Fakulty a katedryFilozofická fakulta
Katedra germanistiky
Katedra historie
Katedra politologie a filozofie

Pedagogická fakulta
Centrum interkulturního vzdělávání
Katedra anglistiky
Katedra bohemistiky
Katedra hudební výchovy
Katedra matematiky
Katedra pedagogiky
Katedra primární jazykové výchovy
Katedra primárního vzdělávání
Katedra psychologie
Katedra tělesné výchovy
Katedra výchov uměním
Katedra výtvarné výchovy
Oddělení slavistiky

Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie
Katedra chemie
Katedra fyziky
Katedra geografie
Katedra informatiky
Katedra matematiky

Fakulta sociálně ekonomická
Katedra ekonomie
Katedra ekonomiky podniku
Katedra financí a účetnictví
Katedra regionálního a lokálního rozvoje
Katedra sociální práce

Fakulta umění a designu
Ateliér design interiéru
Ateliér fotografie
Ateliér grafický design I
Ateliér grafický design II
Ateliér interaktivní média
Ateliér produktový design
Ateliér přírodní materiály
Ateliér sklo
Ateliér textilní tvorba
Ateliér vizuální design
Kurátorská studia
Studio of photography

Fakulta výrobních technologií a managementu
Katedra aplikovaných disciplín
Katedra managementu a ekonomiky podniku
Katedra strojů a mechaniky
Katedra technologií a materiálového inženýrství

Fakulta životního prostředí
Katedra informatiky a geoinformatiky
Katedra přírodních věd
Katedra společenských věd
Katedra technických věd

Fakulta zdravotnických studií
Katedra fyzioterapie a ergoterapie
Katedra ošetřovatelství
Katedra porodní asistence