -- 2014. -- 42 l. : tabulky. -- Ved. práce Pavel Hynčica.
DA 2982

Jak sen a představa ovlivňuje umělce v jeho tvorbě [rukopis] / Hana Nejedlá. -- 2014. -- 47, 10 l. : barev. il. -- Ved. práce Martin Kolář.
DA 2954

Je pro dítě handicap vyrůstat v neúplné rodině? [rukopis] / Markéta Benešová. -- 2013. -- 55 l. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 2592

Kategorie vznešena v avantgardě [rukopis] / Martina Valová. -- 2014. -- 58 l. : barev. il. -- Ved. práce Martin Kolář.
DA 3987

Komparace Komunistické strany Čech a Moravy a Komunistické strany Ruské federace [rukopis] / Ganna Rieznyk. -- 2014. -- 69 l. -- Ved. práce Pavel Hynčica.
DA 2981

Komparace pohledů Milana Machovce a Egona Bondyho na smysl života [rukopis] / Tomáš Veselý. -- 2014. -- 40 l. -- Ved. práce Hynek Tippelt.
DA 2919

Komparace politiky Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda v letech 1945-1948 [rukopis] / Klára Hanzlíková. -- 2014. -- 44 l. -- Ved. práce Jiří Kocián.
DA 2952

Komparace postavení prezidenta v politickém systému České a Slovenské republiky [rukopis] / Petra Havlíčková. -- 2014. -- 64 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavel Hynčica.
DA 4317

Komparace Strany zelených v Německé spolkové republice a v Rakouské republice [rukopis] / Jitka Thorandová. -- 2014. -- 105 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavel Hynčica.
DA 2659

Komunální volby v Kamenickém Šenově 2010 [rukopis] / Nikola Bouchalová. -- 2014. -- 59 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavel Maškarinec.
DA 3001

Komunální volby ve Mšeně v roce 2010 [rukopis] / Romana Ernstová. -- 2014. -- 52 l. : tabulky. -- Ved. práce Pavel Maškarinec.
DA 2937

Kontroverzní témata ve výuce společenských věd a diskuze jako metoda [rukopis] / Martina Davídková. -- 2014. -- 63 l. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Ivana Havlínová.
DA 2935

Kritika liberalismu u Carla Schmitta [rukopis] / Petra Koudelková. -- 2014. -- 78 l. -- Ved. práce Aleš Havlíček.
DA 2930

Krize u Husserla a její ohlasy [rukopis] / Tomáš Housa. -- 2014. -- 47 l. -- Ved. práce Josef Moural.
DA 3993

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě [rukopis] / Tomáš Hána. -- 2014. -- 51 l. -- Ved. práce Jiří Kocián.
DA 2983

Mahátma Gándhí a jeho filosofie Ahinsá [rukopis] / Hana Kozáková. -- 2014. -- 85 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petr Bláha.
DA 2652

Masarykovo pojetí krize moderního člověka [rukopis] / Denisa Čížková. -- 2014. -- 62 l. -- Ved. práce Martin Šimsa.
DA 2938

Mediální gramotnost a možnosti jejího rozvíjení ve společenských vědách [rukopis] / Nikola Bartušková. -- 2014. -- 57 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivana Havlínová.
DA 4307

Ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová v letech 1979 - 1990 [rukopis] / Veronika Pápayová. -- 2014. -- 55 l. : mapy. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 2978

Místní správa v Kraslicích v letech 1945-1953 [rukopis] / Radek Bauer. -- 2014. -- 52 l. -- Ved. práce Andrej Sulitka.
DA 2932

More a Campanella o utopii [rukopis] / Alena Prachařová. -- 2014. -- 48 l. -- Ved. práce Jiří Chotaš.
DA 3005

Možnosti osobnostního a sociálního rozvoje žáků základních škol a gymnázií [rukopis] / Lucie Šedá. -- 2014. -- 64 l., [15] l. příl. -- Ved. práce Ivana Havlínová.
DA 2921

Myšlenka přirozeného zákona v Platónově kritice sofistů [rukopis] / Anna Zemanová. -- 2014. -- 76 l. -- Ved. práce Aleš Havlíček.
DA 2927

Mýtus a nejstarší řecká filosofie [rukopis] / Aneta Chocholoušková. -- 2014. -- 49 l. -- Ved. práce Veronika Konrádová.
DA 2928

Náboženský pacifismus [rukopis] / Věra Šimáňová. -- 2014. -- 65 l. : il. -- Ved. práce Jiří Hoblík.
DA 2957

Náboženství jako prostředek k dosahování politických cílů na příkladu ruské pravoslavné církve [rukopis] / Julia Kolesnichenko. -- 2014. -- 81 l. : grafy. -- Ved. práce Jiří Hoblík.
DA 2965

Nejednotný boj za jednotné Irsko: odlišné ideologické proudy v irském ozbrojeném boji [rukopis] / Linda Müllerová. -- 2014. -- 98 l. : il. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 2656

Německá menšina v českých zemích v současnosti (s ohledem na vývoj od roku 1968) / Ivona Němečková. -- 113 listů v kroužkové vazbě. -- Vedoucí práce Andrej Sulitka.
DA 5474

Občanská společnost, lokální elity a komunální politika na Semilsku [rukopis] / Jan Skalský. -- 2014. -- 68 l., [13] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Lukáš Novotný.
DA 2964

Obecný problém rozumění s ohledem na dílo Paula Ricoeura [rukopis] / Tomáš Wiesner. -- 2014. -- 39 l. -- Ved. práce Martin Šimsa.
DA 3995

ODS - Vznik strany, která měla zajistit politickou transformaci v letech 1991 - 1997 [rukopis] / Denisa Zemancová. -- 2014. -- 80 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Charvát. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 22.4.2019.
DA 2999

Oheň jako náboženský symbol [rukopis] / Ondřej Mečíř. -- 2014. -- 56 l. -- Ved. práce Jiří Hoblík.
DA 2958

Ohlasy italského fašismu v Evropě [rukopis] / Jana Pospíšilová. -- 2014. -- 74 l. -- Ved. práce Daniel Kroupa.
DA 2934

Pacifismus u Martina Luthera Kinga [rukopis] / Markéta Hlináková. -- 2014. -- 59 l. -- Ved. práce Jiří Hoblík. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 5.12.2015.
DA 4316

Pastorační činnost v českém vězeňství [rukopis] / Petra Stárková. -- 2014. -- 60 l. : schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hoblík.
DA 2971

Pojem vědomí u Stanislava Grofa a změna paradigmatu [rukopis] / Lenka Konvalinová. -- 2014. -- 35, 3 l. : grafy. -- Ved. práce Vít Pokorný.
DA 3992

Politická antropologie Clifforda Geertze [rukopis] / Jan Kaňa. -- 2014. -- 68 l. -- Ved. práce Martin Šimsa.
DA 3000

Politická kampaň ODS v Ústí nad Labem v komunálních volbách 2010 [rukopis] / Eva Kavinová. -- 2014. -- 102 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Lukáš Novotný. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 19.3.2016.
DA 2653

Politické procesy 1948 -1950 - osobnost Milada Horáková [rukopis] / Šárka Hampejsová. -- 2014. -- 56 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Kocián.
DA 2931

Politický marketing se zaměřením na prezidentské volby 2013 [rukopis] / Michaela Holakovská. -- 2014. -- 50 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jan Šmíd.
DA 3003

Postavení romských žen a mužů v současné romské komunitě [rukopis] / Karolina Horváthová. -- 2014. -- 106 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 4305

Problémy sociálně politické transformace v Československu v první polovině 60. let [rukopis] / Lucie Slavková. -- 2014. -- 101 l. -- Ved. práce Jiří Kocián.
DA 2951

První etapa činnosti Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (1978-1983) [rukopis] / Kateřina Schatzová. -- 2014. -- 65 l. : tabulky. -- Ved. práce Jiří Kocián.
DA 2956

Přeshraniční spolupráce Karlovarského kraje [rukopis] / Nikola Navrátilová. -- 2014. -- 52 l. -- Ved. práce Lukáš Novotný.
DA 2907

Přirozený stav a společenská smlouva [rukopis] / Barbora Střelcová. -- 2014. -- 52 l. -- Ved. práce Rudolf Kučera.
DA 2973

Reflexe dětských časopisů terezínského ghetta se zaměřením na časopis Vedem [rukopis] / Jaroslava Machačová. -- 2014. -- 61 l., [6] l. příl. : il. -- Ved. práce Josef Märc.
DA 3032

Republikánské strany v české politice po roce 1989 [rukopis] / Lukáš Suk. -- 2014. -- 57 l. -- Ved. práce Pavel Hynčica.
DA 4308

Role politických procesů a jejich dopad pro komunistickou stranu v letech 1948 - 1953 [rukopis] / Markéta Škorňová. -- 2014. -- 70 l. : il. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 2975

Sinn Fein [rukopis] / Jana Dolejší. -- 2014. -- 70. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 2997

"Smrt Boha" - kritika křesťanské morálky v pojetí Friedricha Nietzscheho [rukopis] / Marek Jeřicha. -- 2014. -- 46 l. -- Ved. práce Aleš Havlíček.
DA 2929

Sociálně vyloučení na Bílinsku [rukopis] / Jana Maryšková. -- 2014. -- 104 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Andrej Sulitka.
DA 2655

Současné trendy na krajní pravici: Analýza portálu Revolta.info [rukopis] / David Havel. -- 2014. -- 53 l. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 2906

Spolupráce Evropské unie a Severoatlantické aliance v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky [rukopis] / Barbora Bajkaiová. -- 2014. -- 88 l. -- Ved. práce Lukáš Novotný.
DA 2903

Srovnání psychologické interpretace fenoménu náboženství Sigmunda Freuda a Carla Junga [rukopis] / Jan Kašpárek. -- 2014. -- 56 l. -- Ved. práce Hynek Tippelt.
DA 2920

Stranický systém Bavorska [rukopis] / Kristýna Pultarová. -- 2014. -- 61 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Lukáš Novotný.
DA 2902

Systém sociálního zabezpečení v České republice a jeho komparace se systémem Slovenské republiky se zaměřením na starobní důchody [rukopis] / Ondřej Nitsch. -- 2014. -- 65 l., [10] l. příl. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Stanislav Vašků.
DA 2936

Terorismus jako islámská ideologie [rukopis] / Helena Krchová. -- 2014. -- 98 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Rudolf Kučera.
DA 2972

Tomáš Garrigue Masaryk a jeho koncept ideje československého státu [rukopis] / Radka Malcová. -- 2014. -- 84 l. -- Ved. práce Jiří Kocián.
DA 2979

Ultraortodoxní náboženské politické strany v Izraeli [rukopis] / Michaela Schauerová. -- 2014. -- 70 l. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 2974

Vliv rasové teorie na nacistické Německo [rukopis] / Denisa Kubíková. -- 2014. -- 101 l., [4] l. příl. : il. -- Ved. práce Rudolf Kučera.
DA 2961

Volby do Evropského parlamentu v roce 2009 z hlediska teorie druhořadých voleb [rukopis] / Silvie Petroušková. -- 2014. -- 59 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Pavel Maškarinec.
DA 2992

Volby do Poslanecké sněmovny 2010 z pohledu volební kampaně [rukopis] / Barbara Zemanová. -- 2014. -- 55 l. -- Ved. práce Lukáš Novotný.
DA 4309

Volební programy ČSSD od počátku 90. let do současnosti [rukopis] / Ladislav Faltin. -- 2014. -- 65 l. -- Ved. práce Pavel Hynčica.
DA 2980

Využití Facebooku ve volebních kampaních na příkladě politických stran v Liberci [rukopis] / Josef Zejda. -- 2014. -- 99, 10 l., [9] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Lukáš Novotný.
DA 2960

Vývoj a srovnání KSČM a KSS: identita a vztah k vlastní minulosti [rukopis] / Jan Volák. -- 2014. -- 53 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Hynčica.
DA 2995

Vývoj postojů a názorů Václava Havla od Charty 77 do listopadu 1989 na pozadí jeho esejistické tvorby [rukopis] / Michaela Višňová. -- 2014. -- 46 l. -- Ved. práce Jiří Kocián.
DA 2953

Význam občanské společnosti v demokracii [rukopis] / Markéta Rovná. -- 2014. -- 49 l. -- Ved. práce Martin Šimsa.
DA 3991

Vznik a struktura světa v mytické a filosofické tradici Řecka [rukopis] / Lenka Macková. -- 2014. -- 45 l. -- Ved. práce Veronika Konrádová.
DA 2996

Vznik amerických politických institucí [rukopis] / Romana Pfefferová. -- 2014. -- 96 l. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Rudolf Kučera.
DA 2962

Vztahy s veřejností v politice na příkladě politických stran působících v Ústí nad Labem [rukopis] / Michaela Skokanová. -- 2014. -- 64 l. : grafy. -- Ved. práce Lukáš Novotný.
DA 3004

Zaměstnanost bývalých uživatelů návykových nealkoholových látek [rukopis] / Martina Vesecká. -- 2014. -- 59 l. : barev. il. -- Ved. práce Jan Charvát.
DA 2998

11. září 2001 a válka proti teroru pohledem Noama Chomského [rukopis] / Petra Danielová. -- 2014. -- 56 l. -- Ved. práce Lukáš Novotný.
DA 2963
  

Pedagogická fakulta

 
  

Katedra anglistiky

 

African american vernacular english [rukopis] / Markéta Fořtová. -- 2014. -- 51 l., [19] l. příl. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Christoph Haase.
DA 2720

Anti-communist conspiracy in the USA in the second half of the 20th centrury [rukopis] / Monika Rajtmajerová. -- 2014. -- 55 l. -- Ved. práce Mark Andrew Brandon.
DA 2725

Associative memory in english language teaching [rukopis] / Ondřej Chudada. -- 2014. -- 82 l. : il. (některé barev.). -- Ved. práce Jana Pavlíková.
DA 4054

Bilingual family: Children language acquisition [rukopis] / Jana Michelová. -- 2014. -- 47 l. -- Ved. práce Christoph Haase.
DA 2681

Contemporary critical reception of W. Blake's Songs of Innocence and Songs of Experience [rukopis] / Rostislav Štihlovský. -- 2014. -- 44 l. -- Ved. práce Anna Kinovičová. -- Název a text práce v anglickém jazyce.
DA 3865

Different perceptions of reality in James Joyce's "The Dead" (1914) [rukopis] / Pavel Dynda. -- 2014. -- 42 l. -- Ved. práce Joel Cameron Head.
DA 2724

The dystopian Novels brave new world and Nineteen eighty-four: Limitation of human freedom and individuality [rukopis] / Petr Vnučko. -- 2014. -- 46 l. -- Ved. práce Anna Kinovičová.
DA 4053

English as an internetaional language. English as a source of lexical borrowing = [rukopis] Angličtina jako mezinárodní jazyk. Angličtina jako zdroj výpůjček pro ostatní jazyky / Alena Schreinerová. -- 2014. -- 79 l. : grafy. -- Ved. práce Kateřina Šteklová.
DA 2680

Family relationships in Amy Tan's novel The Joy Luck Club [rukopis] / Kateřina Budíková. -- 2014. -- 47 l. -- Ved. práce Dana Sedlmajerová.
DA 2694

Food and dining in selected works of Herman Melville [rukopis] / Martin Vacek. -- 2014. -- 48 l. -- Ved. práce Ondřej Skovajsa.
DA 2585

Gender-related speech-styles: A look at native speaker English [rukopis] / Adéla Novotná. -- 2014. -- 65 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Christoph Haase.
DA 2683

Ian McEwan: On Chesil Beach [rukopis] / Viktorie Vášová. -- 2014. -- 44 l. -- Ved. práce Anna Kinovičová.
DA 2674

Infant speech output in two languages. A study of English and Czech [rukopis] / Hana Havránková. -- 2014. -- 57 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Christoph Haase.
DA 2719

John Banville: The Sea [rukopis] / Aneta Mikušová. -- 2014. -- 69 l. -- Ved. práce Anna Kinovičová.
DA 4056

Linguistic relativity - the relationship between language and thought [rukopis] / Lukáš Konfršt. -- 2014. -- 64 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Christoph Haase.
DA 2721

McEwan's Atonement: The power of fiction [rukopis] / Petra Kopytová. -- 2014. -- 53 l. -- Ved. práce Anna Kinovičová.
DA 4043

Metoda CLIL: Integrovaná výuka anglického jazyka a občanské výchovy ve vybrané třídě 2. stupně základní školy [rukopis] / Irena Patková. -- 2014. -- 144 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Jana Pavlíková.
DA 4051

Metody funkčního začlenění prvků sugestopedie do výuky dospělých studentů [rukopis] = The methods of functional application of the features of Suggestopedia into the teaching of adult students / Lenka Hronová. -- 2014. -- 140 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Pavlíková.
DA 2586

Modality as a grammatical and semantic category of the English verb [rukopis] / Radek Puršl. -- 2014. -- 46 l. : tabulky. -- Ved. práce Irmgard Kolinská.
DA 2723

Morphological and syntactic development in child language acquisition of english [rukopis] / Kateřina Vycpálková. -- 2014. -- 53 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Christoph Haase.
DA 2682

Portrayals of black muslims in american film [rukopis] / Michal Janíček. -- 2014. -- 38 l. -- Ved. práce Mark Andrew Brandon.
DA 4052

Style in british newspapers: a qualitative study of tabloid and quality press [rukopis] / Veronika Valová. -- 2014. -- 67 l., [35] l. příl. : schémata. -- Ved. práce Christoph Haase.
DA 2722

The clockwork orange: The picture of violence and suppresion of human individuality [rukopis] / Denis Rus. -- 2014. -- 50 l. -- Ved. práce Anna Kinovičová.
DA 4044

The symbolism of plants and trees in Mrs. Dalloway [rukopis] / Lenka Nečasová. -- 2014. -- 48 l. -- Ved. práce Ondřej Skovajsa.
DA 2726

The Theme of Sexuality in Children's and Youth Literature [rukopis] / Lea Tabarková. -- 2014. -- 103 l. : il. -- Ved. práce Anna Kinovičová.
DA 4055

Victims and Fighters in Charles Dickens' Hard Times (1854) and D.H. Lawrence's Lady Chatterley's Lover (1928) [rukopis] / Lenka Čízová. -- 2014. -- 61 l. : barev. il. -- Ved. práce Ondřej Skovajsa.
DA 2679

Výuka kulturního kontextu prostřednictvím populárních písňových textů [rukopis] / Pavla Růžičková. -- 2014. -- 82 l. -- Ved. práce Jana Pavlíková.
DA 2695

Walt Whitman - moderní americký Buddha? [rukopis] / Jan Maček. -- 2014. -- 68 l. -- Ved. práce Ondřej Skovajsa.
DA 3863

Women in scottish writing - female characters and modern female identity [rukopis] / Anna Červená. -- 2014. -- 43 l. -- Ved. práce Colin Steele Clark. -- Název a text práce v anglickém jazyce.
DA 3864
  

Katedra bohemistiky

 

Analýza knihy Král Matýsek První a její porovnání s filmovou adaptací [rukopis] / Pavla Chárová. -- 2014. -- 53 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeněk Valenta.
DA 3575

Anglicismy v české moderní hudební sféře (od 90. let 20. století) [rukopis] / Věra Váňová. -- 2014. -- 76 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil.
DA 3608

Anglicismy v ruské obchodní sféře [rukopis] / Karolína Navrátilová. -- 2014. -- 53 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslava Celerová.
DA 3680

Antroponyma v staroslověnské památce Život Konstantinův [rukopis] / Edita Dvořáková. -- 2014. -- 63 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Mira Marvanová.
DA 3614

August Vojtěch Nevšímal (medailon autora) [rukopis] / Anita Rusínová. -- 2014. -- 54 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Adam Krupička.
DA 4125

Automobilový průmysl v Rusku - struktura a vývojové trendy [rukopis] / Yuliya Ivanisova. -- 2014. -- 47 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lilia Nazarenko.
DA 4110

Babička Boženy Němcové a její filmové adaptace [rukopis] / Kristýna Kubínová. -- 2014. -- 69 l., [10] l. příl. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Linda Wiedermannová.
DA 4127

Básnické dílo Rudolfa Krupičky [rukopis] / Pavlína Horká. -- 2014. -- 50 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 3578

Bídníci. Rozdíly mezi knihou a filmy [rukopis] / Linda Loucheuxová. -- 2014. -- 51 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeněk Valenta.
DA 3574

Česko-ukrajinské vztahy v oblasti cestovního ruchu [rukopis] / Yuliya Pukalyuk. -- 2014. -- 67 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lilia Nazarenko. -- Práce je psaná v azbuce.
DA 3661

Český jazykový obraz světa v učebnicích českého jazyka pro cizince [rukopis] / Michaela Šváchová. -- 2014. -- 59 l. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaromíra Šindelářová.
DA 3856

Český ohlas na Kafkovu prózu Proměna [rukopis] / Zuzana Hrubá. -- 2014. -- 41 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Fibiger.
DA 3855

Číslovky v mluvené řeči [rukopis] / Jakub Vavřín. -- 2014. -- 45 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil.
DA 3641

Čtenářská gramotnost dětí předškolního věku [rukopis] / Petra Zavadilová. -- 2014. -- 81 l. : barev. il., grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaromíra Šindelářová.
DA 2914

Dětské postavy v Holečkových Našich [rukopis] / Kateřina Novotná. -- 2014. -- 40 l., [6] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dobrava Moldanová.
DA 4126

Emauzský klášter [rukopis] / Martin Prislupský. -- 2014. -- 63 l. -- Ved. práce František Čajka.
DA 2516

Fantasy a sci-fi literatura jako četba žáků základních a středních škol (výzkum - Most) [rukopis] / Markéta Kratochvílová. -- 2014. -- 81 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Fibiger.
DA 3632

Fonetická analýza řeči reportérů televizního zpravodajství [rukopis] / Eliška Vlčková. -- 2014. -- 78, XII l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM, 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Ilona Balkó.
DA 3636

František Bohumír Štěpnička (medailon autora) [rukopis] / Alexandra Atanasovová. -- 2014. -- 41 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Jindráček.
DA 3624

František Kožík a problematika životopisného románu [rukopis] / Michaela Schauerová. -- 2014. -- 85 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dobrava Moldanová.
DA 4101

Frazeologické jednotky vyskytující se v českém denním tisku [rukopis] / Tetyana Hornyak. -- 2014. -- 59 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil. -- Špatná vazba.
DA 3637

Helena Šmahelová a Ludmila Vaňková (- srovnání autorek ženské prózy) [rukopis] / Jenny Strycharzová. -- 2014. -- 46 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Adam Krupička.
DA 3626

Historické a současné vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací [rukopis] / Alexandr Nobilis. -- 2014. -- 47 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslava Celerová.
DA 3668

Hrdinové a hrdinky vybraných próz E. T. A. Hoffmanna [rukopis] / Veronika Dologová. -- 2014. -- 48 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Adam Krupička.
DA 3573

Chatovací portály - orientované na studenty vysokých škol [rukopis] / Hana Bednáriková. -- 2014. -- 68 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Šárka Pešková.
DA 3643

Interpretace pověstí Litoměřicka (se zaměřením na poetiku postav) [rukopis] / Miluše Kahounová. -- 2014. -- 42 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Fibiger.
DA 3649

Jazyková analýza nářečních prvků v prózách Otto Strachoty Slovácké figurky a Slovácké figurky pokračují.... [rukopis] / Martina Mixová. -- 2014. -- 40 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Čajka.
DA 3604

Jazykové parametry ruské obchodní korespondence [rukopis] / Inna Kryzhanovska. -- 2014. -- 75 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lilia Nazarenko. -- Práce je psaná v azbuce.
DA 3671

Jazykové reálie dobové a společenské v staroslověnské památce Život Konstantinův [rukopis] / Lenka Flanderová. -- 2014. -- 54 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Mira Marvanová.
DA 3613

Jazykové (a nejazykové) persvazivní prostředky reklamy pro děti [rukopis] / Alena Hnízdilová. -- 2014. -- 91 l. : barev. il., grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ilona Balkó.
DA 3645

Josef Formánek (medailón severočeského autora) [rukopis] / Zuzana Šavrová. -- 2014. -- 45 l. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 4123

Josef Jiří Kolár (medailon autora) [rukopis] / Veronika Vondrová. -- 2014. -- 57 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Jindráček.
DA 3648

Karel Jaromír Erben: Slovanské bájesloví [rukopis] / Sylvie Vašková. -- 2014. -- 76 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeněk Valenta.
DA 3569

Karel Kryl: básník a legenda českého folku [rukopis] = Karel Kryl: poet and legend of Czech folk / Martin Simota. -- 2014. -- 60 l. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 3570

Ke kořenům Heleny Šmahelové [rukopis] / Sylvie Lucáková. -- 2014. -- 46 l. -- Ved. práce Dobrava Moldanová.
DA 3627

Kniha a její adaptace v rámci digitání hry [rukopis] / Andreas Fajman. -- 2014. -- 45 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Suk.
DA 3867

Komiks Ztracené dívky jako postmoderní dílo [rukopis] / Jarmila Mejstříková. -- 2014. -- 46 l. -- Ved. práce Jiří Koten.
DA 3595

Komparace stylistických prostředků v obchodní korespondenci [rukopis] / Jiří Šuber. -- 2014. -- 43 l. : tabulky. -- Ved. práce Jaroslava Celerová.
DA 3678

Komunikace neslyšících na sociálních sítích, v e-mailech a sms zprávách [rukopis] / Marie Provazníková. -- 2014. -- 64 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ilona Balkó.
DA 3633

Komunikace s dětmi v předškolním věku [rukopis] / Stanislava Vacíková. -- 2014. -- 79 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jaromíra Šindelářová.
DA 4122

Komunikační analýza vybraných pořadů České televize [rukopis] / Nikola Böhmová. -- 2014. -- 90 l. + 2 DVD-ROMy. -- Ved. práce Marie Hádková.
DA 2511

Kouzelná pohádka v životě současných předškolních dětí [rukopis] / Kateřina Podlahová. -- 2014. -- 65 l. : grafy + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jan Tlustý.
DA 2916

Krym jako turistický cíl pro občany České republiky [rukopis] / Vjačeslav Bondarčuk. -- 2014. -- 48 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lilia Nazarenko.
DA 3663

Lichožrouti [rukopis] / Monika Postlerová. -- 2014. -- 46 l. -- Ved. práce Zdeněk Valenta.
DA 2533

Literárně kritická recepce "Báječných let" Michala Viewegha [rukopis] / Radka Piskačová. -- 2014. -- 57 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Daniela Bystřická.
DA 3625

Literární kritika v letech 1945 - 1948 [rukopis] / Sabina Pakandlová. -- 2014. -- 50 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 3629

Literární tvorba Petra Nikla [rukopis] / Soňa Sienko. -- 2014. -- 76 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Suk.
DA 4092

Literatura za okupace jako obrana národa [rukopis] / Eva Rybáková. -- 2014. -- 38 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil.
DA 3859

Ludvík Souček (medailon autora) [rukopis] / Karolína Rusínová. -- 2014. -- 67 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Adam Krupička.
DA 4124

Medailon Zofie Nałkowské [rukopis] / Lea Trávníčková. -- 2014. -- 58 l. -- Ved. práce Zdeněk Valenta.
DA 2532

Mluva mládeže a její recepce uživateli jazyka [rukopis] / Renata Aiznerová. -- 2014. -- 110, LXXIX l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Patrik Mitter.
DA 2518

Mluvené projevy studentů UJEP [rukopis] / Barbora Vaiglová. -- 2014. -- 74 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ilona Balkó.
DA 2515

Motivace uličních názvů ve vybraných částech Ústí nad Labem (Bukov, Klíše, Předlice, Ústí nad Labem-centrum) [rukopis] / Linda Černá. -- 2014. -- 184 l. : mapy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jaromíra Šindelářová.
DA 2519

Mýtus českého národa v příběhové próze s dětským hrdinou po roce 1945 do současnosti [rukopis] / Petra Becherová. -- 2014. -- 95 l. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 4098

Názvy oděvů a textilií ve staré češtině [rukopis] / Pavlína Klabníková. -- 2014. -- 79 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Čajka.
DA 3602

Názvy savců v materiálu Slovníku jazyka staroslověnského [rukopis] / Vojtěch Zeman. -- 2014. -- 60 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Čajka.
DA 3611

Názvy titulů a profesí ve staroslověnštině - na základě Slovníku jazyka staroslověnského (LLP - vybrané svazky) [rukopis] / Kristýna Jodlová. -- 2014. -- 62 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Mira Marvanová.
DA 3612

Neologismy v mluvě mladších a starších mluvčích [rukopis] / Denisa Kufová. -- 2014. -- 39 l., [11] l. příl. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil.
DA 3640

Obchodní styky České republiky a Ruské federace [rukopis] / Jan Vitoslavský. -- 2014. -- 57 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslava Celerová.
DA 3666

Obraz Čechů a jejich nepřátel ve vybraných skladbách Puchmajerových almanachů [rukopis] / Karolína Straková. -- 2014. -- 47 l. : il., tabulky + 2 CD-ROMy. -- Ved. práce Václav Jindráček.
DA 3566

Obraz kněžny Libuše ve vybraných básnických dílech národního obrození [rukopis] / Veronika Borovičková. -- 2014. -- 56 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Jindráček.
DA 3567

Obraz koncentračních táborů v dopisech, vzpomínkách a denících vězňů [rukopis] / Michaela Lišková. -- 2014. -- 82 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Antonie Kreislová.
DA 2525

Obraz V.V. Putina v ruských a západních médiích [rukopis] / Danzan Bodniev. -- 2014. -- 31 l. -- Ved. práce Inna Kalita. -- Práce je psaná v azbuce.
DA 3675

Obrazy smerti v proizvedenijach Dmitrija Lipskerova [rukopis] / Natalia Budnik. -- 2014. -- 50 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Inna Kalita. -- Název a text v azbuce.
DA 3673

Obrazy žen v dílech D. Lipskerova [rukopis] = Ženskije obrazy v tvorčestve D. Lipskerova / Maryna Khvorostova. -- 2014. -- 54 l. : barev. il. -- Ved. práce Inna Kalita. -- Na TL souběžný název v ruštině. Práce je psaná v azbuce.
DA 3670

Odraz kulturních motivů iroskotské misie na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách - se zvláštním přihlédnutím k reflexi v nejstarších písemných pramenech [rukopis] / Pavel Frič. -- 2014. -- 60 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Čajka.
DA 3860

Ochotnický spolek "Tyl" v Kutné Hoře v letech 1843 - 1868 [rukopis] / Pavla Růžičková. -- 2013. -- 78 l. : il. -- Ved. práce Josef Peřina.
DA 3631

Ondřej Sekora: dětská literatura ve službách ideologie [rukopis] / Ivan Niklas. -- 2014. -- 49 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Adam Krupička.
DA 3591

Osudy Skupiny 42 po roce 1948 [rukopis] / Jan Breindl. -- 2014. -- 62 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dobrava Moldanová.
DA 4099

Otázka existence staroslověnské vzdělanosti v Lužici [rukopis] / Jiří Pánek. -- 2014. -- 61 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Čajka.
DA 3609

Percepce a recepce biblizmů u vybrané skupiny mládeže [rukopis] / Jitka Rybolová. -- 2014. -- 168 l., [240 l. vol. příl.] : grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Marie Čechová.
DA 2553

Pojetí zvířátek v literatuře pro děti a mládež [rukopis] / Michaela Kohoutová. -- 2014. -- 88 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Antonie Kreislová.
DA 2524

Porozumění slovenštině žáky pátého ročníku základních škol v Roudnici nad Labem a okolí [rukopis] / Lucie Ježková. -- 2014. -- 89 l. : tabulky. -- Ved. práce Patrik Mitter.
DA 3600

Postava dítěte a dospívajícího v české próze tematizující 2. světovou válku [rukopis] / Daniela Fryčová. -- 2014. -- 42 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Suk.
DA 3576

Postava Tadeáše Falka v pentalogii Václava Duška [rukopis] / Adriana Kotlárová. -- 2014. -- 35 l. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 3866

Postoje mládeže ke spisovné češtině v severních Čechách [rukopis] / Eva Šourková. -- 2013. -- 55 l. : grafy + dotazníky. -- Ved. práce Marie Hádková. -- Součástí práce jsou 3 volné přílohy v kroužkové vazbě - dotazníkové šetření.
DA 2227

Právní úprava podnikání v Rusku [rukopis] / Andrii Levkivskyi. -- 2014. -- 71 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lilia Nazarenko. -- Práce je psaná v azbuce.
DA 3677

Pravopisný systém staročeského Života svaté Anastázie [rukopis] / Jan Kotán. -- 2014. -- 53 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Čajka.
DA 3615

Pražský lingvistický kroužek - ruský podíl [rukopis] / Julie Julinecká. -- 2014. -- 54 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Marvan.
DA 3857

Problematika bilingvních dětí [rukopis] / Natalya Kokhanska. -- 2014. -- 53 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil.
DA 3638

Problematika česko-ruské frazeologie [rukopis] / Simona Langová. -- 2014. -- 52 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslava Celerová.
DA 3665

Problematika pravopisu na 2. stupni ZŠ [rukopis] / Kateřina Ďurinová. -- 2014. -- 44 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil.
DA 4129

Problematika výuky českého jazyka pro rusky mluvící [rukopis] / Zhanna Zimnukhova. -- 2014. -- 39 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil.
DA 3634

Prolínání fikčních světů ve vybraných dílech E. M. Remarquea [rukopis] / Lucie Chvostová. -- 2014. -- 71 l. -- Ved. práce Zdeněk Valenta.
DA 2527

Proměna próz Arnošta Lustiga [rukopis] / Veronika Tučková. -- 2014. -- 51 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Janoušek.
DA 3580

Prosopografické ztvárnění postavy kněžny Drahomíry v raně středověkých legendách [rukopis] / Pavlína Kozáková. -- 2014. -- 41 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Čajka.
DA 3593

Prozaická díla Vladimira Párala v 60. letech 20. stoleti [rukopis] / Tetiana Cajthaml. -- 2014. -- 42 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 3587

Prozaická tvorba Jaroslava Balvína [rukopis] / Radka Prskavcová. -- 2014. -- 45 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 3985

Prozaická tvorba Pavla Brycze určená dospělému čtenáři [rukopis] = The prosaic work of Pavel Brycz that is aimed at written for adult readers / Kateřina Sosnovcová. -- 2014. -- 57 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 2517

Prozaické dílo Kateřiny Tučkové [rukopis] / Tereza Kotásková. -- 2014. -- 43 l. -- Ved. práce Jan Tlustý.
DA 3579

Prózy Františka Stavinohy námětově vztažené k průmyslovému Kladnu [rukopis] / Eliška Paterová. -- 2014. -- 48 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 3589

Prózy Hany Andronikové (Zvuk slunečních hodin, Nebe nemá dno), pokus o rozbor a interpretaci [rukopis] / Ellen Fojtíková. -- 2014. -- 57 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Běla Michálková.
DA 4128

Překlad českých lokálních lingvoreálií z 1. dílu románu Osudy dobrého vojáka Švejka do ruštiny a ukrajinštiny [rukopis] / Tetyana Stovban. -- 2014. -- 46 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil.
DA 3606

Překlad webových stránek cestovní kanceláře "Svět" z ruštiny do čestiny [rukopis] / Anna Styrkulová. -- 2014. -- 51 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslava Celerová.
DA 4108

Překlad webových stránek Sberbank RF z ruštiny do češtiny [rukopis] / Michaela Fleková. -- 2014. -- 70 l. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslava Celerová.
DA 3667

Přijetí českých knih kritiky a čtenáři ve Španělsku [rukopis] / Denisa Dědičová. -- 2014. -- 107 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Fibiger.
DA 2521

Původ názvů částí města Karlovy Vary [rukopis] / Hana Lančaričová. -- 2014. -- 55 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil.
DA 3639

Původní dramatika Divadla D v období Protektorátu Čechy a Morava [rukopis] / Klára Stavělová. -- 2014. -- 44 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Janoušek.
DA 3590

Původní fejetonistická tvorba v současných ženských časopisech [rukopis] / Michaela Polcarová. -- 2014. -- 52 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Janoušek.
DA 3571

Radek Fridrich: Cesta k Magnesii Liteře (Básnická tvorba Radka Fridricha do roku 2012) [rukopis] / Matouš Kotek. -- 2014. -- 53 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 2526

Realismus v ruské literatuře druhé poloviny 19. století [rukopis] / Tetiana Seleznova. -- 2014. -- 56 l. -- Ved. práce Inna Kalita.
DA 4109

Rodná jména žáků Základní školy Konečná v Karlových Varech [rukopis] / Pavlína Slavíková. -- 2014. -- 158 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Patrik Mitter.
DA 3599

Role šedesátníků ve vývoji ruské literatury ve dvacátém století [rukopis] / Galiya Khusnutdinova. -- 2014. -- 58 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Inna Kalita. -- Práce je psaná v azbuce.
DA 3669

Románová kronika na konci 19. století [rukopis] / Simona Žůrková. -- 2014. -- 64 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dobrava Moldanová.
DA 2528

Rozvoj slovní zásoby žáků mladšího školního věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí [rukopis] = Vocabulary development of young learners with socio-culturally disdvantaged background / Zuzana Saidlová. -- 2014. -- 166 l. : il. (některé barev.), grafy, tabulky. -- Ved. práce Jaromíra Šindelářová.
DA 4121

Ruská obchodní etiketa [rukopis] / Nadezhda Plyutenko. -- 2014. -- 61 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lilia Nazarenko. -- Práce je psaná v azbuce.
DA 3664

Ruská televizní reklama [rukopis] / Lolita Litvinenko. -- 2014. -- 54 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Inna Kalita. -- Práce je psaná v azbuce.
DA 3672

Sága rodu Forsytů a její seriálová adaptace [rukopis] / Klára Sýkorová. -- 2014. -- 58 l. -- Ved. práce Zdeněk Valenta.
DA 2523

Shakespearův Hamlet v intertextových vztazích [rukopis] / Nikola Erretová. -- 2014. -- 73 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Koten.
DA 4100

Sklářský průmysl v regionu Novoborska [rukopis] / Josef Giblo. -- 2014. -- 42 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Lilia Nazarenko.
DA 3676

Slang diskžokejů [rukopis] / Martin Miko. -- 2014. -- 53 l., [25] l. příl. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Patrik Mitter.
DA 3646

Socialnaja reklama v rossijskich SMI [rukopis] / Kirill Ponamarev. -- 2014. -- 36 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslava Celerová. -- Práce je psaná v azbuce.
DA 3674

Srovnání recepce slovenštiny u žáků vybraných českých ZŠ a SŠ [rukopis] / Zuzana Týnková. -- 2014. -- 49 s., 16 s. příl. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Patrik Mitter.
DA 3601

Srovnání vybraných aspektů postav mileneckých párů z příběhů evropského romantismu [rukopis] / Pavla Slabyhoudová. -- 2014. -- 47 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Adam Krupička.
DA 3592

Srovnání vybraných povídek J. K. Šlejhara a G. de Maupassanta [rukopis] / Kristýna Veršecká. -- 2014. -- 60 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Adam Krupička.
DA 3623

Standard a substandard v jazyce médií [rukopis] / Julie Filipovičová. -- 2014. -- 57 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lilia Nazarenko.
DA 3662

Staročeská apokryfní literatura a postava Panny Marie [rukopis] / Michaela Kopecká. -- 2014. -- 71 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Čajka.
DA 2520

Staročeské adverbium v nejstarších českých veršovaných legendách [rukopis] / Martin Burant. -- 2014. -- 50 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Čajka.
DA 3603

Staroslověnské názvy jídel a nápojů v materiálu Slovníku jazyka staroslověnského [rukopis] / Lucie Svobodová. -- 2014. -- 62 l. : grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce František Čajka.
DA 3610

Středověké a staročeské spory od počátku 14. století do nástupu husitství [rukopis] / Lucie Vávrová. -- 2013. -- 46 l. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 3630

Téma Sudet v současné české próze [rukopis] / Klára Švestáková. -- 2014. -- 49 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Janoušek.
DA 3572

Téma ženy v literárních dílech Simony Monyové [rukopis] / Valentýna Kolocová. -- 2014. -- 55 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Janoušek.
DA 3628

Testování rozsahu komunikační kompetence v češtině a angličtině [rukopis] / Ludmila Koláčková. -- 2013. -- 229 l. : grafy, tab. + CD - přílohy, sada DVD - nahrávky ústní části zkoušky CCE-B1 a zkoušky podle STANAG, SLP 2 (varianta G). -- Ved. práce Marie Hádková. -- Práce obhájena v r. 2014.
DB 18

Transliterace čínských místních jmen do češtiny [rukopis] / Yanping Li. -- 2014. -- 75 l. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil.
DA 3605

Tvorba Václava Řezáče ve 40. letech 20. století [rukopis] / Petra Poláková. -- 2014. -- 85 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dobrava Moldanová.
DA 2500

Učební styly žáků a jejich vliv na uplatňování principu názornosti v literární výchově [rukopis] / Nikola Michálková. -- 2014. -- 55 l. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Jindráček.
DA 3565

Umělecká tvorba Radikálního baletu vyžvejklá bambule [rukopis] / Petra Schovánková. -- 2014. -- 38 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Suk.
DA 3577

Urbanonyma města Kraslice, jejich motivace a klasifikace [rukopis] / Kristýna Hromádková. -- 2014. -- 64, V l. : barev. il., grafy, mapy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Patrik Mitter.
DA 3598

Určování životnosti a neživotnosti maskulin na základní škole [rukopis] / Tereza Čistecká. -- 2014. -- 51, 1 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil.
DA 3642

Úroveň foneticko-fonologické orientace žáků ZŠ a SŠ [rukopis] / Jaroslav Balcar. -- 2014. -- 62 l. -- Ved. práce Ilona Balkó.
DA 3635

Václav Štech (medailon autora) [rukopis] / Šárka Kozelová. -- 2014. -- 57 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Jindráček.
DA 3568

Vedem - tajný časopis vydávaný chlapci z Terezína [rukopis] / Radka Kosinská. -- 2014. -- 54 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Janoušek.
DA 3597

Velkomoravský Velehrad jako motiv ve středověkém písemnictví [rukopis] / Nikola Kodešová. -- 2014. -- 63 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Čajka.
DA 4130

Vítězslav Hálek jako fejetonista [rukopis] / Markéta Švehlová. -- 2014. -- 49 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Peřina.
DA 3594

Vliv elektronických knih na čtení povinné četby na 2. stupni ZŠ a na SŠ [rukopis] / Martina Doležalová. -- 2014. -- 73 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeněk Valenta.
DA 2522

Výběrový slovník šprtcového slangu [rukopis] / Dalibor Frýba. -- 2014. -- 107 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Patrik Mitter.
DA 3647

Vyjadřování mládeže ve filmech Snowboarďáci, Rafťáci a Gympl a jejich odraz v reálné komunikaci mladých [rukopis] / Kamila Hřebíková. -- 2014. -- 65 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michala Bartošová.
DA 3644

Výskyt dyslexie při učení prvopočátečního čtení metodou výuky SFUMATO [rukopis] / Kateřina Davidová. -- 2014. -- 56 l. : grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jiří Hasil.
DA 3858

Využití her ve výuce českého jazyka na prvním stupni základní školy [rukopis] / Michaela Kociánová. -- 2014. -- 87 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaromíra Šindelářová.
DA 2567

Využití poezie v mateřské škole [rukopis] / Ivana Kofferová. -- 2014. -- 66 l. -- Ved. práce Jaromíra Šindelářová.
DA 2915

Význam a využití pohádek v předškolním věku [rukopis] / Marta Kopřivová. -- 2014. -- 62 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jan Tlustý.
DA 2913

Zábavně vzdělávací časopis pro děti předškolního věku [rukopis] / Veronika Lhotská. -- 2014. -- 73 l. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Tlustý.
DA 2917

Začleňování žáků z bývalých zemí Sovětského svazu a žáků vietnamské národnosti na 1. stupni základních škol v Teplicích [rukopis] / Ivana Drexlerová. -- 2014. -- 81 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaromíra Šindelářová.
DA 2566

Znalost přísloví u různých generačních skupin [rukopis] / Lucie Němcová. -- 2014. -- 110 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Mira Marvanová.
DA 2510

Zvířata v českém jazyce a literatuře [rukopis] / Oldřiška Gregorová. -- 2014. -- 97 l., [130] l. příl. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaromíra Šindelářová.
DA 2565

Žánr sporu v české středověké literatuře [rukopis] / Anna Borská. -- 2014. -- 51 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivo Harák.
DA 3588

Žánry ruské obchodní komunikace [rukopis] / Victoria Dercaci. -- 2014. -- 45 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lilia Nazarenko.
DA 3679

Život Metodějův a První staroslověnská legenda o svatém Václavu - komparativní pohled [rukopis] / Petr Habart. -- 2014. -- 54 l. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Čajka.
DA 3607
  

Katedra hudební výchovy

 

Brixiho komorní soubor Teplice [rukopis] / Růžena Petrová. -- 2014. -- 67 l., [16] l. příl. : barev. il. -- Ved. práce Lenka Přibylová.
DA 2989

Dětský pěvecký sbor Vinohrádek [rukopis] / Vojtěch Fiedler. -- 2014. -- 40 l. -- Ved. práce Jiří Holubec.
DA 2991

Divadlo v Ústí nad Labem v letech 1945 - 2013 [rukopis] / Tomáš Halama. -- 2014. -- 84 l. : il. -- Ved. práce Aleš Navrátil.
DA 3581

Eduard Tregler a jeho místo v hudebním životě města Loun [rukopis] / Magdaléna Patrovská. -- 2014. -- 53, VII l. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Miloš Hons.
DA 4168

Fenomén hudebních reality show v České republice od roku 2004 do roku 2013 [rukopis] / Filip Cvrk. -- 2014. -- 51 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Vítězslav Štefl.
DA 4178

Folklórní soubory Libereckého kraje s odkazem na sběratele Pavla Krejčího [rukopis] / Dalibor Tuž. -- 2014. -- 53 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Prchal.
DA 4179

Funk: všeobecné povědomí a míra popularizace tohoto hudebního stylu v České republice [rukopis] / Jan Pippinger. -- 2014. -- 109 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Vítězslav Štefl.
DA 3555

Gymnaziální pěvecký sbor N.T.C. Rumburk a možnosti jeho mediální propagace [rukopis] / Kristýna Pištěková. -- 2014. -- 67 l. : barev. il. -- Ved. práce Luboš Hána.
DA 3548

Historický vývoj Ústeckého Majálesu a uplatnění jeho organizátorů na trhu práce [rukopis] / Michal Nejedlý. -- 2014. -- 64 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Radim F. Holeček.
DA 3558

Historie a současnost pěveckých sborů v Libochovicích [rukopis] / Ladislav Markvart. -- 2014. -- 47, XI l. : barev. il. -- Ved. práce Vladimír Kuželka.
DA 2985

Hudební výchova a muzikotepie u dětí s poruchami autistického spektra [rukopis] / Olena Kondratyeva. -- 2014. -- 106 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Jiří Holubec.
DA 4169

Hudební život na poutním místě Svatá Hora v Příbrami [rukopis] / Martin Dušek. -- 2014. -- 94 l. : barev. il., noty, tabulky. -- Ved. práce Lenka Přibylová.
DA 3553

Hudební život v Lounech v minulosti a současnosti [rukopis] / Martina Podaná. -- 2014. -- 45 l., [17] l. příl. : barev. il., noty. -- Ved. práce Lenka Přibylová.
DA 3550

Integrace rytmických a poslechových cvičení na ZŠ [rukopis] / Monika Bendlová. -- 2014. -- 59 l. : il., noty. -- Ved. práce Ivana Ašenbrenerová.
DA 2987

Jaroslav Ježek - portrét osobnosti [rukopis] / Martina Kostelecká. -- 2014. -- 71 l. : il., noty. -- Ved. práce Lenka Přibylová.
DA 3561

Klubová scéna vybraných regionů Ústeckého kraje od roku 2007 po současnost [rukopis] / Klára Chomátová. -- 2014. -- 53 l. : barev. il. -- Ved. práce Vítězslav Štefl.
DA 4167

Kultura a její rozvoj ve městě Česká Lípa [rukopis] / Petr Novák. -- 2014. -- 80 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Horáčková.
DA 3557

Laco Deczi - život a tvorba [rukopis] / Jaromír Novák. -- 2014. -- 49 l. : il., noty. -- Ved. práce Václav Krahulík.
DA 3563

Liberecký taneční orchestr Ladislava Bareše [rukopis] / Marie Nová. -- 2014. -- 38 l. : barev. il. -- Ved. práce Jiří Holubec.
DA 3549

Maďarská soudobá hudba [rukopis] : od Kodályho k Ligetimu / Jan Bílek. -- 2014. -- 42 l. : il., noty. -- Ved. práce Lenka Přibylová.
DA 3562

Melodicko-harmonické aspekty kytarové improvizace v jazzu [rukopis] / Karel Šidlo. -- 2014. -- 66 l. : noty. -- Ved. práce Luboš Hána.
DA 2490

Melodika punkových souborů v závislosti na původu vzniku [rukopis] / Iva Skoumalová. -- 2014. -- 47 l., [39] l. příl. : noty + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vítězslav Štefl.
DA 2948

METALLICA - černé album [rukopis] / Martin Manič. -- 2014. -- 55 l. : il., noty + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Krahulík.
DA 3559

Metodika nácviku skladeb v Kühnově dětském sboru [rukopis] / Marie Kumperová. -- 2014. -- 95 l. (140 913 znaků) : il., noty. -- Ved. práce Jiří Holubec.
DA 2492

Muzikál Edward Kelley [rukopis] / Petra Papežová. -- 2014. -- 45 l., [7] l. příl. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jiří Holubec.
DA 2988

Neo-soul, jeho kořeny a praktická kompozice neo-soulové písně [rukopis] / Jiří Vidasov. -- 2013. -- 63 l. : barev. il., noty + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Krahulík.
DA 2493

Opera buffa - interpretační rozbor vybraných děl [rukopis] / Michaela Steklá. -- 2014. -- 101 l., [29] l. příl. : noty. -- Ved. práce Dagmar Zelenková.
DA 2495

Osobnost Wolfganga Amadea Mozarta ve filmu Miloše Formana Amadeus [rukopis] / Petr Richter. -- 2014. -- 63 : grafy, portréty. -- Ved. práce Lenka Přibylová.
DA 4171

Osobnosti ústecké opery od roku 1945 do současnosti [rukopis] / Josef Sládek. -- 2014. -- 50 l. : tabulky. -- Ved. práce Dagmar Zelenková.
DA 2947

Práce s Orffovým instrumentářem jako aktivní uměleckovýchovnou metodou [rukopis] / Veronika Studená. -- 2014. -- 40 l., [12] l. příl. : barev. il., noty. -- Ved. práce Lenka Přibylová.
DA 3551

Problematika stárnoucího hlasu a vedení pěveckého sboru seniorů [rukopis] / Jiří Magasanik. -- 2013. -- 114 l. : il., noty + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Říha.
DB 19

Problematika tvorby nového hudebního festivalu (zacíleno na město Dobříš) [rukopis] / Pavel Hrubý. -- 2014. -- 67 l. : grafy. -- Ved. práce Luboš Hána.
DA 3564

Protiklady v klavírní romantické tvorbě se zaměřením na díla Johannesa Brahmse a Ference Liszta [rukopis] / Hana Potrebuješová. -- 2014. -- 52 l. : noty. -- Ved. práce Václav Krahulík.
DA 2950

Příprava a realizace mezinárodního metalového festivalu [rukopis] / Ivana Veselá. -- 2014. -- 66 l. : tabulky. -- Ved. práce Vítězslav Štefl.
DA 3586

Saxofon - výběr, metodika, péče [rukopis] / Alžběta Otradovská. -- 2014. -- 42 l. : il. -- Ved. práce Václav Krahulík.
DA 3560

Sborová tvorba Antonína Tučapského a problematika její interpretace [rukopis] / Jana Kuželková. -- 2014. -- 123 l. : noty. -- Ved. práce Miloš Hons.
DB 21

Současná kulturní scéna a hudební život v Žatci [rukopis] / Petr Matis. -- 2014. -- 65 l. : barev. il., portréty + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Aleš Navrátil.
DA 4180

Srovnání školních vzdělávacích programů pro hudební výchovu na základních školách [rukopis] / Radka Krzáková. -- 2014. -- 52 l. : tabulky. -- Ved. práce Ivana Ašenbrenerová.
DA 3556

Šluknovské pastorely a pašije 18. - 19. století [rukopis] / Tereza Kunzeová. -- 2014. -- 52 l., [39] l. příl. : barev. il., noty. -- Ved. práce Miloš Hons.
DA 2984

Tradice výroby hudebních nástrojů v západních Čechách [rukopis] / Veronika Čejtejová. -- 2014. -- 115 l. : barev. il. -- Ved. práce Lenka Přibylová.
DA 4003

Tvůrčí odkaz R. A. Dvorského v povědomí rodného kraje [rukopis] / Pavla Vojtíšková. -- 2014. -- 130 l. : il., grafy, noty, tabulky. -- Ved. práce Lenka Přibylová.
DA 2491

United Islands [rukopis] : zmapování a struktura multižánrového festivalu / Markéta Vacková. -- 2014. -- 61 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Vítězslav Štefl.
DA 3585

Varhanní hudba na Šluknovsku [rukopis] / Dagmar Farská. -- 2014. -- 39 l., [8] l. příl. : barev. il. -- Ved. práce Tomáš Mareček.
DA 2986

Vliv artificiální hudby na nonartificiální, demonstrovaný na konkrétních příkladech skupin a interpretů - Pink Floyd, Yes, Mike Oldfield, Sigur Rós [rukopis] / Šimon Hrábek. -- 2014. -- 53 l. : noty. -- Ved. práce Vítězslav Štefl.
DA 3583

Vnímání žen rock'n'rollu posluchači [rukopis] / Monika Richterová. -- 2014. -- 73 l. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Vítězslav Štefl.
DA 3584

Výchovné koncerty v mateřských školách [rukopis] / Renata Paroulková. -- 2014. -- 41 l. -- Ved. práce Luboš Hána.
DA 3552

Výukové DVD hry na české dudy [rukopis] / Jan Rosenberg. -- 2014. -- 43 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Václav Krahulík.
DA 2949

Využití boomwhackers ve výuce hudební výchovy [rukopis] / Jakub Kacar. -- 2014. -- 77 l. : il., noty. -- Ved. práce Jan Prchal.
DA 2990

Využití DUM ve výuce hudební výchovy na základní škole [rukopis] / Jiří Grüner. -- 2014. -- 45 l., [22] l. příl. : portréty + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivana Ašenbrenerová.
DA 4159

Využití hudebních prvků při výuce francouzského jazyka [rukopis] / Naděžda Pražská Vendolská. -- 2014. -- 90 l. : barev. il., noty. -- Ved. práce Ivana Ašenbrenerová.
DA 4170

Využití písňového cyklu Elce, pelce, kotrmelce Petra Ebena na I. stupni waldorfské školy [rukopis] / Jitka Kievegová. -- 2014. -- 74 l., [5] l. příl. : barev. il., noty + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dagmar Zelenková.
DA 2494

Využití prostředků hudby u dětí s vadami řeči [rukopis] / Klára Aschenbrennerová. -- 2014. -- 81 l. : barev. il. -- Ved. práce Jana Horáčková.
DA 2489

Vývoj české muzikálové scény se zaměřením na muzikály Daniela Landy a Janka Ledeckého [rukopis] / Monika Miksová. -- 2014. -- 54 l. : noty. -- Ved. práce Luboš Hána.
DA 4105

Vznik a význam české undergroundové hudby v 70. letech [rukopis] / Karolina Holendová. -- 2014. -- 48 l. : grafy. -- Ved. práce Vítězslav Štefl.
DA 3582

Základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy v Čechách a na Moravě a jejich školní vzdělávací programy [rukopis] / Jindra Stolleová. -- 2013. -- 241 l. : portréty. -- Ved. práce Josef Říha. -- Práce obhájena v r. 2014.
DB 20

Způsoby hlasové výchovy s předškolními dětmi a dětmi mladšího školního věku [rukopis] / Štěpánka Heřmánková. -- 2014. -- 43 l. : barev. il. -- Ved. práce Luboš Hána.
DA 3554
  

Katedra matematiky

 

Aplikace mechanismu poznávacího procesu při výuce osové souměrnosti [rukopis] / Lenka Čepeláková. -- 2014. -- 88 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Vlastimil Chytrý.
DA 2530

Didaktické hry v matematice [rukopis] = Didactic games in mathematics / Monika Moulisová. -- 2014. -- 96 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Perný.
DA 2538

Didaktické pomůcky v propedeutice přirozeného čísla [rukopis] / Silvie Fišerová. -- 2014. -- 63 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dagmar Malinová.
DA 2667

Digitální učební materiály rozvíjející matematické myšlení v přípravné třídě [rukopis] / Štěpánka Hronová. -- 2014. -- 73 l., [13] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Melichar.
DA 4207

Dítě s akcelerovaným vývojem v předškolním vzdělávání [rukopis] / Lucie Peksová. -- 2014. -- 94 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Dagmar Malinová.
DA 4252

Dítě s rozumovým nadáním v mateřské škole [rukopis] / Tereza Chalupská. -- 2014. -- 78 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dagmar Malinová.
DA 2665

Interaktivní tabule v prostředí MŠ [rukopis] / Andrea Makuňová. -- 2014. -- 69 l., [2] l. příl. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 4191

Klíčové kompetence ve vyučování matematiky na 1. stupni základních škol [rukopis] / Nikol Ferklová. -- 2014. -- 88 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Melichar.
DA 4237

Matematický projekt Láska kvete v každém věku [rukopis] / Pavla Hacková. -- 2014. -- 100 l. : il., schémata, tabulky. -- Ved. práce Jan Melichar.
DA 2647

Moderní technologie pomocníkem při výuce anglického jazyka v 5. třídě základní školy [rukopis] / Markéta Šmidílková. -- 2014. -- 85 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 2531

Netradiční metody a formy ve výuce matematiky [rukopis] / Jana Šenová. -- 2014. -- 118 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vlastimil Chytrý.
DA 2476

Pokrývání roviny - mozaika v předškolním vzdělávání [rukopis] / Nikola Surynková. -- 2014. -- 58 l. : barev. il. -- Ved. práce Dagmar Malinová.
DA 2646

Porovnávání ve stolních hrách v mateřské škole [rukopis] / Vítězslava Pěničková. -- 2014. -- 81 l. : il. -- Ved. práce Dagmar Malinová.
DA 2666

Reedukační pomůcky pro dyskalkuliky na 1. stupni základních škol a jejich efekt při učení [rukopis] / Kateřina Mikolášová. -- 2014. -- 80 l., [2] l. příl. : il., grafy. -- Ved. práce Jan Melichar.
DA 2535

Rozvoj matematického myšlení v přípravě dítěte na vstup do školy [rukopis] / Věra Bartošová. -- 2014. -- 145 l. : il. (některé barev.), grafy. -- Ved. práce Jan Melichar.
DA 2536

Rozvoj předmatematického a matematického myšlení v Montessori pedagogice [rukopis] / Svatava Marešová. -- 2014. -- 97 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Dagmar Malinová.
DA 2668

Rozvoj rovinné představivosti na prvním stupni ZŠ pomocí matematických her [rukopis] / Jana Hankerová. -- 2014. -- 94 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vlastimil Chytrý.
DA 2529

Shodná zobrazení v předškolním vzdělávání [rukopis] / Pavla Fritzscheová. -- 2014. -- 60 l. : barev. il. -- Ved. práce Dagmar Malinová.
DA 4230

Statistické zpracování operativního tréninkového plánu zaměřeného na výskok u 8-13 letých hráček volejbalu [rukopis] / Barbora Umanová. -- 2014. -- 53 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Vlastimil Chytrý.
DA 4212

Škola jako učící se organizace na Litoměřicku [rukopis] / Iveta Pafelová. -- 2014. -- 50 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 3653

Tablet a jeho využití na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Lucie Bradnová. -- 2014. -- 80 l., [72] l. příl. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 2552

Užití interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Renata Šustrová. -- 2014. -- 80 l. : barev. il. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 2474

Vhodnost umístění a využívání počítačů ve školní družině a školním klubu [rukopis] / Lenka Divišová. -- 2014. -- 52 l., [2] l. příl. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 2648

Vliv virtuální reality na interpersonální vztahy a komunikaci [rukopis] / Lucie Pokorná. -- 2014. -- 73 l. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 2651

Výpočetní technika a její vliv na trávení volného času dětí mladšího školního věku na Českolipsku [rukopis] / Jitka Jahnová. -- 2014. -- 50 l. : grafy. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 2669

Vyučování kvantity a geometrických útvarů na 1. stupni ZŠ s podporou fotografie [rukopis] / Martin Šimek. -- 2014. -- 72 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Henzl.
DA 4209

Výuka informatiky na 1. stupni základní školy [rukopis] / Tomáš Šmidílek. -- 2014. -- 86 l. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 2475

Využití multimédií při výuce sociálně znevýhodněných žáků [rukopis] / Nikola Kohoutová. -- 2014. -- 83 l., [14] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 2473

Využití pohádek v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Kristýna Sedláčková. -- 2014. -- 173 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Jan Melichar.
DA 2537

Využití pop-up geometrie v primárním matematickém vzdělávání [rukopis] / Kateřina Petrová. -- 2014. -- 91 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Dagmar Malinová.
DA 4253

Využití třídění v environmentální výchově v mateřské škole [rukopis] / Zuzana Holzäpfelová. -- 2014. -- 68 l. : barev. il. -- Ved. práce Jan Melichar.
DA 4208

Využití turistického navigačního přístroje na prvním stupni základní školy [rukopis] / Jitka Horová. -- 2014. -- 72 l. : barev. il., grafy + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 2478

Využití učebních pomůcek ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Michala Priatková. -- 2014. -- 168 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jan Melichar.
DA 2477

Využití výpočetní techniky v zařízeních sociálních služeb městské části Praha 8 [rukopis] / René Tafi. -- 2014. -- 47 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 2670
  

Katedra pedagogiky

 

Adaptace dítěte v pěstounské rodině [rukopis] / Renáta Láznová. -- 2014. -- 81 l. -- Ved. práce Lenka Hlavičková.
DA 2759

Adaptace klientů při přechodu na chráněné bydlení [rukopis] / Michaela Andršová. -- 2014. -- 96 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 4151

Adaptační potíže v souvislosti s uvězněním [rukopis] / Tomáš Pečenka. -- 2014. -- 90 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 2554

Aktivizační činnosti v domovech pro seniory [rukopis] / Jana Bělohlavá. -- 2014. -- 83 l., [15] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Kratochvílová.
DA 4091

Aktuální společenské hodnoty adolescentů v zařízeních náhradní výchovné péče [rukopis] / Tomáš Gregor. -- 2014. -- 77 l., [1] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Arnošt Smolík.
DA 4115

Analýza adaptačního období ve školských zařízeních náhradní výchovné péče [rukopis] / Hana Verčimáková. -- 2014. -- 75 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Arnošt Smolík.
DA 4157

Analýza cizinců o sociokuklturní realitě v České republice [rukopis] / Patrik Pospíšil. -- 2014. -- 63 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2788

Analýza faktorů ovlivňující spokojenost v pracovní pozici vychovatele [rukopis] / Jana Břinčilová. -- 2014. -- 73 l., [14] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 2502

Analýza kompetencí středního managementu na základní škole [rukopis] / Marta Maděrová. -- 2014. -- 70 l. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Slavík.
DA 4142

Analýza motivace dětí k docházce do salesiánských středisek [rukopis] / Jiřina Tétauerová. -- 2014. -- 45 l. : schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lenka Hlavičková.
DA 2888

Analýza preventivních reedukačních činností v podmínkách střediska výchovné péče [rukopis] / Ivana Roučková. -- 2014. -- 113 l. : schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Slavík.
DA 4097

Analýza příčin neúspěšnosti sociálních a pedagogických intervencí u rodin ohrožených sociálním vyloučením [rukopis] / Iveta Prousková. -- 2014. -- 113 l. : schémata. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 4085

Analýza služeb ve vybraných nízkoprahových klubech [rukopis] / Lucie Sloupová. -- 2014. -- 50 l. -- Ved. práce Romana Vlachová.
DA 2643

Analýza specifik motivace nezaměstnaných [rukopis] / Marcela Pikalová. -- 2014. -- 50 l., [2] l. vol. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 2555

Analýza volnočasových aktivit dětí žijících v dětských domovech [rukopis] / Michal Zavoral. -- 2014. -- 60 l. : grafy. -- Ved. práce Jan Hábl.
DA 2688

Analýza volnočasových aktivit žáků na 1. stupni základní školy [rukopis] / Lenka Hrubá. -- 2014. -- 89 l. : grafy. -- Ved. práce Vladimír Heger.
DA 2925

Aplikace pedagogických prostředků ve formě odměn a trestů na druhém stupni základní školy [rukopis] / Dominika Bošková. -- 2014. -- 60 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Arnošt Smolík.
DA 2686

Aplikace vyrovnávacích opatření ve vztahu k sociálně znevýhodněným žákům z pohledu učitelů ZŠ [rukopis] / Kateřina Suchá. -- 2014. -- 138 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 2484

Aspekty autority vychovatele z pohledu dětí umístěných v zařízení náhradní výchovné péče [rukopis] / Tomáš Veselý. -- 2014. -- 49 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Arnošt Smolík.
DA 2790

Aspekty ovlivňující volbu formy speciálního vzdělávání u rodičů dětí s lehkým mentálním postižením [rukopis] / Lenka Hupková. -- 2014. -- 73 l. : tabulky. -- Ved. práce Stanislava Hachová.
DA 2699

Bariéry pedagogické komunikace na 2. stupni české ZŠ [rukopis] / Tomáš Kouřil. -- 2014. -- 52 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2765

Bezdomovectví jako problém sociální pedagogiky [rukopis] / Barbora Karasová. -- 2014. -- 61 l. : schémata. -- Ved. práce Michal Slavík.
DA 4139

Delikvence jako důsledek negativního vývoje v dětství a dospívání [rukopis] / Karolína Pergreffi. -- 2014. -- 62 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 2766

Demence jako problém pro pomáhající profese [rukopis] / Veronika Nistorová. -- 2014. -- 77 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 2568

Diagnostická komparace předškolní zralosti dětí z dětského domova a běžných rodin [rukopis] / Romana Vencová. -- 2014. -- 101 l., [15] l. příl. : il. -- Ved. práce Stanislava Hachová.
DA 2701

Didaktická inovace technického předmětu v terciálním vzdělávání [rukopis] / Jiří Sobotka. -- 2014. -- 60 l. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Říčan.
DA 2704

Dluhové zatížení rodin a jeho dopad na čas trávený s dětmi [rukopis] / Markéta Strížová. -- 2014. -- 64 l., [9] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Helena Vomáčková.
DA 2772

Edukace žáků s mentálním znevýhodněním na běžné základní škole [rukopis] / Radek Hach. -- 2014. -- 111 l. : tabulky. -- Ved. práce Helena Vomáčková.
DA 2503

Evaluace volnočasových aktivit na letních táborech [rukopis] / Aleš Kovařík. -- 2014. -- 76 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2924

Finanční gramotnost a zadluženost osob nad padesát let [rukopis] / Hana Jandová. -- 2014. -- 66 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 4088

Finanční gramotnost v širším vzdělávacím kontextu [rukopis] / Pavlína Bubeníková. -- 2013. -- 62 l. : tabulky. -- Ved. práce Martin Bílek.
DA 2706

Formování postojů dětí ke čtení literatury [rukopis] / Lucie Jakubíčková. -- 2014. -- 114 : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Kratochvílová.
DA 2499

Hodnotová orientace dětí v institucionální výchově [rukopis] / Jana Bašková. -- 2014. -- 59 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Michal Slavík.
DA 2761

Hodnotová orientace studentů PF, FF a FSE UJEP v Ústí nad Labem [rukopis] / Daniela Spěšná. -- 2014. -- 90 l. : grafy. -- Ved. práce Helena Vomáčková.
DA 2509

Implementace informačních a komunikačních technologií jako podpory pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami [rukopis] / Jarmila Jiráčková. -- 2014. -- 90 l. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2544

Kariérové poradenství na základní škole [rukopis] / Monika Novotná. -- 2014. -- 122 l. : barev. il., grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Břetislav Voženílek.
DA 3654

Komparace činností volnočasových center [rukopis] / Marek Bula. -- 2014. -- 69 l. -- Ved. práce Ivana Kratochvílová.
DA 2663

Komparace nabídky zájmových činností ve vybraných domech dětí a mládeže [rukopis] / Václav Bayer. -- 2014. -- 73 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Lenka Hlavičková.
DA 2645

Komparativní analýza výskytu a projevů rasismu v českém školství [rukopis] / Alena Funková. -- 2014. -- 69, iii l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Michal Slavík.
DA 2770

Koučování jako metoda vyučování [rukopis] / Alena Krchňavá. -- 2014. -- 53 l. -- Ved. práce Helena Vomáčková.
DA 4141

Krizové situace ve vrstevnické skupině dětí staršího školního věku a jejich řešení s pomocí situačně preventivních metod [rukopis] / Jitka Chmelová. -- 2014. -- 73 l. : barev. il., schémata, tabulky. -- Ved. práce Michal Slavík.
DA 4172

Kulturní aktivity jako forma společenského života [rukopis] / Kateřina Váhová. -- 2014. -- 76 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Lenka Hlavičková.
DA 4173

Kvalita života dětí ve věku 12 - 15 let s ohledem na jejich vzdělávací potřeby [rukopis] = Quality of life of children aged 12 - 15 with eegard to their educational needs / Jiří Pittner. -- 2014. -- 112 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 3659

Kvalita života klientů v domovech pro seniory v Ústeckém kraji [rukopis] = Quality of client´s life in retirement homes of region Usti / Michaela Radová. -- 2014. -- 56 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavel Doulík.
DA 2685

Kvalita života seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb [rukopis] / Lenka Charvátová. -- 2014. -- 72 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Radim F. Holeček.
DA 2771

Management distančního vzdělávání na střední škole [rukopis] / Jaroslav Zajíc. -- 2014. -- 68 l., [4] l. příl. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Slavík.
DA 3652

Marketing základní školy [rukopis] / Gabriela Havránková. -- 2014. -- 71 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Helena Vomáčková.
DA 4089

Metody reflexe a sebereflexe učitelů na prvním stupni základních škol [rukopis] / Veronika Pinďáková. -- 2014. -- 77 l. : grafy + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Helena Vomáčková.
DA 2507

Motivace nezaměstnaných, jako problém pro sociální pedagogiku [rukopis] / Žaneta Proftová. -- 2014. -- 43 l., [3] l. příl. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 4152

Motivace osobních asistentů při práci s jedinci se zdravotním postižením [rukopis] / Nikola Syrovátková. -- 2014. -- 71 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Stanislava Hachová.
DA 4176

Motivace romských žáků k sekundárnímu vzdělávání [rukopis] / Radka Šteflová. -- 2014. -- 62 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Stanislava Hachová.
DA 2889

Motivace vzdělávání dospělých na vysokých školách [rukopis] / Michaela Janatková. -- 2014. -- 49 l. : grafy. -- Ved. práce Ladislav Zilcher.
DA 2764

Možné zdroje financování dětského domova [rukopis] / Ilona Hellerová. -- 2014. -- 49 l. : tabulky. -- Ved. práce Břetislav Voženílek.
DA 3656

Možnosti monitoringu a prevence rizik spojených s prostitucí [rukopis] / Adam Pavlas. -- 2014. -- 53 l. : grafy. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 2922

Možnosti naplnění psychosociálních potřeb rodin s dětmi se zdravotním postižením [rukopis] / Jana Hluchá. -- 2014. -- 57 l. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 2774

Možnosti ovlivňování postojů žáků základních škol k vybraným aspektům sociokulturní heterogenity ve společnosti [rukopis] / Michal Jelínek. -- 2014. -- 81 l. : il., schémata. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 4087

Možnosti podpory udržení sociálního zázemí odsouzených v průběhu výkonu trestu odnětí svobody [rukopis] / Kristina Pernerová. -- 2014. -- 68 l., [26] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Petr Blažek.
DA 4143

Možnosti podpory zaměstnanců kontaktních center v oblasti vzdělávání, supervize a osobního rozvoje [rukopis] / Věra Štěrbová. -- 2014. -- 66 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 4156

Možnosti práce se sociálně znevýhohodněnými dětmi v prostředí domů dětí a mládeže [rukopis] / Věra Ryjáčková. -- 2014. -- 50 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 4155

Možnosti rozvoje sociálních kompetencí dítěte v prostředí inkluzivní školy [rukopis] / Iva Černochová. -- 2014. -- 67 l. : grafy. -- Ved. práce Helena Vomáčková.
DA 2687

Možnosti rozvoje vybraných sociálních kompetencí matek prostřednictvím intervence OSPOD [rukopis] / Jana Lepšíková. -- 2014. -- 92 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 4117

Možnosti vzdělávání žadatelů o mezinárodní ochranu a azylantů v České republice [rukopis] / Ivo Veselý. -- 2014. -- 83 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Zilcher.
DA 2702

Možnosti zvyšování kompetencí rodičů žijících v podmínkách sociálního vyloučení k podpoře dětí v oblasti školního vzdělání [rukopis] / Eva Majerová. -- 2014. -- 45 l. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 2757

Omezování volného času jako sankční mechanismus resocializace [rukopis] / Michala Zoubele. -- 2014. -- 91 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Arnošt Smolík.
DA 2481

Ovlivňování hodnotové orientace mládeže prostřednictvím aktivit nízkoprahového zařízení [rukopis] / Jana Vinšová Konvalinková. -- 2014. -- 71 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivana Kratochvílová.
DA 4094

Pedagogické kompetence dobrovolníků programu Pět P [rukopis] / Petra Derdová. -- 2014. -- 69 l., [4] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2756

Podpora sociálně znevýhodněných žáků středních škol [rukopis] / Lenka Nováková. -- 2014. -- 81 l. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 4086

Pojetí sociálního vyloučení a sociálně exkludovaných lokalit u strážníků městské policie [rukopis] / Jiří Vaníček. -- 2014. -- 86 l. : grafy, mapy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2482

Postoje delikventní mládeže vůči společenským normám [rukopis] / Michaela Štěpánová. -- 2014. -- 53 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 2887

Postoje mladé generace k manželství a rodičovství [rukopis] / Helena Jindrová. -- 2014. -- 79 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Ivana Kratochvílová.
DA 2512

Postoje odborné veřejnosti k rušení kojeneckých ústavů [rukopis] / Anděla Bendová. -- 2014. -- 82 l. : grafy. -- Ved. práce Jan Hábl.
DA 2755

Postoje vybraných skupin mladistvých ke společenskému uplatnění [rukopis] / Jana Chládková. -- 2014. -- 64 l., [1] l. vol. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 2763

Postoje žáků druhého stupně základních škol k integraci zdravotně postižených dětí [rukopis] / Štefan Lukáč. -- 2014. -- 91 l. : grafy. -- Ved. práce Miloš Hrubý.
DA 3833

Postoje žáků středních škol k problematice působení alternativních náboženských skupin [rukopis] / Tatsiana Kandratovich. -- 2014. -- 83 l. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 2465

Postoje žáků základních škol k vybraným aspektům inkluzivního vzdělávání [rukopis] / Markéta Šimková. -- 2014. -- 82 l., [6] l. příl. : schémata. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 2483

Potíže s finanční gramotností jako příčina psychických a behaviorálních poruch [rukopis] / Simona Kühnelová. -- 2014. -- 80 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 2559

Potřeby pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v oblasti vzdělávání a rozvoje profesních kompetencí [rukopis] / Lenka Přibylová. -- 2014. -- 55 l. -- Ved. práce Miloš Hrubý.
DA 4153

Práce s nadanými žáky v projektovém vyučování [rukopis] / Blanka Benešová. -- 2014. -- 108 l. (149 786 znaků). -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2551

Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením [rukopis] / Michaela Vonostránská. -- 2014. -- 95 l. -- Ved. práce Ivana Kratochvílová.
DA 4093

Pregraduální příprava učitelů a jejich představy o budoucí profesi [rukopis] / Romana Světláková. -- 2014. -- 89 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 4095

Prevence sexuálně rizikového chování mládeže v zařízeních ústavní výchovy [rukopis] / Tomáš Skorkowski. -- 2014. -- 84 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 2556

Prevence sociálně patologických jevů na základních školách v Austrálii [rukopis] / Adéla Schwarzová. -- 2014. -- 69 l. : tabulky. -- Ved. práce Michal Slavík.
DA 2789

Prevence vybraných patologických jevů vztahujících se k virtuálnímu prostředí na základních školách [rukopis] / Monika Bauerová. -- 2014. -- 85 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2550

Problematika neúplných rodin z pohledu dospívající mládeže [rukopis] / Petra Kořínková. -- 2014. -- 99 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivana Kratochvílová.
DA 2513

Problematika účinnosti ústavní výchovy [rukopis] / Klára Kociánová. -- 2014. -- 81 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 2545

Projevy dysmorfofobie u adolescentů [rukopis] / Hedvika Vavřincová. -- 2014. -- 50 l. : tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2754

Příčiny protiprávního jednání mladistvých a jejich prevence [rukopis] / Petr Wolf. -- 2014. -- 58 l. : grafy. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 4158

Příprava dětí do samostatného života v podmínkách ústavní výchovy [rukopis] / Martina Přivíková. -- 2014. -- 57 l. : tabulky. -- Ved. práce Michal Slavík.
DA 4136

Připravenost pedagogů na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami [rukopis] / Pavel Šlechta. -- 2014. -- 50 l. : tabulky. -- Ved. práce Michal Slavík.
DA 4175

Přirozenost ve výchově dle J.A. Komenského a J.J. Rousseau [rukopis] / Bronislava Marko. -- 2014. -- 59 l. -- Ved. práce Jan Hábl.
DA 2644

Přístupy k práci v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež [rukopis] / Lucie Pondělíková. -- 2014. -- 70 l. : tabulky. -- Ved. práce Lenka Hlavičková.
DA 4144

Realizace sociální intervence u obětí domácího násilí [rukopis] / Nikola Farová. -- 2014. -- 84 l. -- Ved. práce Ivana Kratochvílová.
DA 2762

Reflexe a hodnocení preventivních programů obecní policie ze strany žáků základních škol [rukopis] / Vladimír Řáha. -- 2014. -- 81 l. : grafy. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 2460

Rizikové faktory výskytu bigorexie a možnosti prevence [rukopis] / Tomáš Šoupal. -- 2014. -- 65 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2558

Rizikové projevy v chování u dětí v dětských domovech [rukopis] / Jana Kolářová. -- 2014. -- 110 l. -- Ved. práce Zdeněk Svoboda.
DA 2464

Role rodičů při vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol [rukopis] / Lenka Srbecká. -- 2014. -- 96 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Helena Vomáčková.
DA 2501

Rozbor vybraných školních webových stránek jako komunikačního kanálu [rukopis] / Alena Rupertová. -- 2014. -- 60 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 4154

Rozbor výukových metod zrakově postižených žáků na základních školách [rukopis] / Kateřina Kováčová. -- 2014. -- 71 l., [8] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Stanislava Hachová.
DA 2514

Rozdíly v přijímání sankčních mechanismů dětmi z dětského domova se školou a dětmi z 2. stupně základní školy [rukopis] / Alice Hlaváčková. -- 2014. -- 62 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Arnošt Smolík.
DA 2768

Řízení motivace a stimulace u pedagogických pracovníků vybraných výchovných zařízení [rukopis] / Ivo Miksch. -- 2014. -- 63 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 3655

Sebereflexe v oblasti rozvoje pedagogických kompetencí dobrovolníků působících v programu 5P a Kompas [rukopis] / Diana Budjačová. -- 2014. -- 79 l. : grafy. -- Ved. práce Jan Hábl.
DA 4090

Sexuální výchova a příprava na rodičovství v prostředí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež [rukopis] / Marcela Mierná. -- 2014. -- 59 l. -- Ved. práce Miloš Hrubý.
DA 4118

Skupinová práce s dlouhodobě nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání [rukopis] / Alena Filipová. -- 2014. -- 88 l. -- Ved. práce Ivana Kratochvílová.
DA 2660

Sociální aspekty zařazování diabetických dětí do mateřských škol [rukopis] / Radka Honzajková. -- 2014. -- 59 l., [3] s. příl. : grafy. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 4116

Sociální dopady nepodmíněného trestu odnětí svobody [rukopis] / Eva Dvořáková. -- 2014. -- 56 l., [3] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Petr Blažek.
DA 2711

Speciálně pedagogická podpora dětí se sníženým zrakovým vnímáním na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Pavla Hofmanová. -- 2014. -- 90 l. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Nikol Aková.
DA 2504

Specifika trávení volného času mládeže [rukopis] / Simona Rychtaříková. -- 2014. -- 72 l. : grafy. -- Ved. práce Jan Hábl.
DA 4137

Specifika ve výchově dětí s poruchami autistického spektra [rukopis] / Tereza Bystroňová. -- 2014. -- 57, XIX l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Martina Brhelová.
DA 2662

Spolupráce rodiny a mateřské školy v morální výchově pohledem pedagogických pracovníků [rukopis] / Naďa Wallerová. -- 2014. -- 73 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Hábl.
DA 3657

Spolupráce rodiny a školy v morální výchově z pohledu učitele 1. stupně ZŠ [rukopis] / Ester Herentinová. -- 2014. -- 75 l. : grafy. -- Ved. práce Jan Hábl.
DA 4138

Srovnání a analýza webových prezentací středních škol [rukopis] / Michaela Kopáčková. -- 2014. -- 71 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lukáš Círus.
DA 4140

Stereotypy v pojetí minoritních skupin u pracovníků Policie ČR [rukopis] / Josef Aron. -- 2014. -- 75 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2548

Strategie pedagogů v oblasti výskytu projevů agrese v mateřské škole [rukopis] / Marcela Pochopová. -- 2014. -- 64 l. : grafy. -- Ved. práce Arnošt Smolík.
DA 4120

Strategie řešení sociálně patologických jevů na dětských táborech [rukopis] / Jakub Vlach. -- 2014. -- 77 l. -- Ved. práce Lenka Hlavičková.
DA 2773

Syndrom vyhoření u pedagogů základních škol [rukopis] / Eva Myslíková. -- 2014. -- 79 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 4119

Syndrom vyhoření u učitelů [rukopis] / Jana Mikulecká. -- 2014. -- 69 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Michal Slavík.
DA 2703

Školní vzdělávací program pro předškolní děti s poruchou autistického spektra [rukopis] / Veronika Strolená. -- 2014. -- 146 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martina Brhelová. -- Porušená vazba.
DA 4096

Tělesné sebepojetí u adolsecentů [rukopis] / František Hladík. -- 2014. -- 68 l. : tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2466

Vliv handicapu žáků na psychosociální klima tříd speciálních škol [rukopis] / Lenka Schreierová. -- 2014. -- 98 l. -- Ved. práce Ladislav Zilcher.
DA 2508

Vliv organizovaných mimoškolních aktivit studentů na jejich školní docházku a studijní výsledky [rukopis] / Libor Štěpka. -- 2014. -- 66 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Helena Vomáčková.
DA 3658

Vliv výchovně terapeutického programu na drogově závislé v penitenciární péči [rukopis] / Petra Roubíčková. -- 2014. -- 63 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 2760

Vliv výchovného prostředí na utváření rodičovských vzorů [rukopis] / Adéla Husáková. -- 2014. -- 91 l. -- Ved. práce Ivana Kratochvílová.
DA 2505

Vnímání rasismu a xenofobie u dětí předškolního věku [rukopis] / Jana Kočárková. -- 2014. -- 75 l. : grafy, tab. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2560

Volnočasové aktivity pro seniory [rukopis] / Jaroslava Štěpánková. -- 2014. -- 65 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Říčan.
DA 4174

Vybrané aspekty předprofesní přípravy žáků základních škol praktických [rukopis] / Eva Herišerová. -- 2014. -- 81 l. : barev. il. -- Ved. práce Stanislava Hachová.
DA 2698

Výchova ve volném čase pohledem sportovního trenéra [rukopis] / Martin Vaněk. -- 2014. -- 50 l. -- Ved. práce Lenka Hlavičková.
DA 2642

Výchovné strategie a jejich dopad na neformální stránku autority pedagoga v dětském domově se školou [rukopis] / Jana Gargošová. -- 2014. -- 55 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Arnošt Smolík.
DA 2767

Výskyt a prevence sociálně patologických jevů na základních školách [rukopis] / Martina Filipová. -- 2014. -- 65 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Lenka Hlavičková.
DA 2664

Výskyt sociálně patologických jevů u cizinců pobývajících na území České republiky [rukopis] / Tomáš Brabenec. -- 2014. -- 70 l. : tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 4114

Využití dramaterapie při rozvoji komunikačních dovedností žáků s mentálním postižením [rukopis] / Lenka Krejzová. -- 2014. -- 42 l. : barev. il. -- Ved. práce Jaromíra Šindelářová.
DA 3651

Využití hipoterapie v procesu socializace a integrace dospívajících ze sociálně znevýhodněného prostředí [rukopis] / Lenka Stružinská. -- 2014. -- 73 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Michal Slavík.
DA 2700

Využití volného času dětí středního školního věku v Teplicích a zmapování nabídky volnočasových aktivit v Teplicích [rukopis] / Katarína Mižuová. -- 2014. -- 80 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 3650

Využití volného času studentů středních škol [rukopis] / Kateřina Volfová. -- 2014. -- 57 l. : grafy. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2705

Výzkum dětského pojetí sexuality [rukopis] / Lucie Straková. -- 2014. -- 96 l. : barev. il. -- Ved. práce Pavel Doulík.
DA 2557

Výzkum dětského pojetí spravedlnosti v mladším školním věku [rukopis] = Research on children's conception of justice at lower school age / Štěpánka Dekastellová. -- 2014. -- 107 l. : barev. il. -- Ved. práce Pavel Doulík.
DA 2468

Výzkum dětských pojetí sociálně patologických jevů [rukopis] / Gabriela Procházková. -- 2014. -- 109 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Doulík.
DA 2461

Výzkum mediální gramotnosti u seniorů a možnosti jejího rozvoje [rukopis] / Marie Kulinová. -- 2014. -- 82 l. : grafy, schémata. -- Ved. práce Pavel Doulík.
DA 2462

Výzkum příčin odebírání dětí z rodinného prostředí a umisťování do dětských domovů [rukopis] / Martina Jechová. -- 2014. -- 63 l. -- Ved. práce Pavel Doulík.
DA 2758

Výzkum syndromu vyhoření u pracovníků ve speciálně pedagogických zařízení v Ústeckém kraji [rukopis] / Veronika Drábková. -- 2014. -- 64 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Doulík.
DA 2769

Výzkum syndromu vyhoření u vychovatelů [rukopis] / Lenka Konečná. -- 2014. -- 75 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavel Doulík.
DA 2463

Výzkum vlivu rozdílného typu vzdělávání dětí na kvalitu jejich života [rukopis] / Kateřina Forštová. -- 2014. -- 51 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavel Doulík.
DA 2467

Vzdělávací program školní družiny pro děti s poruchami autistického spektra [rukopis] / Michaela Dolníková. -- 2014. -- 78 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Martina Brhelová.
DA 2661

Vzdělávání a profesní rozvoj osob se zdravotním znevýhodněním [rukopis] / Zlata Adamušková. -- 2014. -- 67 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 2547

Vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody [rukopis] / Zuzana Nováková. -- 2014. -- 79 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Blažek.
DA 2923

Vztah seniorů ke vzdělávání [rukopis] / Martin Stojan. -- 2014. -- 104 l. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Říčan.
DA 4177

Závislosti sociálně znevýhodněných dospělých na vybraných médiích [rukopis] / Petr Stredák. -- 2014. -- 90 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ladislav Zilcher.
DA 2908

Ztráta uplatnění osob samostatně výdělečně činných v důsledu společenských proměn [rukopis] / Vilém Balvín. -- 2014. -- 59 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Slavomil Fischer.
DA 2549

Životní styl studentů střední školy [rukopis] / Monika Málková. -- 2014. -- 200 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivana Kratochvílová.
DA 2506
  

Katedra primárního vzdělávání

 

Adaptační proces seniorů v pobytovém zařízení [rukopis] / Jaroslava Habětínová. -- 2014. -- 69 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Vladimír Šik.
DA 4231

Agresivita a šikana v domovech pro seniory na Teplicku [rukopis] / Lukáš Kouřimský. -- 2014. -- 48 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Šlégl.
DA 2792

Aktivity podporující nadané žáky v přírodovědě [rukopis] / Tereza Bazoniová. -- 2014. -- 64 l., [22] l. příl. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2589

Aktivizace seniorů v léčebnách dlouhodobě nemocných, umístěných ve zdravotnických zařízeních [rukopis] / Zlata Budajová. -- 2014. -- 78 l. : tabulky. -- Ved. práce Eva Mrázová.
DA 2807

Analýza studijních záměrů žáků a absolventů středních škol se specifickými vzdělávacími potřebami [rukopis] / Jan Veselý. -- 2014. -- 55 l., [32] l. příl. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Vozáb.
DA 2873

Analýza vlivu poskytovaných služeb domů pro seniory na klienty v Ústeckém kraji [rukopis] / Zdeňka Lukešová. -- 2014. -- 72 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 3851

Analýza využití příspěvku na péči u dětí s tělesným postižením [rukopis] / Lada Spiříková. -- 2014. -- 69 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Stanislava Hachová.
DA 4244

Analýza vzdělávání sociálních pracovníků a jeho využití v praxi v severních Čechách [rukopis] / Ilona Rálišová. -- 2014. -- 65 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 4247

Aplikace metod sociální práce v pobytové službě chráněné bydlení [rukopis] / Renata Kaplanová. -- 2014. -- 68 l., [24] l. příl. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 2895

Aplikace vzdělávací hry v prostředí sociálního vyloučení [rukopis] / Marcela Zikmundová. -- 2014. -- 56 l. : barev. il. -- Ved. práce Renata Šikulová.
DA 2818

Astma a alergie v prostředí mateřské školy [rukopis] / Eva Staňková. -- 2014. -- 44 l. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 2809

Autorita začínajícího učitele a její rozvoj [rukopis] / Helena Novotná. -- 2014. -- 108 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 4187

Canisterapie a její využití v azylových domech [rukopis] / Kateřina Kulišová. -- 2014. -- 83 l. : barev. il., grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 4223

Delikvence mladistvých v Ustí nad Labem v kontextu jejich socio-demografického pozadí [rukopis] / Marcela Rosenkrancová. -- 2014. -- 58 l. : grafy. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 4240

Dětský časopis jako prostředek řečové výchovy v mateřské škole [rukopis] / Ivana Lafková. -- 2014. -- 72 l. : barev. il., grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Renata Šikulová.
DA 4225

Dramatizace textů ve výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Renáta Fojtíčková. -- 2014. -- 116 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Stanislava Kaiserová.
DA 2479

Environmentální gramotnost studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ [rukopis] / Monika Látová. -- 2014. -- 76 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 2584

Environmentální postoje seniorů v okrese Česká Lípa [rukopis] / Miroslava Bieliková. -- 2014. -- 51 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 4238

Environmentální postoje studentů Sociálně pedagogické asistence [rukopis] / Kateřina Milerová. -- 2014. -- 57 l. : grafy. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 4189

Etická výchova na 1. stupni základní školy a její vliv na klima školní třídy [rukopis] / Lydie Pabiánová. -- 2014. -- 106 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Šlégl.
DA 2580

Faktory ovlivňující volbu způsobu péče o blízkého s Alzheimerovou demencí [rukopis] / Lucie Portová. -- 2014. -- 106 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Dagmar Kubátová.
DA 2847

Fyzické napadení zaměstnance v zařízení sociálních služeb uživatelem a možnosti řešení konfliktu tohoto typu [rukopis] / Daniela Kunzová. -- 2014. -- 70 l. : grafy. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 2900

Hodnotová orientace mládeže po ukončení ústavní výchovy v Domě na půl cesty sv. Josefa v Karlových Varech [rukopis] / Klára Vaštagová. -- 2014. -- 70 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Šlégl.
DA 2795

Hodnotový význam rodiny u současných seniorů [rukopis] / Martina Nováková. -- 2014. -- 46 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Šlégl.
DA 2798

Integrace sluchově postižených do běžného typu škol v Ústeckém kraji [rukopis] / Petra Rozinajová. -- 2014. -- 55 l. : il., grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 4241

Integrace žáků s poruchou autistického spektra do základní školy [rukopis] / Iveta Himlová. -- 2014. -- 88 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Eva Mrázová.
DA 4232

Jak zaměstnávat nadané žáky ve výuce přírodovědných předmětů nad rámec probírané látky na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Petra Klásková. -- 2014. -- 107 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2587

Komparace postojů vybraných cílových skupin žáků k trávení volného času v přírodě [rukopis] / Tomáš Sosna. -- 2014. -- 78 l. : grafy. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 2823

Komunikace sociálního pracovníka s klientem se sluchovým postižením [rukopis] / Hana Walterová. -- 2014. -- 67 l., [2] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petra Pecharová.
DA 2875

Kultura v letech 1918-1948 jako reakce na politickou situaci v Československu a její využití v hodinách vlastivědy na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Helena Stoupová. -- 2014. -- 150 l. : il. (některé barev.) + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Michal Červenka.
DA 4245

Možnosti aktivit s využitím koní u dětí předškolního věku na Děčínsku [rukopis] / Adriana Gojdičová. -- 2014. -- 67 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 2826

Možnosti rozvoje školní zralosti u dětí s odkladem povinné školní docházky [rukopis] / Kateřina Fialová. -- 2014. -- 93 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Radek Hach.
DA 2801

Možnosti využití volného času předškoláků na Sokolovsku s environmentálními aspekty a návrh koncepce činnosti zájmového útvaru pro předškolní děti [rukopis] / Petra Hrubá. -- 2014. -- 59 l. : barev. il. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 2891

Možnosti vzdělávání vězněných osob ve Vazební věznici Praha - Ruzyně [rukopis] / Jana Laksová. -- 2014. -- 89 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 2852

Naplňování klíčových kompetencí RVP PV v oblasti řeči u dětí předškolního věku [rukopis] / Simona Havlíčková. -- 2014. -- 83 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jarmila Hořejší.
DA 2892

Nejčastější příčiny odkladu školní docházky v Děčíně a blízkém okolí [rukopis] / Pavla Kolesová. -- 2014. -- 82 l., [3] l. příl. : grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Ilona Matějovská.
DA 2470

Nízkoprahová zařízení a jejich vliv na studijní a volnočasové aktivity dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit ČR [rukopis] / Karolína Slezáčková Bindrová. -- 2014. -- 47 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2793

Obezita u dětí předškolního věku [rukopis] / Lenka Mikulcová. -- 2014. -- 72 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Dagmar Kubátová.
DA 2824

Odklad povinné školní docházky a školní zralost [rukopis] / Veronika Madejová. -- 2014. -- 66 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jarmila Hořejší.
DA 4186

Ochrana člověka za mimořádných událostí na prvním stupni základní školy [rukopis] / Aneta Moravcová. -- 2014. -- 90 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2576

Osamělost a izolace ve stáří jako sociální problém [rukopis] / Michaela Novická. -- 2014. -- 68 l. : grafy. -- Ved. práce Jiří Šlégl.
DA 4188

Osobnost učitelky mateřské školy, její současná role a kompetence pohledem pedagogů [rukopis] / Petra Kučerová. -- 2014. -- 84 l. : tabulky. -- Ved. práce Jarmila Hořejší.
DA 2825

Partnerské vztahy a založení rodiny z pohledu osob využívajících služeb Fokus Labe [rukopis] / Radka Slámová. -- 2014. -- 43 l. : grafy. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 2843

Pedagogická komunikace ve školní praxi z hlediska prostorového uspořádání jednotlivých aktérů [rukopis] / Jitka Zelinková. -- 2014. -- 73 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Renata Šikulová.
DA 4218

Pedagogické využití dětského časopisu s akcentem na rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností [rukopis] / Barbora Svobodová. -- 2014. -- 63 l. : barev. il., grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Renata Šikulová.
DA 2841

Pohybová hra jako prostředek socializace u dětí v mateřské škole [rukopis] / Dana Hašková. -- 2014. -- 50 l. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2805

Pojem technický materiál v pojetí žáků 1. stupně ZŠ [rukopis] / Tereza Teršlová. -- 2014. -- 88 l., [47] l. příl. -- Ved. práce Jan Janovec.
DA 2485

Pojetí ideální osobnosti vychovatele pedagogickými pracovníky a dětmi z výchovných ústavů [rukopis] / Jakub Jakl. -- 2014. -- 140 l. : grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jan Matiolli.
DA 4217

Postoj mladé generace k seniorům [rukopis] / Kateřina Sedmerová. -- 2014. -- 54 l. -- Ved. práce Věra Beranová.
DA 2797

Posuzování školní zralosti dětí před vstupem do ZŠ [rukopis] / Markéta Chalupská. -- 2014. -- 82 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2562

Práce s nadaným žákem v přírodovědných předmětech [rukopis] / Lenka Jiříková. -- 2014. -- 210 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2577

Pracovní rehabilitace osob s mentálním postižením v chráněných dílnách [rukopis] / Adéla Polednová. -- 2014. -- 81 l. : barev. il. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 2848

Prekoncepce a miskoncepce žáků v přírodovědných předmětech na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Veronika Kůtková. -- 2014. -- 80 l. : il. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 4224

Problematika adaptace nově příchozích dětí do mateřské školy [rukopis] / Lenka Kettnerová. -- 2014. -- 57 l., [3] l. příl. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Renata Šikulová.
DA 4221

Problematika bezdomovectví na Českolipsku [rukopis] / Vojtěch Vlasák. -- 2014. -- 47 l., [11] l. příl. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 2874

Problematika přechodu z ústavního do samostatného bydlení na Šluknovsku [rukopis] / Vladimíra Pluháčková. -- 2014. -- 93 l. : grafy, schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 4248

Problematika syndromu vyhoření pracovníků Úřadu práce ČR dávek pomoci v hmotné nouzi v Ústeckém kraji [rukopis] / Jitka Suchardová. -- 2014. -- 68 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 4211

Problematika výchovy dětí svěřených do péče prarodičů v okrese Ústí nad Labem [rukopis] / Blanka Tautermanová. -- 2014. -- 59 l., [32] l. příl. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladimír Šik.
DA 4215

Problematika (ne)kázně v primární škole očima žáků a učitelů [rukopis] / Jana Adamcová. -- 2014. -- 105 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Renata Šikulová.
DA 2480

Projekt logopedické prevence nesprávného vývoje řeči (dyslalie) u dětí předškolního věku [rukopis] / Kateřina Dondová. -- 2014. -- 142 l. : barev. il., noty, portréty. -- Ved. práce Jarmila Hořejší.
DA 4235

Projektové vyučování v klasické mateřské škole a v mateřské škole Začít spolu [rukopis] / Alžběta Pitelková. -- 2014. -- 74 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Jiří Šlégl.
DA 2849

Předčtenářská gramotnost dětí v mateřské škole [rukopis] / Ester Jiroutová. -- 2014. -- 75 l. : il. -- Ved. práce Eva Mrázová.
DA 2804

Přínos asistenční činnosti pro jedince s dětskou mozkovou obrou [rukopis] / Denisa Milerová. -- 2014. -- 43 l. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 2850

Reminiscenční terapie a její vliv na kvalitu života seniorů [rukopis] / Jana Pokorná. -- 2014. -- 63 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 4246

Role asistenta pedagoga při výuce na vybraných speciálních základních školách v Ústeckém kraji [rukopis] / Petra Uchytilová. -- 2014. -- 53 l. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 2872

Romové v Litoměřicích [rukopis] / Eva Tichá. -- 2014. -- 90 l. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Dagmar Kubátová.
DA 4214

Rozdíly ve vnímání sociálních potřeb žáků z romské a vietnamské menšiny ve Šluknovském výběžku [rukopis] / Nikola Kalvachová. -- 2014. -- 79 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Šlégl.
DA 4220

Rozvíjení grafomotorických činností u předškolního dítěte s tělesným postižením horní končetiny [rukopis] / Hana Suchá. -- 2014. -- 81 l. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jarmila Hořejší.
DA 2808

Rozvíjení kompetence k učení prostřednictvím aktivizujících metod [rukopis] / Jana Hojdarová. -- 2014. -- 94 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Renata Šikulová.
DA 4233

Rozvoj grafomotorických dovedností dětí předškolního věku a jeho souvislosti s připraveností na školní docházku [rukopis] / Lenka Táborská. -- 2014. -- 70 l. : il. tabulky. -- Ved. práce Eva Mrázová.
DA 2796

Rozvoj komunikativních kompetencí u dětí v posledním roce předškolního vzdělávání [rukopis] / Lenka Luňáčková. -- 2014. -- 68 l. : il. -- Ved. práce Jarmila Hořejší.
DA 4226

Rozvoj sebehodnocení a metakognitivních dovedností v závislosti na vývojové úrovni žáků 1. stupně ZŠ [rukopis] / Lucie Marešová. -- 2014. -- 89 l. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Renata Šikulová.
DA 2488

S dětmi v přírodě: podpora environmentální výchovy při práci s dětmi v mateřské škole [rukopis] / Petra Drdlová. -- 2014. -- 79 l. : barev. il. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2811

Situace bezdomovců v Sokolově [rukopis] / Lucie Zaschkeová. -- 2014. -- 62 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Hurt.
DA 2876

Sociálně aktivizační činnosti matek s handicapem z Domova sv. Máří Magdaleny [rukopis] / Iva Špičková. -- 2014. -- 55 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 4216

Sociálně patologické jevy mužů ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Nové Sedlo [rukopis] / Drahomíra Kozelková. -- 2014. -- 77 l. : barev. il., grafy + 2 CD-ROMy. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 2898

Sociálně psychologické klima rodiny a jeho vliv na výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mladistvých [rukopis] / Ludmila Dubinská. -- 2014. -- 71 l. : grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 3852

Sociální aspekty pedagogické činnosti Františka Bakuleho [rukopis] / Aleš Bradáč. -- 2014. -- 79 l., [14] l. příl. : il. -- Ved. práce Jiří Šlégl.
DA 2813

Sociální činnost Jana Evangelisty Purkyně [rukopis] / Jakub Černý. -- 2014. -- 60 l. : barev. il. -- Ved. práce Jiří Šlégl.
DA 2812

Sociální situace matek s dětmi v azylových domech v Ústeckém kraji [rukopis] / Nikola Procházková. -- 2014. -- 60 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Šlégl.
DA 2846

Sociální situace migrantů z východní Evropy v Praze [rukopis] / Lucie Sládková. -- 2014. -- 57 l., [21] l. příl. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Šlégl.
DA 4243

Sociální služby ve městě Chomutov [rukopis] / Dagmar Hrušková. -- 2014. -- 91 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Hurt.
DA 2890

Somatotyp a tělesná zdatnost dětí romského etnika mladšího školního věku [rukopis] / Jana Podaná. -- 2014. -- 133 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Dagmar Kubátová.
DA 2486

Spolupráce pracovníků sociální péče s pěstounskou rodinou [rukopis] / Pavlína Rancová. -- 2014. -- 55 l. -- Ved. práce Lukáš Šimon.
DA 2794

Spolupráce rodiny a školy [rukopis] / Soňa Merlíčková. -- 2014. -- 60 l. : grafy. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 2851

Státní MŠ a soukromé MŠ: jejich finanční a psychosociální pozitiva a negativa [rukopis] / Iveta Čelouchová. -- 2014. -- 59 l., [3] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jarmila Hořejší.
DA 2894

Stimulační program k rozvoji tělesné zdatnosti a motorických dovedností a jeho odraz v držení těla a vybraných antropometrických parametrech žáka [rukopis] = The stimulating programme and its reflection in pupils´ body posture and selected anthropometric features / Lucie Korejsová. -- 2014. -- 133 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Dagmar Kubátová.
DA 2469

Stomatologická prevence a dentální hygiena u dětí v období školního věku v závislosti na výživě v kojeneckém věku [rukopis] / Marie Leinerová. -- 2014. -- 147 l., [10] l. příl. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dagmar Kubátová.
DA 2575

Stravování seniorů žijících v domovech pro seniory a v domácím prostředí [rukopis] / Jana Slavíková. -- 2014. -- 65 l. : tabulky. -- Ved. práce Dagmar Kubátová.
DA 2842

Školní mini IQ park [rukopis] / Kamila Jiráková. -- 2014. -- 89 l. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2591

Taneční výchova v hodinách školní tělesné výchovy a její odraz v držení těla a vybraných antropometrických parametrech u žáků mladšího školního věku [rukopis] / Danuše Pelcová. -- 2014. -- 89 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Dagmar Kubátová.
DA 2487

Tendence v trestné činnosti dětí a mladistvých v okrese Ústí nad Labem [rukopis] / Jiří Barták. -- 2014. -- 72 l. (113 303 znaků). -- Ved. práce Jana Kurešová.
DA 2810

Třídní badatelské centrum aktivit [rukopis] / Lenka Voborníková. -- 2014. -- 90 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2582

Týrání a zanedbávání seniorů [rukopis] / Miloslava Tobiášová. -- 2014. -- 67 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Ort.
DA 4213

Úroveň poskytovaných služeb v denním stacionáři v Lounech [rukopis] / Miroslava Šandová. -- 2014. -- 66 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 2840

Utváření a formování vztahu k přírodě u dětí mladšího školního věku prostřednictvím zájmové činnosti [rukopis] / Jana Šífová. -- 2014. -- 89 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 2819

Vliv nezaměstnanosti na životní styl [rukopis] / Šárka Šidlíková. -- 2014. -- 50 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dagmar Kubátová.
DA 2839

Vliv předškolního vzdělávání na výsledky dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na 1. st. ZŠ [rukopis] = Impact of pre-school education on school results of socially-disadvantaged pupils at primary school / Martin Klener. -- 2014. -- 76 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Dagmar Kubátová.
DA 4222

Vliv specifických vývojových poruch učení na psychomotorické dovednosti žáků 1. stupně základní školy [rukopis] / Zuzana Žáková. -- 2014. -- 64 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jan Janovec.
DA 2472

Vnímání času a časovosti současnými seniory na Litoměřicku [rukopis] / Jakub Krpeš. -- 2014. -- 80 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Šlégl.
DA 2899

Volná hra a její místo v prostředí mateřské školy [rukopis] / Adriana Andrlová. -- 2014. -- 74 l. : tabulky. -- Ved. práce Renata Šikulová.
DA 2803

Volnočasové aktivity dětí a mládeže na Úštěcku [rukopis] / Romana Žáková. -- 2014. -- 57 l., [3] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 2817

Volnočasové aktivity dětí v komunitních centrech ve Šluknovském výběžku [rukopis] / Jan Kořínek. -- 2014. -- 53 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Anděl.
DA 2897

Volnočasové aktivity seniorů a osob se zvláštním režimem žijících v sociálně zdravotnické instituci a jejich účinnost [rukopis] / Martina Schwarzová. -- 2014. -- 81 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 2844

Volný čas a vztah k přírodě u žáků 2. stupně základní školy [rukopis] / Lucie Čermáková. -- 2014. -- 59 l. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 2802

Volný čas a zkušenosti s kriminalitou mládeže na Úštěcku [rukopis] / Petr Blažíček. -- 2014. -- 53 l., [3] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 4234

Vyučovací metoda a manuální dovednost [rukopis] / Petra Váňová. -- 2014. -- 70 l., [23] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jan Janovec.
DA 4227

Využití aktivizujících metod v hodinách o přírodě a společnosti na praktické škole [rukopis] / Veronika Vyšňovská. -- 2014. -- 90 l. : barev. il. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2583

Využití arteterapie u klientů v pobytových zařízeních Šluknovského výběžku [rukopis] / Šárka Frimlová. -- 2014. -- 54 l. : grafy. -- Ved. práce Vladimír Šik.
DA 2806

Využití jógy při výchově a vzdělávání mentálně handicapovaných dětí předškolního věku [rukopis] / Soňa Blažejová. -- 2014. -- 97 l. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Eva Mrázová.
DA 4239

Využití metod kritického myšlení v oblasti Člověk a jeho svět v primární škole [rukopis] / Kateřina Knápková. -- 2014. -- 110 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2588

Využití projektového vyučování v primární škole [rukopis] / Aneta Froňková. -- 2014. -- 103 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 2590

Využití systému hmotné nouze ve Šluknově a okolí [rukopis] / Lucie Palečková. -- 2014. -- 59 l., [7] l. příl. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Daniela Vysloužilová.
DA 4249

Využití volnočasových aktivit seniorů v domácím prostředí a v domovech pro seniory [rukopis] / Veronika Palusková. -- 2014. -- 72 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Eva Mrázová.
DA 4250

Využívání badatelské metody v přírodovědných předmětech na 1. stupni základních škol [rukopis] / Petra Jirmusová. -- 2014. -- 66 l. : grafy. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 4219

Vývoj manuálních dovedností žáků 3. - 5. tříd základních škol [rukopis] / Monika Hvozdová. -- 2014. -- 56 l. : grafy, tab. -- Ved. práce Jan Janovec.
DA 2471

Výzkum environmentálních postojů žáků na 1. stupni základních škol pomocí revidované škály NEP [rukopis] / Žaneta Ticháčková. -- 2014. -- 90 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Roman Kroufek.
DA 2581

Význam a přínos individuálního plánování pro organizaci a klíčového pracovníka v sociálních službách [rukopis] / Michala Hauptmanová. -- 2014. -- 50 l., [14] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Josef Vozáb.
DA 2893

Výživové preference seniorů v ústavních zařízeních [rukopis] / Iveta Dousková. -- 2014. -- 89 l. : il., grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Dagmar Kubátová.
DA 4236

Vzdělávací možnosti seniorů v Ústí nad Labem [rukopis] / Gertruda Holečková. -- 2014. -- 59 l., [19] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 4228

Vzdělávání v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve speciálních a praktických školách [rukopis] / Martin Klabík. -- 2014. -- 52 l., [2] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jan Janovec.
DA 2896

Zavedení a realizace programu primární prevence na druhém stupni vybraných základních škol [rukopis] / Eva Rathouská. -- 2014. -- 102 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michaela Valášková.
DA 2845

Zdravá výživa a pitný režim dětí v předškolním věku [rukopis] / Andrea Karolina Pánková. -- 2014. -- 93 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jarmila Hořejší.
DA 4251

Zjišťování příčin, které vedou k umístění žen do azylového domu pro matky s dětmi v Litoměřicích [rukopis] / Anita Holeyšovská. -- 2014. -- 56 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivana Brtnová Čepičková.
DA 4229

Zjišťování úrovně slovní zásoby z klasické české pohádky u dětí předškolního věku [rukopis] / Barbora Marková. -- 2014. -- 50, XVI l. : il. (některé barev.), tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Stanislava Kaiserová.
DA 4190

Znovu objevená závislost mládeže na alkoholu na pomezí Českosaského Švýcarska [rukopis] / Vítězslav Šich. -- 2014. -- 90 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Radim F. Holeček.
DA 4210

Žákovská kompetence k řešení problémů [rukopis] / Kristýna Sladká. -- 2014. -- 64 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Helena Vomáčková.
DA 4242
  

Katedra psychologie

 

Aktivizační pohybové programy Domova seniorů Dobětice a jejich vliv na změnu nálad seniorů [rukopis] / Jitka Srnková. -- 2014. -- 67 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Běla Hátlová.
DA 4160

Dítě a rozvod rodičů - projevy chování interpretované učitelkami mateřských škol [rukopis] / Zuzana Kljapová. -- 2014. -- 75 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Renata Hajná.
DA 2815

Domácí násilí v rámci gender [rukopis] / Jitka Reissigová. -- 2014. -- 68, VI l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Otakar Fleischmann.
DA 2717

Identita učitele dnešní doby [rukopis] / Kateřina Kusá. -- 2014. -- 77 l. : tabulky. -- Ved. práce David Karel.
DA 4164

Institut veřejné služby a její vliv na změny postojů příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi / Svatoslava Ranšová. -- 86 listů. -- Vedoucí práce David Karel.
DA 5029

Interpretace gestikulace nemluvněte matkou na případové úrovni [rukopis] / Lucie Blažková. -- 2014. -- 51, 26 l. : grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jiří Závora.
DA 2728

Kvalita života neslyšících [rukopis] / Pavla Daňková. -- 2014. -- 77 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce David Karel.
DA 4163

Morální postoj k sociálně patologickým jevům u mládeže na ZŠ v Děčíně [rukopis] / Barbora Kotková. -- 2014. -- 64 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce David Karel.
DA 2814

Možnosti využití badatelské vzdělávací strategie pro děti předškolního věku [rukopis] / Kateřina Exlerová. -- 2014. -- 64 l. : il., grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladislava Heřmanová.
DA 2828

Osobnost a vzdělávání seniorů [rukopis] / Marcela Duchoslavová. -- 2014. -- 43 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Běla Hátlová.
DA 4181

Osobnost seniorů, účastníků vzdělávání třetího věku, Univerzita třetího věku a vzdělávací kurzy [rukopis] / Petra Gallertová. -- 2014. -- 70 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Běla Hátlová.
DA 2821

Péče o seniory v sociálních službách v Litoměřicích [rukopis] / Tomáš Kiš. -- 2014. -- 57 l., [14] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Běla Hátlová.
DA 2816

Podíl řízených pohybových aktivit klientů s demencí v Domově pro seniory Dobětice [rukopis] / Klára Růžičková. -- 2014. -- 48 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Běla Hátlová.
DA 2716

Primární prevence sexuálního zneužívání dětí na základních školách [rukopis] / Lenka Scheithauerová. -- 2014. -- 195 l. : il. tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Závora.
DA 2684

Převládající komunikace se seniory v zařízení sociálních služeb Domov pro seniory v Lounech [rukopis] / Martina Bohatá. -- 2014. -- 85 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Renata Hajná.
DA 2827

Psychohygiena zaměstnanců základní školy a školy praktické pro osoby se zdravotním znevýhodněním [rukopis] / Nikola Sackeová. -- 2014. -- 74 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lenka Hříbková.
DA 2715

Rozdíl v sebevědomí u tělesně postižených a nepostižených adolescentů [rukopis] / Marcela Simčová. -- 2014. -- 65 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Otakar Fleischmann.
DA 2714

Spolupráce mateřské školy a rodičů [rukopis] / Michaela Kaiserová Holubová. -- 2014. -- 80 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce David Karel.
DA 2822

Syndrom vyhoření sociálních pracovníků pracujících v neziskových organizacích v Ústeckém kraji [rukopis] / Marta Jemelíková. -- 2014. -- 82 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Alena Pilousová.
DA 2820

Syndrom vyhoření u středoškolských učitelů [rukopis] / Petr Kalkant. -- 2014. -- 60 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Běla Hátlová.
DA 4184

Vliv aktivizačních programů v domově pro seniory [rukopis] / Michaela Hrnčířová. -- 2014. -- 107 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Běla Hátlová.
DA 4182

Vliv sociálních služeb na životní spokojenost seniorů v Krupce [rukopis] / Renata Nistorová. -- 2014. -- 100 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Běla Hátlová.
DA 4185

Vliv trénování paměti na seniory s Alzheimerovou chorobou [rukopis] / Gabriela Stanková. -- 2014. -- 89 l., [9] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Běla Hátlová.
DA 2712

Vliv volnočasových aktivit na klienty Domova seniorů Dobříš [rukopis] / Tereza Buštová. -- 2014. -- 89 l. : barev. il., schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tereza Louková.
DA 2713

Vliv zkušenosti s dlouhodobou péčí o osobu blízkou na pečovatele [rukopis] / Lena Kolářová. -- 2014. -- 60 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Pavlišta.
DA 4166

Výzkum souvislostí, které formovaly ukončení drogové závislosti na případové úrovni [rukopis] / Veronika Čípová. -- 2013. -- 79 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Závora.
DA 2829

Význam přípravy na náhradní rodičovství [rukopis] / Pavlína Birgit Babičková. -- 2014. -- 89 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Iva Wedlichová.
DA 4162

Zájem seniorů o stimulační aktivity v pobytovém zařízení [rukopis] / Radka Tížková. -- 2014. -- 67 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Běla Hátlová.
DA 4161

Zájmové aktivity uživatelů sociálních služeb seniorského věku [rukopis] / Ivana Jägrová. -- 2014. -- 46 l., [3] l. příl. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladislava Heřmanová.
DA 4183
  

Katedra tělesné výchovy

 

Aerobik jako součást životního stylu předškolních dětí [rukopis] / Šárka Kalinová. -- 2014. -- 47 l. : barev. il., tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jitka Vaněčková.
DA 2735

Analýza problematických rozhodnutí ve futsale [rukopis] / Aleš Hilbert. -- 2014. -- 59 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jan Kresta.
DA 2608

Analýza přeolympijské kondiční přípravy u reprezentanta v zápase řecko-římském [rukopis] / David Vála. -- 2014. -- 52 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Nosek.
DA 2641

Analýza tréninkové činnosti v předolympijské přípravě u reprezentantky ČR ve sjezdovém lyžování [rukopis] / Karolina Sankotová. -- 2014. -- 51 l., [10] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Nosek.
DA 2597

Analýza tréninkového zatížení u oštěpaře Jana Železného v 2. přípravném období v letech 1991-1993 a 1997-1999 [rukopis] / Jan Železný. -- 2014. -- 40 l. : grafy. -- Ved. práce Martin Nosek.
DA 2603

Analýza vybrané herní činnosti v elitním basketbale [rukopis] / Tomáš Mašek. -- 2014. -- 56 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Marcel Žák.
DA 4062

Analýza vybrané herní činnosti v házené [rukopis] / Václav Klimt. -- 2014. -- 55 l., [2] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Marcel Žák.
DA 2602

Antropometrické hodnocení fotbalistů a hokejistů na Mělnicku [rukopis] / Jakub Novák. -- 2014. -- 51 l., [8] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Dominika Petrů.
DA 2613

Atletická příprava jako podnět pro rozvoj motorických schopností u mladších žáků ve fotbale TJ KSNP Sedlec [rukopis] / Radek Barth. -- 2014. -- 58 l., [18] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Nosek.
DA 4078

Funkční vyšetření hráčů ledního hokeje SK Kadaň [rukopis] / Ondřej Mašek. -- 2014. -- 54 l., [3] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Martin Škopek.
DA 2741

Fyzikální prostředky regenerace v krasobruslení [rukopis] / Andrea Marečková. -- 2014. -- 61 l., [3] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Ladislav Pyšný.
DA 4076

Hodnocení držení těla na prvním stupni základní školy [rukopis] / Pavlína Císařová. -- 2013. -- 52 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Pyšná.
DA 4068

Hodnocení držení těla u 14-15ti letých hráček basketbalu [rukopis] / Kamila Flemmrová. -- 2014. -- 93 l., [71] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Marcel Žák.
DA 4063

Hodnocení kloubní pohyblivosti u dívek staršího školního věku z taneční školy Marverci a dívek běžné populace [rukopis] / Jakub Balihar. -- 2014. -- 45 l., [2] l. příl. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Hana Kabešová.
DA 2830

Hodnocení kvality života a tělesného složení adolescentů v Litvínově [rukopis] / Martin Šedý. -- 2014. -- 49 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Nosek.
DA 2658

Hodnocení plochonoží u žáků 2. stupně Základní školy v Ústí nad Labem, Hluboká 150 [rukopis] / Lenka Kozáková. -- 2014. -- 66 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Pyšná.
DA 2636

Hodnocení tělesné zdatnosti testovou baterií Fitnessgram u žáků sportovních tříd zaměřených na fotbal a hokej [rukopis] / Martin Severa. -- 2014. -- 56 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Pyšný.
DA 2626

Hodnocení tělesného složení u sportovních a nesportovních tříd základních škol v Ústí nad Labem [rukopis] / Lucie Švédová. -- 2014. -- 51 l., [7] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Dominika Petrů.
DA 4061

Hodnocení tělesných a výkonnostních charakteristik předškolních dětí mateřské školy v Křešicích [rukopis] / Magdaléna Chladilová. -- 2014. -- 61, VII l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jana Pyšná.
DA 2632

Hodnocení vlivu kofeinu na opakovaný krátkodobý anaerobní výkon u skupiny studentů tělesné výchovy [rukopis] / Robert Rašovský. -- 2014. -- 49 l., [1] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Ladislav Pyšný.
DA 4060

Hodnocení vybraných aspektů složení těla a pohybové aktivity u dětí předškolního věku [rukopis] / Miroslava Soukupová. -- 2014. -- 66 l., [3] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Ladislav Pyšný.
DA 2594

Hodnocení výkonnosti a tréninkového zatížení v přípravném období u reprezentantky ČR v běhu na lyžích [rukopis] / Jan Hanus. -- 2014. -- 47 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Nosek.
DA 2627

Hodnocení změn ve výkonech žáků se sluchovým postižením v organizované soutěži [rukopis] / Tomáš Hrabánek. -- 2014. -- 57 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Bláha.
DA 2747

Hodnocení žáků 2. stupně základních škol v tělesné výchově a jejich vztah k tomuto předmětu v Ústeckém kraji [rukopis] / Petr Nikl. -- 2014. -- 48 l. : tabulky. -- Ved. práce David Cihlář.
DA 4134

Horolezectví skalní - vývoj a současné trendy [rukopis] / Ondřej Fér. -- 2014. -- 56 l., [2] l. příl. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Oto Louka.
DA 2619

Hry v přírodě pro předškolní děti [rukopis] / Milena Špuláková. -- 2014. -- 64 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Hana Horklová.
DA 4073

Komparace předstartovních stavů u fotbalistek na různých výkonnostních úrovních [rukopis] / Tereza Kodešová. -- 2014. -- 72 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jan Kresta.
DA 4131

Kompenzační cvičení pro hráčky volejbalu ve věku 22-26 let [rukopis] / Tereza Ševcovicová. -- 2014. -- 54 l., [8] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Marcel Žák.
DA 2734

Kultivace vybraných činností v disciplíně požární útok [rukopis] / Barbora Škodová. -- 2014. -- 68 l., [11] l. příl. : barev. il., schémata, tabulky + 2 CD-ROMy. -- Ved. práce Ladislav Valter.
DA 2596

Metodika a didaktika cykloturistiky pro střední školy [rukopis] / Martin Čunát. -- 2014. -- 57 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Oto Louka.
DA 2673

Metodika a didaktika zimního horolezectví [rukopis] / Marek Scheithauer. -- 2014. -- 70 l. : il. -- Ved. práce Oto Louka.
DA 2598

Metodika a nácvik bruslení předškolních dětí [rukopis] / Radka Kaňová. -- 2014. -- 70 l., [4] l. příl. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Škopek.
DA 2616

Metodika nácviku jízdy na in-line bruslích - multimediální učební text [rukopis] / Jakub Fencl. -- 2014. -- 63 l. : barev. il., mapy. -- Ved. práce Martin Nosek.
DA 2614

Místo pohybových aktivit v životním stylu žáků základní školy v Teplicích [rukopis] / Petr Eisner. -- 2014. -- 49 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Bláha.
DA 4069

Monitorování pohybové aktivity žáků základních škol Karlovarského kraje [rukopis] / Hana Mutinská. -- 2014. -- 64 l., [10] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Bláha.
DA 2601

Možnosti provozování skialpinismu v Krkonošském národním parku [rukopis] / Lukáš Lipina. -- 2014. -- 57 l. : barev. il., mapy. -- Ved. práce Oto Louka.
DA 2620

Možnosti účasti a stanovení možností na pohybových aktivitách studentů Přírodovědecké fakulty UJEP [rukopis] / Jiří Šimánek. -- 2014. -- 64 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ladislav Bláha.
DA 4077

Možnosti využívání volnočasových a sportovních aktivit u dětí a mládeže v městě Dubí [rukopis] / Michaela Hujová. -- 2014. -- 50 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Škopek.
DA 2740

Multimediální učebnice freestyle lyžování [rukopis] / Ondřej Karbus. -- 2014. -- 58 l. : barev. il. -- Ved. práce Martin Nosek.
DA 2593

Nácvik lezení na umělé stěně u dětí, starší školní věk [rukopis] / Vladimír Hrebiček. -- 2014. -- 61 l. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Oto Louka.
DA 4075

Návrh a realizace tréninkového plánu pro zlepšení výkonnosti v Cooprově testu u studentů KTVS PF UJEP [rukopis] / Pavel Mrkvička. -- 2014. -- 48 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Nosek.
DA 2675

Názory diváků na marketingovou strategii házenkářského týmu DHK Baník Most [rukopis] = Spectators' opinion on marketing strategy of the handball team DHK Baník Most / Kamila Vysloužilová. -- 2014. -- 64 l., [9] l. příl. : grafy. -- Ved. práce David Cihlář.
DA 4132

Netradiční pomůcky a jejich využití při psychomotorických hrách v mateřské škole [rukopis] / Šárka Šertlerová. -- 2014. -- 57 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Hana Horklová.
DA 2638

Paragliding - disciplína CrossCountry = [rukopis] : PARAGLIDING - DISCIPLÍNA CROSS COUNTRY / Marcel Letocha. -- 2014. -- 58l. (53 901 znaků) : il., mapy. -- Ved. práce Jiří Kostínek.
DA 2599

Pěší turistika na Žlutické vrchovině [rukopis] / Pavla Mutinská. -- 2014. -- 85 l., [2] l. příl. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Jiří Kostínek.
DA 2672

Plavání s dětmi v předškolním věku, hry a cvičení jako předplavecká příprava [rukopis] / Klára Císařová. -- 2014. -- 59 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce David Cihlář.
DA 2618

Plavecké dovednosti dětí předškolního věku [rukopis] / Martina Hrdinová. -- 2014. -- 42 l., [6] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jitka Vaněčková.
DA 4058

Pohybová aktivita a stravovací zvyklosti žáků 1. stupně základních škol v Děčíně [rukopis] / Jakub Michálek. -- 2014. -- 53 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Dominika Petrů.
DA 2649

Pohybová aktivita jako součást životního stylu administrativních pracovnic [rukopis] / Marika Zemánková. -- 2014. -- 69 l., [4] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Bláha.
DA 2745

Pohybová aktivita jako součást životního stylu dětí a mládeže ve vybraných třídách na základní škole v Chabařovicích [rukopis] / Jan Šulc. -- 2014. -- 74 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Bláha.
DA 4135

Pohybový program pro aktivizaci seniorů [rukopis] / Lenka Musilová. -- 2014. -- 54 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jana Pyšná.
DA 2733

Porovnání plavecké a běžecké vytrvalosti u studentů UJEP [rukopis] / Petr Trahorsch. -- 2014. -- 49 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce David Cihlář.
DA 2744

Porovnání pohybové aktivity u dětí ve věku 13-15 let podle prostředí [rukopis] / Jana Kašparová. -- 2014. -- 43 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce David Cihlář.
DA 2650

Porovnání správného držení těla u žáků 1. stupně na základní a speciální škole v okrese Ústí nad Labem [rukopis] / Barbora Tůmová. -- 2014. -- 56 l. : grafy. -- Ved. práce David Cihlář.
DA 2748

Postoje žáků 2. stupně základní školy v Ústí nad Labem k tělesné výchově [rukopis] / Ondřej Chládek. -- 2014. -- 45 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce David Cihlář.
DA 3832

Rozdíly v postojích k tělesné výchově a sportu u žáků 6. a 9. tříd základních škol v Ústí nad Labem s rozšířenou a standardní výukou tělesné výchovy [rukopis] / Tomáš Drnec. -- 2014. -- 49 l., [4] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce David Cihlář.
DA 2640

Rozvoj akrobatických dovedností na II. stupni základní školy [rukopis] / Barbora Maxová. -- 2014. -- 50 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Vladimír Horkel.
DA 2750

Rozvoj silových schopností v aerobiku [rukopis] / Jitka Komárková. -- 2014. -- 73 l. : barev. il., tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Hana Horklová.
DA 2622

Rytmická gymnastika a tanec v tělesné výchově ve speciální třídě [rukopis] / Marcela Kanisová. -- 2014. -- 79 l. : barev. il., noty + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Hana Horklová.
DA 2749

Slackline - nová disciplína vhodná pro rozvoj obratnostních schopností [rukopis] / Jaroslava Jandová. -- 2014. -- 53 l., [4] l. příl. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jiří Kostínek.
DA 2634

Sledge hokej jako součást životního stylu osob s tělesným postižením [rukopis] / Monika Vyškovská. -- 2014. -- 62 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ladislav Bláha.
DA 2595

Sledování rozvoje výkonnosti příslušníků Armády České republiky na unifikované překážkové dráze NATO [rukopis] / Jiří Súlovský. -- 2014. -- 73 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Bláha.
DA 2746

Sledování volnočasových a sportovních aktivit u dětí v mladším školním věku na Litoměřicku [rukopis] / Jana Čenská. -- 2014. -- 70 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Škopek.
DA 2615

Speciální pohyblivost u plavců v období staršího školního věku [rukopis] / Josef Prokop. -- 2014. -- 40 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Hana Kabešová.
DA 2639

Specifika předplavecké průpravy dětí předškolního věku [rukopis] / Aneta Malivánková. -- 2014. -- 64 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jitka Vaněčková.
DA 4059

Specifika sportovního tréninku dálkového plavání [rukopis] / Adam Horáček. -- 2014. -- 51 l., [7] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Jitka Vaněčková.
DA 2633

Stav kurzovní výuky na středních školách na Litoměřicku [rukopis] / Martin Kubík. -- 2014. -- 54 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Oto Louka.
DA 4065

Stav výuky aktivit v přírodě na SŠ v Ústeckém kraji [rukopis] / Tomáš Cetnar. -- 2014. -- 39 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jan Hnízdil.
DA 2605

Stav výuky aktivit v přírodě na středních školách v Lounech a okolí [rukopis] / Petra Čechová. -- 2014. -- 57 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Oto Louka.
DA 2617

Tělesné složení a pohybová aktivita u studentek na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem [rukopis] / Pavel Fousek. -- 2014. -- 52 l., [2] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Nosek.
DA 4081

Tělesné složení adolescentů na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem [rukopis] / Adéla Dytrtová. -- 2014. -- 47 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Nosek.
DA 2629

Testování vybraných pohybových schopností příslušníků hasičského záchranného sboru územního odboru Děčín [rukopis] / Jan Kubíček. -- 2014. -- 67 l., [12] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Dominika Petrů.
DA 2631

Tréninkový plán před taneční soutěží - Street dance [rukopis] / Markéta Herberová. -- 2014. -- 46 l. -- Ved. práce Jana Pyšná.
DA 2611

Tvorba choreografie pohybových skladeb aerobiku u dívek ve věku 11 - 13 let [rukopis] / Lucie Blahutová. -- 2014. -- 49 l. : barev. il., tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jan Kresta.
DA 2612

Tvorba multimediálního cvičebního materiálu pro Box [rukopis] / Marek Drapák. -- 2014. -- 51 l. : il., tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Dominika Petrů.
DA 4072

Tvorba redukčního programu se zaměřením na stravování a pohybovou aktivitu [rukopis] / Michal Janíček. -- 2014. -- 47 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Dominika Petrů.
DA 4071

Úroveň plaveckých dovedností před a po absolvování plaveckého výcviku dětí z Mateřské školy Ústí nad Labem, Karla IV [rukopis] / Lucie Stránská. -- 2014. -- 45 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce David Cihlář.
DA 4133

Úroveň tělesného zatížení u dívek ve věku 13-14 let při provozování pohybové aktivity na herní konzoli. Komparace se zatížením při TV [rukopis] / Klára Vařílková. -- 2014. -- 66 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Škopek.
DA 4070

Úroveň výuky aktivit v přírodě na základních školách v Ústí nad Labem [rukopis] / Kristýna Kubašková. -- 2014. -- 42 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Škopek.
DA 2621

Užité plavání a záchrana tonoucího [rukopis] / Roman Rybárik. -- 2014. -- 60 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Jitka Vaněčková.
DA 2625

Vliv bronchodilatačního přípravku Berodual na výkon sportovců při opakovaném krátkodobém anaerobním zatížení [rukopis] / Antonín Korch. -- 2014. -- 48 l., [4] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Pyšný.
DA 4064

Vliv nastavení vybaveni veslařské lodě na jeji rychlost [rukopis] / Jaroslav Ježek. -- 2014. -- 58 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Škopek.
DA 4057

Vliv nikotinu na výkon sportovců při opakovaném krátkodobém anaerobním zatížení [rukopis] / Pavel Pohorský. -- 2014. -- 61 l., [2] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Pyšný.
DA 4074

Vliv pohybové aktivity na obezitu u dětí mateřské školy v Třebenicích [rukopis] / Martin Macháček. -- 2014. -- 47 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Pyšný.
DA 2600

Vliv pohybových aktivit na život tělesně postiženého jedince [rukopis] / Petra Povolná. -- 2014. -- 50 l., [7] l. příl. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ladislav Bláha.
DA 2743

Vliv různých druhů rozcvičení na úroveň reakční doby a pohybový čas při úderu horní končetinou v karate [rukopis] / Milan Dvořák. -- 2014. -- 61 l. : il. (některé barev.), grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Štefan Balkó.
DA 2635

Vliv srdeční frekvence na úspěšnost střelby vleže v biatlonu [rukopis] / Lucie Hurdálková. -- 2014. -- 49 l., [4] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Jan Hnízdil.
DA 2736

Vliv suplementace kreatinu na anaerobní výkon hodnocený Wingate testem [rukopis] / Richard Lochmann. -- 2014. -- 43 l., [3] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Pyšný.
DA 2742

Vliv tréninkové zátěže v přípravném období na anaerobní výkon hodnocený Wingate testem u fotbalistů FK Ústí nad Labem [rukopis] / Jan Peterka. -- 2014. -- 45 l., [6] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Ladislav Pyšný.
DA 2727

Vliv vybraných faktorů na hodnocení v TV u dívek 9. ročníků ZŠ a 1. ročníků SŠ [rukopis] / Jana Stárková. -- 2014. -- 54 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce David Cihlář.
DA 4080

Vliv změn plaveckých pravidel na vývoj plaveckých způsobů [rukopis] / Zdeněk Barcaj. -- 2014. -- 63 l., [19] l. příl. : il. -- Ved. práce Jitka Vaněčková.
DA 3831

Vybrané aspekty první pomoci v potápění - multimediální materiál [rukopis] / Ladislav Košner. -- 2014. -- 101 l., [2] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Ladislav Pyšný.
DA 2624

Vybrané aspekty první pomoci v zimních aktivitách v horském prostředí [rukopis] / Klára Horáčková. -- 2014. -- 60 l., [1] l. příl. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Ladislav Pyšný.
DA 2739

Vyhodnocení kloubní pohyblivosti u dětí mladšího školního věku se sportovní specializací [rukopis] / Jaroslav Pospíšil. -- 2014. -- 55 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Hana Kabešová.
DA 2609

Výkonnost ve střeleckém testu reakční schopnosti u příslušníků Zásahových jednotek PČR [rukopis] / Rostislav Filip. -- 2014. -- 44 l., [2] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Škopek.
DA 2732

Vysokohorská turistika - zajištěné cesty, metodika nácviku [rukopis] / Lukáš Krejčí. -- 2014. -- 52 l. : il. -- Ved. práce Oto Louka.
DA 2737

Výuka běžeckého lyžování na střední škole [rukopis] / Jaroslav Sádovský. -- 2014. -- 78 l. -- Ved. práce Vladimír Horkel.
DA 2657

Výuka plavání na základní škole - multimediální materiál [rukopis] / Miroslava Divišová. -- 2014. -- 84 l. : barev. il., tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jitka Vaněčková.
DA 2751

Využití aktivit v přírodě při výuce na středních školách na Orlickoústecku [rukopis] / Štěpánka Halbrštátová. -- 2014. -- 58 l., [2] l. příl. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Kostínek.
DA 2637

Využití aktivit v přírodě v manažerských kurzech se zaměřením na soft skills [rukopis] / Veronika Holzknechtová. -- 2014. -- 81 : schémata, tab. -- Ved. práce Jan Hnízdil.
DA 2604

Využití atletických cvičení v hodinách TV na II. stupni ZŠ [rukopis] / Tereza Sokolová. -- 2014. -- 72 l., [6] l. příl. : grafy, schémata, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Ladislav Valter.
DA 2606

Využití bezpečnostních pomůcek při horolezeckých činnostech [rukopis] / Jan Unger. -- 2014. -- 60 l. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Oto Louka.
DA 2623

Využití pohybových her v tréninku miniházené [rukopis] / Romana Rysová. -- 2014. -- 56, 49 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Škopek.
DA 4066

Využití pomůcek při ranním cvičení v mateřských školách na Kutnohorsku [rukopis] / Michaela Hauserová. -- 2014. -- 53 l. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Martin Škopek.
DA 4067

Využitie vybraných záchranných metód pri horolezectve [rukopis] / Maroš Brodanský. -- 2014. -- 51 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Oto Louka.
DA 2610

Výživa a pitný režim jako součást regenerace u hráčů basketbalu [rukopis] / Alžběta Zolal. -- 2014. -- 58 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ladislav Pyšný.
DA 2628

Vztah žáků a podmínky k atletickým činnostem na středních školách [rukopis] / Tereza Čermáková. -- 2014. -- 68, 20 l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ladislav Valter.
DA 2729

Základní techniky přežití v přírodě - multimediální materiál [rukopis] / Vladimír Kaňka. -- 2014. -- 47 l., [14] l. příl. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jiří Kostínek.
DA 2738

Základy surfingu, metodika nácviku [rukopis] / Štěpán Turek. -- 2014. -- 69 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Oto Louka.
DA 2671

Zaměření výuky aktivit v přírodě na 2. stupni základních škol v okrese Ústí nad Labem [rukopis] / Lenka Barešová. -- 2014. -- 50 l., [5] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Vladimír Horkel.
DA 2607

Zapojení svalů při plaveckém způsobu kraul [rukopis] / Ondřej Kolář. -- 2014. -- 56 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jitka Vaněčková.
DA 4079

Závislost známky z tělesné výchovy na motorické výkonnosti u žáků Střední průmyslové školy Teplice [rukopis] / Roman Fürst. -- 2014. -- 77 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce David Cihlář.
DA 2630
  

Katedra výchov uměním

 

Akční malba v hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Jindřiška Záveská. -- 2014. -- 81 l. : barev. il. -- Ved. práce Radka Růžičková.
DA 2570

Arteterapie na keramickém kroužku Šikulky v DDM Ústí nad Labem [rukopis] / Adéla Hricková. -- 2014. -- 105 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dagmar Jurková.
DA 2940

Australská malba textilu [rukopis] = Australian textile painting / Patricie Holečková. -- 2014. -- 89 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lenka Herzogová.
DA 2563

Autorská kniha jako inspirační zdroj pro děti [rukopis] / Jana Písaříková. -- 2014. -- 68 l., [9] l. příl. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladimír Šavel.
DA 2574

Barvy vesmíru [rukopis] / Lukáš Kolář. -- 2014. -- 108 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Radka Růžičková.
DA 2569

České Vánoce - integrace tradic do výuky HV na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Petra Erlebachová. -- 2014. -- 95 l. : noty + 1 CD-ROM +1 DVD-ROM. -- Ved. práce Petr Ježil.
DA 2541

Divadlo pro děti jako cesta ke čtenářské gramotnosti [rukopis] / Klára Adamcová. -- 2014. -- 67 l., [19] l. příl. : barev. il. -- Ved. práce Dana Novotná.
DA 3617

Dřevo jako výtvarný materiál na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Kamila Vopařilová. -- 2014. -- 81 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dalibor Worm.
DA 2578

Enkaustika - ilustrace Sněhové královny [rukopis] = Encaustic painting - illustration of the Snow Queen / Veronika Bílková. -- 2014. -- 82 l., [25 l. vol. příl.] : barev. il. + 1 CD-ROM + autorská kniha "Sněhová královna". -- Ved. práce Hana Matuštíková.
DA 2918

Hudební aktivity ve volném čase středoškolské mládeže [rukopis] / Roman Váha. -- 2014. -- 56 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Zeman.
DA 3620

Hudební činnosti v mateřské škole [rukopis] / Anna Vaňková. -- 2014. -- 51 l. : noty. -- Ved. práce Martina Zemanová.
DA 4147

Hudební výchova na školách s rozšířenou hudební výchovou včera a dnes [rukopis] / Jana Schejbalová. -- 2014. -- 96 l. : tabulky. -- Ved. práce Petr Zeman.
DA 2540

Integrace výtvarné a hudební výchovy ve výuce na 1. stupni základní školy [rukopis] / Lucie Žižková. -- 2014. -- 94 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Radka Růžičková.
DA 2571

Jak v barvách vidíme svět [rukopis] / Jana Kekulová. -- 2014. -- 63 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jana Melicharová.
DA 2942

Komparace pojetí dramatické výchovy na základní umělecké škole a v rámci zájmového kroužku na 1. stupni základní školy [rukopis] / Zuzana Zajíčková. -- 2014. -- 55 l. : barev. il. -- Ved. práce Dana Novotná.
DA 3618

Lettrismus od A do Z [rukopis] / Vlasta Bucková. -- 2014. -- 69 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Alois Kračmar.
DA 2939

Literární text jako východisko práce v tvořivé dramatice v MŠ [rukopis] / Barbora Borkovcová. -- 2014. -- 56 l. : barev. il. -- Ved. práce Dana Novotná.
DA 3619

Možnosti úpravy fotografií ve výtvarném vyjadřování dětí 1. stupně základní školy [rukopis] / Petra Kolouchová. -- 2014. -- 99 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Radka Růžičková.
DA 2564

Objevujeme tvar [rukopis] : využití keramické hlíny ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy / Lenka Vaňková. -- 2014. -- 75 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dalibor Worm.
DA 2579

Pověsti Litoměřicka ve světle dětské ilustrace [rukopis] = Legends of the Litomerice Region as reflected in children's illustrations / Klára Latislavová. -- 2014. -- 66, IX l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladimír Šavel.
DA 2944

Pracovní sešity pro přípravné oddělení základní umělecké školy [rukopis] / Marta Čermáková. -- 2014. -- 90 l. : il., grafy, noty, tabulky. -- Ved. práce Petr Zeman.
DA 3622

Prvky arteterapie v hodinách výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy [rukopis] / Monika Jelínková. -- 2014. -- 86 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dalibor Worm.
DA 2573

Příroda jako výtvarná inspirace [rukopis] / Veronika Božiková. -- 2014. -- 75 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Alois Kračmar.
DA 2572

Rozvoj dětské tvořivosti a spontánnosti ve výtvarných činnostech [rukopis] / Miloslava Lánová. -- 2014. -- 96 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lenka Minaříková.
DA 4149

Rozvoj hudebního vnímání dětí předškolního věku prostřednictvím práce s písní [rukopis] / Radka Kočová. -- 2014. -- 72 l. : barev. il., noty. -- Ved. práce Dana Novotná.
DA 3621

Rozvoj komunikativních dovedností dětí předškolního věku prostřednictvím tvořivé dramatiky [rukopis] / Tereza Cebáková. -- 2014. -- 72 l. : barev. il. -- Ved. práce Dana Novotná.
DA 4145

Schulwerk Carla Orffa jako jedna z metod elementární hudební výchovy na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Martina Vacková. -- 2014. -- 66 l. : barev. il., noty + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Dana Novotná.
DA 2534

Specifika výkonu trestu odsouzených žen trvale pracovně nezařaditelných [rukopis] / Jaroslav Nepovím. -- 2014. -- 70, [11], 31 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Blažek.
DA 3660

Street Art a volnočasové aktivity [rukopis] / Jan Bartl. -- 2014. -- 54 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Radka Růžičková.
DA 4150

Svět v negativu [rukopis] = World in a negative / Veronika Korejsová. -- 2014. -- 61 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Radka Růžičková.
DA 2943

"Toulky pravěkem" (projekt aneb integrace výtvarné výchovy do výuky vlastivědy ve 4. - 5. ročníku ZŠ [rukopis] / Barbora Gronská. -- 2014. -- 87 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladimír Šavel.
DA 2561

Vliv hudby na vývoj dítěte [rukopis] / Jana Moudrá. -- 2014. -- 80 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petr Ježil.
DA 2546

Výtvarné posuny dětského malebného projevu na základní škole [rukopis] / Jarmila Slámová. -- 2014. -- 75 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Radka Růžičková.
DA 2946

Výtvarný projekt: " Vzhůru do vesmíru " - autorská kniha v mimoškolní výtvarné výchově [rukopis] / Simona Novotná. -- 2014. -- 70 l., [26 s. vol. příl.] : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladimír Šavel.
DA 2945

Výuka hudební výchovy v mateřské škole při základní umělecké škole [rukopis] / Romana Miškovská. -- 2014. -- 63 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Zeman.
DA 3616

Využití hudebních nástrojů v mateřské škole [rukopis] / Michaela Vondrová. -- 2014. -- 63 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Zeman.
DA 4146

Využití písma ve výtvarné výchově na 1. st. ZŠ [rukopis] / Lucie Zíková. -- 2014. -- 83 l. : barev. il. -- Ved. práce Radka Růžičková.
DA 4148

Využití přírodního materiálu při výtvarných činnostech s dětmi [rukopis] / Zuzana Jarešová. -- 2014. -- 82 l., [24 s. vol. příl] : barev. il. -- Ved. práce Dagmar Jurková.
DA 2941

Využití vlastnoručně vyrobených edukačních pomůcek v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Romana Weissová. -- 2014. -- 71 l. : barev. il. -- Ved. práce Martina Zemanová.
DA 2543

Využití zobcové flétny v zájmové činnosti školní družiny [rukopis] / Lenka Rajlová. -- 2014. -- 115 l. : il., noty. -- Ved. práce Martina Zemanová.
DA 2542

Vzdělání učitele a kvalita výuky HV na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Pavlína Dekojová. -- 2014. -- 96 l. : il., grafy, noty, tabulky. -- Ved. práce Petr Zeman.
DA 2539
  

Katedra výtvarné výchovy

 

Arteterapie u tělesně znevýhodněných jedinců a její účinky [rukopis] / Markéta Piatnicová. -- 2014. -- 64, ix l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jitka Géringová.
DA 2782

Autorská kniha: Breakers Black Box [rukopis] / Jakub Sigmund. -- 2014. -- 120 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Miloš Michálek.
DA 3837

Dedmeč [rukopis] : site specific instalace ve veřejném prostoru / Jan Krombholz. -- 2014. -- 29 l., [4] l. příl. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Margita Titlová-Ylovsky.
DA 2779

Edukativní společenská hra pro seniory [rukopis] / Michaela Nováková. -- 2014. -- 44 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Hašek.
DA 2791

Galerie jako otevřený prostor [rukopis] : realizace žákovských konceptů zaměřených na problematiku galerijního provozu / Tereza Havlovicová. -- 2014. -- 56 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jitka Kratochvílová.
DA 2778

Galerijní animace jako prostředek k práci s prostorem [rukopis] / Jana Ptáčková. -- 2014. -- 83 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miloš Makovský.
DA 3830

Guerillový projekt na podporu čtení pro studenty základních škol [rukopis] / Martina Patočková. -- 2014. -- 70 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jitka Kratochvílová.
DA 2787

Hra jako prostředek komunikace [rukopis] / Klára Nackeová. -- 2014. -- 33 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Hašek.
DA 2775

Intimita a sebeinterpretace jako námět uměleckého a výtvarně pedagogického zkoumání [rukopis] / Radka Michelová. -- 2014. -- 49 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jitka Géringová.
DA 2497

Kompozice osobního prostoru (Zjednodušování v uměleckém a výtvarně pedagogickém zpracování) [rukopis] / Markéta Rampouchová. -- 2014. -- 91 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Margita Titlová-Ylovsky.
DA 2498

Kresba hrou, aneb kresba jako prostředek významového posunu [rukopis] / Monika Bachová. -- 2014. -- 68 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zuzana Blažková.
DA 4106

Levitace [rukopis] / Tomáš Kounovský. -- 2014. -- 39 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Hašek.
DA 2777

Město loutek [rukopis] : výtvarně - vzdělávací projekt / Petra Kosejková. -- 2014. -- 46 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miloš Makovský.
DA 2785

Moje fantaskní krajina [rukopis] / Eva Myroniuková. -- 2014. -- 38 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Margita Titlová-Ylovsky.
DA 2786

Odpady ve společnosti - interaktivní objekt, umístěný na rušném místě [rukopis] / Jan Boudný. -- 2014. -- 31 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Aleš Veselý.
DA 2799

Pohyblivé obrazy. Začlenění videotvoby a filmu do výuky výtvarné výchovy [rukopis] / Hana Novosádová. -- 2014. -- 95 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kateřina Dytrtová.
DA 2496

Přesahy malby v postkonceptuálních tendencích [rukopis] / Lucie Růžičková. -- 2014. -- 42 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Hašek.
DA 2780

Příroda jako úkryt - zkoumání vztahu člověka a přírody [rukopis] / Michaela Sedláčková. -- 2014. -- 34 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jan Prošek.
DA 2783

Řeka ve mně - výtvarně pedagogický projekt [rukopis] / Markéta Burianová. -- 2014. -- 56 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Margita Titlová-Ylovsky.
DA 2776

Skupina DMA: práce, témata, inspirace [rukopis] / Alžběta Belajová. -- 2014. -- 113 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Prošek.
DA 3838

V barvách zvuků plechu [rukopis] / Barbora Emingerová. -- 2014. -- 39 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Aleš Veselý.
DA 2800

Viralita a vizuální kultura [rukopis] / Kateřina Molendová. -- 2014. -- 42 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Hašek.
DA 2781

Vizualizace příběhu [rukopis] / Josef Poslušný. -- 2014. -- 60 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Monika Vortelová.
DA 3839

Všednost lidského života [rukopis] / Kamila Plochová. -- 2014. -- 51 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Hašek.
DA 2784

Začlenění výuky architektury do osnov výtvarné výchovy pro 1. stupeň základní školy [rukopis] / Michaela Boudová. -- 2014. -- 109 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kateřina Dytrtová.
DA 4107
  

Přírodovědecká fakulta

 
  

Katedra biologie

 

Annelida: současný stav znalostí o anatomii, biologii, evoluci a taxonomii kmene [rukopis] / Kateřina Skálová. -- 2014. -- 25 l., [18] l. příl. : barev. il., schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaromír Hajer.
DA 2855

Bakteriální biofilmy [rukopis] / Jan Mach. -- 2014. -- 88 l. : grafy, schémata, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Oldřich Benada.
DA 2858

Bryofloristický průzkum NPP Jánský vrch u obce Korozluky v okrese Most [rukopis] / Martin Kolařík. -- 2014. -- 94 l. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lenka Němcová.
DA 2863

Cyto- a chemoarchitektonika kostní tkáně a její přestavba/obnova u člověka v dospělosti [rukopis] / Martina Doubková. -- 2014. -- 94 l. : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladislav Mareš.
DA 2868

Ethology of Southern Right Whale (Eubalaena australis) [rukopis] / Petra Nevečeřalová. -- 2014. -- 56 l., [24] l. příl. : barev. il., mapy, grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michelle Wcisele.
DA 2865

Explorace rizikových faktorů vedoucích ke vzniku bigorexie u mládeže [rukopis] / Martin Boček. -- 2014. -- 65 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Škoda.
DA 3823

Faunistický průzkum vybraných stanovišť vodní nádrže Modlany se zvláštním zaměřením na motýly [rukopis] / Zuzana Nejedlá. -- 2014. -- 37 l., [43] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaromír Hajer.
DA 4199

Floristická charakteristika vybraných rekultivovaných ploch v okolí Mostu [rukopis] / Lucie Pokorná. -- 2014. -- 57 l. : barev. il., mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Kubát.
DA 2860

Floristický průzkum Mariánské skály u města Ústí nad Labem [rukopis] / Stanislav Šanda. -- 2014. -- 125 l. : barev. il., tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Karel Kubát.
DA 2854

Floristický průzkum oblasti mezi obcemi Lukavec a Brozany nad Ohří [rukopis] / Pavel Zdvořák. -- 2014. -- 72 l. : grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Kubát.
DA 2864

Floristický průzkum okolí obce Ryjice v severních Čechách [rukopis] / Michala Horňáková. -- 2014. -- 84 l. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Kubát.
DA 3822

Hlenky (Myxomycota) v okolí Vaňovského vodopádu v Českém středohoří a v okolí obce Hartvíkovice v okrese Třebíč [rukopis] / Jana Rachůnková. -- 2014. -- 119 l., [37] l. příl. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lenka Němcová.
DA 2879

Hodnocení účinnosti inokulace komerčními preparáty mykorhizních hub v zahradnické praxi [rukopis] / Jan Adamec. -- 2014. -- 56 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Milan Gryndler.
DA 2869

Idiopatické střevní záněty: morfologické změny zánětlivého infiltrátu u pacientů s IBD rezistentních k biologické léčbě [rukopis] / Pavla Valatová. -- 2014. -- 69 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Čegan.
DA 2859

Kleptoparazitismus u pavouků [rukopis] / Jolana Havlová. -- 2014. -- 53 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaromír Hajer.
DA 2856

Komunikace mezi člověkem a psem [rukopis] / Marcela Hefferová. -- 2014. -- 69 l. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Helena Chaloupková.
DA 2877

Liší se cena mykorrhizní symbiózy u rostlin s C3 a C4 metabolismem? [rukopis] / Věra Procházková. -- 2014. -- 69 s. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Jansa.
DA 2861

Menstruační synchronizace a analýza cyklů mandrilů ryholících [rukopis] / Zuzana Odstrčilová. -- 2014. -- 50 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Stanislav Lhota.
DA 4197

Mikrofluidní systémy a jejich využití v oblasti buněčné biologie [rukopis] / Jiří Smejkal. -- 2014. -- 56 l. : barev. il., grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Marcel Štofik.
DA 3820

Mikromorfologie srsti vybraných druhů zvířat [rukopis] / Kateřina Zralá. -- 2014. -- 66 l. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Ipser.
DA 3818

Možnosti molekulární detekce čeledi Serpulaceae [rukopis] / Luděk Sušický. -- 2014. -- 57 l., [24] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Milan Gryndler.
DA 3824

Ontogenetický cyklus Zorocrates guerrensis (Araneae: Zorocratidae) a postembryonální vývoj kalamistra [rukopis] / Tereza Nastoupilová. -- 2014. -- 62 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaromír Hajer.
DA 2878

Percepce aposematického zbarvení rostlinné potravy semenožravými ptáky [rukopis] / Jana Šalenová. -- 2014. -- 48 l. : barev. il. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Roman Fuchs.
DA 2866

Pracovní sešit ve výuce biologie bezobratlých živočichů pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií [rukopis] / Eliška Mudruňková. -- 2014. -- 115 l., [12] l. příl. : il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kateřina Drbalová.
DA 4195

Prevalence ektoparazitů v období jednoho roku na území Teplic [rukopis] / Iveta Šustrová. -- 2014. -- 76 l., [5] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Karina Šondová.
DA 2853

Příspěvek k poznání fauny obratlovců vodní nádrže Modlany a jejího okolí [rukopis] / Lucie Bendová. -- 2014. -- 47 l., [23] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaromír Hajer.
DA 2857

Příspěvek k poznání obratlovců rybniční soustavy v blízkosti města Jablonné v Podještědí [rukopis] / Zuzana Žmudová. -- 2014. -- 42 l., [20] l. příl. : barev. il., mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaromír Hajer.
DA 4198

Snovací aparát pavouka druhu Zorocrates guerrensis (Araneae: Zorocratidae) [rukopis] / Barbora Lišková. -- 2014. -- 47 l. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaromír Hajer.
DA 3819

Snovací ústrojí pavouků čeledi Theraphosidae [rukopis] / Tereza Hendrychová. -- 2014. -- 36 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaromír Hajer.
DA 2862

Stárnutí živočišných buněk [rukopis] / Lenka Sitková. -- 2014. -- 47 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladislav Mareš.
DA 4196

Syntéza a charakterizace fluorescenčních nanokompozitních dendronů pro bioanalytické účely [rukopis] / Zdeňka Cyrusová. -- 2014. -- 126 l. : barev. il., grafy, schémata. -- Ved. práce Jan Malý.
DA 2867
  

Katedra fyziky

 

Analýza struktury a vlastností nanovlákenných textilií [rukopis] / Antonín Čajka. -- 2014. -- 40 l. : il., grafy, schémata, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Pavla Čapková.
DA 2690

Aplikace teorie perkolace ve fyzice kompozitních struktur [rukopis] / Petr Kolář. -- 2014. -- 52 s., [7] s. příl. : barev. il., grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Švec.
DA 3834

Depozice tenkých vrstev oxidů cínu dopovaných železem a jejich charakterizace [rukopis] / Ondřej Libera. -- 2014. -- 42 l. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Kormunda.
DA 2691

Experimentální průzkum evanescentní vlny na mikrovlnných frekvencích [rukopis] / Martin Jaskevič. -- 2014. -- 69 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Fiala.
DA 2696

Nanostruktury pro biosenzory a Lab-on-a-chip zařízení [rukopis] / Petr Aubrecht. -- 2014. -- 71 l. : il., grafy, schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Marcel Štofik.
DA 2689

Studium povrchových vlastností nanostrukturovaných materiálů [rukopis] / Simona Lupínková. -- 2014. -- 59 l. : il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeňka Kolská.
DA 2692

Syntéza a charakterizace dendrimer-proteinových konjugátů s biorekogniční schopností pro aplikaci v biomedicíně [rukopis] / Tereza Knapová. -- 2014. -- 79 l. + CD-ROM. -- Ved. práce Jan Malý.
DA 2693

Využití programu Comsol Multiphysics pro modelování ve fyzice [rukopis] / Jaroslav Vašut. -- 2014. -- 75 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeněk Moravec.
DA 2697
  

Katedra geografie

 

Analýza cestovního ruchu Českého Švýcarska s důrazem na pěší turistiku a cykloturistiku [rukopis] / Tomáš Kadlec. -- 2014. -- 116 l. : barev. il., grafy, mapy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Milan Jeřábek.
DA 3779

Analýza cestovního ruchu v SO ORP Kadaň [rukopis] / Petra Mittagová. -- 2014. -- 101 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Aleš Navrátil.
DA 3763

Analýza středoškolských a vysokoškolských učebnic kartografie od počátku 20. století [rukopis] = Analysis of secondary and tertiary textbooks of cartography from the early 20th century / Eliška Kůtová. -- 2014. -- 65 l., [11] l. příl. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Daniel Bláha.
DA 3973

Arabská ropa [rukopis] : těžba, export a rezervy v zemích Maghrebu a Mašriku / Matyáš Křivda. -- 2014. -- 75 l. : grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ladislav Skokan.
DA 4113

Cestovní ruch Keni a jeho geografické předpoklady [rukopis] = Tourism Kenya and its geographical conditions / Nikola Rážková. -- 2014. -- 77 l. : barev. il., mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Martínek.
DA 3768

Čerpání dotací ze Strukturálních fondů Evropské unie na příkladu Ústeckého kraje [rukopis] = Drawing subsidies of Structural funds of the European union in Usti Region / Tereza Hrušková. -- 2014. -- 97 l. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Milan Jeřábek.
DA 3764

Fyzickogeografická charakteristika krasové skupiny 24 v Českém krasu se zvláštním důrazem na faunu, floru a jeskynní systémy [rukopis] = Physical geographical characteristic of karst Group of 24 in Czech Karst, with special emphasis on the flora, fauna and cave systems / Šárka Brychtová. -- 2014. -- 53 l., [15] l. příl. : barev. il., mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Balej.
DA 3760

Geografické a environmentální dopady používání mobilních telefonů: aplikace do výuky [rukopis] = Geographical and environmental impacts of using mobile phones: application into teaching / Kateřina Machovičová. -- 2014. -- 75 l., [15] l. příl. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Matějček.
DA 3771

Geografie Aljašky se zaměřením na rybolov [rukopis] = Geography of Alaska with a focus on fishing / Kristýna Havlíčková. -- 2014. -- 62 l., [6] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Martínek.
DA 3757

Geografie kávy [rukopis] = Geography of coffee / Tadeáš Skuhra. -- 2014. -- 58 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Martínek.
DA 3782

Geomorfologické charakteristiky kamenitých akumulací v labském údolí ve střední části Českého středohoří [rukopis] / Jiří Nádvorník. -- 2013. -- 56 l. : barev. il., grafy, mapy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Raška.
DA 3753

Historická retrospektiva a vnímání přírodních hazardů v ČR v letech 1945 - 1950 [rukopis] = Historical retrospective and perception of natural hazards in Czechia in years 1945 - 1950 / Marek Holub. -- 2014. -- 54 l. : il., mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Raška.
DA 3765

Hodnocení geomorfologicky zajímavých skalních objektů v západní části CHKO Labské pískovce pro potřeby geoedukace a geoturismu [rukopis] = Assessment of rock landforms in western part of the PLA Labské pískovce for the purpose of geoeducation and geotourism / Martin Tomášek. -- 2014. -- 106 l. : barev. il., tabulky, mapy + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Pavel Raška.
DA 3970

Hodnocení modelové oblasti Petrovicka se zaměřením na environmentální limity a potenciál rozvoje [rukopis] / Monika Ledvinová. -- 2014. -- 57 l., [4] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Balej.
DA 3784

Hodnocení potenciálně vhodných území pro vybudování bikeparků v Ústeckém kraji na základě geografických faktorů [rukopis] = Evaluation of potentially suitable territories for the construction of mountain bike park in the Usti region on the geographical factors basics / Jaroslav Voltr. -- 2014. -- 57 l., [5] l. příl. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Matějček.
DA 3787

Hodnocení územní identity obyvatel Jetřichovicka [rukopis] / Tomáš Kurej. -- 2014. -- 92 l. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Raška.
DA 4111

Hypsografická křivka a její proměny v čase [rukopis] = Hypsographic curve and its transformation in time / Věra Píšová. -- 2014. -- 50 l. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Alena Chvátalová.
DA 3770

Index štěstí v geografických souvislostech [rukopis] = Index of happiness in geographical context / Iva Ritschelová. -- 2014. -- 60 l., [2] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Matějček.
DA 3774

Jaderná elektrárna Temelín a její vliv na okolí [rukopis] = Nuclear power plant Temelín and it influence on the surrounding / Tereza Koblasová. -- 2014. -- 68 l., [7] l. příl., [19] l. vol. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Milan Jeřábek.
DA 3778

Katalog geomorfologických tvarů Zittauer Gebirge [rukopis] = Catalogue of geomorphological forms of Zittau Mountains / Petra Weymanová. -- 2014. -- 94 l. : barev. il., mapy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Alena Chvátalová.
DA 3786

Ledovce v Evropě a jejich změny [rukopis] = Glaciers in Europe and their changes / Veronika Stejskalová. -- 2014. -- 47 l., [1] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivan Farský.
DA 3972

Likvidace/znovuotevření regionálních železničních tratí [rukopis] = Disposal/re-opening local railways / Kateřina Křížová. -- 2014. -- 68 l. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivan Bičík.
DA 3776

Mezistátní migrace ve Střední Evropě 20. století [rukopis] = Interstate migration in Central Europe during the 20th century / Lenka Želechovská. -- 2014. -- 57 l. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivan Bičík.
DA 3785

Míra světelného znečištění v oblasti města Mělníka a jeho okolí [rukopis] = The rate of light pollution in the area of Mělník and its surroundings / Klára Vojtěchovská. -- 2014. -- 62, xxii l. : barev. il., mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Matějček.
DA 3788

Moskva a Petrohrad v cestovním ruchu [rukopis] = Moscow and St. Petersburg in tourism / Veronika Drbohlavová. -- 2014. -- 62 l., [35] l. příl. : barev. il., mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ladislav Skokan.
DA 4045

Podstávkové domy a jejich potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v pravobřežní části MAS Labské skály [rukopis] = Half-timbered houses and their potential for the development of tourism in the right side of MAS Labské skály area / Ivana Budilová. -- 2014. -- 82 l., [100] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladan Hruška.
DA 3759

Pomník jako součást lokálního a regionálního dědictví: příklad vybraných oblastí v Ústeckém kraji [rukopis] = Monument as a part of local and regional heritage: The example of selected areas in the Ústecký region / Kateřina Jindřichová. -- 2014. -- 79 l., [22] l. příl. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeněk Kučera.
DA 4048

Porovnání životní úrovně a jejího vnímání obyvateli ve vztahu k image vybraných obcí [rukopis] = Comparison of living standards and the perception inhabitant in the selected villages image / Petra Hlubučková. -- 2014. -- 72 l., [11] l. příl. : grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Silvie Kučerová.
DA 3766

Potenciál územního rozvoje města Nejdek: kritická analýza územního plánu [rukopis] = Potential spatial development of Nejdek: critical analysis of the land use plan / Kateřina Pittlová. -- 2014. -- 57 l. : mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladan Hruška.
DA 3769

Problém integrace rusofonní minority v Pobaltí [rukopis] = The problem of integration the Russian speakers in Baltics / Barbora Reinerová. -- 2014. -- 72 l. : grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivan Bičík.
DA 3767

Prostorová analýza nehodovosti v Plzeňském kraji a metody její vizualizace [rukopis] = Spatial analysis of traffic accident frequency in Pilsen region and methods of vizualisation / Lenka Holá. -- 2014. -- 102 l., [12] l. příl. : grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Daniel Bláha.
DA 3974

Prostorové rozmístění vulkanismu v Evropě [rukopis] = Spatial allocation of volcanism in Europe / Veronika Černá. -- 2014. -- 52 l. : barev. il., mapy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Alena Chvátalová.
DA 3758

Předpoklady cestovního ruchu v oblasti českých vesnic rumunského Banátu [rukopis] = Prerequisities for the successful development of tourism in the area of Czech villages in Banat, Romania / Petr Líšťanský. -- 2014. -- 68 l., [4] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Martínek.
DA 3772

Přímé zahraniční investice v Ústeckém kraji. Vliv zahraničních investic ve zpracovatelském průmyslu na zaměstnanost Ústecka [rukopis] = Foreign direct investments in Ústí nad Labem region. Effect of foreign direct investments in manufacturing industry on employment of Ústí nad Labem region / Radim Lanz. -- 2014. -- 53 l. : grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ladislav Skokan.
DA 4042

Regionální identita sídlišť Litvínovska [rukopis] / Jan Rosenbaum. -- 2014. -- 75 l., [12] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Anděl.
DA 3773

Rozmístění obchodních řetězců v Královéhradeckém kraji [rukopis] = The distribution of trade chains in the Hradec Králové region / Martina Vávrová. -- 2014. -- 102 l. : barev. il., mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Milan Bursa.
DA 3969

Scenic roads, možnosti rozvoje v Ústeckém kraji [rukopis] = Scenic roads, potential for developement in Ústecký region / Ladislav Bobr. -- 2014. -- 90 l. : barev. il., mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Balej.
DA 3761

Sekty a nová náboženská hnutí v České republice po roce 1989. Příspěvek ke geografii náboženství [rukopis] / David Krejčí. -- 2014. -- 69 l. : barev. il., grafy, mapy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Aleš Navrátil.
DA 3777

Slovinsko jako destinace pro (český) cestovní ruch [rukopis] = Slovenia as a destination for (Czech) tourism / Dominika Müllnerová. -- 2014. -- 58 l., [22] l. příl. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Martínek.
DA 3762

Současné možnosti návrhu zonace CHKO Kokořínsko-Máchův kraj v prostředí GIS [rukopis] = Current possibilities for suggesting degrees of protection in the Kokořínsko-Máchův kraj protected landscape area in GIS / Lucie Hadáčková. -- 2014. -- 111 s., [26] s. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Dolejš.
DA 4046

Společenská percepce povodňového rizika v Ústí nad Labem [rukopis] = Social perception of flood risk in Ústí nad Labem / Barbora Mištová. -- 2014. -- 74 l., [2] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Raška.
DA 3783

Trendy charakteristik zaměstnanosti: okresy Most a Teplice [rukopis] / Lumír Kratochvíl. -- 2014. -- 53 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Silvie Kučerová.
DA 3775

Územní aspekty výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Libereckém kraji [rukopis] / Zuzana Šimonová. -- 2014. -- 56 l., [5] l. příl. : mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Milan Jeřábek.
DA 3971

Vliv vybraných faktorů na vývoj vegetačního krytu vrchů Vraníku a Kamýku u Libčevse (České středohoří) [rukopis] = Effects of selected factors on development of vegetation cover on the Vraník and Kamýk hills by Libčeves (České středohoří Mts.) / Michal Forejt. -- 2014. -- 71 s. : il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Raška.
DA 4047

Vybrané předpoklady cestovního ruchu na Plzeňsku [rukopis] = The selected presumptions for tourism of the Pilsen area / Petra Vecková. -- 2014. -- 57 l. : grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ivan Farský.
DA 3789

Využití mentálních map žáků při hodnocení školních atlasů [rukopis] / Anna Tkáčová. -- 2014. -- 60, xxix l. : barev. il., mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Daniel Bláha.
DA 3780

Vývoj a struktura pracovních míst ve venkovských obcích okresu Chomutov od roku 1991 [rukopis] / Tomáš Smetana. -- 2014. -- 48 l., [5] l. příl. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladan Hruška.
DA 3781

Vývoj Chabařovic od roku 1990 a perspektivy dalšího rozvoje [rukopis] = Development of the town Chabařovice since 1990 and perspectives of further development / Michal Macák. -- 2014. -- 47 l., [5] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladan Hruška.
DA 4041

Vývoj využití krajiny a krajinného pokryvu na vybraných sesuvných lokalitách na Ústecku [rukopis] = Land use/land cover development at the landslide sites in the Ústí nad Labem region / Jana Lamková. -- 2014. -- 80 s. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Raška.
DA 4049

Zadluženost obcí v Libereckém kraji a přilehlém pohraničí Německa a Polska [rukopis] / Radek Kult. -- 2014. -- 80 l. : mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Milan Jeřábek.
DA 4050

Zaniklá sídla okresu Chomutov po roce 1945 [rukopis] = Defunct places in the district of Chomutov after 1945 / Dana Herkommerová. -- 2014. -- 47 l., [12] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladan Hruška.
DA 3756

Zhodnocení vlivu přírodních podmínek na život obyvatel Šumavy v období od 2. poloviny 19. století do roku 1945 [rukopis] / Nikola Daverná. -- 2014. -- 85 l. : barev. il., mapy, schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Riezner.
DA 4112
  

Katedra chemie

 

Detekce polutantů pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií [rukopis] / Petra Majerová. -- 2014. -- 70 l., [10] l. příl. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Trögl.
DA 4311

Fotokatalytická degradace s použitím směsných katalyzátorů na bázi TiO2 [rukopis] / Josef Michael Haupt. -- 2014. -- 51 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ľuboš Vrtoch.
DA 2870

Fyzikálně-chemické vlastnosti roztoků pro přípravu disperzí nanočástic [rukopis] / Miloš Černoušek. -- 2014. -- 63 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdeňka Kolská.
DA 2871

Syntéza porfyrinů s azobenzenovými substituenty [rukopis] / Michaela Rauerová. -- 2014. -- 37 l. : schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Thi Thu Huong Nguyen.
DA 4310
  

Katedra informatiky

 

Analýza a nasazení metod řízení provozu v datových sítích [rukopis] / Pavel Kašpar. -- 2014. -- 63 s. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petr Kubera.
DA 3011

Analýza prostředků pro vytváření, zpracování a ukládání HDR obrazu [rukopis] / Alena Štejnarová. -- 2014. -- 85 s. : barev. il., schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Kuba.
DA 3014

Bezpečnostní mechanismy protokolů pro zajištěnou komunikaci v síťových modelech [rukopis] / Martin Bárta. -- 2014. -- 71 s. : barev. il., schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Toni Koluch.
DA 3821

Dynamické programování [rukopis] / Roman Petrášek. -- 2014. -- 85 s. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petr Kubera.
DA 2709

Komunikace mezi moduly XBee [rukopis] / Martin Chouň. -- 2014. -- 91 s., [6] s. příl. : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petr Haberzettl.
DA 2730

Mini PC jako kancelářský počítač na platformě android [rukopis] / David Koutský. -- 2014. -- 55 s. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Krejčí.
DA 3829

Model zbraňové věže s automatickým zaměřováním [rukopis] / Jan Radoň. -- 2014. -- 74 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Krejčí.
DA 2731

Modelování procesu tisku na laserové tiskárně ve 3d studio max [rukopis] / Tomáš Novotný. -- 2014. -- 71 s. : il., schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kamil Balín.
DA 3016

Návrh a implementace desktopové aplikace pro správu a analýzu dat, konkrétně GPS [rukopis] / Daniel Zavičár. -- 2014. -- 66 s. : il., schémata. -- Ved. práce Petr Kubera.
DA 3009

Návrh simulačního modelu energetického managementu malé solární elektrárny v závislosti na potřebách domácnosti pomocí Petriho sítí [rukopis] / Pavel Jarkovský. -- 2014. -- 69 s. : il., grafy, schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Barilla.
DA 2676

Návrh simulačního modelu řízení provozu v železniční stanici pomocí Petriho sítí [rukopis] / Jan Vojtíšek. -- 2014. -- 60 s. : barev. il., schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Barilla.
DA 3825

Návrh topologie pro ISP v lokalitě Ústí nad Labem [rukopis] / Jan Patočka. -- 2014. -- 61 s. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Krejčí.
DA 2677

Počítačem dopočítávaná grafika a její dopad na klasickou animaci [rukopis] / Zdeněk Špetlík. -- 2014. -- 61 s. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kamil Balín.
DA 4102

Počítačová simulace a analýza vybraných frontových systémů [rukopis] / Markéta Temkovičová. -- 2014. -- 85 l. : il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Škvor.
DA 3007

Porovnání firemních multiplatformních IT infrastruktur [rukopis] / Martin Mareček. -- 2014. -- 99 s. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Kuba.
DA 3013

Porovnání serverových hypervisorů [rukopis] / Vojtěch Šindler. -- 2014. -- 83 s. : barev. il. -- Ved. práce Jan Krejčí.
DA 3826

Produkční a profilovací nástroje pro prostředí .NET [rukopis] / Jiří Kratochvíl. -- 2014. -- 83 s. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petr Kubera.
DA 3010

Realizace meteorologické stanice pomocí RaspBerry PI [rukopis] = Implementation of meteorological station using Raspberry PI / Jan Churáček. -- 2014. -- 52, 2 l. : grafy, schémata, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Petr Kubera.
DA 2710

Simulace pohybu chodců pomocí mikroskopického modelu [rukopis] / Martin Pražák. -- 2014. -- 53 s. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petr Kubera.
DA 3008

Síťová datová centra [rukopis] / Jakub Rozbora. -- 2014. -- 51 l. : barev. il., schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Toni Koluch.
DA 3827

Softwarová infrastruktura a hardware pro cloudové služby [rukopis] / Viktor Vítek. -- 2014. -- 57 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Krejčí.
DA 2753

Softwarový návrh ISP [rukopis] / Pavel Bačík. -- 2014. -- 55 s. : barev. il., mapy, schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Krejčí.
DA 2678

Současné trendy v konvergenci IT [rukopis] / Tomáš Drobný. -- 2014. -- 67 l. : il., grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Krejčí.
DA 2752

Správce zdrojů a nástroje pro transfer dokumentů do korpusu programovacích jazyků [rukopis] / Pavel Hronek. -- 2014. -- 61 s. : schémata + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jiří Fišer.
DA 2708

Využití technologie RFID v dopravě [rukopis] / Vladimír Antoš. -- 2014. -- 53 s. : il. schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Toni Koluch.
DA 3012

Využití 3D animačních a modelovacích prostředí k vytvoření interaktivního výukového programu [rukopis] / Daniel Horák. -- 2014. -- 73 s. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Kuba.
DA 3015

Vývojová deska pro mikrokontroléry MSP430 [rukopis] / Marek Liška. -- 2014. -- 31, II l. : schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petr Haberzettl.
DA 3828

Webový server pro zprostředkování nabídek zaměstnání [rukopis] / David Krulich. -- 2014. -- 51 s. : schémata. -- Ved. práce Jiří Fišer.
DA 2707
  

Katedra matematiky

 

Afinní zobrazení kuželoseček [rukopis] / Ondřej Petíř. -- 2014. -- 61 s. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lenka Součková.
DA 3979

GIS model univerzitního kampusu se zaměřením na analýzu únikových tras [rukopis] / Václav Palík. -- 2014. -- 43 s. : barev. il. -- Ved. práce Jiří Fišer.
DA 3795

Heuristické strategie - speciálně strategie vložení pomocného prvku, strategie invariantu a strategie vypuštění podmínky [rukopis] / Lenka Reháková. -- 2014. -- 52 l. : schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Kopka.
DA 3982

Iracionální čísla a důkazy iracionality [rukopis] / Milan Kmeť. -- 2014. -- 40 l. -- Ved. práce Jan Spěvák.
DA 4490

Obecné strategie řešení úloh ve školské matematice [rukopis] / Kateřina Kučerová. -- 2014. -- 49 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petr Eisenmann.
DA 3980

Případová studie dítěte s dyskalkulií na 2. stupni základní školy [rukopis] / Blanka Wernerová. -- 2014. -- 100 l. : il., grafy + 2 CD-ROMy. -- Ved. práce Magdalena Krátká.
DA 3978

Rovnice ve výuce na ZŠ projektovou metodou [rukopis] / Anna Antonová. -- 2014. -- 71 l. : schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Magdalena Krátká.
DA 3981

Rozvíjení matematických ideí pomocí origami [rukopis] = Developing mathematical ideas with origami / Petr Mentlík. -- 2014. -- 71 l., [18] l. vol. příl. : il., schémata. -- Ved. práce Jiří Přibyl.
DA 3983

Uspořádané úplně jednoduché pologrupy [rukopis] / Libor Vytlačil. -- 2014. -- 71 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Kuřil.
DA 3984
  

Fakulta sociálně ekonomická

 
  

Katedra ekonomie

 

Analýza bankovních produktů určených ke zhodnocování volných peněžních prostředků [rukopis] / Šárka Baičevová. -- 2013. -- 85 l., [2] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Blanka Dlouhá.
DA 2355

Analýza ekonomiky Evropské unie a její porovnání s USA [rukopis] / Martin Krška. -- 2014. -- 93 l., [3] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jakub Vosátka.
DA 3735

Analýza finančního zdraví firmy - teorie a praxe [rukopis] / Michal Lašťovka. -- 2013. -- 70 l., [3] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Marcela Holečková.
DA 2354

Analýza hospodaření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace [rukopis] / Martin Smolek. -- 2014. -- 70 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 3738

Analýza konkurence na trhu s elektrickou energií [rukopis] / Tomáš Barták. -- 2013. -- 81 l., [13] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alice Reissová.
DA 1849

Analýza malých a středních nemocnic v Libereckém kraji [rukopis] / Bedřich Černoušek. -- 2014. -- 66 l., [6] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3288

Analýza obchodu vybrané společnosti [rukopis] / Lenka Martínková. -- 2014. -- 91 l., [15] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Siviček.
DA 3734

Analýza Phillipsovy křivky v ČR v letech 1993 - 2012 a její souvislost s vybranými makroekonomickými ukazateli [rukopis] / Andrea Motejlová. -- 2014. -- 80 l., [15] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 3723

Analýza postupů vybraných firem v Ústeckém kraji při expanzi na zahraniční trh [rukopis] / Petra Šlamborová. -- 2013. -- 64 l., [7] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 2362

Analýza provozování e-shopu [rukopis] / Jan Chomistek. -- 2013. -- 99 l., [6] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Oldřich Jetmar. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 13.11.2018.
DA 2452

Analýza řízení vztahů se zákazníky ve společnosti ČEZ Zákaznické služby s.r.o. [rukopis] / Tereza Urbanová. -- 2014. -- 98 l., [5] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Kamila Tišlerová.
DA 3250

Analýza územně samosprávného celku z pohledu financování hospodaření a daňových povinností [rukopis] / Věra Nedvědová. -- 2013. -- 76 l., [7] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Vodičková.
DA 2454

Analýza vývoje daně z příjmů fyzických osob v České republice v letech 2004 - 2013 [rukopis] / Zdeňka Hájková. -- 2014. -- 69 l., [7] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jitka Hašková.
DA 3727

Analýza zahraničního obchodu České republiky [rukopis] / Helena Veselá. -- 2014. -- 62 l., [8] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Siviček.
DA 3730

Digitální marketing ve sportu [rukopis] / Petr Pastýřík. -- 2014. -- 95 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Oldřich Jetmar.
DA 3249

Dobrovolnictví a jeho ekonomický význam [rukopis] / Jan Prokop. -- 2013. -- 84 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Brodský.
DA 2455

Důchodový systém v ČR a jeho budoucnost [rukopis] / Martina Charouzková. -- 2014. -- 91 l., [17] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 3262

Ekonomické dopady legislativních změn na hospodaření fotovoltaických elektráren [rukopis] / Jakub Komárek. -- 2013. -- 80 l., [3] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 2456

Ekonomický význam cestujících pro letiště [rukopis] / Pavel Darda. -- 2014. -- 93, 7 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Marta Žambochová.
DA 3280

Ekonomika pivovarnictví v ČR [rukopis] / Jiří Svatek. -- 2014. -- 85 l., [19] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petr Brázda.
DA 3264

Ekonomika vybraného sportovního klubu [rukopis] / Pavel Novák. -- 2013. -- 67 l., [2] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 2363

Elektronické bankovnictví - produkt Nové ekonomiky [rukopis] / Kateřina Valentová. -- 2014. -- 136 l., [67] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3737

Evropský systém certifikace trvale udržitelné produkce biomasy a biopaliv sloužící k regulaci emisí skleníkových plynů při pěstování, sklizni, dopravě a skladování biomasy v ekonomice obchodní společnosti [rukopis] / Miroslav Novotný. -- 2014. -- 75 l., [11] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Eva Fuchsová.
DA 3729

Financování neziskových organizací [rukopis] / Eva Korčoková. -- 2014. -- 71 l., [6] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Lenka Nigrinová.
DA 3725

Financování zdravotnictví v ČR se zaměřením na veřejné zakázky [rukopis] / Karin Blatnická. -- 2014. -- 68 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3407

Firemní filantropie [rukopis] / Eva Sekerová. -- 2014. -- 82 l., [9] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jiří Brodský.
DA 3726

Hodnocení efektivnosti investice do nové výrobní haly [rukopis] / Dominika Michnová. -- 2013. -- 132 l., [6] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Gejza Horváth.
DA 2366

Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců ve vybraném podniku [rukopis] / Petra Měřínská. -- 2013. -- 108 l., [22] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Dita Štyvarová.
DA 2356

Internetový marketing malé obchodní firmy [rukopis] / Monika Fantová. -- 2014. -- 72 l., [6] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavlína Dvořáková.
DA 3731

Intradenní obchodování a jeho diverzifikace pomocí opční strategie [rukopis] / Petr Vít. -- 2014. -- 121 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 3724

Investiční a podílové fondy z hlediska daně z příjmů [rukopis] / Kateřina Bajerová. -- 2013. -- 65 l., [24] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Pavlína Mazancová.
DA 2351

Kolektivní investování v České republice [rukopis] / Lukáš Klokan. -- 2013. -- 88 l. (146 774 znaků). -- Ved. práce René Hladík.
DA 2360

Komplexní analýza a komparace produktů nejvýznamnějších pojišťoven se sídlem v ČR [rukopis] / Lukáš Jůva. -- 2014. -- 72 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Janáková.
DA 3728

Komplexní srovnání produktů nejvýznamnějších bank v ČR [rukopis] / Jakub Reiser. -- 2014. -- 76 l. : tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 3687

Konkurenceschopnost společnosti Lázně Poděbrady, a.s. [rukopis] / Pavla Vejtrubová. -- 2014. -- 87 l., [16] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Michaela Mistríková.
DA 3279

Marketingová strategie divize VAIO firmy Sony [rukopis] / Veronika Slivová. -- 2013. -- 73 l., [10] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Michaela Mistríková.
DA 2289

Marketingová strategie firmy Potraviny Lachman [rukopis] / Miroslav Mojžíš. -- 2013. -- 69 l., [4] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 2353

Marketingová strategie města Žatec v oblasti cestovního ruchu [rukopis] / Jitka Jarolímová. -- 2014. -- 125 l., [24] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Alice Reissová.
DA 3265

Marketingová strategie pobočky Alza.cz, Mělník [rukopis] / Lucie Lišková. -- 2013. -- 67 l., [6] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 2288

Marketingová strategie sportovního obchodu [rukopis] / Jan Krasl. -- 2014. -- 73 l., [3] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Ivana Štěpánová.
DA 3268

Mezipodnikové srovnávání ve vinařském odvětví [rukopis] / Lucie Zikmundová. -- 2014. -- 77 l., [24] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Marcela Holečková.
DA 3286

Moderní metody a nástroje řízení kvality v automobilovém průmyslu [rukopis] / Tereza Teufelová. -- 2014. -- 81 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 3688

Návrh na posílení konkurenceschopnosti společnosti Žatecký pivovar, spol. s r.o. [rukopis] / Jiřina Nguyenová. -- 2013. -- 91 l., [10] l. příl. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Alena Zábranská. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 14.11.2028.
DA 2453

Optimalizace zásobování stravovacích provozů ve společnosti Lázně Teplice v Čechách, a. s. [rukopis] / Martin Vacek. -- 2014. -- 66 l., [30] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Alena Zábranská.
DA 3686

Plánovací a rozhodovací procesy ve společnosti AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group [rukopis] / Jiří Tyl. -- 2014. -- 79 l., [3] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Alena Zábranská.
DA 3681

Podnikání prostřednictvím internetu se zaměřením na internetový obchod [rukopis] / Pavel Žďánský. -- 2014. -- 67 l., [7] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Šperk.
DA 3282

Podnikatelský záměr k vybudování bezlepkové restaurace [rukopis] / Michaela Brychtová. -- 2014. -- 83 l., [18] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jana Vodičková.
DA 3285

Podnikatelský záměr kavárny [rukopis] / Klára Křehlová. -- 2014. -- 64 l., [8] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Michaela Mistríková.
DA 3284

Podniková kultura a její analýza ve společnosti Sinac [rukopis] / Blanka Čačaná. -- 2014. -- 72 l., [4] l. příl. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Jaromír Novák.
DA 3267

Posouzení účinnosti motivačního systému v podniku s důrazem na zaměstnanecké výhody [rukopis] / Michaela Jarošová. -- 2014. -- 67 l., [3] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Hana Jírová.
DA 3263

Postavení Číny v mezinárodním obchodě v globálním světovém hospodářství na počátku 21. století [rukopis] / Michaela Stehlíková. -- 2014. -- 76 l., [2] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novotný.
DA 3683

Problematika řízení pohledávek v podniku PELA, s.r.o. [rukopis] / Veronika Sedláčková. -- 2013. -- 66 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Marcela Holečková.
DA 2365

Řízení průběhu zakázky ve stavebním podniku [rukopis] / Markéta Kadlecová. -- 2014. -- 71 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jiří Zima.
DA 3266

Řízení vztahů se zákazníky v Zahradnictví Trávníček, spol. s r. o. Milevsko [rukopis] / Martin Kovář. -- 2013. -- 75 l., [3] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 2357

Seskupení zemí jihovýchodní Asie, analýza vývoje jejich ekonomik a její další perspektivy v procesu globalizace [rukopis] / Tereza Ivanová. -- 2014. -- 71 l., [1] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novotný.
DA 3682

Sociální podnik - podpora zaměstnanosti zdravotně postižených [rukopis] / Dana Košková. -- 2014. -- 82 l., [14] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Magdalena Hunčová.
DA 3684

Specifika začlenění zahraničních pracovníků do vybrané firmy působící v českém prostředí [rukopis] / Helena Jůnová. -- 2013. -- 70 l., [10] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alice Reissová.
DA 2287

Spolupráce partnerských měst Ústeckého kraje a Spolkové republiky Německo [rukopis] / Renata Tomanová. -- 2014. -- 74 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Eva Fuchsová.
DA 3281

Srovnání zdravotnických systémů států OECD [rukopis] / Petra Sládková. -- 2014. -- 74 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3251

Statistická analýza projektu České pošty s. p. [rukopis] / Radek Podhola. -- 2014. -- 75 l., [10] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Rastislav Horáček. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 6.3.2019.
DA 3283

Strategie bankovních institucí v nabídce běžných a spořících účtů [rukopis] / Aleš Heřmánek. -- 2013. -- 69 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Jiří Uhman.
DA 2359

Time management jako nástroj efektivního operativního plánování manažera [rukopis] / Lukáš Bažant. -- 2014. -- 101 l., [8] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Eva Rohanová.
DA 3685

Trendy dotační politiky v oblasti podpory zemědělství [rukopis] / Michal Štrupl. -- 2013. -- 91 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Oldřich Jetmar.
DA 2361

Účetní a daňová specifika vybrané příspěvkové organizace [rukopis] / Petra Nedvědová. -- 2013. -- 85 l., [28] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jana Vodičková.
DA 2352

Účetní závěrka podnikatelského subjektu v kontextu uzávěrkových operací [rukopis] / Eva Ritterová. -- 2013. -- 88 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce František Hrdina.
DA 2358

Účetní závěrka podnikatelského subjektu [rukopis] / Eva Musilová. -- 2014. -- 79 l., [15] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce František Hrdina.
DA 3733

Využití internetových sociálních médií v Public Relations [rukopis] / Lukáš Gombík. -- 2014. -- 71 l., [4] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Václav Houžvička.
DA 3689

Využití Public Private Partnership v oblasti služeb veřejného osvětlení v České republice [rukopis] / Veronika Hoffmannová. -- 2014. -- 72 l., [4] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3287

Vývoj motivačních programů ve státní a soukromé sféře [rukopis] / Petra Lamborová. -- 2013. -- 96 l., [43] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Marta Žambochová.
DA 2364

Vztahy zemí západního Balkánu a ČR [rukopis] / Šárka Majerechová. -- 2014. -- 116 l., [139] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Siviček.
DA 3732

Zahraniční obchod mezi ČR a Velkou Británií [rukopis] / Vladislava Netroufalová. -- 2014. -- 80 l., [12] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Siviček.
DA 3736
  

Katedra ekonomiky podniku

 

Aktivní dům a elektromobil jako zdroj energie a spotřebič [rukopis] / Stanislav Dědič. -- 2013. -- 53 l. : il., schémata, tabulky. -- Ved. práce Jiří Zima.
DA 2431

Alternativní palivo LPG v automobilové dopravě [rukopis] / Jakub Černý. -- 2014. -- 39 l., [4] l. příl. : barev. il., mapy, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 3404

Analýza aktivního prodeje v litoměřické pobočce obchodního řetězce Interspar [rukopis] / Iveta Rehušová. -- 2014. -- 57 l., [32] l. příl. : barev. il., schémata, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3459

Analýza hospodaření obce Mnetěš [rukopis] / Dominika Plicková. -- 2014. -- 60 l., [7] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alena Zábranská.
DA 3523

Analýza hypotečních úvěrů poskytovaných bankovním a nebankovním sektorem [rukopis] / Petra Anna Řeřichová. -- 2014. -- 64 l., [8] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3475

Analýza chování spotřebitelů počítačových her se zaměřením na jejich motivy [rukopis] / Vít Šťastný. -- 2014. -- 56 l., [3] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3472

Analýza konkurence České pošty, s. p. [rukopis] / Denisa Tomsová. -- 2014. -- 60 l., [18] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3402

Analýza konkurence pobočky VZP v Ústí nad Labem [rukopis] / Martina Vojtíšková. -- 2014. -- 58 l., [30] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3449

Analýza kritérií výběru dodavatele surovin a materiálu ve výrobním podniku [rukopis] / Martin Kressl. -- 2014. -- 66 l., [4] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3116

Analýza kupního chování studentů při výběru mobilního telefonu [rukopis] / Adam Sládek. -- 2014. -- 45 l., [5] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3469

Analýza marketingového mixu firmy Okay Česká Lípa [rukopis] / Petr Janus. -- 2014. -- 46 l., [30] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Lenka Nigrinová.
DA 3397

Analýza marketingového mixu konkrétního podniku [rukopis] / Veronika Grosová. -- 2014. -- 61 l., [9] l. příl. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3470

Analýza marketingového mixu lékárny Dr. Max [rukopis] / Lucie Benešová. -- 2014. -- 56, 4 l. : grafy. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3468

Analýza marketingového mixu společnosti EXPRESKA - pobočka Ústí nad Labem [rukopis] / Veronika Mrhalová. -- 2014. -- 54 l., [3] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Lenka Nigrinová.
DA 3451

Analýza marketingových nástrojů F I OKNA a.s. [rukopis] / Veronika Tobiášová. -- 2014. -- 61 l. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3401

Analýza multi-level marketingu jako fenoménu rychlého zbohatnutí [rukopis] = Analisys of multi level marketing as a phoenix of the fast enrichment / Michaela Holanová. -- 2012. -- 46 l., [9] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 3123

Analýza nákladní přepravy ve společnosti CARGONET, s. r. o., Litoměřice [rukopis] = Analysis of freight transport at CARGONET Ltd., Litoměřice / Lucie Udatná. -- 2014. -- 75 l., [11] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Alena Zábranská.
DA 3526

Analýza penzijního systému České republiky [rukopis] / Jaroslav Žbánek. -- 2014. -- 42 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Siviček.
DA 3533

Analýza podnikových informačních systémů z pohledu ekonomické efektivnosti [rukopis] / Monika Dlouhá. -- 2014. -- 49 l., [3] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petr Votava.
DA 3447

Analýza postupů firmy při expanzi na zahraniční trhy [rukopis] / Pavla Šímová. -- 2013. -- 56 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 3120

Analýza prostředí firmy Curaden [rukopis] / Kateřina Hájková. -- 2014. -- 58 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 7.3.2064.
DA 3474

Analýza společenské odpovědnosti firem se zaměřením na rovné příležitosti v Ústí nad Labem a okolí [rukopis] / Iveta Kozárová. -- 2014. -- 51, 2 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3115

Analýza společenské odpovědnosti firem v automobilovém průmyslu České republiky [rukopis] / Petr Živný. -- 2014. -- 57 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3395

Analýza trhu velkoobchodu náhradních dílů LKW z pohledu zákazníka [rukopis] / Oldřich Benych. -- 2014. -- 58 l., [7] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Čeněk Celer. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 7.3.2024.
DA 3450

Aplikace systému řízení jakosti ve vybraném podniku [rukopis] / Petr Brebis. -- 2014. -- 63 l., [6] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 3527

Aspekty využití metody Kaizen v podmínkách České republiky [rukopis] / David Christof. -- 2013. -- 62 l., [2] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 2434

Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovištích ve školách [rukopis] / Jakub Večerka. -- 2013. -- 50 l., [13] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 2459

Determinace konkurenční výhody ČSOB a.s. na trhu ČR [rukopis] / Dominika Kazdová. -- 2014. -- 50 l., [2] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Oldřich Jetmar.
DA 3396

Dlouhodobé zhodnocení na akciových trzích na příkladu ČR a USA [rukopis] / Jiří Mareš. -- 2014. -- 55 l., [3] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 3130

Dopad nového občanského zákoníku na řízení společností s ručením omezeným [rukopis] / Veronika Brandejská. -- 2014. -- 50 l., [2] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Karel Šemík.
DA 3473

Dopady rozvoje větrných elektráren v Německu na rozvodné sítě v České Republice [rukopis] / Lenka Plodíková. -- 2013. -- 45 l., [1] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 2420

Ekonomické dopady podpory výroby energie elektřiny z větru [rukopis] / Jan Smek. -- 2014. -- 57 l., [5] l. příl. : grafy, mapy, schémata, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 3128

Ekonomické dopady rozvoje fotovoltaické elektřiny v ČR [rukopis] / Jakub Apfelbeck. -- 2013. -- 61 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 2429

Ekonomické dopady rozvoje fotovoltaické elektřiny v ČR [rukopis] = Economic impacts of the development of photovoltaic electricity in the Czech Republic / Lukáš Petr. -- 2014. -- 53 l., [15] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 3127

Ekonomické důsledky prolomení - neprolomení "ekologických limitů" v Severních Čechách [rukopis] / Radek Hořák. -- 2014. -- 65 l., [21] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 3129

Ekonomika Vězeňské služby v ČR [rukopis] / Lucie Prokešová. -- 2014. -- 49 l., [7] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3400

Ekonomika zdravotnictví v České republice a Itálii [rukopis] / Lucie Hochmannová. -- 2014. -- 55 l., [5] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3403

Energetická politika ČR [rukopis] / Romana Rumlová. -- 2013. -- 61 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 2432

Financování a organizace zdravotnictví ve vybrané zemi v porovnání s Českou republikou [rukopis] = Financing and organization of health care in the selected country compared with the Czech Republic / Jakub Titěra. -- 2014. -- 63 l. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3457

Financování a řízení Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem [rukopis] / Pavla Adamová. -- 2014. -- 41 l., [1] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Magdalena Hunčová.
DA 3398

Finanční analýza podniku Makro Cash & Carry s.r.o. [rukopis] / Jan Peřina. -- 2013. -- 65 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Pilný.
DA 2435

Finanční zdroje neziskové organizace a její hospodaření v letech 2009-2012 [rukopis] / Tereza Doubková. -- 2014. -- 64 l., [13] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Brodský.
DA 3122

Inovace produktů ve společnosti Geze [rukopis] / Tomáš Valinský. -- 2013. -- 57 l., [7] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 2419

Internetová reklama - využití v prostředí České republiky [rukopis] / Kateřina Vyčichlová. -- 2014. -- 84 l., [12] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Hana Jírová.
DA 3444

Investice a rozpočtování při výstavbě nové uhelné elektrárny [rukopis] / Jan Řepka. -- 2014. -- 55 l., [9] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 3446

Investice do nízkoenergetických staveb [rukopis] / Lenka Valentová. -- 2014. -- 54 l., [11] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Zima.
DA 3118

Investice do vývoje cen komodit v ČR [rukopis] / Leona Rodriguezová. -- 2014. -- 47 l., [9] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Uhman.
DA 3126

Komunikační mix společnosti Heineken Česká republika, a. s. [rukopis] = Communication mix of company Heineken Czech republic, a. s. / Ondřej Kvačkaj. -- 2014. -- 53 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3460

Kypr jako daňový ráj [rukopis] / Sabina Rouhová. -- 2013. -- 63 l., [16] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 2422

Marketing města Děčín [rukopis] / Ondřej Podráský. -- 2014. -- 53 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3465

Marketing města Chomutov [rukopis] / Michala Kubantová. -- 2014. -- 53 l., [11] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3466

Marketing města Most [rukopis] / Jan Hron. -- 2014. -- 65 l., [8] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3394

Marketingová analýza prostředí firmy SELENA BOHEMIA, s. r. o. [rukopis] / Petr Kulhánek. -- 2014. -- 48 l., [8] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3463

Marketingová komunikace města Roudnice nad Labem [rukopis] / Lucie Rokošová. -- 2014. -- 50 l., [16] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3464

Marketingová komunikace podniku Valdemar Grešík - Natura s. r.o. [rukopis] / Iva Slámová. -- 2014. -- 63 l., [34] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3461

Marketingová situační analýza příspěvkové organizace DDM TREND [rukopis] / Tereza Mišaniová. -- 2014. -- 81 l., [11] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3471

Marketingová strategie a rozvoj sportovního klubu: HIPODROM MOST a. s. [rukopis] / Aleš Puc. -- 2014. -- 51 l., [8] l. příl. : il., grafy, mapy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Pilný.
DA 3454

Marketingová strategie projektů E-Health [rukopis] / Kateřina Wohlmutová. -- 2014. -- 53 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3456

Marketingová strategie společnosti Český porcelán, a. s., Dubí [rukopis] / Yuliya Yermashova. -- 2014. -- 54 l., [6] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3462

Marketingová strategie společnosti Jeremias, s. r. o. [rukopis] / Klára Voborská. -- 2014. -- 49 l., [2] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Hana Jírová.
DA 3443

Marketingová strategie sportovního centra [rukopis] / Veronika Němcová. -- 2014. -- 44 l., [9] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3124

Marketingový mix firmy Posmayspol [rukopis] / Milan Nemec. -- 2013. -- 63 l., [2] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Lenka Nigrinová.
DA 2415

Marketingový mix společnosti Clarion Congress Hotel v Ústí nad Labem [rukopis] / Kamila Šťastná. -- 2014. -- 46 l., [4] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 3448

Mezinárodně pojistné vztahy v oblasti sociálního pojištění [rukopis] / Šárka Houdková. -- 2014. -- 70 l., [23] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3393

Mezinárodní migrace ve vybraných regionech ČR [rukopis] / Veronika Štamfestová. -- 2014. -- 52 l., [8] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Siviček.
DA 3534

Motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci [rukopis] / Martina Potencová. -- 2013. -- 57 l., [23] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Siviček.
DA 2425

Možnosti odměňování technickoadministrativních pracovníků v Kabelovně Děčín Podmokly, spol. s r.o. [rukopis] / Lucie Rákošová. -- 2013. -- 60 l. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Jiří Uhman.
DA 2426

Možnosti snižování ztrát v maloobchodní jednotce [rukopis] / Tereza Štibingerová. -- 2014. -- 57 l., [9] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alena Zábranská.
DA 3524

Možnosti zvýšení využitelnosti služeb poskytovaných společností DHL (Czech Republic), s. r. o., pro malé a střední firmy [rukopis] / David Hlíza. -- 2014. -- 60 l., [13] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Alena Zábranská.
DA 3522

Možnosti zvyšování zisku v maloobchodní jednotce [rukopis] / Tereza Kulhavá. -- 2014. -- 54 l. (93 919 znaků) : il., grafy, tab. -- Ved. práce Alena Zábranská.
DA 3520

Nástroje k zajištění kurzového rizika ve firmě NBB BOHEMIA s. r. o. [rukopis] / Václav Šlambora. -- 2014. -- 49 l., [7] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jana Vodičková.
DA 3113

Návrh strategie rozvoje sektoru zbytného zboží s ohledem na negativní vývoj hospodářského cyklu [rukopis] / Milan Křapek. -- 2013. -- 47 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Oldřich Jetmar.
DA 2423

Ochrana práv spotřebitele ve sledovaných obchodních řetězcích [rukopis] / Eliška Rundusová. -- 2014. -- 49 l., [1] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Hana Jírová.
DA 3442

Optimalizace rozvoje vnitřních zdrojů pracovních sil pomocí vybraných prvků podnikové kultury orientované na vnitřní zdroje pracovních sil a systému talent managementu ve vybraném podniku [rukopis] / Jan Wegert. -- 2014. -- 80 l., [7] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3109

Optimalizace systému odměňování vybraných pracovníků za účelem zvýšení jejich pracovní výkonnosti [rukopis] = Optimization of remuneration system to improve job performance of the selected employees / Petra Pošustová. -- 2014. -- 69 l., [8] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3110

Optimalizace vzdělávání vybraných skupin pracovníků pomocí adekvátních metod ve sledované organizaci [rukopis] / Jana Gabrielová. -- 2014. -- 111 l., [18] l. příl. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3531

Plánování jakosti a reklamační řízení v sériovém procesu, s orientací na zákazníka v automobilovém průmyslu [rukopis] / Dalibor Hoffmeister. -- 2013. -- 42 l., [14] l. příl. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Milan Novotný.
DA 2424

Posílení vztahu mezi pracovní výkonností a spokojeností zaměstnanců ve vybraném podniku zavedením systému Cafeteria [rukopis] = Strengthening the relation between work performance and satisfaction of employees in a selected company by implementation of Cafeteria system / Eva Novakovská. -- 2013. -- 78 l., [6] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 2448

Posouzení firemní kultury společnosti Lovochemie, a. s., Lovosice [rukopis] / Markéta Vlčková. -- 2014. -- 53 l., [7] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Alena Zábranská.
DA 3525

Posouzení možností zvyšování zisku malé firmy v dřevozpracujícím průmyslu [rukopis] / Hana Novotná. -- 2014. -- 47, 5 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alena Zábranská.
DA 3521

Postavení a vývoj automobilového průmyslu v ekonomice ČR [rukopis] / Libuše Tajčová. -- 2013. -- 53 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 2421

Postoje seniorů k televizní reklamě [rukopis] / Nikola Málková. -- 2014. -- 60 l., [4] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Hana Jírová.
DA 3441

Potravinový problém rozvojových zemí Afriky [rukopis] / Jitka Janáčková. -- 2014. -- 70 l., [8] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Václav Novotný.
DA 3391

Problém ropy ve světové ekonomice [rukopis] / Matěj Prokop. -- 2014. -- 73 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novotný.
DA 3392

Problematika a specifika oceňování společností a.s. [rukopis] / Jana Tojnarová. -- 2014. -- 60 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Uhman.
DA 3117

Problematika zmetkovitosti ve vybraném výrobním podniku [rukopis] / Lenka Dvořáčková. -- 2014. -- 49 l., 2 l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Marta Žambochová.
DA 3390

Promotion a média v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu [rukopis] / Denisa Babuliaková. -- 2014. -- 49 l., [32] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3467

Reklamní agentury v České republice a SRN [rukopis] / Pavla Stejskalová. -- 2013. -- 55 l., [2] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Helena Michajlovská.
DA 2450

Řízení vztahů se zákazníky v České pojišťovně [rukopis] / Irena Singolová. -- 2014. -- 59, 2 l., [2] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Pilný.
DA 3453

Síťový Marketing [rukopis] / Tomáš Makovský. -- 2013. -- 63 l. (13 676 znaků). : il., grafy, tab. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 2433

Snížení fluktuace operátorů ve zvolené firmě prostřednictvím zkvalitnění procesu jejich výběru s důrazem na adekvátní metody a postupy daného procesu [rukopis] / Kristýna Jedličková. -- 2013. -- 82 l., [9] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 2427

Specifikace financování v neziskovém sektoru [rukopis] / Jaroslav Bajcar. -- 2013. -- 60 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Brodský.
DA 2451

Společenská odpovědnost firem v Kladně [rukopis] / Martin Wohlmut. -- 2014. -- 62 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3455

Společenská odpovědnost firem [rukopis] / Kateřina Kopecká. -- 2014. -- 54 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 3445

Společenská odpovědnost telefonních operátorů T-Mobile Czech republic a.s., Telefónica Czech republic a.s. a Vodafone Czech republic a.s. [rukopis] / Monika Gürthová. -- 2013. -- 49 l. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 2447

Spolupráce města Dubí se zahraničními partnery [rukopis] / Jan Pšenička. -- 2014. -- 46 l., [6] l. příl. : mapy, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3125

Spotřební zvyklosti zákazníků v rámci maloobchodního prodeje [rukopis] / Jan Provazník. -- 2013. -- 62 l., [13] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alice Reissová.
DA 2417

Studenti jako zákaznický segment bank [rukopis] / Jana Zdražilová. -- 2014. -- 90 l., [33] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3114

Systém financování sociálních služeb ve městě Litoměřice [rukopis] / Lucie Cermanová. -- 2013. -- 50 l. : tabulky. -- Ved. práce Alena Zábranská.
DA 2414

Úsporné a efektivní využívání energií v domácnostech v Ústeckém kraji [rukopis] / Ondřej Plzák. -- 2014. -- 52 l., [16] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Siviček.
DA 3111

Vybudování zákaznického centra v distribuční společnosti [rukopis] / Klára Vítová. -- 2014. -- 48 l., [11] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Lenka Nigrinová.
DA 3406

Využití moderních metod vzdělávání v oblasti školení vybraných pracovníků v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [rukopis] / Květoslava Čavdarová. -- 2014. -- 111 l., [23] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3528

Využití prostředků ze strukturálních fondů EU na Mostecku [rukopis] / Lukáš Maule. -- 2013. -- 49 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Siviček.
DA 2430

Využití zaměstnaneckých benefitů zkoumané firmy ke zvýšení výkonnosti a spokojenosti vybraných zaměstnanců [rukopis] / Jan Grof. -- 2014. -- 88 l., [9] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3529

Využívání motivačních prvků v organizaci (se zaměřením na výrobní činnost) [rukopis] / Adéla Havlová. -- 2014. -- 50 l., [7] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Dita Štyvarová.
DA 3121

Vývoj světového obchodu s akciemi a dluhopisy [rukopis] / Lucie Valentová. -- 2013. -- 72 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Uhman.
DA 2446

Vývoj, testování a zavádění elektromobilu na motoristický trh [rukopis] / Barbora Janečková. -- 2013. -- 46 l. : il., mapy, schémata. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 2416

Zaměstnanecké benefity Arriva Teplice s.r.o [rukopis] / Kristýna Lipertová. -- 2014. -- 51l. (99 216 znaků) : grafy. -- Ved. práce Michaela Mistríková.
DA 3105

Zaměstnanecké výhody a jejich využívání v organizaci jako možný faktor stabilizace pracovních sil [rukopis] / Monika Kadlecová. -- 2014. -- 74 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Dita Štyvarová.
DA 3119

Zavádění nových nástrojů pro strojní obrábění na trh [rukopis] / Ondřej Charouzek. -- 2014. -- 44 l., [5] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3399

Zdravotní pojištění z hlediska gender analýzy - příspěvky a čerpání dle skupin obyvatel z pohledu VZP ČR [rukopis] / Hana Fialová. -- 2013. -- 57 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 2428

Zefektivnění procesu přípravy budoucích manažerů vybrané firmy [rukopis] / Karolína Vránková. -- 2014. -- 65 l., [8] l. příl. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3108

Změna organizace práce prodejního oddělení s cílem zvýšení objemu prodeje [rukopis] / Lenka Beranová. -- 2014. -- 49 l., [5] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Čeněk Celer.
DA 3458

Zvýšení efektivnosti procesu vzdělávání pracovníků s využitím moderních metod ve vybraném podniku [rukopis] = Increasing the efficiency of the process of staff training through modern methods in the selected business / Petra Zámečníková. -- 2014. -- 94 l., [9] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3112

Zvýšení efektivnosti procesu vzdělávání ve zkoumané firmě pomocí hodnocení účinnosti vzdělávacích akcí [rukopis] / Kamila Hejduková. -- 2014. -- 101 l., [12] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3535

Zvýšení efektivnosti procesu získávání manažerů ve zvolené firmě pomocí volby vhodných metod odpovídajících zdrojům pracovních sil [rukopis] / Nela Kadlecová. -- 2013. -- 68 l., [7] l. příl. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 2449

Zvýšení návaznosti procesů výběru, přijímání a orientace s cílem zvýšení vstupní pracovní motivace nově přijatých zaměstnanců [rukopis] / Kamila Čudová. -- 2014. -- 118 l., [19] l. příl. : barev. il., schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3530

Zvýšení pracovní spokojenosti a výkonnosti vybraných zaměstnanců ve zvoleném podniku, prostřednictvím posílení vhodného motivačního systému [rukopis] / Slávka Dočekalová. -- 2014. -- 129 l., [12] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3107

Zvýšení pracovní výkonnosti a motivace pracovníků pomocí procesu Empowermentu [rukopis] / Michal Pouzar. -- 2014. -- 74 l., [7] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3536

Zvýšení prodeje biopotravin na českém trhu pomocí nástrojů moderního marketingu [rukopis] / Monika Diepoldová. -- 2014. -- 100 l., [9] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3532

Zvýšení účinnosti vzdělávacího procesu ve zkoumané firmě prostřednictvím využití vyhodnocování vzdělávání jako zpětné vazby [rukopis] / Tereza Váňová. -- 2014. -- 99 l., [26] l. příl. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3106

Zvýšení výkonnosti a spokojenosti vybraných pracovníků zkoumaného podniku zavedením systému High Performance Team [rukopis] / Lucie Jeníčková. -- 2014. -- 89 l., [19] l. příl. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Smejkal.
DA 3405
  

Katedra financí a účetnictví

 

Analýza důchodového systému v ČR v souvislosti s důchodovou reformou [rukopis] / Marie Havlová. -- 2013. -- 81 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Felixová.
DA 2349

Analýza financování mateřských a základních škol [rukopis] / Eliška Bačová. -- 2014. -- 83 l., [6] l. příl. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Jiří Brodský.
DA 3707

Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve zvolené společnosti [rukopis] : Analysis of costs and calculation of orders in the company / Richard Kilian. -- 2014. -- 45 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Brodský.
DA 3247

Analýza penzijního připojištění v ČR v letech 2009 - 2013 [rukopis] / Ondřej Vídeňský. -- 2014. -- 45 l., [2] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Pavlína Mazancová.
DA 3750

Analýza procesu zadávání veřejných zakázek [rukopis] / Nikola Patová. -- 2014. -- 48 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Brodský.
DA 3230

Analýza přerozdělování finančních prostředků u sportovních klubů mláděže do 18 let v Ústí nad Labem [rukopis] / Monika Šilhavá. -- 2014. -- 64 l., [17] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jiří Novotný.
DA 3710

Analýza společenské odpovědnosti soukromé organizace dle metodiky KORP [rukopis] / Tomáš Richtr. -- 2014. -- 109 l., [2] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Eva Fuchsová.
DA 3721

Analýza stavebního spoření v ČR v letech 2008 - 2012 [rukopis] = Analysis of building savings in the Czech Republic in the years 2008 - 2012 / Martina Strachotová. -- 2013. -- 63 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Marta Žambochová.
DA 2386

Analýza vybraného životního pojištění [rukopis] / Veronika Laňková. -- 2014. -- 69 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Šimsová.
DA 3697

Analýza využívání dotací v hospodaření obcí v České republice [rukopis] / Veronika Kudelová. -- 2014. -- 65 l., [12] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jitka Peková.
DA 3245

Analýza závislosti devizového kurzu na úrokové sazbě [rukopis] = The analysis of the dependency of the exchange rate and interest rate / Jan Medek. -- 2013. -- 74 l. : grafy. -- Ved. práce Kateřina Felixová.
DA 2343

Audit a jeho aplikace ve výrobním podniku [rukopis] / Pavel Rak. -- 2014. -- 66 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavlína Mazancová.
DA 3720

Bankopojišťovnictví v České republice [rukopis] / Aneta Belingerová. -- 2014. -- 70 l., [4] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3244

Bankovní reporting z pohledu klienta [rukopis] / Šárka Petríková. -- 2014. -- 98 l., [1] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3718

Bankovnictví 21. století [rukopis] / Eva Reichlová. -- 2013. -- 86 l., [3] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jana Janáková.
DA 2347

Bezdotykové ruční mytí vozidel [rukopis] / Lenka Minářová. -- 2014. -- 61 l., [16] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavlína Mazancová.
DA 3739

Cash-flow podnikatelského subjektu a jeho vliv na řízení toků finančních prostředků a likvidity podniku [rukopis] / Přemysl Zlámal. -- 2013. -- 70 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce František Hrdina.
DA 2344

Celní správa ČR a porušování celních předpisů, trestné činy [rukopis] / Lenka Jelínková. -- 2013. -- 92 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Rudolf Bejdl.
DA 2346

Controlling jako nástroj finančního managementu podniku v oblasti pohledávek telekomunikační společnosti [rukopis] / Hana Hodná. -- 2014. -- 52 l., [7] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavlína Mazancová.
DA 3751

Daňové a finanční aspekty důchodové reformy [rukopis] / Lucie Marýzková. -- 2014. -- 65 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Vodičková.
DA 3698

Dopady financování přenesené působnosti na hospodaření vybraných obcí [rukopis] / Veronika Kovalová. -- 2014. -- 81 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jitka Peková.
DA 3690

Družstva v kontextu doby [rukopis] / Jana Nápravníková. -- 2014. -- 43 l. : tabulky. -- Ved. práce Jiří Brodský.
DA 3232

Důchodová reforma, pojistné na sociální a zdravotní pojištění a souvislosti s daní z příjmu ze závislé činnosti [rukopis] / Eva Moulisová. -- 2014. -- 84 l., [1] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Vodičková.
DA 3699

Efektivita fúzí a akvizic realizovaných v České republice [rukopis] / Ondřej Krejčí. -- 2013. -- 80 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Felixová.
DA 2342

Efekty penzijní reformy [rukopis] / Marek Hoffmann. -- 2014. -- 60 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Milan Faltejsek.
DA 3255

Ekonomické důsledky prolomení / neprolomení ekologických limitů těžby v severních Čechách [rukopis] / Michaela Havířová. -- 2014. -- 95 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce René Hladík.
DA 3702

Energetická politika a její vývoj [rukopis] / Lukáš Kwoczynski. -- 2014. -- 84 l., [15] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Marta Žambochová.
DA 3696

Finanční analýza obchodní společnosti [rukopis] / Jitka Růzhová. -- 2014. -- 43 l., [9] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Janáková.
DA 3740

Formy investování jako doplňkový zdroj k důchodu z pohledu efektivnosti [rukopis] / Viktor Röhrl. -- 2014. -- 69 l., [10] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Milan Faltejsek.
DA 3716

Hodnocení finanční výkonnosti obchodní společnosti [rukopis] / Pavla Klasová. -- 2014. -- 54 l., [5] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Jiří Uhman.
DA 3744

Hodnocení finanční výkonnosti podniku ve farmaceutickém průmyslu [rukopis] / Daniela Furková. -- 2013. -- 55 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Uhman.
DA 2382

Hodnocení výkonnosti veřejné správy [rukopis] / Lenka Langhammerová. -- 2014. -- 56 l., [7] l. příl. : il., grafy, schémata. -- Ved. práce Jiří Brodský.
DA 3234

Hospodaření neziskových organizací města Doksy a jejich vztah k rozpočtu zřizovatele [rukopis] / Kateřina Taclíková. -- 2014. -- 79 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jitka Peková.
DA 3711

Investiční strategie transformovaných a účastnických fondů ve III. pilíři nového důchodového systému ČR [rukopis] / Nikola Blechová. -- 2014. -- 56 l., [1] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Milan Faltejsek.
DA 3243

Komparace daňových příjmů v České a Slovenské republice [rukopis] / Helena Pavlíková. -- 2014. -- 72 l., [7] l. příl. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Jana Vodičková.
DA 3717

Komparace hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření za účelem pořízení vlastního bydlení [rukopis] / Miroslava Jansová. -- 2014. -- 56 l., [2] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Felixová.
DA 3254

Malá banka jako velký konkurent na českém bankovním trhu [rukopis] / Hana Roučková. -- 2014. -- 71 l., [7] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3746

Měnový kurz, úroková míra a úroková parita [rukopis] / Nikola Sterzlová. -- 2014. -- 73 l., [13] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Daniel Šťastný.
DA 3722

Metody oceňování podniku pro rozdílné účely ocenění [rukopis] / Lukáš Bumba. -- 2013. -- 41 l., [9] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Jiří Uhman.
DA 2383

Moderní trendy v oblasti platebních karet [rukopis] / Milan Karlík. -- 2014. -- 100, 9 l. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3228

Možnosti zlepšení výuky controllingu na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [rukopis] / Eliška Valinová. -- 2014. -- 104 l., [28] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3712

Ocenění finanční instituce [rukopis] = Evaluation of financial institution / Volodymyr Volf. -- 2014. -- 74 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3714

Podnik v insolvenčním řízení, právně, účetně a daňově [rukopis] / Marie Kšandová. -- 2014. -- 41 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavlína Mazancová.
DA 3745

Porovnání možností financování bydlení v České republice [rukopis] / Lucie Vítová. -- 2014. -- 66 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Anděl.
DA 3713

Postavení a vývoj automobilového průmyslu v ekonomice ČR [rukopis] / Aneta Králová. -- 2014. -- 47 l., [32] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Siviček.
DA 3246

Použití technické analýzy při tvorbě automatického obchodního systému [rukopis] / Aleš Kudrna. -- 2014. -- 53 l., [11] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Oldřich Jetmar.
DA 3248

Pozice České spořitelny v oblasti depozitních produktů v rámci skupiny ERSTE i na českém trhu [rukopis] / Radka Aisbrychová. -- 2014. -- 86 l., [9] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3706

Problematika a specifika oceňování společností s ručením omezeným [rukopis] / Veronika Srbová. -- 2014. -- 49 l., [2] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Jiří Uhman.
DA 3742

Proces a controlling nákupu v mezinárodním podniku [rukopis] / Kristýna Císařová. -- 2013. -- 85 l. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jiří Brodský.
DA 2345

Proces fúze a jeho ekonomické dopady [rukopis] / Andrea Kabelková. -- 2014. -- 67 l., [18] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petr Vorlíček.
DA 3704

Rozpočtový deficit ČR a jeho vývojové tendence [rukopis] / Veronika Kalinová. -- 2014. -- 46 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Brodský.
DA 3252

Rozvoj malého a středního podnikání ve Středočeském kraji 2011 a 2012 [rukopis] / Petra Zezulová. -- 2014. -- 77 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavlína Mazancová.
DA 3715

Řízení finančních toků zdravotní pojišťovny [rukopis] / Renata Vajrychová. -- 2014. -- 50 l., [10] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Sloup.
DA 3749

Řízení režijních nákladů v pojetí manažerského účetnictví [rukopis] / Michal Růžička. -- 2014. -- 49 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Brodský.
DA 3741

Sociální politika a sociální zabezpečení v ČR [rukopis] / Nikola Jiříková. -- 2014. -- 67 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavlína Mazancová.
DA 3253

Specifika finanční analýzy velkoobchodních společností [rukopis] : The specifics of a financial analysis of wholesale companies / Denisa Laura Čániová. -- 2014. -- 60 l., [13] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Uhman.
DA 3241

Spokojenost zákazníka jako faktor růstu výkonnosti pivovarnického podniku [rukopis] / Barbora Hotovcová. -- 2014. -- 87 l., [10] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3703

Státní dluh České republiky, jeho vývoj a příčiny jeho vzniku [rukopis] / Jana Hubáčková. -- 2014. -- 54 l., [8] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Uhman.
DA 3743

Tvorba obchodního systému s řízením rizik [rukopis] / Aleš Gabriel. -- 2014. -- 80 l., [24] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Felixová.
DA 3701

Úloha centrální banky v ekonomice [rukopis] / Veronika Böhmová. -- 2014. -- 55 l., [3] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Felixová.
DA 3242

Úloha České národní banky v přípravě na přijetí eura [rukopis] / Anh Tran Le. -- 2014. -- 46 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Felixová.
DA 3748

Úloha zlata v současnosti a možnosti investiční strategie zlata [rukopis] / Stanislav Studnička. -- 2014. -- 55 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Milan Faltejsek.
DA 3747

Vícepilířový systém sociálního zabezpečení a reforma sociálního zabezpečení v ČR [rukopis] / Tereza Muchová. -- 2014. -- 74 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jitka Peková.
DA 3233

Vyhodnocení podmínek a praktických zkušeností při realizaci projektu Vyrůstat - Srůstat [rukopis] / Petra Musilová. -- 2014. -- 75 l., [13] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Marcela Holečková.
DA 3700

Vyhodnocení vybraných českých dynamických akciových fondů [rukopis] / Tomáš Klener. -- 2014. -- 156 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3705

Vývoj zadluženosti domácností v ČR - ekonomické a právní aspekty [rukopis] / Karolína Bayerová. -- 2013. -- 68 l., [8] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Kateřina Felixová.
DA 2348

Význam dotací pro rozvoj města v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko [rukopis] / Iveta Poučová. -- 2014. -- 62 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Marcela Holečková.
DA 3719

Zajištění proti kurzovému riziku konkrétní společnosti [rukopis] / Pavla Kovářová. -- 2013. -- 89 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Felixová.
DA 2350

Zájmové skupiny jako faktor růstu bankovní výkonnosti [rukopis] / Martin Bubeníček. -- 2014. -- 96 l., [19] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3709

Zhodnocení dopadů čerpání finančních prostředků z fondů EU na hospodaření vybraných obcí [rukopis] / Veronika Blažková. -- 2014. -- 87 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jitka Peková.
DA 3708

Změny na českém bankovním trhu v podmínkách 21. století [rukopis] / Barbora Nosková. -- 2014. -- 74 l., [3] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Olga Faltejsková.
DA 3231

Změny parametrů produktů životního pojištění u mužů a žen od roku 2013 [rukopis] / Artem Khalupnyk. -- 2014. -- 55 l. : tabulky. -- Ved. práce Milan Faltejsek.
DA 3229
  

Katedra obchodu a služeb

 

Marketingové aktivity spojené se vstupem Skupiny ČEZ na trh Slovenské republiky [rukopis] / Jiří Müller. -- 2014. -- 56 l., [3] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Lenka Nigrinová.
DA 3452

Srovnání maloobchodních prodejen z merchandisingového hlediska [rukopis] / Adéla Brecklová. -- 2013. -- 58 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Barták.
DA 2418
  

Katedra regionálního a lokálního rozvoje

 

Analýza a aktuální trendy cestovního ruchu na Nymbursku [rukopis] / Petr Schreyer. -- 2014. -- 76 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Aleš Navrátil.
DA 3496

Analýza a možnosti posílení regionální konkurenceschopnosti krajů v regionu soudržnosti Severovýchod [rukopis] / Veronika Sisáková. -- 2014. -- 86 l. (158 000 znaků). -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3103

Analýza a možnosti rozvoje strojírenského průmyslu v Ústeckém kraji [rukopis] / Tomáš Karták. -- 2014. -- 71 l. : tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3519

Analýza a možnosti rozvoje těžebního průmyslu v Ústeckém kraji se zaměřením na hnědé uhlí [rukopis] / Aleš Novák. -- 2014. -- 65 l., [1] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3545

Analýza a možnosti strategie rozvoje města Krupky [rukopis] / Václav Komeštík. -- 2014. -- 68 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3087

Analýza a strategie regionálního rozvoje Nový Bor [rukopis] / Karolína Junková. -- 2014. -- 43 l., [3] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3479

Analýza brownfields v Ústí nad Labem [rukopis] / Jan Dvořák. -- 2014. -- 77 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 3512

Analýza cestovního ruchu v Karlovarském kraji se zaměřením na ubytovací kapacity [rukopis] / Lenka Broumová. -- 2013. -- 78 l. : grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 2411

Analýza cestovního ruchu v okrese Břeclav se zaměřením na ubytovací kapacity [rukopis] / Ivana Moučková. -- 2013. -- 57 l. : grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 2377

Analýza cestovního ruchu v okrese Chrudim se zaměřením na ubytovací kapacity [rukopis] / Jaroslava Lejková. -- 2014. -- 41 l., [8] l. příl. : grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3504

Analýza cestovního ruchu v okrese Tábor se zaměřením na ubytovací kapacity [rukopis] / Gabriela Jelínková. -- 2014. -- 62 l., [3] l. příl. : mapy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3006

Analýza cestovního ruchu v okrese Znojmo se zaměřením na ubytovací kapacity [rukopis] / Petra Kolenská. -- 2014. -- 49 l. (69 419 znaků) : mapy. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3481

Analýza cestovního ruchu v okresech Chomutov a Most se zaměřením na ubytovací kapacity [rukopis] / Matěj Selinger. -- 2014. -- 52 l., [2] l. příl. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3491

Analýza cestovního ruchu v okresech Písek a Strakonice se zaměřením na ubytovací kapacity [rukopis] / Eva Marcinová. -- 2014. -- 54 l. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3487

Analýza cestovního ruchu v regionu Klatovska [rukopis] / Jana Kopecká. -- 2013. -- 61 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Aleš Navrátil.
DA 3484

Analýza cestovního ruchu v Terezíně [rukopis] / Eliška Dreieckerová. -- 2013. -- 55 l., [5] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Aleš Navrátil.
DA 2375

Analýza cestovního ruchu ve Zlínském kraji se zaměřením na ubytovací kapacity [rukopis] / Veronika Müllnerová. -- 2013. -- 95 l., [7] l. příl. : grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 2413

Analýza dopadů ekonomické krize na vybrané kraje České republiky [rukopis] / Miroslava Vostruhová. -- 2013. -- 69 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 2408

Analýza ekonomické výkonnosti chemického průmyslu v ČR v letech 2008 - 2011 [rukopis] / Marek Kaftan. -- 2014. -- 76 l., [5] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3518

Analýza ekonomické výkonnosti sklářského průmyslu v ČR v letech 2009 - 2010 [rukopis] / Pavla Dařílková. -- 2013. -- 56 l. : tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 2396

Analýza ekonomické výkonnosti vybraných logistických firem v ČR v letech 2007 - 2010 [rukopis] / Pavel Jirsa. -- 2013. -- 58 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 2398

Analýza lokalizačních faktorů a logistických vazeb v automobilovém průmyslu na příkladu společnosti Pierburg CZ, s.r.o. [rukopis] / Vít Hrzán. -- 2014. -- 73 l., [1] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3515

Analýza nezaměstnanosti v okrese Kladno [rukopis] / Kateřina Abrhamová. -- 2014. -- 55 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3498

Analýza průmyslových zón v Ústeckém kraji [rukopis] / Tomáš Hofmann. -- 2014. -- 53 l., [14] l. příl. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3071

Analýza rozvoje města Ústí nad Labem [rukopis] / Jakub Ulrich. -- 2014. -- 63 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3493

Analýza rozvojového potenciálu Litoměřic s ohledem na cestovní ruch [rukopis] / Adéla Paurová. -- 2013. -- 57 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Aleš Navrátil.
DA 2390

Analýza strategického plánování ve městě Teplice [rukopis] / Andrea Böhmová. -- 2014. -- 73 l., [8] l. příl. : mapy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3077

Analýza strategie rozvoje města Česká Lípa [rukopis] / Markéta Hadrávková. -- 2014. -- 63 l., [3] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3072

Analýza suburbanizačních procesů na příkladu města Praha [rukopis] / Jana Holadová. -- 2013. -- 91 l., [31] l. příl. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 2394

Analýza trhu práce v česko-saském prostoru [rukopis] / Danuše Romanová. -- 2014. -- 74 l., [6] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Šárka Palcrová.
DA 3547

Analýza trhu práce v okrese Česká Lípa [rukopis] / Jana Kunešová. -- 2014. -- 51 l., [1] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Šárka Palcrová.
DA 3486

Analýza trhu práce v okrese Děčín [rukopis] / Ondřej Pixa. -- 2014. -- 51 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3489

Analýza trhu práce v okrese Chomutov [rukopis] / Lucie Štěpánková. -- 2014. -- 59 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Šárka Palcrová.
DA 3506

Analýza trhu práce v okrese Náchod [rukopis] / Lenka Ciprová. -- 2014. -- 50 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3075

Analýza trhu práce v okrese Ústí nad Labem [rukopis] / Klára Kadeřábková. -- 2013. -- 48 l. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 2374

Analýza vlivu Místní akční skupiny Labské skály na rozvoj území [rukopis] / Andrea Bláhová. -- 2014. -- 59 l., [8] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3078

Analýza vlivu Místní akční skupiny Podřipsko na rozvoj obcí a regionu [rukopis] / Jaroslava Legátová. -- 2014. -- 58 l., [4] l. příl. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3091

Analýza vybraných faktorů regionálního rozvoje v České republice [rukopis] / Eva Málková. -- 2014. -- 91 l., [13] l. příl. : mapy, grafy, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3541

Analýza vývoje a možnosti rozvoje města Meziboří [rukopis] / Lucie Králová. -- 2013. -- 50 l., [7] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 2388

Analýza vývoje a vlivu přímých zahraničních investic na území NUTS II Severozápad v letech 2001 - 2011 [rukopis] / Jaroslav Vocásek. -- 2014. -- 70 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3097

Analýza vývoje přímých zahraničních investic na Slovensku [rukopis] / Marie Vicencová. -- 2014. -- 61 l., [12] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3098

Analýza vývoje rozpočtu a hospodaření města Litoměřice [rukopis] / Lucie Zvěřinová. -- 2014. -- 73 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3096

Analýza vývoje územních rozdílů v lokalizaci přímých zahraničních investic ve Střední Evropě [rukopis] / Petr Jirout. -- 2014. -- 74 l., [4] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3516

Analýza vývojových procesů česko-rakouských příhraničních regionů [rukopis] / Zuzana Wimmerová. -- 2013. -- 63 l., [1] l. příl. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 2409

Aplikace regionálního inovačního systému v Královéhradeckém a Ústeckém kraji [rukopis] / Alena Brodská. -- 2014. -- 74 l., [9] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3510

Aplikace veřejnosprávní kontroly v podmínkách Regionálních operačních programů ČR [rukopis] / Pavel Mohaupt. -- 2014. -- 86 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3544

Ceny bytů a kvalita bydlení ve městě Děčíně [rukopis] / Yveta Knoblochová. -- 2014. -- 40 l., [1] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3502

Cestovní ruch jako nástroj rozvoje venkova [rukopis] / Nikola Chaloupková. -- 2014. -- 48 l. : mapy, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3497

Církevní turistika v České republice [rukopis] / Tereza Lakyová. -- 2013. -- 52 l., [9] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Aleš Navrátil.
DA 2389

České zemědělství v souvislostech se vstupem Česka do EU:regionální dopady, dopady na výrobu vybrané zemědělské komodity [rukopis] / Kristýna Nekovaříková. -- 2014. -- 57 l., [2] l. příl. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3488

Demografické stárnutí a důchodový systém ČR [rukopis] / Helena Kolomazníková. -- 2014. -- 49 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3483

Detailní zhodnocení kvality bydlení v Ústí nad Labem [rukopis] / Adéla Koudelková. -- 2014. -- 54 l., [9] l. příl. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 3093

Detailní zhodnocení vybraného měkkého faktoru - sportovní vyžití ve městě Děčín [rukopis] / Josef Kremla. -- 2014. -- 53 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 3092

Dopravní infrastruktura okresu Chomutov a perspektivy jejího rozvoje [rukopis] / Hana Suchánková. -- 2014. -- 56 l. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 3083

Druhý demografický přechod v České republice [rukopis] / Martina Hladíková. -- 2013. -- 64 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 2376

Ekonomická aktivita cizinců v krajích České republiky [rukopis] / Kateřina Kredbová. -- 2014. -- 50 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3485

Geografická komparace Ústí nad Labem a Paisley se zaměřením na univerzitní prostředí [rukopis] / Nikola Husličková. -- 2014. -- 54 l., [6] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 3476

Hodnocení spolupráce a rozvoje obcí na příkladu svazku obcí Máchova kraje [rukopis] / Veronika Bejrová. -- 2014. -- 63 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3080

Komparace programů rozvoje vybraných územních celků v Ústeckém kraji [rukopis] / Alena Juříčková. -- 2014. -- 75 l., [3] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3517

Komparace rozvojových procesů periferních území na příkladu Frýdlantského a Šluknovského výběžku [rukopis] / Blanka Gürtlerová. -- 2014. -- 66 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3514

Komparace vývoje migrace okresů Ústí nad Labem a Liberce [rukopis] / Pavel Štross. -- 2013. -- 51 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miloslav Šašek.
DA 2385

Komplexní socioekonomická analýza Jihočeského kraje [rukopis] / Petra Čížková. -- 2013. -- 67 l. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 2393

Komplexní socioekonomická analýza okresu Česká Lípa [rukopis] / Kateřina Vachovcová. -- 2014. -- 65 l., [3] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3494

Komplexní socioekonomická analýza okresu České Budějovice [rukopis] / Barbora Džuganová. -- 2014. -- 51 l., [8] l. příl. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3073

Komplexní socioekonomická analýza okresu Hradec Králové [rukopis] / Irena Pospíšilová. -- 2014. -- 53, 5 l. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3490

Komplexní socioekonomická analýza okresu Kladno [rukopis] / Lucie Fenová. -- 2014. -- 52 l. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3082

Komplexní socioekonomická analýza okresu Rakovník [rukopis] / Jaroslav Beneš. -- 2014. -- 53 l., [10] l. příl. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3079

Komplexní socioekonomická analýza okresu Ústí nad Labem [rukopis] / Veronika Ježíková. -- 2014. -- 49, 2 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3478

Kritické zhodnocení revitalizace brownfields ve Statutárním městě Ústí nad Labem [rukopis] / Martina Frídová. -- 2014. -- 106 l., [13] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 3513

Kulturní scéna jako měkký faktor rozvoje území města Teplice [rukopis] / Denis Novikov. -- 2014. -- 57 l. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 3090

Marketing města Hlinsko v Čechách [rukopis] / Hana Teufelová. -- 2014. -- 59 l., [21] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3507

Marketingové řízení města Česká Kamenice [rukopis] / Markéta Hamplová. -- 2014. -- 48 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3500

Marketingový výzkum potřeb obyvatel města Úštěk [rukopis] / Ivana Jirásková. -- 2014. -- 80 l., [11] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3539

Městská zeleň jako měkký faktor rozvoje území města Most [rukopis] / Tereza Smolková. -- 2013. -- 50 l., [4] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 2381

Možnosti financování ochrany kulturních památek [rukopis] / Hana Špringlová. -- 2014. -- 90 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3099

Partnerství veřejného a soukromého sektoru [rukopis] / Jana Försterová. -- 2014. -- 66 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3538

Perspektivy populačního vývoje Evropy [rukopis] / Michael Barsegjan. -- 2014. -- 52 l. : grafy. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3081

Podpora regionálního rozvoje ze strany Krajského úřadu Ústeckého kraje - klíčové projekty a aktivity [rukopis] / Lucie Melničáková. -- 2013. -- 43 l. : barev. il., grafy. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 2379

Populační vývoj Karlovarského kraje po druhé světové válce [rukopis] / Lenka Češková. -- 2014. -- 89 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miloslav Šašek.
DA 3511

Populační vývoj Královehradeckého kraje po druhé světové válce [rukopis] / Milena Schrenková. -- 2014. -- 71 l. : grafy. -- Ved. práce Miloslav Šašek.
DA 3104

Populační vývoj v Jihočeském kraji po 2. světové válce [rukopis] / Martina Maršálková. -- 2014. -- 63 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miloslav Šašek.
DA 3542

Populační vývoj ve Středočeském kraji a jeho okresech se zaměřením na okres Mladá Boleslav [rukopis] / Eliška Bezděková. -- 2014. -- 86 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3509

Populační, sociální a ekonomický vývoj v Královéhradeckém kraji [rukopis] / Jakub Koleš. -- 2014. -- 48 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3482

Populační, sociální a ekonomický vývoj v Libereckém kraji [rukopis] / Barbora Scharfová. -- 2014. -- 68 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3492

Problematika revitalizace postindustriálních prostorů se zaměřením na průmyslovou zónu Triangle [rukopis] / Lucie Landová. -- 2014. -- 65 l., [14] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 3540

Proces suburbanizace a jeho projevy v okrese Ústí nad Labem [rukopis] / Roman Pauer. -- 2014. -- 72 l. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3546

Přeshraniční spolupráce obcí na území Euroregionu Elbe/Labe [rukopis] / Jakub Janča. -- 2014. -- 56 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 3477

Regenerace historických částí měst v ČR [rukopis] / Karel Šohaj. -- 2014. -- 67 l., [11] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3100

Regionální disparity v přílivu zahraničních investic do České republiky [rukopis] / Jana Lašová. -- 2013. -- 67 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 2395

Regionální konkurenceschopnost Karlovarského kraje [rukopis] / Šimon Dvořák. -- 2014. -- 45 l., [2] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce René Wokoun.
DA 3074

Revitalizace brownfields v Chomutově [rukopis] / Veronika Porcalová. -- 2013. -- 57 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 2391

Revitalizační procesy a regenerace brownfields na příkladech města Děčín [rukopis] / Jiří Hrachovec. -- 2014. -- 48 l., [8] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3088

Role výrobního podniku v podpoře regionálního rozvoje na příkladu firmy Preciosa, a.s. [rukopis] / Irena Třešňáková. -- 2013. -- 48 l., [5] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 2407

Rozvodovost v České republice [rukopis] / Pavlína Bitalová. -- 2013. -- 63, 4 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 2392

Sociální a ekonomický rozvoj území správního obvodu ORP Lovosice [rukopis] / Kateřina Koblischková. -- 2014. -- 52 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3094

Stav a kvalita životního prostředí ve městě Lovosice [rukopis] / Jana Pourová. -- 2014. -- 65 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 3085

Suburbanizační procesy v zázemí města Liberce [rukopis] / Zuzana Matuchová. -- 2013. -- 62 l. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 2412

Transformace české rodiny po roce 1989 [rukopis] / Ludmila Pěničková. -- 2013. -- 77 l., [20] l. příl. : grafy, mapy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 2387

Trendy populačního vývoje obyvatelstva v zázemí Prahy [rukopis] / Alena Kohoutová. -- 2014. -- 49 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3503

Trh s nemovitostmi, jejich oceňování a ceny bytů v regionu Česká Lípa [rukopis] / Iveta Janatová. -- 2014. -- 45 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3501

Územní plán města Chomutov [rukopis] / Vladislav Rybář. -- 2014. -- 58 l., [2] l. příl. : barev. il., mapy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 3084

Vliv fungování Místní akční skupiny České středohoří na rozvoj obcí [rukopis] / Martina Klominská. -- 2014. -- 51 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3480

Vliv lázeňství na rozvoj města Teplice [rukopis] / Petr Mňuk. -- 2014. -- 59 l. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3505

Vliv migrace na populační vývoj Ústeckého kraje [rukopis] / Ivana Matiscsáková. -- 2013. -- 51 l. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Miloslav Šašek.
DA 2378

Vliv migrace na populační vývoj Zlínského kraje [rukopis] / Lukáš Beneš. -- 2014. -- 69 l., [3] l. příl. : mapy, grafy, tabulky. -- Ved. práce Miloslav Šašek.
DA 3508

Využití postindustriálních prostorů k inovačnímu podnikání v České republice [rukopis] / Jakub Šafařík. -- 2013. -- 80 l., [4] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 2406

Vývoj a reformy vězeňství v návaznosti na regionální rozdíly ve výskytu sociálně patologických jevů v ČR [rukopis] / Radka Melmuková. -- 2014. -- 59 l., [3] l. příl. : grafy. -- Ved. práce Petr Hlaváček.
DA 3086

Vývoj krajské správy [rukopis] / Pavel Enekeš. -- 2014. -- 79 l. : barev. il. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3537

Vývoj naděje dožití v České Republice se zaměřením na Ústecký kraj [rukopis] / Tomáš Votava. -- 2014. -- 43 l. : grafy. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3495

Vývoj porodnosti v České republice po roce 1989 [rukopis] / Dana Gloserová. -- 2014. -- 58 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3499

Vývoj těžby uhlí na Mostecku [rukopis] / Kateřina Frantová. -- 2014. -- 45 l. : barev. il., mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 3089

Vývoj vzdělanostní struktury obyvatelstva ČR se zaměřením na Ústecký kraj [rukopis] / Karina Brzobohatá. -- 2014. -- 56 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3076

Vývoj vzdělanostních struktur obyvatelstva na území Ústeckého kraje [rukopis] / Kateřina Měkotová. -- 2014. -- 67 l., [3] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Miloslav Šašek.
DA 3543

Vývoj vzdělanostních struktur ve vybraných krajských městech České republiky [rukopis] / Lenka Suchá. -- 2013. -- 59 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miloslav Šašek.
DA 2384

Vzdělávací systém v České republice se zaměřením na mateřské školy [rukopis] / Lucie Šikolová. -- 2014. -- 77 l., [3] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 3101

Zahraniční investice do průmyslu v Libereckém kraji [rukopis] / Marcel Jenček. -- 2013. -- 70 l. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 2397

Zdravotní turismus - změna životního stylu a zlepšení kvality života [rukopis] / Pavel Velký. -- 2014. -- 86 l., [12] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Václav Novák.
DA 3095

Zdroje financování cyklostezek v ČR a jejich úloha v oblasti cestovního ruchu [rukopis] / Jiří Sobotka. -- 2014. -- 117 l., [8] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Kačírek.
DA 3102

Zhodnocení image města Děčín jako měkkého faktoru rozvoje [rukopis] / Barbora Salabová. -- 2013. -- 59 l., [9] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslav Koutský.
DA 2380

Zhodnocení managementu města Trmice [rukopis] / Lenka Zemanová. -- 2013. -- 70 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petra Olšová.
DA 2410

Změny v sídelní struktuře a regionálních vazbách v Ústeckém kraji v období po roce 1989 [rukopis] / Vojtěch Uhlíř. -- 2013. -- 88 l., [2] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Miloslav Šašek.
DA 2401
  

Katedra sociální práce

 

Adaptace na roli seniora [rukopis] / Jana Šikrhová. -- 2013. -- 45 l., [1] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Petr Balek.
DA 2443

Adopce v biografickém vyprávění dětí [rukopis] / Jan Hornych. -- 2013. -- 33 l. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 2290

Akční pole sociální práce v SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou [rukopis] / Jitka Černá. -- 2013. -- 42 l. ( 79 494 znaků ) + ---. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 2442

Alternativní trest obecně prospěšných prací [rukopis] / Martina Konrádová. -- 2014. -- 47 l. -- Ved. práce Dita Štyvarová.
DA 3269

Analýza bariér na cestě abstinencí klientů doléčovacího programu v Mostě [rukopis] / Kateřina Baňacká. -- 2013. -- 76 l. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 2405

Analýza chráněného bydlení Fokusu Labe, s přihlédnutím na rozvoj kompetencí uživatelů chráněného bydlení [rukopis] / Andrea Sahulová. -- 2014. -- 60 l. -- Ved. práce Alexandra Petrů.
DA 3134

Analýza praktik otěhotnění lesbických žen [rukopis] / Žaneta Köhlerová. -- 2013. -- 70 l., [2] l. příl. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 2438

Analýza změn související s transformací Oddělení dávek v sociální nouzi a příspěvku na péči na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Chomutova [rukopis] / Štěpánka Molnárová. -- 2014. -- 68 l., [7] l. příl. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 3133

Canisterapie se seniory [rukopis] / Andrea Soldánová. -- 2014. -- 49 l. -- Ved. práce Alexandra Petrů.
DA 3313

Dlouhá cesta k vytouženému dítěti [rukopis] / Michaela Cachová. -- 2014. -- 47 l., [1] l. příl. -- Ved. práce Pavel Weiss.
DA 3271

Dobrovolná bezdětnost z pohledu dobrovolně bezdětných [rukopis] / Kristýna Jíchová. -- 2014. -- 69 l. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 3196

Dobrovolná sociální práce a pomoc jednotlivců v rámci církve v období socializmu [rukopis] / Věra Kouřilová. -- 2013. -- 73 l., [1] l. příl. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 2402

Domácí péče o seniora [rukopis] / Vendula Hejlová. -- 2014. -- 48 l. -- Ved. práce Alexandra Petrů.
DA 3176

Dopady legislativních změn v oblasti zaměstnávání, které nabyly účinnosti v roce 2012, na zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných regionech Ústeckého kraje [rukopis] / Michaela Hofmanová. -- 2014. -- 49 l., [8] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alice Reissová.
DA 3278

Dopady novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí na život pěstounů [rukopis] / Štěpánka Hejčová. -- 2014. -- 55 l. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 3297

Etika v praxi terénních sociálních pracovníků [rukopis] / Michaela Lišková. -- 2014. -- 50 l. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 3298

Faktory vedoucí mládež k navštěvování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově [rukopis] / Romana Sedmerová. -- 2014. -- 46 l. -- Ved. práce Jan Vašat.
DA 3276

Finanční gramotnost dětí dlouhodobě žijících v dětském domově (na příkladu konkrétního zařízení) [rukopis] / Petra Razáková. -- 2013. -- 42 s (80 164 znaků) + CD ROM, Dotazníky. -- Ved. práce Petr Balek.
DA 2293

Hodnocení efektů služby azylový dům z pohledu klientů opouštějící službu [rukopis] / Veronika Ostrá. -- 2014. -- 44 l. -- Ved. práce Jan Vašat.
DA 3178

Hranice dobrovolnosti v tématu pouliční prostituce z pohledu sociálních pracovníků pracujících v křesťanské organizaci [rukopis] = Boundaries of voluntariness in the theme of street prostitution from the perspective of social workers working in a Christian organization / Marie Haufová. -- 2013. -- 44 l., [1] l. příl. : schémata. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 2403

Hranice vztahu mezi klientem a sociálním pracovníkem: narativní analýza příběhů hranic z perspektivy sociálních pracovníků [rukopis] / Klára Lebrová. -- 2014. -- 49 l. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 3291

Informovanost odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody o sociálních službách, které mohou využít po propuštění [rukopis] / Lucie Tomášková. -- 2013. -- 43 l., [23] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 2291

Institut veřejné služby ve městě Most [rukopis] / Michaela Gerthnerová. -- 2014. -- 56, 2 l. : tabulky. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 3295

Kariéra osob závislých na pervitinu [rukopis] / Tomáš Balek. -- 2013. -- 43 l. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 2439

Kariérní poradenství pro děti a mládež ČvT, o.p.s., Praha [rukopis] / Barbara Halířová. -- 2014. -- 42, 2 l. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 3277

Každodenní etická dilemata sociálních pracovníků v azylových domech pro matky s dětmi [rukopis] / Petra Kalousová. -- 2014. -- 46 l., [7] l. příl. -- Ved. práce Alexandra Petrů.
DA 3177

Každodenní život lidí bez domova [rukopis] / Adéla Stonišová. -- 2014. -- 70 l., [6] l. příl. : il. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 3174

Kompetence sociálního pracovníka ve věznici [rukopis] / Tereza Černá. -- 2014. -- 39 l., [9] l. příl. -- Ved. práce Petr Balek.
DA 3309

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012 - 2016 v regionu Kadaň - Klášterec nad Ohří z perspektivy jeho účastníků [rukopis] / Petra Kořánová. -- 2014. -- 37 l. -- Ved. práce Jan Vašat.
DA 3136

Kontaktní práce v současné sociální práci a její nízkoprahová praxe [rukopis] / Jiří Sedláček. -- 2014. -- 59 l. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 3302

Kvalita života seniorů [rukopis] / Kateřina Sunkovská. -- 2014. -- 37 l., [14] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Alexandra Petrů.
DA 3137

Limity a možnosti výkonu sociální práce ve vazební věznici [rukopis] / Vlastimil Novák. -- 2014. -- 46 l. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 3306

Marketing v oblasti sociálních služeb [rukopis] / Veronika Jelínková. -- 2014. -- 49 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alice Reissová.
DA 3275

Motivace studentů kombinovaného studia ke studiu oboru sociální politika a sociální práce na FSE UJEP [rukopis] / Zuzana Berková. -- 2013. -- 55 l., [7] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alice Reissová.
DA 2294

Opatrovnictví dospělých a kritické momenty při výkonu veřejného opatrovníka ve městě Ústí nad Labem [rukopis] / Lucie Trostová. -- 2014. -- 40 l. -- Ved. práce Alexandra Petrů. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 20.5.2019.
DA 3301

Pobytové sociální služby pro seniory v Chomutově [rukopis] / Petra Krejčíková. -- 2014. -- 44 l. -- Ved. práce Petr Balek.
DA 3311

Postavení rizikových skupin na trhu práce na Mostecku [rukopis] / Jaroslav Švarc. -- 2014. -- 56 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavel Kuchař.
DA 3135

Postoje veřejnosti k profesi sociální pracovník [rukopis] : Public attitudes to the profession of social worker / Jana Marčaníková. -- 2014. -- 45 l., [7] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alice Reissová.
DA 3274

Postoje vysokoškolských studentů oboru sociální politiky a sociální práce k Romům [rukopis] / Soňa Valtrová. -- 2014. -- 48 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 3303

Postupy Policie ČR v případech domácího násilí [rukopis] / Anna Tranová. -- 2014. -- 40, 1 l. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 3198

Pracovní spokojenost pracovníků pomáhajících profesí ve vybraných azylových domech [rukopis] / Lenka Krištofová. -- 2013. -- 53 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alice Reissová.
DA 2457

Prevence špatného zacházení se starými lidmi v domovech pro seniory [rukopis] / Petra Bartůňková. -- 2014. -- 56 l., [3] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Alexandra Petrů.
DA 3314

Problematika obsahu práce sociálních pracovníků na oddělení sociálně právní ochrany dětí [rukopis] / Petra Vítochová. -- 2014. -- 49 l., [13] l. příl. -- Ved. práce Dita Štyvarová.
DA 3296

Problematika procesu začleňování dětí z azylového domu pro matky s dětmi Agapé do základních škol [rukopis] / Lenka Vlková. -- 2014. -- 56 l. -- Ved. práce Alexandra Petrů.
DA 3175

Program doučování v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a faktory vedoucí uživatele k jeho pravidelnému využívání [rukopis] / Kateřina Schovancová. -- 2014. -- 46 l. -- Ved. práce Jan Vašat.
DA 3180

Přínos sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením [rukopis] / Martina Stránská. -- 2014. -- 42 l. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 3270

Přínosy projektu "V padesáti nekončíme" realizovaného na Mostecku [rukopis] / Lucie Horáková. -- 2013. -- 45 l., [1] l. příl. -- Ved. práce Pavel Kuchař.
DA 2295

Příprava dítěte na odchod z dětského domova [rukopis] / Tereza Topšová. -- 2014. -- 54 l., [2] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Petr Balek.
DA 3312

Příprava na stáří [rukopis] / Romana Prachfeldová. -- 2014. -- 49 l. (84 842 znaků) : grafy, tab. + 2 CD ROM. -- Ved. práce Petr Balek.
DA 3197

Připravenost dospívajích dětí ve vybraném výchovném ústavu a dětském domově se školou na osamostatnění a začlenění se do společnosti [rukopis] / Miloradka Kukrič. -- 2014. -- 42 l. -- Ved. práce Petr Balek.
DA 3290

Přípravné kurzy pro budoucí pěstouny z pohledu žadatelů o pěstounskou péči [rukopis] / Nikola Hrubešová. -- 2013. -- 60 l. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 2441

Přístupy zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením [rukopis] / Klára Škorpilová. -- 2014. -- 56 l. -- Ved. práce Dita Štyvarová.
DA 3293

Přístupy zaměstnavatelů k zaměstnávání osob ve věku nad 50 let v Ústí nad Labem [rukopis] / Jan Novák. -- 2013. -- 41 l. -- Ved. práce Dita Štyvarová.
DA 2399

Rodina se členem s mentálním postižením [rukopis] / Michaela Velebilová. -- 2014. -- 45 l. -- Ved. práce Alexandra Petrů.
DA 3307

Slaďování rodinného a profesního života pracovníků terapeutických komunit [rukopis] / Helena Jurašková. -- 2013. -- 45, 21, 27 l. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 2271

Sociální podmínky seniorů [rukopis] = Social conditions of seniors / Alena Egermaierová. -- 2014. -- 46 l. -- Ved. práce Petr Balek.
DA 3195

Sociální práce s lidmi bez domova [rukopis] / Žaneta Banaszkiewiczová. -- 2014. -- 45 l. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 3292

Sociální práce s rodinami ohroženými odebráním dětí v kontextu sociálně-právní ochrany dětí [rukopis] / Markéta Balázsová. -- 2014. -- 47 l., [1] l. příl. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 3304

Sociální služby využívané osobami po prodělané cévní mozkové příhodě v okrese Sokolov [rukopis] / Irena Švecová. -- 2013. -- 51 l., [4] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 2458

Specifika sociální práce v psychiatrické lůžkové péči [rukopis] / Lenka Fořtová. -- 2013. -- 70 l. (143 392 znaků). -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 2444

Specifika sociálního podniku v České republice v porovnání s Anglií [rukopis] / Veronika Votrubová. -- 2014. -- 50 l. : grafy. -- Ved. práce Jan Vašat.
DA 3179

Specifika ústavní výchovy pro mládež se zvýšenou výchovnou péčí [rukopis] / Jaroslava Pobudová. -- 2014. -- 48 l., [3] l. příl. -- Ved. práce Petr Balek.
DA 3308

Strategie zvládání obtížných momentů v sociální práci [rukopis] / Zuzana Pokorná. -- 2014. -- 43 l. : tabulky. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 3299

Supervize pohledem pracovníků domova pro seniory [rukopis] / Martina Tomešová. -- 2014. -- 46 l., [2] l. příl. -- Ved. práce Alexandra Petrů.
DA 3272

Syndrom vyhoření u pracovníků sociálně právní ochrany dětí na vybraných pracovištích v Ústeckém kraji [rukopis] / Markéta Skálová. -- 2014. -- 57 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alice Reissová.
DA 3273

Terapeutická komunita jako nástroj úspěšné reintegrace bývalých uživatelů návykových látek [rukopis] / Lucie Beranová. -- 2014. -- 45 l., [17] s. příl. -- Ved. práce Alexandra Petrů.
DA 3305

Terénní sociální práce s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách v Lounech [rukopis] / Veronika Rychtárechová. -- 2014. -- 42 l. -- Ved. práce Jan Vašat.
DA 3294

Úloha sociálního pracovníka sanace rodiny v období předběžného opatření [rukopis] / Petra Adamovská. -- 2013. -- 47 l. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 2445

Úloha svépomocné skupiny v sociální práci u lidí s duševním onemocněním [rukopis] / Michaela Cinová. -- 2013. -- 38 l. -- Ved. práce Alexandra Petrů.
DA 2292

Úspěšně začlenění Romové [rukopis] / Lenka Kratochvílová. -- 2014. -- 51 l. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 3310

Vliv a význam Střediska výchovné péče v Mostě ve službách pro rodinu s dětmi z pohledu klientů [rukopis] / Alena Jakešová. -- 2013. -- 43 l. -- Ved. práce Dita Štyvarová.
DA 2404

Vliv legislativních změn v nemocenském pojištění na nemocenské dávky v okrese Nymburk [rukopis] / Irena Jarošová. -- 2013. -- 37 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 2440

Vliv pracovního prostředí na vznik syndromu vyhoření u pomáhajících profesí [rukopis] / Martina Pechová. -- 2014. -- 48 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Alice Reissová.
DA 3300

Vnímání úrovně poskytovaných služeb v Domově pro seniory ASTRA Most jeho klienty [rukopis] / Barbora Procházková. -- 2014. -- 37 l. -- Ved. práce Dita Štyvarová.
DA 3289

Výchova dětí z dětského domova k samostatnosti a jejich příprava na odchod z dětského domova [rukopis] / Alena Štroufová. -- 2013. -- 42 l. -- Ved. práce Radka Michelová.
DA 2437

Vzdělanostní a profesní aspirace dětí z dětského domova v porovnání s aspiracemi dětí z rodinného prostředí [rukopis] / Petra Gardášová. -- 2013. -- 41 l. -- Ved. práce Alexandra Petrů.
DA 2270

Zhodnocení práce sociálních pracovníků v azylovém domě s ohledem na vybrané standardy kvality sociálních služeb [rukopis] / Martina Spiritová. -- 2013. -- 47 l. -- Ved. práce Dita Štyvarová.
DA 2436

Zkušenost se zadlužeností uživatelů Poradny pro osoby v zadluženosti v Litoměřicích [rukopis] = Experience with indebtedness of service users of Advisory center for people in debts in Litoměřice / Adéla Trochtová. -- 2014. -- 48 l. : schémata. -- Ved. práce Pavel Kuchař.
DA 3131

Ženské bezdomovectví - analýza životních příběhů [rukopis] / Eva Rácová. -- 2014. -- 50 l. -- Ved. práce Petr Matoušek.
DA 3132

Životní situace osob žijících ve vybrané ubytovně v Ústí nad Labem [rukopis] / Hana Řičánková. -- 2013. -- 40 l. -- Ved. práce Jan Vašat.
DA 2400
  

Fakulta umění a designu

 
  

Ateliér aplikovaná a reklamní fotografie

 

Energeticky nezávislé domy [rukopis] / Gabriela Šinkorová. -- 2014. -- 30 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Zdena Kolečková.
DA 3845

Fascinace barvou [rukopis] : modrožlutá barva / Pavlína Soukupová. -- 2014. -- 59, 24, [6] l. příl. : barev. il., grafy, portréty + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Vojtěchovský.
DA 4083

Fotografický obraz života s handicapem [rukopis] / Martina Veverková. -- 2014. -- 36 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Vojtěchovský.
DA 3844

Fotografie a umění ve veřejném prostoru ve světě [rukopis] / Jakub Cabalka. -- 2014. -- 44 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Vojtěchovský.
DA 4084

Hranice mezi užitou a volnou fotografickou tvorbou [rukopis] / Marek Štim. -- 2014. -- 37 l., [4] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Vojtěchovský.
DA 3904

Inscenovaná fotografie: hravost a imaginace ve fotografickém obraze [rukopis] / Iveta Kulhavá. -- 2014. -- 77 l., [17] l. příl. : il. (částečně barev.) + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Vojtěchovský.
DA 3840

Problematika etiky vizuálního zobrazování v reklamě [rukopis] / Jana Bauerová. -- 2014. -- 62 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Vojtěchovský.
DA 3914

Světelné znečištění [rukopis] / Lukáš Zavřel. -- 2014. -- 34 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Zdena Kolečková.
DA 3842

Umělecká interpretace vědeckých poznatků [rukopis] / Štěpánka Paseková. -- 2014. -- 42 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Vojtěchovský.
DA 3841

Užití emocí v reklamní tvorbě [rukopis] / Marie Čermáková. -- 2014. -- 28 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Vojtěchovský.
DA 3843
  

Ateliér design interiéru

 

Kolekce nábytku [rukopis] / Aleš Trdý. -- 2014. -- 56 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Fišer.
DA 3934

Kultura pohřbívání v moderním světě [rukopis] / Tatiana Yalputa. -- 2014. -- 48 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Fišer.
DA 3896

Návrh interiéru průmyslové haly pro užití současných tiskových technologií [rukopis] / Adéla Srbová. -- 2014. -- Nestr. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Fišer.
DA 3892

Projekt přestavby střelnice [rukopis] / Kateřina Gabrielová. -- 2014. -- 60 l., [13] l. příl. : barev. il., schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Fišer.
DA 3890

Scénografie ve fotografii a videu [rukopis] / Andrea Kroupová. -- 2014. -- 43 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Hašek.
DA 3893

Světelné objekty [rukopis] / Zbyněk Soukup. -- 2014. -- 42 l., [35] l. příl. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Fišer.
DA 3901

Univerzální regál "walking rack" [rukopis] : realizace prototypu / Štěpán Sukup. -- 2014. -- 35 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Fišer.
DA 3902

Židle - práce s plasty [rukopis] / Jaroslav Sieratovski. -- 2014. -- 36 l. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Fišer.
DA 3891
  

Ateliér design keramiky

 

Proces [rukopis] / Markéta Držmíšková. -- 2014. -- 64 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Štěpán Rous.
DA 3903

Šetřím, spořím / ztrácím, rozbíjím [rukopis] / Aylin Erhanova Irfanova. -- 2014. -- 35 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Antonín Tomášek.
DA 3900

Tak trochu jinak [rukopis] / Jan Šmidberský. -- 2014. -- 46 l., [10] l. příl. : il. (některé barev.) + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Jarkovský.
DA 3894

Tvar a dekor [rukopis] / Barbora Šimková. -- 2014. -- 30 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Antonín Tomášek.
DA 3895
  

Ateliér digitální média

 

Přesah komiksu do jiných médií [rukopis] / Jan Kacar. -- 2014. -- 56 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Michaela Thelenová.
DA 3909

Transformace reálného dokumentu [rukopis] / Jan Hrubeš. -- 2014. -- 49 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michaela Thelenová.
DA 3908
  

Ateliér fotografie

 

Fikce ve fotografii [rukopis] / Alžběta Kočvarová. -- 2014. -- 43 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Silvie Milková.
DA 3911

Fotografie a prostor [rukopis] / Daniela Šrámková. -- 2014. -- 35 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Silvie Milková.
DA 3906

Fotografie a text [rukopis] / Jana Butzke. -- 2014. -- 47 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Pavel Baňka.
DA 3932

Nature and its transforming reference in the Finnish photography [rukopis] / Jana Balušíková. -- 2014. -- 49 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Zdena Kolečková.
DA 3923

Ozvláštněno [rukopis] / Pavel Matoušek. -- 2014. -- 46 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Silvie Milková.
DA 3905

Sen o rybě z Mrtvého moře [rukopis] / Denisa Dimitrovová. -- 2014. -- 55 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Silvie Milková.
DA 3922

Subjektivní fotografie [rukopis] / Markéta Černá. -- 2014. -- 23 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Pavel Baňka.
DA 3912

Umění a mytologie [rukopis] / Petr Košárek. -- 2014. -- 44 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Baňka.
DA 3931

(I)mmortality of traditional photojournalism [rukopis] / Eliška Fischerová. -- 2014. -- 48 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdena Kolečková.
DA 3925
  

Ateliér grafický design I

 

Autorská kniha na dané téma [rukopis] / Michaela Němcová. -- 2014. -- 27 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek.
DA 3917

Autorská kniha o krajině [rukopis] / Lucie Zelená. -- 2014. -- 43 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek.
DA 3955

Autorská kniha [rukopis] / Veronika Chasová. -- 2014. -- 26 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek.
DA 3919

Autorská kniha: průvodce Prahou [rukopis] / Martina Cejpová. -- 2014. -- 26 l., [10] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek.
DA 3920

Knižní ilustrace [rukopis] / Eliška Zehnálková. -- 2014. -- 37 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek.
DA 3937

Náhoda [rukopis] / Eva Pikolonová. -- 2014. -- 52 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek.
DA 3921

Písmový projekt [rukopis] : vytvoření originálního akcidenčního fontu Klinika grotesk / Adrian Jansa. -- 2014. -- 42 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek.
DA 3918

Příběh buku [rukopis] / Monika Bolechová. -- 2014. -- 53 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek.
DA 3915

Vizuální styl firmy Wetex [rukopis] / Vizuální styl Michaela Klihavcová. -- 2014. -- 40 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek.
DA 3926

Z jiného pohledu [rukopis] / Tereza Dokoupilová. -- 2014. -- 46 l., [11] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek.
DA 3960

Zvuk jako výchozí bod pro grafické zpracování [rukopis] / Aneta Sailerová. -- 2014. -- 17 l., [2] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek.
DA 3916
  

Ateliér grafický design II

 

Cesta [rukopis] / Mariana Tutschová. -- 2014. -- 33 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Slejška.
DA 3953

Ilustrovaná kniha [rukopis] = Ilustrated book / Patrik Antczak. -- 2014. -- 33 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Slejška.
DA 3958

Infografika [rukopis] : vesnice - město Martina Marková. -- 2014. -- 41 l., [9] l. příl. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Slejška.
DA 3964

Karetní hra [rukopis] = Card game / Anna Macková. -- 2014. -- 37 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Slejška.
DA 3961

Staroba [rukopis] / Martina Podoláčková. -- 2014. -- 66 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Slejška.
DA 3963
  

Ateliér interaktivní média

 

Hodnota stroje [rukopis] / Vojtěch Kálecký. -- 2014. -- 24 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Kopřiva.
DA 3939

Nuance v situaci, prostředí a prostoru [rukopis] / Dominik Lukács Žižka. -- 2014. -- 45 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Kopřiva.
DA 3938
  

Ateliér oděvní a textilní design

 

Autorská kolekce [rukopis] / Denisa Horová. -- 2014. -- 46 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Eliška Nová.
DA 3949

Cesta je cílem [rukopis] = Journey is the goal / Denisa Brichtová. -- 2014. -- 36 l., [6] l. příl. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Eliška Nová.
DA 3948

Dámská kolekce [rukopis] / Marta Fuksová. -- 2014. -- 31 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Eliška Nová.
DA 3952

DECOR [UM] [rukopis] / Kateřina Žaludová. -- 2014. -- 31 l., [28] l. příl. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Eliška Nová.
DA 3957

Můj svět [rukopis] : autorská oděvní kolekce / Annamária Čontofalská. -- 2014. -- 59 l. : il., portréty + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Eliška Nová.
DA 3956

Ornament - inspirace islámským uměním [rukopis] / Šárka Knězová. -- 2014. -- 54 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Eliška Nová.
DA 3951

Stínidlo [rukopis] / Linda Vrňáková. -- 2014. -- 41 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Eliška Nová.
DA 3950
  

Ateliér performance

 

Já, souvislosti, možnosti, existence, vnitřní a vnější vesmír, vztahy a nevztahy, rodina [rukopis] / Veronika Dolanská. -- 2014. -- 24 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Kovanda.
DA 3930

Lesní pěšiny, polní úvozy a osamělé stromy [rukopis] : umění ve veřejném prostoru / Petra Hájková. -- 2014. -- 63 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Kovanda.
DA 3928

Na hraně [rukopis] / Iva Pasecká. -- 2014. -- 31 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jiří Kovanda.
DA 3929

Smetí [rukopis] / Eva Nováková. -- 2014. -- 50 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jiří Kovanda.
DA 3927
  

Ateliér produktový design

 

Hračka [rukopis] / Michal Pražský. -- 2014. -- 31 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jan Čapek.
DA 3940

Interierová záhradka [rukopis] / Filip Dioszegi. -- 2014. -- 47 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Čapek.
DA 3935

Sedací nábytek [rukopis] = Seating furniture / Martina Doležalová. -- 2014. -- 37 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Čapek.
DA 3959
  

Ateliér přírodní materiály

 

Konstrukční prvky v prostoru [rukopis] / Hynek Poul. -- 2014. -- 55 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Prášil.
DA 3941

Podoba vnitřní, podoba vnější [rukopis] / Anna Symonová. -- 2014. -- 33 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Prášil.
DA 3943

Přírodní stavitelství [rukopis] / Barbora Havlíčková. -- 2014. -- 30, 4 l., [12] l. příl. : barev. il., plány + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Prášil.
DA 3942
  

Ateliér sklo

 

Krajinosti [rukopis] : vnímání krajiny jako subjektu s kresebným a prostorovým výstupem / Jana Jahodová. -- 2014. -- 37 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Ilja Bílek.
DA 3944

Kumulace skleněných prefabrikátů v podobě plastiky [rukopis] / Michal Šilhán. -- 2014. -- 37 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ilja Bílek.
DA 3947

Nestálé projevy - objekt ze dvou různých materiálů, z nichž jeden je proměnlivý [rukopis] / Zuzana Kubelková. -- 2014. -- 37 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ilja Bílek.
DA 3946

OD_RAZ [rukopis] / Vendulka Prchalová. -- 2014. -- 17 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Ilja Bílek.
DA 4104
  

Ateliér Time-based Media

 

Video v prostoru (Architectual mapping) [rukopis] / František Pecháček. -- 2014. -- 23 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Mrkus.
DA 4082
  

Ateliér vizuální design

 

Hudební občasník [rukopis] / Vojtěch Jasanský. -- 2014. -- 31 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Beneš.
DA 3898

Interaktivní kniha pro děti [rukopis] / Barbora Halamová. -- 2014. -- 36 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Pavel Beneš.
DA 3897

Koloniál [rukopis] / Soňa Brabencová. -- 2014. -- 60 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Beneš.
DA 3846

Koncept podpory prodeje krmiv pro zvířata [rukopis] / Michaela Mitáčková. -- 2014. -- 44 l., [21] l. příl. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Pavel Beneš.
DA 3907

Sada výukových počítačových her pro expozici Tiskařství Národního technického muzea [rukopis] / Jakub Mareš. -- 2014. -- 58 l., [27] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Beneš.
DA 3954

Vizuální styl art-kina [rukopis] / Štěpán Jirásko. -- 2014. -- 48 l. : il. (některé barev.) + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Beneš.
DA 3899
  

Katedra dějin a teorie umění

 

Dokumentace akčního umění = Dokumentation of live art [rukopis] / Jan Krtička. -- 2014. -- 120 l. : barev. il. + 1 CD. -- Ved. práce Pavel Kopřiva.
DB 25

Fyzikálnost a procesualita v roli formotvorného prvku výtvarného díla [rukopis] / Libor Novotný. -- 2014. -- 183 l. : barev. il. + 1 CD-ROM.
DB 27

Magie fotografie [rukopis] / Silvie Milková. -- 2014. -- 84 l., [21] l. obr. příl.
DB 28
  

Katedra elektronického obrazu

 

Prvek absurdity v instalaci [rukopis] / Markéta Souhradová. -- 2014. -- 29 l. : il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Jiří Kovanda.
DA 3936
  

Katedra užitého umění

 

Skrz na skrz - soubor grafik a prostorového objektu vycházející ze stejného výtvarného uvažování [rukopis] / Soňa Dermeková. -- 2014. -- 28 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Ilja Bílek.
DA 3945
  

Katedra vizuálních komunikací

 

Blata [rukopis] / Marta Palasová. -- 2014. -- 50 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Vojtěchovský.
DA 3910

Vizuální styl pro základní školu Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně [rukopis] / Martina Laryšová. -- 2014. -- 36 l., [10] l. příl. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Slejška.
DA 3754

Zdravý životní styl [rukopis] / Lukáš Kocelský. -- 2014. -- 45 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Slejška.
DA 3962
  

Kurátorská studia

 

Architektura v Ústí nad Labem v letech 1969-1989. Stavební aktivity v době normalizace [rukopis] / Zuzana Prokopová. -- 2014. -- 184 l. : il. (některé barev.) + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Pavlíček.
DA 3847

Expozice části historických textilií z královské hrobky z katedrály sv. Víta [rukopis] / Adéla Čiháková. -- 2014. -- 127, 21 l. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michaela Ottová.
DA 3835

Financování kultury v Ústí nad Labem [rukopis] / Zuzana Musilová. -- 2014. -- 168 l. : grafy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Koleček.
DA 4103

Novodobá sakrální architektura na území České republiky [rukopis] / Marta Slačálková. -- 2014. -- 139 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Pavlíček.
DA 3854

Přístupy ke zprostředkování výtvarného umění v galerijní intituci [rukopis] / Dagmar Myšáková. -- 2014. -- 107 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Eva Mráziková.
DA 3853

Rodina jako výchozí téma současné umělecké tvorby [rukopis] / Anna Jurecová. -- 2014. -- 114 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Ludvík Hlaváček.
DA 3850

Sochařský ateliér düsseldorfské umělecké Akademie od roku 1945 po současnost : [rukopis] : (vývoj sochařství na düsseldorfské umělecké Akademii od roku 1945 po současnost) / Zlata Borůvková. -- 2014. -- 74 l. : il. -- Ved. práce Ludvík Hlaváček.
DA 3849

Teorie fikce a možných světů ve výtvarném umění [rukopis] / Lenka Klementová. -- 2014. -- 103 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Nitsche.
DA 3836

Vladivoj Kotyza [rukopis] / Lenka Kodlová. -- 2014. -- 92, XXXV l. : il. (některé barev.) + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michaela Ottová.
DA 3848
  

Studio of photography

 

Frozen movement [rukopis] / Lucie Illésová. -- 2014. -- 52 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Vojtěchovský.
DA 3913

Me, inside of skin [rukopis] / Sesin Akmaz Duran. -- 2014. -- 47 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Zdena Kolečková.
DA 3924
  

Fakulta výrobních technologií a managementu

 
  

Katedra energetiky a elektrotechniky

 

Elektromobilita v České republice a Evropské unii [rukopis] / Vladimír Jursa. -- 2014. -- 50 l. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Tomáš Vysloužil.
DA 3809

Intenzifikace procesu odsíření spalin [rukopis] / Tomáš Majzner. -- 2014. -- 85 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Šípal.
DA 3810

Měřící pracoviště nadproudové ochrany [rukopis] / Tomáš Hluchý. -- 2014. -- 50 l. : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Zukerstein.
DA 3815

Měřící pracoviště pro asynchronní točivý stroj [rukopis] / Libor Jonáš. -- 2014. -- 48 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Zukerstein.
DA 3817

Měřící pracoviště pro stejnosměrný točivý stroj [rukopis] / Jan Prokeš. -- 2014. -- 47 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Zukerstein.
DA 3812

Měřící pracoviště pro synchronní točivý stroj [rukopis] / David Severa. -- 2014. -- 55 l. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Zukerstein.
DA 3814

Modernizace strojního zařízení zauhlování teplárny T700 [rukopis] / Pavel Fanta. -- 2014. -- 48 l. : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Šípal.
DA 3808

Návrh elektrického rozvaděče pro nově budovanou laboratoř A2 [rukopis] / Pavel Bohuněk. -- 2014. -- 49 l., [3] l. příl. : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Vladislav Kůtka.
DA 3805

Návrh na rekonstrukci předávací stanice tepelné energie [rukopis] / Tomáš Čmelík. -- 2014. -- 52 l., [35] l. příl. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Šípal. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 18.6.2019.
DA 3807

Návrh opatření proti vzniklému flikru ve stávajícím odběrném místě na hladině nízkého napětí [rukopis] / Václav Janotka. -- 2014. -- 69 l. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Zukerstein.
DA 3816

Optimalizace tepelných ztrát při provozu tepelného napaječe č. 1 z Teplárny Trmice [rukopis] / David Čmejla. -- 2014. -- 47 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Novák.
DA 3806

Rekonstrukce předávací stanice tepla EC 4 v Litvínově [rukopis] / Jan Rauš. -- 2014. -- 48 l., [23] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Šípal.
DA 3813

Zhodnocení parametrů nového typu tepelné izolace při provozu parního potrubí [rukopis] / Jaroslav Polma. -- 2014. -- 58 l. : barev. il., mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaroslav Šípal.
DA 3811
  

Katedra managementu a ekonomiky podniku

 

Analýza a optimalizace podniku městské hromadné dopravy [rukopis] / Tomáš Čekal. -- 2014. -- 69 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Sellner. -- Lic. smlouva s omezením do 18.6.2114.
DA 4019

Analýza a racionalizace předvýrobní a výrobní etapy společnosti VVV MOST spol. s.r.o. [rukopis] / Jan Valko. -- 2014. -- 85 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Sellner. -- Lic. smlouva s omezením do 18.6.2024.
DA 4004

Analýza logistiky firmy Feroplast spol. s r.o. [rukopis] / Tomáš Kadlec. -- 2014. -- 77 l. : schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Gejza Horváth.
DA 4012

Analýza toku materiálu v přípravně materiálu pro výrobu [rukopis] / Josef Vlk. -- 2014. -- 49 l., [1] l. příl. : barev. il., schémata, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Gejza Horváth.
DA 4006

Implementace marketing managementu ve vybraném podniku [rukopis] / Martin Pittner. -- 2014. -- 55 l. : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Lucie Povolná.
DA 4014

Návrh a implementace systému tribotechnické diagnostiky ve společnosti Wavin Ekoplastik s. r. o. [rukopis] / Tomáš Bříza. -- 2014. -- 72 l., [21] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Milan Dian.
DA 4018

Návrh na zdokonalení vnitropodnikové důlní železniční dopravy [rukopis] / Pavel Kuřil. -- 2014. -- 67 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Gejza Horváth.
DA 4013

Návrh opatření na zlepšení zaměstnanosti ve strojírenských podnicích v oblasti Mostu a okolí [rukopis] / Petra Řehořová. -- 2014. -- 78 l., [1] l. vol. příl. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Danuše Mádlová. -- Lic. smlouva s omezením do 18.6.2044.
DA 4016

Návrh procesu nákupu ve firmě dodávající investiční celky [rukopis] / Zdeňka Gryčová. -- 2014. -- 62, 2 l. : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Gejza Horváth. -- Lic. smlouva s omezením do 18.6.2034.
DA 4020

Návrh systému řízení kusové výroby v podmínkách těžkého strojírenství [rukopis] / Bronislav Převrátil. -- 2013. -- 113 l. : il., grafy, schémata, tab. + 1 CD ROM. -- Ved. práce Karel Sellner.
DB 17

Optimalizace technologie, produktivity práce a nákladů při výrobě tlakových nádob [rukopis] / Jan Viktora. -- 2014. -- 74 l., [50] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Sellner. -- Lic. smlouva s omezením do 18.6.2024.
DA 4005

Podnikatelský projekt na výrobu a prodej ochranných přenosných skládacích podložek do osobních automobilů [rukopis] / Aleš Jochec. -- 2014. -- 72 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Sellner. -- Lic. smlouva s omezením do 18.6.2114.
DA 4011

Proces oprav energetických zařízení v klasických elektrárnách [rukopis] / Tomáš Tvrzník. -- 2014. -- 75 l. : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Milan Dian.
DA 4017

Racionalizace interních logistických činností v podniku PULS investiční s.r.o. [rukopis] / Pavel Růžička. -- 2014. -- 52 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Gejza Horváth.
DA 4015
  

Katedra strojů a mechaniky

 

Alternativní zdroj vytápění pro výrobní a administrativní prostory [rukopis] / Radovan Vlačiha. -- 2014. -- 66 l., [3] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Blanka Skočilasová.
DA 3803

Hluková zátěž průmyslového provozu [rukopis] : výrobní hala Kone, a.s. / Jan Kampo. -- 2014. -- 45, 2 l. : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Soukup. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 16.6.2114.
DA 3796

Koncept motocyklu s elektrickým pohonem [rukopis] / Tomáš Koudela. -- 2014. -- 61 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Soukup.
DA 3804

Návrh koncepce motokáry [rukopis] / Tomáš Rogula. -- 2014. -- 71 l. : barev. il., schémata, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Martin Svoboda. -- Lic. smlouva s omezením do 16.6.2024.
DA 3798

Návrh osvětlení místa řezu přímočaré pily [rukopis] : návrh osvětlení led diodou přímočaré pily DEWALT DCS331 / Jan Žemlička. -- 2014. -- 62 l., [9] l. příl. : barev. il., schémata, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Blanka Skočilasová. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 5.6.2019.
DA 3799

Návrh spojky [rukopis] : návrh spojky pro spojení elektromotoru s převodovkou u hybridního automobilu / Daniel Hykl. -- 2014. -- 51 l., [5 l. vol. příl.] : il. schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Klimenda.
DA 3801

Ohřev užitkové vody bytového domu solárními panely [rukopis] / Zdeněk Drenčeni. -- 2014. -- 50 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Blanka Skočilasová.
DA 3975

Regulace teploty sušících tunelů [rukopis] / Milan Medviď. -- 2014. -- 74 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Štěrba. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 12.6.2024.
DA 3797

Simulace proudění dvou kapalin v potrubí [rukopis] / Lukáš Hanzlík. -- 2014. -- 85 l., [15] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Skočilas.
DA 3800

Součinitel přestupu tepla v proudovodech [rukopis] / Blanka Skočilasová. -- 2013. -- 107 l. + 1 CD. -- Ved. práce Štefan Segĺa.
DB 26

Těsnící spoj převodové a motorové skříně [rukopis] / Michal Rabel. -- 2014. -- 78 l. : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Soukup. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 12.6.2024.
DA 3802

Tribotechnická diagnostika hydraulických olejů [rukopis] / Jan Zavrtálek. -- 2014. -- 88 l. : grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Milan Dian.
DA 3977
  

Katedra technologií a materiálového inženýrství

 

Analýza příčin vzniku degradace plynového potrubí [rukopis] / Jan Tomek. -- 2014. -- 94 l. : il. (některé barev.), schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Sylvia Kuśmierczak.
DA 4027

Analýza vzniku vad mosazných plechů [rukopis] / Michael Kuba. -- 2014. -- 79 l. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Sylvia Kuśmierczak.
DA 4039

Hodnocení obrobitelnosti vybraných hliníkových slitin z pohledu tvorby třísky [rukopis] / Pavel Kraus. -- 2014. -- 69 l., [16] l. příl. : il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Nataša Náprstková. -- Lic. smlouva s omezením do 19.6.2017.
DA 4038

Hodnocení profilu broušeného povrchu slitiny Inconel 718 při rovinném broušení [rukopis] / Martin Slánský. -- 2014. -- 50 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Novák.
DA 4021

Hodnocení profilu broušeného povrchu slitiny Inconel 718 [rukopis] / Lukáš Hammerlindl. -- 2014. -- 44 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Novák.
DA 4010

Hodnocení profilu broušeného povrchu tvárné litiny při rovinném broušení [rukopis] / Jakub Němeček. -- 2013. -- 46 l., [2] l. příl. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Novák.
DA 3752

Chemická analýza koncentrace hliníku u Al - slitin mokrou cestou ve formě kationtů Al3+ a suchou cestou spektrometricky [rukopis] / Petr Hromada. -- 2014. -- 43 l. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Viktorie Weiss.
DA 4035

Identifikace krystalové segregace a její potlačení u hliníkových slitin legovaných více legujícími prvky (Si, Fe, Cu, Mn, Mg) [rukopis] / Jan Chvátal. -- 2014. -- 95 l., [34 s. vol. příl.] : il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Viktorie Weiss. -- Lic. smlouva s omezením do 19.6.2017.
DA 4036

Modifikační účinek antimonu v Al-Si slitinách v závislosti na čase a možnost jeho prodloužení [rukopis] / Marek Löffler. -- 2014. -- 80 l. : il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jaromír Cais.
DA 4030

Návrh tvářecího nástroje pro výrobu přídržné svorky drátu [rukopis] / Jan Sviantek. -- 2014. -- 69 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Nataša Náprstková. -- Lic. smlouva s omezením do 19.6.2024.
DA 4023

Optimalizace dvoustupňového homogenizačního žíhaní u slitiny AlCu4MgMn [rukopis] / Martin Svoboda. -- 2014. -- 47 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Viktorie Weiss.
DA 4025

Optimalizace procesu lití, odstranění vad odlitku [rukopis] / Lukáš Hrnčíř. -- 2014. -- 44 l., [7] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petr Majrich.
DA 4034

Pozorování změn ve slitinách AlSi7Mg0.3 legovaných vápníkem s ohledem na mikrosturkturu a vybrané vlastnosti [rukopis] / Jiří Podolák. -- 2014. -- 76 l., [4] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Viktorie Weiss.
DA 3976

Problematika propojování Fe a Al materiálu při odlévání pístů spalovacích motorů [rukopis] / Petr Majrich. -- 2014. -- 143 l., 28 l. příloh : grafy, tab. -- Ved. práce Štefan Michna.
DB 22

Prodloužení doby homogenizačního žíhání hliníkové slitiny legované více legujícími prvky odlévané do sádrové, grafitové a bentonitové formy [rukopis] / Irena Lysoňková. -- 2014. -- 93 l., [75 s. vol. příl.] : il. (některé barev.), grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Viktorie Weiss. -- Lic. smlouva s omezením do 19.6.2016.
DA 4031

Příprava výroby svařence hlavové příčky lůžka E2 [rukopis] / Petr Hejma. -- 2014. -- 79 l., [66 l. vol. příl.] : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Sylvia Kuśmierczak. -- VŠKP s přílohou v modrém pouzdře. -- Lic. smlouva s omezením do 20.6.2114.
DA 4033

Revize stávajících řezných podmínek při soustružení u vybrané součásti [rukopis] / Marek Najman. -- 2014. -- 53 l., [1] l. příl. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Mádl.
DA 4028

Stanovení postupu svařování oceli P355NL2 [rukopis] / David Mihal. -- 2014. -- 104 l. : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Sylvia Kuśmierczak. -- Lic. smlouva s omezením do 20.6.2064.
DA 4032

Vlastnosti povrchů po mechanických úpravách [rukopis] / Jan Spodniak. -- 2014. -- 80 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce František Holešovský.
DA 4022

Vliv tepelného zpracování po svařování podle EN 13445 a ASME Code a předehřevu na tvrdost svaru [rukopis] / Tomáš Kolegar. -- 2014. -- 98 l., [2] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Libor Beneš.
DA 4037

Vliv velikosti orovnání nástroje při broušení tvárné litiny EN ISO GGG60 na profil povrchu a geometrickou přesnost [rukopis] / Petr Bystrianský. -- 2014. -- 57 l. : grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Novák.
DA 4007

Vliv volby materiálu nástroje na profil povrchu a geometrickou přesnost při soustružení oceli EN ISO X6 CrNiMoTi (ČSN 41 7241) [rukopis] / Karel Rott. -- 2014. -- 62 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Novák.
DA 4029

Využití orbitálního svařování u nových materiálů potrubních systémů [rukopis] / Pavlína Stiborová. -- 2014. -- 56 l., [30] l. příl. : il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petr Majrich. -- Lic. smlouva s omezením do 19.6.2064.
DA 4024

Výzkum vlastností nových slitin typů Al - Si legovaných vápníkem = Research on the properties of the new type alloys of Al - Si alloyed with calcium [rukopis] / Elena Střihavková. -- 2014. -- 160 l. : il., grafy, schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Štefan Michna.
DB 36

Výzkum vlivu předúprav povrchů na bázi nanotechnologií na korozní odolnost lakovaného nízkouhlíkového nelegovaného ocelového materiálu = Research of the influence of the surface pre-treatment nanotechnology based on the corrosion resistance of the low carbon unalloyed steel material [rukopis] / Jaroslava Svobodová. -- 2014. -- 239 l. : il., grafy, schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Štefan Michna.
DB 35

Výzkum vybraných charakteristik integrity povrchu při broušení slitiny Inconel 718 [rukopis] / Jakub Čubenko. -- 2014. -- 70 l. : il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Novák.
DA 4008

Výzkum vybraných charakteristik integrity povrchu při broušení titanové slitiny EN ISO TiAl6V4 [rukopis] / Lukáš Dolejš. -- 2014. -- 64 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Martin Novák.
DA 4009

Vznik intermetalických fází FeSiAl5 u Al slitin [rukopis] / Radek Šimáček. -- 2014. -- 49 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Štefan Michna. -- Lic. smlouva s omezením do 19.6.2024.
DA 4026
  

Fakulta životního prostředí

 
  

Katedra informatiky a geoinformatiky

 

Analýza počtu přihlášek, účinnosti propagace a důvodů předčasného ukončení studia na FŽP UJEP [rukopis] / Eva Mariničová. -- 2014. -- 55 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jan Popelka.
DA 2835

Analýza vývoje průmyslových areálů v Ústí nad Labem [rukopis] / Tomáš Grisa. -- 2014. -- 62 l. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jan Pacina.
DA 2832

Hodnocení geomorfologického vývoje řeky Jizery pro zjištění mobilizace sedimentů [rukopis] / Nikola Vadinová. -- 2014. -- 78 l., [8] l. příl. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jitka Elznicová.
DA 2837

Identifikace zdrojů znečištění prachem ve velkých městech České republiky [rukopis] / Jaroslava Holečková. -- 2014. -- 120 l. : grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jan Popelka.
DA 2833

Přeshraniční vývoj krajiny v okolí obce Jilmová [rukopis] / Markéta Holá. -- 2014. -- 101 l. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Pacina.
DA 2831

Statistická analýza vývoje produkce odpadu v okresních městech v Ústeckém kraji [rukopis] / Sandra Jelínková. -- 2014. -- 81 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jan Popelka.
DA 2834

Tvorba mapy univerzitního kampusu UJEP s využitím ESRI Community Basemap [rukopis] / Martin Růta. -- 2014. -- 61 l. : mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jan Pacina.
DA 2838

Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel ve Východním Krušnohoří [rukopis] / Karolína Zdražilová. -- 2014. -- 68 l., [9] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jitka Elznicová.
DA 2836
  

Katedra přírodních věd

 

Antropogenní vlivy na horninové prostředí v lokalitě Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce [rukopis] / Ivana Jiroudková. -- 2014. -- 122 l. : il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Miroslava Blažková.
DA 3158

Biologické zhodnocení umělé vodní nádrže v obci Úžice [rukopis] / Jakub Harsa. -- 2014. -- 52 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Jana Říhová Ambrožová.
DA 3148

Biologický monitoring na transektu Lovosice - Ústí nad Labem [rukopis] / Taťána Vlčková. -- 2014. -- 127 l. : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Jana Říhová Ambrožová.
DA 3138

Evidence mezotvarů pseudokrasového reliéfu v NPR Kaňon Labe se zaměřením na jeskyně [rukopis] / Dan Eminger. -- 2014. -- 63 l., [18] l. příl. : barev. il., mapy, tabulky. -- Ved. práce Richard Pokorný.
DA 3261

Historie lomu Bílina a Radovesické výsypky a jejich dopad na životní prostředí [rukopis] / Bronislav Markowicz. -- 2014. -- 135 s. : il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Miroslava Blažková.
DA 3140

Hodnocení geologické, pedologické, botanické situace břehů a vlastního ekosystému jezera Most [rukopis] / Kamila Pousková. -- 2014. -- 113 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Michal Řehoř.
DA 3141

Hodnocení geologicko - pedologické situace rekultivovaných a nerekultivovaných ploch výsypky Pokrok a návrh jejich dalšího výzkumu [rukopis] / Tomáš Čermák. -- 2014. -- 88 l., [1 l. vol. příl.] : barev. il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Řehoř.
DA 3145

Charakteristika půdních substrátů, rostlinných společenstev a mikroklimatu na vybraných plochách Slatinické výsypky [rukopis] / Petr Banýr. -- 2014. -- 62 l., [11] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Lenka Zoubková.
DA 3159

Inventarizace jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) v litoměřické části Českého středohoří [rukopis] / Ladislav Beránek. -- 2014. -- 59 l., [17] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jiří Šefl.
DA 3260

Inventarizace ploch zeleně vybrané části města Chomutov [rukopis] / Zuzana Vávrová. -- 2014. -- 62, 15 l., [2 l. vol. příl.] : grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Iva Roubíková.
DA 3187

Klášterní zahrady v Oseku v historii a v současnosti [rukopis] / Klára Uličná. -- 2014. -- 65 l., [22] l. příl. : barev. il., mapy, tabulky. -- Ved. práce Iva Roubíková.
DA 3219

Monitoring v okolí rekultivované skládky Chabařovice [rukopis] / Vít Kindermann. -- 2014. -- 88 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Martin Neruda.
DA 3160

Návrh revitalizace exteriéru Kampusu UJEP po stavebních úpravách [rukopis] / Diana Nebeská. -- 2014. -- 53, 41 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Iva Roubíková.
DA 3218

Obnova vegetace v lokalitě Britanka v obci Proboštov [rukopis] / Romana Krejcárková. -- 2014. -- 103 l. : barev. il., mapy, tabulky. -- Ved. práce Jaroslava Vráblíková.
DA 3259

Paleogenní dřeva Doupovských hor a Českého středohoří: přehled a nový výzkum [rukopis] / Vít Koutecký. -- 2014. -- 119 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Jakub Sakala.
DA 3161

Posouzení ekologického zemědělství a agroturistiky na farmě Mírkov Povrly [rukopis] / Jitka Procházková. -- 2014. -- 73 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Petr Vráblík.
DA 3144

Problematika protipovodňových opatření (PPO) na řece Metuji v oblasti Náchodska [rukopis] / Eva Kaválková. -- 2014. -- 72 l. : barev. il. -- Ved. práce Martin Neruda.
DA 3147

Přírodě blízká protipovodňová opatření na příkladu vybraného území [rukopis] / Jana Tokarevová. -- 2014. -- 40, 20 l. : barev. il., mapy. -- Ved. práce Martin Neruda.
DA 3146

Půdní charakteristiky a rostlinná společenstva na Radovesické výsypce [rukopis] / Ivana Rybářová. -- 2014. -- 57 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Lenka Zoubková.
DA 3256

Revitalizace ovocných sadů na příkladu oblasti Litoměřice [rukopis] / Petr Sloup. -- 2014. -- 109 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Jaroslava Vráblíková.
DA 3139

Revitalizace rašelinišť v oblasti Hory Sv. Šebestiána se zaměřením na lokalitu vrchoviště [rukopis] / Kateřina Tikalová. -- 2014. -- 128 s. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Martin Neruda.
DA 3257

Revitalizace Rekreačního rybníka ve Varnsdorfu [rukopis] / Jiří Šimonek. -- 2014. -- 76 l. : barev. il., mapy, schémata. -- Ved. práce Ladislav Slavík.
DA 3240

Revize lomů a pískoven v okrese Strakonice a jejich vliv na životní prostředí [rukopis] / Pavel Uhlík. -- 2014. -- 108 s., [5] s. příl. : barev. il., mapy, tabulky. -- Ved. práce Miroslava Blažková.
DA 3157

Srážkové poměry Rakovníka a dalších oblastí severozápadních Čech [rukopis] / Tereza Typoltová. -- 2014. -- 76 l. : il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Martin Novák.
DA 3213

Vliv rašelinišť v Krušných horách na vodárenské nádrže Fláje a Kamenička [rukopis] / Tetiana Chustra. -- 2014. -- 60 l., [8 l. vol. příl.] : barev. il., mapy. -- Ved. práce Martin Neruda.
DA 3220

Vývoj chmelařství v katastrálním území Žatec [rukopis] / Iva Köhlerová. -- 2014. -- 80 l. : grafy, mapy. -- Ved. práce Diana Holcová.
DA 3155

Vývoj komplexních pozemkových úprav v oblasti Přeštice se zaměřením na realizaci plánu společných zařízení [rukopis] / Jitka Vokráčková. -- 2014. -- 89 l. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Petr Vráblík.
DA 3143

Vývoj,charakteristika a flóra agrárních valů v okolí obce Tisová - Nejdek [rukopis] / Markéta Krejčíková. -- 2014. -- 68 l. : barev. il., grafy, mapy. -- Ved. práce Iva Machová.
DA 3156

Závislost vitality nově vysázených dřevin sokolovské výsypky Podrušnohorská IX na pedologických parametrech jednotlivých stanovišť [rukopis] / Markéta Mináříková. -- 2014. -- 95 l., [17] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Michal Řehoř.
DA 3162

Zhodnocení hydrické rekultivace v Podkrušnohoří a její dopad na infrastrukturu [rukopis] / Barbora Kofroňová. -- 2014. -- 96 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Říhová Ambrožová.
DA 3142

Zhodnocení revitalizace Doláneckého potoka nad Nepomyšlí u Podbořan [rukopis] / Petra Fikarová. -- 2014. -- 87 l. : barev. il., mapy, tabulky. -- Ved. práce Martin Neruda.
DA 3258

Zkrácení délky inkubace pstruha potočního v pstruhařství Salmo vodárna Mírov [rukopis] / Milan Czislinský. -- 2014. -- 74 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Martin Neruda.
DA 3215

Změny ve vývoji krajiny a osídlení v katastrálním území Krásný Les [rukopis] / Barbara Minnichová. -- 2014. -- 66 l. : il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Diana Holcová.
DA 3221

Znečištění vody léčivy a jeho vliv na vodní faunu se zaměřením na ryby [rukopis] / Kamila Václavíková. -- 2014. -- 62 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Martin Neruda.
DA 3163
  

Katedra společenských věd

 

BIO - móda nebo životní styl? [rukopis] / Ivana Hrstková. -- 2014. -- 111 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Marková. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 11.4.2016.
DA 3207

Dopad pozitivní motivace ekologického smýšlení dětí na jejich rodiče [rukopis] / Lukáš Pata. -- 2014. -- 62 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Marková.
DA 3211

Eko labelling systém ve skandinávských zemích se zaměřením na Finsko [rukopis] / Zuzana Šlechtová. -- 2014. -- 59 l., [6] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Iva Ritschelová.
DA 3208

Právní úprava provozování zoologických zahrad [rukopis] / Petr Kučava. -- 2014. -- 124, 2 l. : barev. il., mapy, tabulky. -- Ved. práce Karolína Žákovská.
DA 3214

Problematika a pozitivní aspekty vegetariánství [rukopis] / Petra Adámková. -- 2014. -- 88 s. : grafy. -- Ved. práce Kateřina Marková. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 15.4.2017.
DA 3204

Proč farmářské trhy? [rukopis] / Petra Sklenářová. -- 2014. -- 65 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Marková. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 22.4.2016.
DA 3206

Veganství [rukopis] / Miroslav Bauer. -- 2014. -- 64 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Marková.
DA 3210

Vliv faktorů životního prostředí na respirační obtíže u dětí [rukopis] / Gabriela Smetanová Melichaříková. -- 2014. -- 88 l. : tabulky. -- Ved. práce Eva Rychlíková.
DA 3217

Vliv kanabinoidů na organismus člověka [rukopis] / Dana Kastnerová. -- 2014. -- 67 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Josef Kočí.
DA 3201

Vliv ochrany perlorodky říční na hospodaření v povodí [rukopis] / Lenka Divinová. -- 2014. -- 59 l. : barev. il., mapy, tabulky. -- Ved. práce Josef Seják.
DA 3200

Vliv slunečního záření na člověka [rukopis] / Michaela Švecová. -- 2014. -- 51 l. : barev. il., grafy 2 CD-ROMy. -- Ved. práce Josef Kočí.
DA 3212

Vliv znečištění ovzduší na alergická onemocnění u předškolních dětí v Ústí nad Labem [rukopis] / Nela Nováková. -- 2014. -- 79 l. : il., grafy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Eva Rychlíková.
DA 3216

Výukový portál k předmětu Úvod do studia životního prostředí [rukopis] / Michaela Bábelová. -- 2014. -- 46 l., [4] l. příl. : barev. il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kateřina Marková.
DA 3199

Význam Scholy Humanitas v environmentálním vzdělání [rukopis] / Vladimíra Váchová. -- 2014. -- 77 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Marková. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 15.4.2017.
DA 3209

Výživa lidské populace a její dopad na zdraví člověka [rukopis] / Markéta Mikovcová. -- 2014. -- 67 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Josef Kočí.
DA 3202

Zaniklé obce CHKO Slavkovský les [rukopis] / Lenka Dědičová. -- 2014. -- 108 l. : barev. il., mapy. -- Ved. práce Kateřina Marková.
DA 3205

Zavedení a implementace EMS bez následné certifikace (ISO 14001) [rukopis] / Pavla Ulmanová. -- 2014. -- 55 l. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Roman Chalupa.
DA 3203
  

Katedra technických věd

 

Aplikační charakteristiky vybraných biodegradačních mikroorganismů [rukopis] / Soňa Červinková. -- 2014. -- 71 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Josef Trögl.
DA 3154

Biologické odbourávání dusičnanů v oplachových vodách z moření nerezových ocelí [rukopis] / Tereza Lelková. -- 2014. -- 57 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Sylvie Kříženecká.
DA 3173

Domovní čistírny odpadních vod [rukopis] / Michala Fridrichová. -- 2014. -- 74 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Richter.
DA 3165

Energetické využití alternativních paliv v cementářském průmyslu [rukopis] / Martin Kryner. -- 2014. -- 54 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Richter.
DA 3192

Energetické využití toku Svitava v úseku Bílovice nad Svitavou - Brno [rukopis] / Zuzana Čálková. -- 2014. -- 69 s. : il., grafy, mapy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Martin David.
DA 3189

Enzymové aktivity v narušených půdách [rukopis] / Dagmar Hofmanová. -- 2014. -- 56 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Josef Trögl.
DA 3153

Fotokatalytická degradace organických látek s využitím směsi TiO2 a aktivního uhlí [rukopis] / Leona Bubáková. -- 2014. -- 76 l. : il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Ľuboš Vrtoch.
DA 3171

FTIR sledování degradace organofosfátů na nanostrukturních oxidech kovů [rukopis] / Raúl Pérez. -- 2014. -- 95 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Václav Štengl.
DA 3236

Inventarizace černých skládek ve vybrané oblasti Podkrušnohoří; zpracování výsledků v GIS [rukopis] / Anna Honsová. -- 2014. -- 156 l. : barev. il., grafy, mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Richter.
DA 3239

Kompostování a využití kompostu v Karlovarském kraji [rukopis] / Jiří Novák. -- 2014. -- 110 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Věra Kreníková.
DA 3184

Levostranný bezejmenný přítok Bělského potoka, ř.km 0,000-0,0450, k.ú. Bělá u Děčína - úprava koryta [rukopis] / Jan Schuster. -- 2014. -- 110 l., [10 l. vol. příl.] : il., grafy, mapy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Martin David.
DA 3186

Likvidace emisí z prvoúpravy vstupních komponentů pro výrobu lanových pil [rukopis] / Dana Janatová. -- 2014. -- 51 l. : barev. il., mapy, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Miroslav Richter.
DA 3170

Měření polonia v životním prostředí [rukopis] / Jan Matkovič. -- 2014. -- 77 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Tomáš Loučka.
DA 3224

Nakládání s bioodpady ve městě Chomutov [rukopis] / Barbora Rožánková. -- 2014. -- 78 l., [12] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, tabulky. -- Ved. práce Jindřich Šulc.
DA 3237

Nakládání s katalyzátory v podniku Česká rafinérská, a.s., Kralupy nad Vltavou [rukopis] / Pavel Kuchta. -- 2014. -- 118 s. : barev. il., schémata. -- Ved. práce Miroslav Richter. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 16.4.2019.
DA 3223

Nakládání s odpady z průmyslových výrob a technologií v hliníkářském průmyslu ve společnosti Constellium s.r.o. Děčín [rukopis] / Barbora Klofáková. -- 2014. -- 96 l., [16] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Věra Kreníková. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 22.4.2019.
DA 3167

Nakládání s vyřazenými nákladními železničními vozy společnosti ČD Cargo, a.s. [rukopis] / Irena Doušková. -- 2014. -- 87 l., [24] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Věra Kreníková. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 18.4.2022.
DA 3149

Navrhnout modifikovaný postup eliminace chloridových iontů při stanovení CHSKCr [rukopis] / Marcela Ibermajerová. -- 2014. -- 77 l. : tabulky. -- Ved. práce Miroslav Richter. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 24.4.2017.
DA 3151

Odpady z lázeňské péče se zaměřením na provoz Státní léčebné lázně Janské lázně, s.p. [rukopis] / Jana Sedláčková. -- 2014. -- 109 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Václav Dušek.
DA 3226

Odstraňování emisí těkavých organických látek ve dvoustupňovém biologickém systému [rukopis] / Vlastimil Boháč. -- 2014. -- 73 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Luboš Zápotocký.
DA 3238

Optimalizace čištění česlí malé vodní elektrárny Kadaň s ohledem na splaveninový režim toku Ohře [rukopis] / Zdeněk Isák. -- 2014. -- 89 l., [6] l. příl. : barev. il., grafy, mapy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Petr Vít.
DA 3188

Optimalizace provozních reaktorů pro odbourávání organických polutantů ve vodách pomocí metal ftalocyaninů a peroxidu vodíku [rukopis] / Daniel Bůžek. -- 2014. -- 173 s. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Stanislav Hejda.
DA 3152

Optimalizace úpravy vody pro napájení kotlů v elektrárně Tisová [rukopis] / Radek Plechatý. -- 2014. -- 45 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jindřich Šulc. -- Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 22.4.2016.
DA 3181

Plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění [rukopis] / Hana Červenková. -- 2013. -- 63 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Richter.
DA 3183

Porovnání modelů popisujících sorpci těžkých kovů v binárních systémech [rukopis] / Anna Semerádtová. -- 2014. -- 137 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavel Janoš.
DA 3222

Produkce a nakládání s odpady z veterinární péče [rukopis] / Lucie Hrdinová. -- 2014. -- 58 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Věra Kreníková.
DA 3168

Produkce odpadů a nakládání s nimi v Chomutově [rukopis] / Monika Schneiderová. -- 2014. -- 109 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Věra Kreníková.
DA 3150

Průmyslová zóna Triangle - posílení zdroje, akumulace a rozvodu pitné vody [rukopis] / Olga Kmentová. -- 2014. -- 63 l. : schémata, tabulky. -- Ved. práce Martin David.
DA 3185

Příprava a testování reaktivních sorbentů pro rozklad organofosforečných pesticidů [rukopis] / Nikola Zemanová. -- 2014. -- 87 l. : il., grafy. -- Ved. práce Pavel Janoš.
DA 3235

Příprava oxidů prvků vzácných zemin a jejich využití jako reaktivních sorbentů pro rozklad organofosforečných pesticidů [rukopis] / Iveta Lovászová. -- 2014. -- 62 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Pavel Janoš.
DA 3164

Radiační ochrana a radioaktivní odpady v nuklární medicíně [rukopis] / Lucie Tomášková. -- 2014. -- 59 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Čestmír Berčík.
DA 3193

Recyklace světelných zdrojů v České republice [rukopis] / Miroslav Lukša. -- 2014. -- 73 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jindřich Šulc.
DA 3194

Skládkování odpadů na skládce KO Černošín s.r.o. se zaměřením na vyhodnocení účinnosti vnitřního drenážního systému [rukopis] / Lenka Hrubá. -- 2014. -- 77, 5 l., [2 l. vol. příl.] : barev. il., schémata, tabulky. -- Ved. práce Věra Kreníková.
DA 3225

Sledování degradace organofosforečných pesticidů na reaktivních sorbentech pomocí chromatografických a spektrálních metod [rukopis] / Martin Šťastný. -- 2014. -- 121 l. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Sylvie Kříženecká.
DA 3227

Sledování modelového mikrobního společenstva ve znečištěné půdě [rukopis] / Kateřina Patrmanová. -- 2014. -- 62 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Josef Trögl.
DA 3172

Technologie úpravy vody a kvalita pitné vody [rukopis] / Petr Berka. -- 2014. -- 69 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Hana Buchtová.
DA 3182

Výroba ručního papíru [rukopis] / Vendula Pošvancová. -- 2014. -- 69, 6 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Miroslav Richter.
DA 3169

Vývoj zařízení na snížení emisí z výroby hnojiv [rukopis] / Tomáš Pospíšil. -- 2014. -- 65 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Richter.
DA 3191

Zhodnocení intenzifikace ČOV Rakovník [rukopis] / Ondřej Sklenář. -- 2014. -- 90 l., [1] l. příl. : barev. il., grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Richter.
DA 3190

Zpracování biologicky rozložitelného odpadu v bioplynové stanici v obci Pšov [rukopis] / Hana Šafránková. -- 2014. -- 60, 2 l. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Jindřich Šulc.
DA 3166
  

Fakulta zdravotnických studií

 
  

Katedra fyzioterapie a ergoterapie

 

Ergoterapeutické postupy sociálního učení u osob mentálně postižených [rukopis] / Kateřina Pešková. -- 2014. -- 60 l., [18] l. příl. : il. -- Ved. práce Petra Pecharová.
DA 3327

Ergoterapie u klientů po cévní mozkové příhodě v období hospitalizace [rukopis] / Daniela Bartošová. -- 2013. -- 66 l., [14] l. příl. : il. -- Ved. práce Eva Křemenáková.
DA 3323

Ergoterapie u osob po TEP ve fázi hospitalizace [rukopis] / Iveta Žaludová. -- 2014. -- 74 l., [21] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Eva Vogelová.
DA 3317

Ergoterapie u osob s Downovým syndromem [rukopis] / Martina Šuláková. -- 2013. -- 107 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Lucie Mráčková.
DA 3319

Ergoterapie u osob s mentálním postižením [rukopis] / Jarmila Nová. -- 2014. -- 60 l., [22] l. příl. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 3342

Ergoterapie u revmatoidní artritis [rukopis] / Vendula Žaludová. -- 2014. -- 71 l., [24] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Eva Vogelová.
DA 3316

Ergoterapie u schizofrenních poruch [rukopis] / Barbora Pitříková. -- 2014. -- 62 l., [6] l. příl. : tabulky. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 3325

Ergoterapie u Touretteova syndromu a jeho přidružené poruchy [rukopis] / Veronika Fialová. -- 2013. -- 81 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 3322

Ergoterapie v Domově pro seniory Krásné Březno [rukopis] / Radek Štol. -- 2014. -- 76 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Petra Pecharová.
DA 3320

Ergoterapie v domovech pro seniory [rukopis] / Lucie Petrásková. -- 2014. -- 70 l., [36] l. příl. : barev. il., tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petra Pecharová.
DA 3326

Ergoterapie v geriatrii [rukopis] / Lada Lacinová. -- 2013. -- 77 l. : il. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 3343

Ergoterapie v gerontopsychiatrii [rukopis] / Magdalena Javůrková. -- 2013. -- 51 l., [7] l. příl. : il. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 3321

Ergoterapie v gerontopsychiatrii [rukopis] / Iva Schneiderová. -- 2013. -- 60 l. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 3324

Ergoterapie v SLL Janské Lázně - léčebna dospělých [rukopis] / Kateřina Kořínková. -- 2013. -- 41 l., [17] l. příl. : il. -- Ved. práce Eva Křemenáková.
DA 3344

Fyzioterapeutické postupy u hemofilie [rukopis] / Táňa Vlková. -- 2014. -- 92 l., 33 l. příloh : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Miroslav Tichý.
DA 3358

Fyzioterapie po centrální mozkové příhodě [rukopis] / Alexandra Zezulová. -- 2014. -- 64 l., [17] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Eva Buchtelová.
DA 3347

Fyzioterapie po centrální mozkové příhodě [rukopis] / Jana Stýblová. -- 2014. -- 100 l., [4] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Alena Charvátová.
DA 3354

Fyzioterapie po totální endoprotéze kyčelního kloubu během hospitalizace [rukopis] / Andrea Ježková. -- 2014. -- 66 l., [11] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Eva Buchtelová.
DA 3333

Fyzioterapie po úrazu kolenního kloubu [rukopis] / Kateřina Bandasová. -- 2013. -- 126 l., [1] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Kateřina Vaníková.
DA 3329

Fyzioterapie při roztroušené skleróze [rukopis] / Eliška Horáčková. -- 2014. -- 82 l., [11] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Kateřina Vaníková.
DA 3335

Fyzioterapie u bolesti zad zhoršovaných stresem [rukopis] / Barbora Pitříková. -- 2014. -- 74 l., [23] l. příl. : il. (některé barev.). -- Ved. práce Miroslav Tichý.
DA 3374

Fyzioterapie u dětí postižených DMO (spastická diparéza) - po operaci v oblasti hlezenního kloubu [rukopis] / Magdaléna Hodková. -- 2014. -- 82 l., [13] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Jitka Korfová Wenclová.
DA 3336

Fyzioterapie u patelofemorálního bolestivého syndromu [rukopis] / Valerie Ondrášková. -- 2014. -- 108 l., [32] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Tichý.
DA 3340

Fyzioterapie u poporodní parézy brachiálního plexu [rukopis] / Lucie Pecinová. -- 2014. -- 102 l., 26 l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Alena Charvátová.
DA 3362

Fyzioterapie u poranění šlachového aparátu ruky [rukopis] / Kateřina Sochorová. -- 2014. -- 72 l., [20] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Eva Vogelová.
DA 3357

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene [rukopis] / Barbora Morávková. -- 2014. -- 89 l., [22] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Miroslav Tichý.
DA 3341

Fyziotorapie po frakturách proximálního konce femuru [rukopis] / Helena Kramlová. -- 2014. -- 66 l., [10] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Eva Vogelová.
DA 3330

Hiporehabilitace ve fyzioterapii [rukopis] / Petra Jungerová. -- 2014. -- 78 l., [13] l.příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Eva Buchtelová.
DA 3332

Hipoterapie u dětí s DMO [rukopis] / Miroslava Sršňová. -- 2014. -- 90 l., [21] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Eva Buchtelová.
DA 3356

Komplexní fyzioterapie tenisového lokte metodou rázové vlny [rukopis] / Kristýna Zahálková. -- 2014. -- 81 l., [14] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Kateřina Vaníková.
DA 3349

Komplexní přínos fyzické aktivity pro kvalitu života klienta s diabetes mellitus [rukopis] / Kateřina Rauchová. -- 2014. -- 76 l., [8] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Kateřina Vaníková.
DA 3373

Komplexní terapie dětských astmatiků [rukopis] / Jana Závůrková. -- 2014. -- 75 l., [14] l.příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Miroslav Tichý.
DA 3348

Komplexní terapie dětských astmatiků [rukopis] / Tereza Hradecká. -- 2014. -- 74 l., [14] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Jitka Korfová Wenclová.
DA 3334

Nové postupy a metody ve fyzioterapii, osobní zkušenost [rukopis] / Ondřej Kališko. -- 2014. -- 68 l., [19] l. příl. : barev. il. -- Ved. práce Kateřina Vaníková.
DA 3331

Problematika ergoterapie u Alzheimerovy choroby [rukopis] / Michal Vostrý. -- 2014. -- 57 l., [40] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Hana Kynštová.
DA 3318

Rehabilitace geriatrických klientů po frakturách proximálního konce femuru [rukopis] / Vlasta Hlubučková. -- 2014. -- 69 l., [12] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Jitka Korfová Wenclová.
DA 3353

Rehabilitace klientů po úrazu míchy v oblasti krční páteře [rukopis] / Ilona Dobřická. -- 2014. -- 79 l., [12] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Alena Charvátová.
DA 3361

Rehabilitace po kardiochirurgických operacích [rukopis] / Adéla Bártová. -- 2014. -- 66 l. : il., tabulky. -- Ved. práce Kateřina Vaníková.
DA 3351

Rehabilitace po operacích vertebrogenních onemocnění [rukopis] / Šárka Veselá. -- 2013. -- 61 l., [12] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Miroslav Tichý.
DA 3359

Rehabilitace po poranění kolenního kloubu - poranění menisku [rukopis] / Kamila Niklová. -- 2014. -- 59 l., 9 l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Jitka Korfová Wenclová.
DA 3338

Rehabilitace po úraze kolenního kloubu [rukopis] / Blanka Vajrychová. -- 2014. -- 110 l., [33] l. příl. : barev. il., schémata, tabulky. -- Ved. práce Jitka Korfová Wenclová.
DA 3363

Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu - traumatické postižení měkkého kolene [rukopis] / Pavla Novotná. -- 2014. -- 68 l., [13] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Eva Buchtelová.
DA 3339

Rehabilitace u syndromu bolestivého ramene [rukopis] / Tereza Stuchlá. -- 2014. -- 97 l., [15] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Marek Jelínek.
DA 3355

Rehabilitace u syndromu bolestivého ramene [rukopis] / Jana Ferklová. -- 2014. -- 97 l. [8] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Kateřina Vaníková.
DA 3360

Rehabilitace u syndromu bolestivého ramene [rukopis] / Štěpánka Němcová. -- 2014. -- 101 l., 8 l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Alena Charvátová.
DA 3337

Rehabilitační postupy v terapii skolióz [rukopis] / Kamila Peremská. -- 2014. -- 79 l., [17] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Alena Charvátová.
DA 3375

Sport a pohybové aktivity amputovaných [rukopis] / Martina Daňková. -- 2014. -- 80 l., [17] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Eva Buchtelová.
DA 3350

Všední denní činnosti u klientů se zrakovým postižením [rukopis] / Zuzana Nunvářová. -- 2013. -- 59 l., [16] l. příl. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Petra Pecharová.
DA 3315

Využití centračně stabilizačního posilování v terapii ramenního kloubu [rukopis] / Michal Saveljev. -- 2014. -- 79 l., [22] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Petr Tlapák.
DA 3346

Využití ergoterapie při výcviku komunikačních schopností u afatiků [rukopis] / Lucie Jeriová. -- 2014. -- 58 l., [5] l. příl. : il. -- Ved. práce Petra Pecharová.
DA 3345

Využití tradičních ajurvédských technik ve fyzioterapii [rukopis] / Jan Vančura. -- 2014. -- 65 l., [35] l. příl. : barev. il., schémata, tabulky. -- Ved. práce Eva Buchtelová.
DA 3352

Význam ergoterapie u geriatrických pacientů [rukopis] / Lenka Pacholíková. -- 2013. -- 73 l., [23] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Eva Vogelová.
DA 3328
  

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

 

Ageismus při hospitalizaci [rukopis] / Tereza Plodková. -- 2014. -- 66 l., [8] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Pelcová.
DA 3428

Analýza tělesné konstituce vybrané skupiny obyvatel pomocí bioelektrické impedance a body mass indexu [rukopis] / Miroslava Poláková. -- 2014. -- 69 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3431

Detekce rizikových faktorů osteoporózy u žen v klimakteriu [rukopis] / Nikola Podhráská. -- 2014. -- 67 l., [11] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3429

Detekce výskytu rizikových faktorů osteoporózy u žen v klimakteriu [rukopis] / Gabriela Vitoušková. -- 2014. -- 135 l., [6] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3435

Efektivita edukace o karcinomu děložního čípku u studentek FZS [rukopis] / Dominika Jánská. -- 2014. -- 82 l., [12] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3386

Efektivita laktačního poradenství v Nemocnici Teplice [rukopis] / Jana Delsartová. -- 2014. -- 79 l., [14] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Chrásková.
DA 3388

Faktory ovlivňující výběr kontracepce u žen - vysokoškolaček [rukopis] / Gabriela Pokorná. -- 2014. -- 94 l., [2] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3430

Historie a současnost vzdělávání sester v České republice [rukopis] / Jana Fišerová. -- 2014. -- 54 l., [7] l. příl. : il. -- Ved. práce Hana Plachá.
DA 3416

Hodnocení bolesti u onkologických pacientů [rukopis] / Barbora Houšková. -- 2014. -- 78 l., [14] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Hana Plachá.
DA 3417

Hodnocení pracovních podmínek sester se zaměřením na psychickou zátěž na interních odděleních nemocnic [rukopis] / Soňa Koukalová. -- 2014. -- 59 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Margareta Šulcová.
DA 3419

Hodnocení pracovních podmínek všeobecných sester na chirurgickém oddělení se zaměřením na psychickou zátěž [rukopis] / Magdaléna Vilčeková. -- 2014. -- 55 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Margareta Šulcová.
DA 3434

Hodnocení rizika pádu u seniorů v domácím prostředí [rukopis] / Simona Žitková. -- 2014. -- 62 l., [13] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Hana Plachá.
DA 3439

Informovanost veřejnosti o příčinách vzniku cévní mozkové příhody [rukopis] / Gabriela Nováková. -- 2013. -- 62 l., [15] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Alena Miličová.
DA 3423

Informovanost žáků 6. a 7. tříd v oblasti sexuální výchovy [rukopis] / Katrin Pavlíková. -- 2014. -- 56 l., [7] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Chrásková.
DA 3424

Informovanost žen a mužů v období mladší dospělosti o infekci HPV [rukopis] / Johana Dusová. -- 2014. -- 91 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3389

Informovanost žen o screeningu vrozených vývojových vad v těhotenství [rukopis] / Petra Berendová. -- 2013. -- 72 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Chrásková.
DA 3440

Kvalita života HIV pozitivních v České republice [rukopis] / Hana Buchalová. -- 2014. -- 60 l. + 6 l.příloh : grafy, tab. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3411

Kvalita života pacienta s epilepsií [rukopis] / Marie Pažebřuchová. -- 2014. -- 65 l., [11] l. příl. : il., grafy. -- Ved. práce Alena Miličová.
DA 3425

Kvalita života pacientů s revmatoidní artritidou na Teplicku [rukopis] / Veronika Vojířová. -- 2014. -- 86 l., [11] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ľudmila Jankulárová.
DA 3437

Kvalita života pacientů s revmatoidní artritidou na Ústecku [rukopis] / Nicola Zelyczová. -- 2014. -- 96 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ľudmila Jankulárová.
DA 3438

Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou na Teplicku [rukopis] / Nikola Koláriková. -- 2014. -- 89 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ľudmila Jankulárová.
DA 3418

Kvalita života žen s diagnózou karcinomu prsu [rukopis] / Barbora Dvořáková. -- 2014. -- 59 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3415

Kvalita života žen s močovou inkontinencí ve Středočeském kraji [rukopis] / Martina Peterová. -- 2014. -- 73 l., [10] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Chrásková.
DA 3427

Léčba a ošetřování chronických ran alternativní metodou [rukopis] / Pavlína Labská. -- 2014. -- 90 l., [5] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Hana Plachá.
DA 3421

Očekávání rodičky a jejich naplnění při porodu [rukopis] / Dagmar Němcová. -- 2013. -- 73 l. : tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3383

Ošetřování dítěte s celiakií [rukopis] / Jana Dohomeljová. -- 2013. -- 57 l., [14] l. příl. : barev. il., tabulky. -- Ved. práce Jana Chrásková.
DA 3414

Posuzování akutní zmatenosti u seniorů [rukopis] / Kateřina Baranová. -- 2014. -- 55 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ľudmila Jankulárová.
DA 3408

Potřeby seniorů s revmatoidní artritidou v komunitní péči [rukopis] / Lenka Čtrnáctá. -- 2014. -- 52 l., [2] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Ľudmila Jankulárová.
DA 3412

Použití měřícího nástroje FSFI u žen v klimakteriu [rukopis] / Karolína Heldtová. -- 2014. -- 126 l., [26] l. příl. : grafy, schémata, tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3385

Prevence dekubitů v domácí péči [rukopis] / Anna Sirmaiová. -- 2014. -- 90 l., [4] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Hana Plachá.
DA 3432

Průzkum o informovanosti rodičů dětí s pylovou alergií [rukopis] / Zdeňka Dohnalová. -- 2013. -- 58 l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Chrásková.
DA 3413

Přístup veřejnosti a zdravotnického personálu z pohledu zrakově postiženého [rukopis] / Petra Vobořilová. -- 2014. -- 108 l., [11] l. příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3436

Psychoprofylaxe gravidních žen a její vliv na porod [rukopis] / Eva Šalanská. -- 2014. -- 117 l., [15] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3372

Sexuální dysfunkce u žen v klimakteriu [rukopis] / Irina Fenclová. -- 2014. -- 150 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3384

Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s rakovinou jazyka [rukopis] / Lucie Skýpalová. -- 2013. -- 66 l., [16] l. příl : barev. il. -- Ved. práce Karel Sláma.
DA 3433

Spokojenost žen s edukací před operačním výkonem [rukopis] / Denisa Zahálková. -- 2014. -- 85 l., [7] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3369

Spokojenost žen s edukací v poporodním období [rukopis] / Veronika Žejklicová. -- 2014. -- 80 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3367

Spokojenost žen s péčí porodních asistentek na oddělení šestinedělí [rukopis] / Lucie Karrmannová. -- 2014. -- 73 l., [15] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3380

Stres těhotné ženy v souvislosti s prenatální diagnostikou [rukopis] / Michaela Nosková. -- 2014. -- 83 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3366

Těhotenství po 35. roce [rukopis] / Tereza Zborníková. -- 2014. -- 54 l., [5] l. příl. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3368

Vliv tělesné hmotnosti na průběh těhotenství [rukopis] = The effect of body weight on pregnancy / Iveta Čížková. -- 2014. -- 68 l., [11] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3387

Výskyt uroinfekcí u adolescentek [rukopis] / Lenka Pehaničová. -- 2013. -- 52 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3426

Využití hodnotících nástrojů při posuzování změn u žen v klimakteriu [rukopis] / Tereza Kabešová. -- 2014. -- 83 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3379

Využití metod tlumení bolesti v první době porodní [rukopis] / Aneta Majerová. -- 2014. -- 70 l., [5] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3382

Vývoj vzdělávání v profesi sestry [rukopis] / Martina Bešťáková. -- 2013. -- 70 l., [9] příl. : il., tabulky. -- Ved. práce Ľudmila Jankulárová.
DA 3409

Význam edukace v oblasti prevence rakoviny děložního čípku u mladistvých [rukopis] / Klára Kučerová. -- 2014. -- 65 l., [6] l. příl. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3420

Zhodnocení soběstačnosti u pacientů v zařízeních následné péče [rukopis] / Radka Motlová. -- 2014. -- 70 l., [13] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Pelcová.
DA 3422

Změna stravovacích návyků u žen během těhotenství [rukopis] / Lucie Šimková. -- 2014. -- 104 l., [8] l. příl. : il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3371

Změny sexuality v období menopauzy a klimakteria [rukopis] / Pavla Sochorová. -- 2014. -- 79 l., [13] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3365

Znalosti adolescentů o problematice sexuálně přenosných chorob [rukopis] / Andrea Kobrová. -- 2014. -- 88 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ivana Lamková.
DA 3381

Znalosti poskytnutí první pomoci u laické veřejnosti [rukopis] / Petra Brousková. -- 2014. -- 54 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jana Pelcová.
DA 3410

Znalosti žen o rizicích užívání hormonální antikoncepce [rukopis] / Monika Wagnerová. -- 2014. -- 57 l., [6] l. příl. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Ludmila Lamplotová.
DA 3370

Znalosti žen v oblasti prevence karcinomu děložního čípku [rukopis] / Kateřina Richterová. -- 2013. -- 46, XI l. : barev. il., grafy, tabulky. -- Ved. práce Eva Jílková.
DA 3364Aktuální stav k 27.10.2015